Кубок України на льодових дистанціях. Рятувальні технічні прийоми. Умови змагань

Федерація спортивного туризму України

КУБОК УКРАЇНИ ЗІ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ – ГІРСЬКИЙ ТУРИЗМ
НА СКЕЛЬНО-ЛЬОДОВОМУ РЕЛЬЄФІ

08–11 лютого 2018 р.                                                 смт. Ворохта, спортивна база «Заросляк»

УМОВИ
ПРОВЕДЕННЯ КОМАНДНИХ ЗМАГАНЬ
ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ
ВИДУ «РЯТУВАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПРИЙОМИ» НА ДИСТАНЦії IV КЛАССУ
НА СКЕЛЬНО-ЛЬОДОВОМУ РЕЛЬЄФІ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці «Умови» слід розглядати разом з «Загальною частиною» умов проведення змагань.

1.2. Дистанція командних змагань виду «Рятувальні технічні прийоми»» (Маршрутний лист, п. 3.5) складається з двох частин:

1) основної (нормативної + наднормативної) частини, яку команда в обов’язковому порядку попередньо заявляє;

2) додаткової (бонусної) частини, яку команда попередньо не заявляє і проходить на свій розсуд.

1.3. В «Загальних умовах» додатково вказані:

а) основні положення по порядку виступу на дистанціях (§1);

б) основні умови проходження дистанції «Рятувальні технічні прийоми» (§3);

в) порядок визначення результатів та розподілу місць (§4).

2. ОБЛАДНАННЯ ДИСТАНЦІЇ

2.1.Усі пункти (С, ПС і| Ф), маршрути (М) і переходи (Мо), а також їх протяжність вказані на схемі (додається).

2.2. Усі ПС (крім С і Ф) обладнані подвійними перилами і| додатково кожен з них необхідною кількістю точок страховки (ТС) у вигляді такелажних пластин, заглушених карабінів (кілець) і петель, на що буде детально звернено увагу при показі дистанції.

2.3. Старт (ПС1) і фініш (ПС8) не мають точок страховки. Команда організовує станцію для страховки і самостраховки згідно Правил з використанням льодорубів, льодобурів тощо.

3. ОПИС ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ

3.1. Умови проходження основного варіанту дистанції.

Усі учасники команди повинні послідовно від старту (С) і до фінішу (Ф) побувати в усіх ПС передбачених Маршрутним листом №1, і здійснити по відповідним маршрутам, транспортування «кокона», контрольного вантажу (25 кг) та «потерпілих» №№ 1, 2, 3, 4, 5, підйоми з тріщини, а також кожен спортсмен команди повинен здійснити «самовилаз». Всі прийоми мають бути виконані способами, обумовленими «Умовами» (див. Таблицю 1).

3.2. Обов’язковими прийомами є: в’язання «кокона», «самовилаз» з тріщини всіма учасниками, підйом «кокона» в ПС6, траверс, один з варіантів спуску «потерпілого» по М8, спуск «кокона» по М8.

Усі системи поліспастів та спусків підстраховується схоплюючими.

Контрольний вантаж знаходиться в ПС4

На маршрутах М3 таМ7 повинні бути подвійні командні перила.

На маршрутах, де передбачена організація ППС, їх повинно бути не менше двох. Місця для організації ППС будуть марковані.

3.3. Транспортування «кокона» по всіх маршрутах, крім крутопохилих перил, виконується із супроводжуючим.

3.4. Фініш команди фіксується при постановці на самостраховку всіх учасників і «кокона» в ПС8 (Ф) та звільненні дистанції від усього командного спорядження.

4. ЗАЯВКА З ТАКТИКИ

У заявку з тактики команда включає:

4.1.      Номери учасників, які послідовно стають «потерпілими» на усіх маршрутах.
4.2.      Способи «самовилазу» учасників з «тріщини».
4.3.      Способи підйому «потерпілих» з «тріщини».
4.4.      Способи транспортування «кокона» по маршрутам.
4.5.      Спосіб спуску «потерпілого», «кокона» з супроводжуючим.
4.6.     Схеми поліспастів та всіх схем, які використовуються для спуску-підйому необхідно намалювати на зворотній стороні заявки з тактики.

3.5. МАРШРУТНИЙ ЛИСТ № 1
умов проходження дистанції IV класу виду «Рятувальні технічні прийоми»

пп

Номер маршруту і його граничні пункти.

Опис виконання рятувальних технічних прийомів

Контрольні часи і

умови їх виконання

Основна частина дистанції

 

Нормативний час       – Тн = 70 хв.

Загальний контрольний час – То = 80 хв.

Перший проміжний

контрольний час       – Тп1 = 25 хв.

 

 

*   *     *

Якщо за Тп1 = 25 хв., команда не виконає підйом легкого потерпілого №3 та контрольного вантажу в ПС5, вона переводиться на укорочений варіант дистанції з новим

Тзг1 = 35 хв.

 

Укорочений варіант:

1.Завершення підйому «потерпілого» № 3 та контрольного вантажу в ПС5.

2. Ув’язування учасника в «кокон».

3.Спуск «кокона» в ПС4 по маршруту М4.

4. Фінішування команди в Ф1 (ПС4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконується без спорядження, яке не задіяне

Контрольні часи залишаються без зміни.

Прийом зараховується якщо учасник піднявся в верхній ПС та спустився на фініш

Відповідно до п.п.3.1 і 3.2 Умов, необхідні з запропонованих нижче рятувальних технічних прийомів команда виконує з самостійним вибором варіантів в заданому порядку (див. табл. 1), дотримуючись контрольних часів Тп1, Тн та Тзг
1М1 (ПС1 – ПС2)
Підйом по схилу в 3 такти з командною страховкою та організацією не менше 2-х ППС
2М2 (ПС2 – ПС3)
Спуск легко «потерпілого» №1 – травма двох рук
3М3 (ПС3 – ПС4)
Траверс: транспортування потерпілого № 2 за спиною супроводжуючого
4М4 (ПС4 – ПС5)
Підйом легко «потерпілого» №3 та контрольного вантажу
Перший проміжний контрольний час
5ПС5
Ув’язування учасника в «кокон»
6М6 (ПС6 – ПС7)
«Самовилази» двох учасників для наведення крутопохилих перил
7М7 (ПС5 – ПС7)
Транспортування «потерпілого» №4 в «коконі» вздовж крутопохилих перил
8М8 (ПС7 – ПС8)
Спуск «кокона» з супроводженням.

Спуск недієздатного «потерпілого» №5 з супроводженням

9Фінішування в Ф (ПС8)
Додаткова (бонусна) частина дистанції (не заявляється)
М8 (ПС8 – ПС7)
Самовилази учасників

 

НОМІНАЛЬНА ОЦІНКА
способів і варіантів проходження дистанції ІV класу
виду «Рятувальні технічні прийоми» (командні змагання)

Таблиця 1

МаршрутиНомер

варіанта

Варіанти виконання спецприйомуЗалікова оцінка, балів
ПозначенняГраничні

пункти

ВиконаніЗіН,

m=0.20

ЗіП*,

к = 1

НЗіП*,

n=0.75

1234567
Основна і додаткова частини дистанції
МоВідповідноПереходи між маршрутами не оцінюються
М1-М8ВідповідноПідйоми/спуски учасників без виконання рятувальних технічних прийомів не оцінюються
«Самовилаз» учасника:
М4

М6

М8

ПС4 – ПС5

ПС6 – ПС7

ПС8 – ПС7

1способом «Затиск – Вірьовка» (на одному жумарі)75,3– 1,4
2способом «Рука – Рука» (на 2-х жумарах)86,0– 1,6
3способом «Затиск – Затиск» (на жумарі + затиск)96,8– 1,8
4способом «Затиск – Стремено»107,5– 2,0
5способом «Стремено – Стремено»129,0– 2,4
Транспортування / підйом / спуск «потерпілого»:
Характер травми «потерпілого» – травма однієї руки
Спосіб підйому з «тріщини» – без супроводження:
М4

 

ПС4 – ПС5

 

6способом «Ліва – Права»86,0– 1,6
7способом «Груди – Нога»96,8– 1,8
8способом «Затиск – Нога»107,5– 2,0
9способом «Рухомий блок»1410,5– 2,8
10способом «Ножний поліспаст»1511,3– 3,0
11способом «Короткий поліспаст»1813,5– 3,6
Характер травми «потерпілого» – травма рук
Способи транспортування – з супроводженням:
М4ПС4 – ПС512підйом поліспастом з супроводжуючим1511,3– 3,0
М2

М8

ПС2 – ПС3

ПС7 – ПС8

13спуск звичайним способом75,3– 1,4
14спуск з нарощуванням1712,8– 3,4
М3ПС3 – ПС415транспортування «потерпілого» за спиною139,8– 2,8
Характер травми «потерпілого» – недієздатний
Спосіб транспортування – за спиною супроводжуючого:
М8ПС7 – ПС816спуск з нарощуванням2418– 4,8
17спуск звичайним способом129– 2,4
М4ПС4 – ПС518підйом поліспастом без супроводжуючого2216,5– 4,4
Спосіб транспортування «потерпілого» – в «коконі»:
           ПС519ув’язування «потерпілого» в «кокон»129– 2,4
М7ПС5 – ПС720підйом поліспастом без супроводження4030,0– 8,0
М8ПС7 – ПС821спуск «кокона» звичайним способом1410,5– 2,8
22спуск «кокона» з нарощенням3022,5– 6,0

*) ЗіП – заявлені і пройдені,   НЗіП – не заявлені і пройдені,    ЗіН – заявлені і не пройдені