Кубок України серед студентів. Южноукраїнськ – 2019. Рятувальні технічні прийоми. Умови змагань

Комітет фізичного виховування і спорту Міністерства освіти і науки України
Федерація спортивного туризму України
Миколаївське обласне відділення (філія) Комітету
ВП «Миколаївська обласна федерація спортивного туризму»

КУБОК УКРАЇНИ СЕРЕД СТУДЕНТІВ ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ

м. Южноукраїнськ, Миколаївська область                                              19 – 22 вересня 2019 р.

УМОВИ
ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ ЗВ’ЯЗОК
ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ
ВИДУ «РЯТУВАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПРИЙОМИ» НА ДИСТАНЦІЇ ІІІ КЛАСУ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці умови слід розглядати разом з «Загальною частиною» Умов проведення змагань.

1.2. Дистанція змагань зв’язок «Рятувальні технічні прийоми» (п. 4.5. Маршрутний лист – далі МЛ) складається з двох частин:

1) основної частини (нормативна + понаднормативна), яку спортсмени команди в обов’язковому порядку попередньо заявляють;

2)  додаткової (бонусної) частини, яку спортсмени команди попередньо не заявляють і проходять на свій розсуд.

1.3. Дистанція змагань зв’язок «Рятувальні технічні прийоми» має заданий напрямок руху спортсменів відповідно до МЛ.

1.4. В «Загальних умовах» додатково зазначені:
а) основні положення щодо порядку виступу на дистанціях (§1);
б) порядок визначення результатів та розподілу місць (§2).

2. ОБЛАДНАННЯ ДИСТАНЦІЇ

2.1. Всі пункти (С, ПС і Ф), маршрути (М) і переходи (Мо), а також їх протяжність вказані на схемі (додається).

2.2. Всі ПС обладнані подвійними перилами і зазначеною на схемі необхідною кількістю ТС у вигляді заглушених карабінів (кілець), такелажних пластин або петель, на що буде докладно звернуто увагу при показі дистанції.

3. ОСНОВНІ УМОВИ ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ

3.1. Організація спуску/підйому «потерпілого» здійснюється згідно з вимогами п. 4.3 Методичних роз’яснень щодо суддівства змагань зі спортивного гірського туризму (далі МР), а виконання спецприйомів – згідно з вимогами Додатка 3 до  «Загальних умов».

3.2. Кожен спортсмен стає «потерпілим» відповідно до вимог п. 4.4.1, перестає бути «потерпілим» – п. 4.4.4 МР.

3.3. Характер травми «потерпілого» обумовлюється у МЛ і Таблиці №1 Умов.

3.4. У разі порушення вимог пунктів 3.1, 3.2 та / або 3.3 виконання спецприйому (проходження маршруту) не зараховується.

3.5. Зміна «потерпілого» відбувається довільно, але з врахуванням п. 4.4 Умов.

3.6. При спуску-підйомі «потерпілого»:

3.6.1. Незалежно від характеру «травми» допомога з боку «потерпілого» при транспортуванні не допускається (1-й раз – попередження, 2-ий – незалік прийому).

3.6.3. Аварійний (фіксуючий) пристрій виконується згідно з вимогами п.п. 4.3.6 і 4.3.7 МР (крім випадку, обумовленого п. 19.8.3.2.)

3.6.4. Фіксація «потерпілого» за спиною у супроводжуючого здійснюється згідно з вимогами п.п. 4.3.4 і 4.3.5, а також з урахуванням п.п. 19.8.1.3 МР.

3.6.5. Не допускати «потерпілим» порушень, обумовлених п. 19.8.3 МР.

3.7. Суддівські вертикальні перила надаються команді по одному разу при проходженні основної та додаткової частини дистанції.

3.7.1. Суддівська страховка для першого спортсмена команди під час проходження основної і додаткової частини дистанції надається команді один раз!

3.7.2. До заліку результату виступу команди йдуть тільки перший «самовилаз» кожного спортсмена команди, як в основній, так і в додатковій частинах дистанції.

3.8. Необхідні відомості для проходження дистанції РТП:

3.8.1. Порядок виконання спецприйомів і маршрути, на яких вони виконуються, задані у МЛ.

3.8.2. Допускається допоміжна робота спортсменів на дистанції (поправити вірьовку тощо) за умови їх надійної фіксації на командній вірьовці, а також при забезпеченні їх надійною командною страховкою.

3.8.3. Розташування спортсменів на старті:   С (ПС1) – спортсмени команди;

3.8.4. Командні крутопохилі перила обладнуються подвійними.

3.9.  Команди, які не надали в заявці з тактики схеми систем кріплення командних вірьовок для підйому або спуску «потерпілого», отримують оцінку цих спецприйомів з коефіцієнтом 0,75 (кол. 6, табл.1).

4. ОПИС ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ

4.1. Всі спортсмени під час виступу послідовно від старту (С) і до фінішу (Ф1) відповідно до МЛ і згідно з поданою заявкою повинні пройти всі заявлені маршрути і виконати всі вимоги основної частини дистанції.

4.2. Нормативна складова основної частини дистанції включає наступні обов’язкові спецприйоми:

4.2.1. Кожен із спортсменів виконує:

а)  «самовилаз» (один раз) – варіант за вибором (табл.1);

4.2.2. Зв’язка виконує:

а) підйом одного «потерпілого» спортсмена з «тріщини» (один раз) – варіант за вибором (табл.1);

б) транспортування «потерпілого» вздовж подвійних суддівських перил (два рази) – варіант за вибором (табл.1);

в)  спуск «потерпілого» за спиною супроводжуючого (один раз) – варіант за вибором (табл.1);

г)  косий підйом «потерпілого» командними крутопохилими перилами (один раз) – варіант за вибором (табл.1);

4.3. Понаднормативна складова основної частини дистанції включає наступні спецприйоми:

4.3.1. Зв’язка виконує:

а) косий спуск «потерпілого» командними крутопохилими перилами. (один раз) – варіант за вибором (табл.1);

4.4. Кожен спортсмен зв’язки повинен побувати в якості «потерпілого» три рази.

5. ЗАЯВКА З ТАКТИКИ

В заявку з тактики зв’язка включає:

5.1. Номери спортсменів, які послідовно стають «потерпілими» на всіх заявлених маршрутах.

5.2. Варіант «самовилазу» спортсменів.

5.3. Варіант підйому «потерпілого» з «тріщини»

5.4. Варіант спуску «потерпілого» за спиною супроводжуючого.

5.5. Схеми систем кріплення командних вірьовок для транспортування «потерпілого» по маршрутах М1, М3, М5.

4.5. МАРШРУТНИЙ ЛИСТ

змагань зв’язок на дистанції III класу виду «Рятувальні технічні прийоми»

Номер маршруту і його граничні пункти.

Опис виконання рятувальних технічних прийомів

Контрольні часи

та умови їх виконання

Основна частина дистанції

Нормативний час                – Тн = 55 хв.

Загальний контрольний час–Тзг=60 хв.

 

 

 

Перший проміжний

контрольний час               – Тп1 = 50 хв.

 

 

 

 

*  *  *

 

Якщо зв’язка за Тп1 не виконає п. 1-8, вона переводиться на проходження скороченої  частини  дистанції  з новим Тзг = 55 хв.

 

 

 

 

Скорочена частина:

1. Завершення підйому «потерпілого» №5 в ПС3.

2. Фінішування зв’язки з усім спорядженням в Ф2

Відповідно до п.п.4.1 – 4.4 Умов та дотримуючись контрольних часів Тп, Тн та Тзг  спортсмени зв’язки враховуючи заданий напрямок дистанції і з самостійним вибором варіантів (див. табл. 1), виконують необхідні з запропонованих нижче рятувальних технічних прийомів
1

М1 (ПС1 – ПС2)

«Самовилаз» спортсмена №1 зв’язки суддівськими перилами
2

М1 (ПС1 – ПС2)

Підйом «потерпілого» №1 (травма однієї руки) з «тріщини»
3

М2 (ПС2 – ПС3)

Транспортування «потерпілого» №2 (сніжна сліпота) вздовж подвійних суддівських перил
4

М3 (ПС3 – ПС4)

Спуск «потерпілого» №3 (не дієздатний) за спиною супроводжуючого
5

М4 (ПС4 – ПС5)

Транспортування «потерпілого» №4 (травма рук) вздовж подвійних суддівських перил на бухті вірьовки
6

ПС5

Закріплення командних крутопохилих перил
7

М5 (ПС5 – ПС3)

«Самовилаз» спортсмена №2 зв’язки командними крутопохилими перилами
8

М5 (ПС5 – ПС3)

Косий підйом «потерпілого» №5 (травма рук) командними крутопохилими перилами

Перший проміжний контрольний час

9

М5 (ПС3 – ПС5)

Косий спуск спортсмена зв’язки командними крутопохилими перилами.

Косий спуск «потерпілого» №6 (травма рук) командними крутопохилими перилами

10

Ф1 (ПС5)

Фініш спортсменів зв’язки по варіанту основної частини
Додаткова частина дистанціїОцінка по колонці 6 (табл. 1)

М1 (ПС1 – ПС2)

«Самовилаз» спортсменів зв’язки (варианты 1-5).

Підйом «потерпілого» спортсмена (травма однієї руки) з «тріщини» (варианты 9-13)

Контрольні части:

Тн и Тзг

залишаються без змін

М1 (ПС2 – ПС1)

Спуск «потерпілого» спортсмена (не дієздатний) за спиною супроводжуючого (варианты 17, 18)

 

НОМІНАЛЬНА ОЦІНКА
способів і варіантів проходження дистанції III класу виду «Рятувальні технічні прийоми» – змагання зв’язок

Таблиця 1

Маршрути№  варіантуОпис варіантів виконання рятувальних технічних прийомівЗалікова оцінка, балів
ПозначенняГраничні

пункти

ПройденіЗіН,

m=0.20

ЗіП*,

к = 1

НЗіП*,

n=0.75

1234567

Основна і додаткова частина дистанції

Всі МоВідповідноПереходи між маршрутами не оцінюються
Всі МВідповідноПідйоми / спуски учасників без виконання рятувального технічного прийому не оцінюються

«Самовилаз» спортсмена:

М1ПС1 – ПС21способом «Затискач – Вірьовка» (на одному жумарі)86,0– 1,6
2способом «Рука – Рука» (на 2-х жумарах)86,0– 1,6
3способом «Затискач – Затискач»107,5– 2,0
4способом «Затискач – Стремено»107,5– 2,0
5способом «Стремено – Стремено»107,5– 2,0
М5ПС5 – ПС36способом «Затискач – Затискач»107,5– 2,0
7способом «Затискач – Стремено»107,5– 2,0
8способом «Ножний поліспаст»129,0– 2,4

Транспортування / підйом / спуск «потерпілого»:

Характер травми «потерпілого» – травма однієї руки
Спосіб підйому з «тріщини» – без супроводження:
М1ПС1 – ПС29способом «Ліва – Права»1410,5– 2,8
10способом «Груди – Нога»1410,5– 2,8
11способом «Затиск – Нога»1612,0– 3,2
12способом «Рухливий блок»1813,5– 3,6
13способом «Короткий поліспаст»1813,5– 3,6
Характер травми «потерпілого» – травма рук
Спосіб транспортування – без супроводження:
М5ПС3 – ПС514косий спуск командними крутопохилими перилами1612,0– 3,2
ПС5 – ПС315косий підйом командними крутопохилими перилами2418,0– 4,8
Спосіб транспортування – за спиною супроводжуючого:
М4ПС4 – ПС5

16

транспортування вздовж подвійних суддівських перил на бухті вірьовки86,0– 1,6
Характер травми «потерпілого» – не дієздатний
Спосіб транспортування – за спиною супроводжуючого:
М3

М1

ПС3 – ПС4

ПС2 – ПС1

17спуск способом «самовипуск»2015,0– 4,0
18спуск активним способом2418,0– 4,8
Характер травми «потерпілого» – сніжна сліпота
Спосіб транспортування – з супроводженням:
М2ПС2 – ПС319транспортування вздовж подвійних суддівських перил107,5– 2,0

*)   ЗіП  – заявлені і пройдені,      НзіП – не заявлені і пройдені,        ЗіН – заявлені і не пройдені;

МЛ  – маршрутний лист;    МР  – методичні роз’яснення.