Кубок України зі спортивного туризму – гірський туризм (у закритому приміщенні). Загальні умови змагань

Міністерство молоді та спорту України
Федерація спортивного туризму України

КУБОК УКРАЇНИ ЗІ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ – ГІРСЬКИЙ ТУРИЗМ
(У ЗАКРИТОМУ ПРИМІЩЕННІ)

м. Харків, Спортивний комплекс ХАІ                                               13–15 грудня 2019 р.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
ПРОВЕДЕННЯ ОСОБИСТИХ ЗМАГАНЬ
ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ НА ШТУЧНОМУ РЕЛЬЄФІ

 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Змагання проводяться відповідно до:

1) чинних Правил змагань зі спортивного туризму (розділи 1 і 3, пп. 3.1 ÷ 3.12 і 3.15, далі – Правила);

2) Методичних роз’яснень щодо суддівства змагань зі спортивного гірського туризму, 2-а редакція, затверджених Виконкомом ФСТУ 24.11.2012 року (далі – МР);

3) Регламенту проведення Кубку України зі спортивного туризму – гірський туризм (у закритому приміщенні), затвердженому ММСУ 18.10.2019 за № 1245/5.3/19 (далі – Регламент);

4) Умов проведення змагань з кожного з видів програми «Рятувальні технічні прийоми» і «Гірські перешкоди» (далі – Умови виду);

5) Загальних умов (далі – Загальні умови) з Додатками 1 – 4.

1.2. Дистанції змагань складаються з двох частин (див. Умови): основної і додаткової (бонусної).

1.3. Умови проходження додаткової частини дистанції:

1.3.1. Спортсмен може приступити до виконання програми додаткової (бонусної) частини тільки після завершення проходження основної частини (нормативна + понаднормативна) дистанції в повному обсязі.

1.3.2. Для проходження додаткової частини дистанції спортсмен здійснює перехід уздовж суддівських перил від кінцевого пункту страховки (далі – ПС) основної частини дистанції до ПС, з якого починається додаткова частина (якщо це необхідно).

1.3.3. Додаткову частину дистанції спортсмен проходить і виконує по маршрутах, зазначених у Маршрутному листі (далі – МЛ) і способами визначеними Умовами (табл.1).

1.3.4. Проходження додаткової частини на дистанціях видів «Рятувальні технічні прийоми» і «Гірські перешкоди» здійснюється згідно з вимогами запропонованими в МЛ для додаткової частини дистанції, а також без спорядження, яке не буде задіяне.

1.3.5. При проходженні додаткової частини дистанції зараховуються тільки ті маршрути (спецприйоми), проходження (виконання) яких було повністю завершено спортсменом в межах загального часу (Тзг). Завершення проходження маршруту (виконання спецприйому) фіксується у момент постановки спортсмена на самостраховку в цільовому ПС.

1.4. На проходження дистанцій встановлюються три види контрольних часів: загальний (Тзг), нормативний (Тн) і проміжний (Тп).

1.4.1. Спортсмени, які не вклалися в Тзг, Тзг1, фінішують «за особливими умовами» (п. 2.1.3).

1.5. Черговість виступів визначається жеребкуванням, а порядок стартів на дистанціях обумовлюється ГСК додатково з урахуванням можливого розсіювання.

1.5.1. У передстартову зону кожен спортсмен зобов’язаний з’явитися з усім спорядженням відразу ж після старту попереднього спортсмена або за викликом відповідно до стартового протоколу. При порушенні даної вимоги спортсмен може бути не допущений до виступу.

1.5.2. Відповідно до п. 3.15.6.14 Правил, спортсмен перед стартом повторно пред’являє спорядження для перевірки судді при учасниках (заступнику головного судді з виду).

1.5.3. Після виклику до старту (в стартову зону) і по закінченню 5 (п’яти!) хвилин, незалежно від ступеня готовності спортсмена, суддями дається старт. Збільшити передстартовий час може тільки головний суддя або його заступник з виду за наявності, на їхню думку, поважних на те причин.

1.5.4. Не допускається брати на дистанцію заздалегідь зібрані елементи страховочних, транспортних (спускових або підйомних) систем.

1.5.5. Перед стартом спортсмен повинен стати на самостраховку і закріпити до себе суддівську страховку. До старту навантаження елементів рельєфу і обладнання дистанції, крім перил самостраховки (ТС), не допускається.

1.6. При проходженні маршрутів і виконанні спецприйомів:

1.6.1. Вимоги до техніки руху і страховки виду «Гірські перешкоди» поширюються на аналогічні порушення виду «Рятувальні технічні прийоми» та навпаки.

1.6.2. Суддівська страховка надається спортсмену до старту. За наявність на спортсмені під час виступу суддівської страховки відповідає сам спортсмен.

1.6.3. Відповідно до п. 30.2.9 та п 19.2 МР спортсмен використовує своє спорядження виключно за призначенням і схемами, які визначені розробниками-виробниками. Суперечні питання щодо застосування того чи іншого спорядження вирішуються технічною комісією.

1.6.4. При переході між маршрутами волочіння вірьовок (петель, кінців) не допускається (1-й раз попередження, 2-ий і наступні рази – штраф по 3 бали).

1.6.5. При переходах з перечепленням між верхніми ПС до суддівських перил повинні одночасно бути пристебнуті обидві самостраховки. У ТСП ковзаючі карабіни перечіпляються по черзі.

1.6.6. Нижній кінець вірьовки, по якій здійснюється рух спортсмена, має бути обладнаний обмежувальним вузлом.

1.6.7. Під час здійснення спуску по вірьовці, в тому числі крутопохилою переправою, руки спортсменів, що спускаються, мають бути в рукавицях.

1.6.8. Допускається фіксувати страховочну і транспортну вірьовки або шляхом установки після її виходу з спускового (страховочного) пристрою петлі зі схоплюючим вузлом, вузлом Бахмана чи відповідного затискача або застосуванням відповідних страхуючих пристроїв (наприклад Gry-gry).

1.6.9. Допускається поєднувати функції транспортної вірьовки і командної страховки, але при цьому необхідно обов’язково дублювати схоплюючим вузлом страховочний та/або утримуючий пристрій.

1.6.10. При підйомі спортсмена за допомогою затискачів, навколо перильної (несучої) вірьовки над верхнім затискачем в’яжеться з репшнура діаметром 6 мм підстраховуючий схоплюючий вузол, петля від якого кріпиться до спортсмена безпосередньо або через затискач.

1.6.11. Всі вірьовочні вузли, які застосовуються спортсменами для організації страховочних, транспортних (спускових або підйомних) систем повинні застосовуватися виключно у відповідності зі своїм призначенням.

1.7. При проходженні основної частини дистанції не допускається перевищувати заявлену в заявці з тактики кількість маршрутів (спецприйомів).

1.8. При натягуванні перил переправ всіх видів допускається застосовувати поліспаст з фактором тяги ≤ 8. Застосування технічних пристроїв з агресивним зубом не допускається.

1.8.1. Після натягування перил переправи поліспастом з окремої вірьовки, з перил повинні бути зняті всі елементи поліспаста, а також всі технічні пристрої, які були застосовані в системі поліспаста.

1.8.2. Достатність натягу перил переправи контролюється лінією обмеження (ЛО) на вихідній та / або протилежній (цільовій) стороні.

1.9. Дистанція вважається пройденою, якщо виконані Умови і Загальні умови з усіма доповненнями, змінами та уточненнями, визначеними Протоколами демонстрації дистанцій і наради ГСК з представниками.

1.9.1. Якщо спортсмен пройшов маршрут або виконав спецприйом (вчинив дію) способами, не обумовленими Умовами (табл.1), то його проходження (виконання) оцінюється відповідно до Додатка 4.

1.9.2. За порушення інших вимог Умов (п. 1.9.1) спортсмен знімається з дистанції, якщо інше не визначено Умовами.

1.9.3. Якщо штраф за допущені при виступі помилки і порушення не обумовлено Правилами, МР, Положенням, Умовами або Загальними умовами, то їх оцінюють з точки зору порушень техніки руху і страховки в гірському туризмі та / або в альпінізмі.

1.10. Фініш спортсмена визначається по падінню останньої просмикнутої вірьовки за умови виконання спортсменом відповідної частини дистанції в повному обсязі або при відмові від зняття вірьовок, але за умови дотримання вимог п. 2.7.1 МР.

1.10.1. Спортсмен, «потерпілий» в «коконі», контрольний вантаж та все командне спорядження повинні фінішувати в межах однієї відповідної фінішної площадки Ф.

1.10.2. Умови передбачають «фініш за особливими умовами» – згідно з п. 2.9 МР та уточненнями, обумовленими в §2 Загальних умов.

1.11. Якщо спортсмен під час виступу в одному з видів показав свою явну технічну непідготовленість (більше 3-х підказок тренера / представника), то відповідно до п. 3.3.5 Правил за вимогою головного судді (або заступника головного судді з виду) ГСК змагань має право усунути спортсмена від подальшого виступу в даному виді.

1.12. ГСК залишає за собою право:

1.12.1. Вносити зміни до Умов (за потреби), про що доводиться до відома спортсменів на спільному засіданні ГСК з представниками.

1.12.2. Корегувати контрольні часи (Тп, Тн і Тзг) виключно до старту четвертого спортсмена, враховуючи результати проходження трьома першими спортсменами основної частини дистанції згідно з їх заявками з тактики та вимогами Умов.

1.13. Заявки з тактики (далі – Заявки) здаються в ГСК в наступному порядку:

1.13.1. Після демонстрації дистанцій і роз’яснення тренерам / представникам (капітанам) Умов проходження дистанції і проведення змагань виділяється певний фіксований час на складання Заявки.

1.13.2. Порядок, час і черговість обов’язкової здачі Заявок визначається ГСК.

1.13.3. Спортсмени, які не здали Заявку:

1) у встановлений графіком час отримують штраф 20 балів;

2) після початку виступів з даного виду – зняття з даного виду змагань.

1.14. Невід’ємною частиною Загальних умов є наступні Додатки (див. п. 1.1, п.п. 5):

1.14.1. Додаток 1 – Умови подачі  та розгляду Протестів.

1.14.2. Додаток 2 – Особливі умови допуску до змагань.

1.14.3. Додаток 3 – Способи виконання спецприйомів.

1.14.4. Додаток 4 – Окремі випадки суддівства тактики.

 

  1. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

2.1. Загальні положення

2.1.1. Підсумки змагань визначаються окремо серед чоловіків та жінок.

2.1.2. Спортсмени, які пройшли дистанцію з економією Тн – отримують бонуси за кожну хвилину економії в розмірі 2 бали.

2.1.3. Якщо спортсмен при проходженні основної та додаткової частин дистанції перевищив Тн в межах Тзг, за кожну хвилину перевищення отримують штраф 2 бали.

2.1.4. Спортсмени, які не вклалися в загальний контрольний час (п. 1.4.2) при проходженні відповідної частини дистанції (основної або спрощеної) фінішують «за особливими умовами», тобто по закінченню відповідного Тзг припиняють виступ і отримують штрафи:

1) основний – згідно з таблицею «Номінальної оцінки» (табл. 1) Умов відповідного виду:

– тільки при проходженні основної частини дистанції – за попередньо заявлені і не пройдені маршрути (невиконані спецприйоми);

– при проходженні спрощеної частини дистанції – спортсмени не отримують основний штраф за не пройдені маршрути (невиконані спецприйоми), передбачені цією частиною, в т.ч. за попередньо заявлені і не пройдені;

2) додатковий – в межах основної або спрощеної частини дистанції, яку пройшов спортсмен:

за кожен пункт (ПС, включаючи Ф та ін.), що не відвідав або не встиг пройти:

– спортсмен (у виді «Гірські перешкоди»)                         – по 6 балів,

– рюкзак з контрольним вантажем                                      – по 4 бали;

– «потерпілий»                                                                            – по 6 бали;

– незалежно від місця знаходження на дистанції

– за кожну одиницю основного спорядження – по 6 балів;

– спортсмена (у виді «Рятувальні технічні прийоми»)  – 6 балів.

2.1.5. Пройдені маршрути (виконані спецприйоми) в межах спрощеної частини дистанції з числа раніше незаявлених оцінюють по таблиці «Номінальної оцінки» Умов, як «Не заявлені, але пройдені» (кол. 6, табл. 1), з числа заявлених – зберігають оцінку «Заявлено і пройдено».

2.2. Порядок визначення результатів в окремому виді програми

2.2.1. Результат виступу спортсмена в окремому виді програми визначається відповідно до п. 3.15.8.2. Правил.

2.2.2. За значимістю результатів виступів в одному виді програми спортсмени поділяються в низхідній послідовності на декілька груп, а саме:

а) перша група – спортсмени, що в межах Тзг пройшли нормативну та понаднормативну складові основної частини дистанції:

–          в повному обсязі та фінішували;

–          в повному обсязі та фінішували за «особливими умовами»;

б) друга група – спортсмени, що в межах Тзг в повному обсязі пройшли нормативну складову основної частини дистанції, але не в повному обсязі пройшли понаднормативну складову основної частини дистанції та фінішували за «особливими умовами»;

в) третя група – спортсмени, що в межах Тзг не в повному обсязі пройшли нормативну складову основної частини дистанції та фінішували за «особливими умовами»;

г) четверта група – спортсмени, що в межах Тзг1 пройшли спрощену частину дистанції:

–          в повному обсязі та фінішували;

–          в повному обсязі та фінішували за «особливими умовами»;

–          не в повному обсязі та фінішували за «особливими умовами».

2.2.3. У разі рівної суми балів у двох або більше спортсменів однієї групи, більш високе місце займає спортсмен, у якого менше штрафних балів з техніки, а в разі їх рівності – який стартував раніше.

2.3. Загальний залік

2.3.1. Місце спортсмена в загальному заліку визначається за сумою місць, які він посів в двох видах програми. При однаковій сумі вище місце посідає спортсмен з кращим результатом у виді «Рятувальні технічні прийоми».

2.3.2. Спортсмени, у яких відсутній результат з окремих видів програми, посідають місця після спортсменів, які мають більш повний залік.