Кубок Украины по горному туризму. Регламент

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник Міністра молоді

та спорту України

_____________С. В. Глущенко

“___”______________ 2014 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Президент Федерації спортивного

туризму України

________________В. І. Цибух

“___”_____________ 2014 р.

 

 

РЕГЛАМЕНТ

 

про Кубок України серед дорослих зі спортивного туризму (гірський)

1. Мета та завдання

Змагання проводяться з метою подальшого розвитку спортивного (гірського) туризму в Україні, як ефективного засобу  підвищення ролі фізичної культури і спорту у всебічному гармонійному розвитку особи, сприяння формуванню здорового способу життя населення.

Головні завдання змагань:

  • пропаганда та популяризація спортивного (гірського) туризму серед широких верств населення України як потужного засобу зміцнення здоров’я і виховання патріотизму, формування свідомості людини щодо повсякденного ведення здорового способу життя, особливо, серед молодого покоління;
  • перевірка та підвищення рівня технічної та тактичної майстерності спортсменів;
  • визначення найсильніших команд України з спортивного (гірського) туризму;
  • виявлення перспективного резерву для збірних команд України зі спортивного (гірського) туризму;
  • сприяння підвищенню безпеки змагань та спортивних походів з спортивного (гірського) туризму;
  • сприяння моніторингу та визначення рейтингу регіонів з розвитку спортивного (гірського) туризму в Україні.

2. Терміни, програма, місце проведення змагань та спорядження

2.1. Змагання проводяться з 13 до 16 лютого 2014 року в Львівській  області. Розміщення учасників проводиться у стаціонарних умовах. Про умови розміщення та харчування учасники будуть повідомлені додатково після подання попередньої заявки на участь у змаганнях.

2.2. Склад делегації – до 8 осіб: основний склад команди – 4 спортсмени у т.ч. не менше однієї особи протилежної статі, представник команди – 1 (може бути членом команди), запасні – до 2 спортсменів, суддя не нижче 1 категорії (спеціалізація – змагання з гірського туризму).

Вік спортсменів – не молодше 16 років. За спец. допуском медичного закладу можуть бути допущені спортсмени віком 15 років.

 2.3.  3магання командні, проводяться на дистанціях ІV классу на сніжно-льодово-скельному рельєфі з видів «Гірські перешкоди» та «Рятувальні технічні прийоми». В залежності від погодних умов дистанція може бути об’єднаною або роздільною.

2.4. Для організації суддівської страховки команди під час проходження мандатної комісії здають до ГСК у тимчасове використання по одній основній вірьовці діаметром 10–12 мм та довжиною не менше 40 метрів, а також по три карабіни. Зазначене спорядження використовується для організації суддівської страховки та повертається командам після закінчення змагань.

 

2.5.  Програма змагань:

13.02.14Заїзд учасників змагань. Робота мандатної комісії з 9:00 до 14:00. Показ дистанцій, нарада ГСК з представниками команд, жеребкування.

14.02.14

Відкриття змагань, змагання за порядком, встановленим ГСК.

15.02.14

Змагання за порядком, встановленим ГСК
16.02.14Закінчення змагань, підведення підсумків, нагородження переможців та урочисте закриття змагань. Від’їзд учасників.

3. Визначення результатів

3.1. Результати змагань на окремих дистанціях визначаються відповідно до чиних Правил та умов.

3.2. Результат команди у загальному заліку визначається за сумою місць команди на двох дистанціях. При однаковій сумі вище місце посідає команда з кращим місцем у виді «Рятувальні технічні прийоми».

 

4. Керівництво змаганнями

4.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснюють Міністерство молоді та спорту України (далі Мінмолодьспорт) та Федерація спортивного туризму України (далі – Федерація або ФСТУ).

4.2. Безпосереднє проведення змагань покладається на Управління  молоді та спорту Львівської облдержадміністрації, а також головну суддівську колегію (далі – ГСК), затверджену Федерацією. Головного суддю змагань за поданням Федерації затверджує Мінмолодьспорт.

Змагання проводяться відповідно до Єдиного календарного плану спортивних заходів України на 2014 рік та згідно з чинними Правилами змагань зі спортивного туризму (надалі – Правила), затвердженими наказом  Мінсім’ямолодьспорту України  від 24.04.2008 р.

4.3. Відповідальність за дотримання правил безпеки та здоров’я учасників під час проведення змагань покладається на головного суддю, згідно з діючими Правилами змагань зі спортивного туризму та «Положенням про медичне забезпечення спортивно-масових заходів» (наказ Мінохорони здоров’я України від  27.10.2008, № 614 та  наказ  Мінсім’ямолодьспорту України  від 17.11.2008, № 4557), представників та тренерів команд.

4.4. У своїй звітності про проведення змагань ГСК надає ФСТУ: звіт головного судді змагань, Умови проведення змагань (у разі оголошення), копії заявочних матеріалів, протоколи особистих та командних результатів за видами змагань (дистанціями), зведені протоколи командних результатів, оціночну відомість роботи суддів, а також відомість підрахунку очок згідно з таблицею очок ВСМ  Мінмолодьспорту, у тому числі для ФСТ “Динамо”, “Україна”, “Спартак”, “Колос”, ЦСК Міністерства оборони України, Комітету з фізичної культури і спорту Міністерства освіти та науки України.

Якщо у число команд, що зайняли 1- 6 місце, попадає декілька команд з одного регіону, то їх очки складаються для цього регіону. Якщо у цих командах є спортсмени з різних товариств, то їх очки зараховуються до цих товариств.

5. Учасники змагань

5.1. До участі у всеукраїнських змаганнях допускаються збірні команди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, клубів та спортсмени особисто. Кількість команд від територій не обмежена.

5.2. До участі у змаганнях допускаються спортсмени, які за віком та спортивною  кваліфікацією,  відповідають вимогам  Правил змагань зі спортивного туризму в частині, що стосується класу дистанцій (п.3.3.2).

 

6. Загальні умови проведення змагань

6.1. Відповідальність за якість та безпечне використання командного та особистого спорядження  несуть представники, тренери команд та самі спортсмени відповідно.

6.2. Відповідальність за підготовку спортсменів команд та дотримання ними вимог  правил безпеки під час змагань несуть представники, тренери команд.

 

7. Нагородження

Команда, що посіла І місце у загальному заліку Кубку України зі спортивного туризму (гірський) нагороджуються Кубком.

Команди, що посіли І-III місця у загальному заліку Кубку України зі спортивного туризму (гірський) нагороджуються дипломами ФСТУ.

Спортсмени,  що посіли І-III місця в командних змаганнях, нагороджуються дипломами ФСТУ відповідних ступенів.

Тренер, що підготував команду-переможця змагань, нагороджується дипломом ФСТУ.

 

 

8. Умови прийому учасників змагань.  Фінансування

8.1. Команди повинні мати усе необхідне спорядження для участі у змаганнях відповідно до Правил, у т.ч. єдину спортивну форму та транспарант з назвою області для участі у відкритті та закритті змагань, єдину спортивну форму для участі у змаганнях на дистанціях, а також страховий поліс на кожного спортсмена та суддю від команди.

 8.2.  Витрати на відрядження спортсменів, суддів від команд та тренерів-представників (страхування спортсменів, проїзд в обох напрямках, оплата за розміщення, харчування, добові, прокат, придбання спорядження, тощо) здійснюються за рахунок коштів організацій, що відряджають.

8.3. Витрати, пов’язані з організацією змагань, несе Федерація та інші організації за рахунок позабюджетних надходжень коштів, які надійшли на рахунок Федерації цільовим призначенням на розвиток відповідного виду спортивного туризму.

 

9. Медичне забезпечення змагань

Медичне забезпечення змагань здійснюється у відповідності до «Положення  про медичне забезпечення спортивно-масових заходів», що затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.10.2008 № 614.

Медичне забезпечення спортивно-масових заходів здійснюється Українським центром спортивної медицини, обласними та міськими диспансерами, центрами незалежно від їх відомчого підпорядкування, відділеннями спортивної медицини лікувально-профілактичних закладів загальної мережі. Для медичного забезпечення змагань залучаються кваліфіковані медичні працівники. Присутність лікаря із спортивної медицини обов’язкова на змаганнях всіх рівнів. Лікарські бригади, які обслуговують спортивно-масові заходи, повинні мати все необхідне для надання невідкладної медичної допомоги та транспортування постраждалих у відповідні лікувально-профілактичні заклади.

Лікар змагань входить до складу суддівської колегії на правах заступника головного судді. Всі його рішення в межах компетентності обов’язкові для учасників, суддів, організаторів змагань.

Лікар представляє в організаційний комітет або суддівську колегію план медичного забезпечення змагань та звіт після їх закінчення згідно із затвердженою формою.

 

10. Заявки

Попередні заявки на участь у змаганнях  надсилаються не пізніше 01 лютого 2014 р.  до Федерації спортивного туризму України за адресою: ФСТУ, а/с № 497,  01001, м.Київ-1, або на електронні адреси ФСТУ: fstu@ukr.net та голови комісії з гірського туризму ФСТУ Козію В.Г.: e-mail nitercon@bk.ru, тел. 050-318-37-14

Іменна заявка на участь у змаганнях за встановленою формою повинна бути завірена: підписом лікаря та печаткою регіонального фізкультурно-спортивного диспансеру, органом виконавчої влади з питань фізичної культури та спорту АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя, територіальним осередком ФСТУ та подається до мандатної комісії на місці змагань.

Учасники повинні мати з собою документи, що засвідчують особу з датою народження, підтвердження спортивної кваліфікації та страховий поліс від нещасних випадків, дійсний на час змагань та у дорозі. Умови договору страхування повинні передбачати участь у спортивних змаганнях.

До змагань допускаються лише команди та спортсмени, що заявили про свою участь в установлений для заявок термін під час роботи мандатної комісії.

Оперативна інформація про кількість учасників, кількість регіонів та призові місця команд-учасниць надається до Міністерства у день закінчення змагань (не пізніше 8:00 наступного дня) за телефоном: 067-277-87-31 – Глущук Євгенії Георгіївні та на е-mail: <rezvanovae@ukr.net>

Протоколи з результатами змагань (спортивні показники та розрахунки завойованих очок), оригінали заявок, звіт головного судді, подаються до Мінмолодьспорту протягом 5 днів після закінчення змагань  на  адресу:

Міністерство молоді та спорту України (відділ спортивно-технічних та прикладних видів спорту), вул. Еспланадна, 42, м. Київ, 01601, Україна.

 

 

 

Додаткова інформація: За додатковою інформацією звертатися до голови комісії з гірського туризму  ФСТУ Козія В.Г.: e-mail nitercon@bk.ru, тел. 050-318-37-14.

 

 

 

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ

 

 

 

Департамент фізичної культури та неолімпійських видів спорту