Кубок України серед студентів та школярів “Хортиця – 2019”. Загальні умови змагань

Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України
Федерація спортивного туризму України
Запорізьке обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України
Запорізька обласна федерація спортивного туризму

КУБОК УКРАЇНИ СЕРЕД СТУДЕНТІВ ТА ШКОЛЯРІВ
З ГІРСЬКОГО СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ НА ПРИРОДНОМУ РЕЛЬЄФІ (КОМАНДНИЙ)

м. Запоріжжя, скелі о-ва Хортиця                                                                03–06 жовтня 2019 р.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
ПРОВЕДЕННЯ КОМАНДНИХ ЗМАГАНЬ
З ГІРСЬКОГО СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ НА СКЕЛЬНОМУ РЕЛЬЄФІ

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Змагання проводяться відповідно до:

1) чинних Правил змагань зі спортивного туризму (розділи 1 і 3, пп. 3.1 ÷ 3.12 і 3.15, далі – Правила);

2) Методичних роз’яснень щодо суддівства змагань зі спортивного гірського туризму, 2-а редакція, затверджених Виконкомом ФСТУ 24.11.2012 року (далі – МР);

3) Регламенту проведення Кубку України серед студентів та школярів з гірського спортивного туризму на природному рельєфі (далі – Регламент);

4) Умов проведення змагань з кожного з видів програми «Рятувальні технічні прийоми» і «Тактико-технічна» (далі – Умови виду);

5) Загальних умов (далі – Загальні умови) з Додатками 1 – 4.

1.2. Дистанції змагань складаються з двох частин (див. Умови): основної і додаткової (бонусної).

1.3. Умови проходження додаткової частини дистанції:

1.3.1. Команда може приступити до виконання програми додаткової (бонусної) частини тільки після завершення проходження основної частини (нормативна + понаднормативна) дистанції в повному обсязі;

1.3.2. Для проходження додаткової частини дистанції команда здійснює перехід уздовж суддівських перил від кінцевого пункту страховки (далі – ПС) основної частини дистанції до ПС, з якого починається додаткова частина (якщо це необхідно).

1.3.3. Додаткову частину дистанції команда проходить і виконує по маршрутах, зазначених у Маршрутному листі і способами визначеними Умовами (табл.1).

1.3.4. Проходження додаткової частини на дистанціях видів «Рятувальні технічні прийоми» і «Тактико-технічна» здійснюється згідно з вимогами запропонованими в Маршрутному листі для додаткової частини дистанції.

1.3.5. При проходженні додаткової частини дистанції зараховуються тільки ті маршрути (спецприйоми), проходження (виконання) яких було повністю завершено спортсменами команди в межах загального часу (Тзг). Завершення проходження маршруту (виконнання спецприйому) фіксується у момент постановки на самостраховку в цільовому ПС спортсмена («потерпілого»).

1.4. На проходження дистанцій встановлюються три види контрольних часів: загальний (Тзг), нормативний (Тн) і проміжний (Тп).

1.4.1. Кількість проміжних контрольних часів Тп і відповідних їм Тзг в кожному виді програми визначається Умовами.

1.4.2. Команди, які не вклалися в Тзг, Тзг1, фінішують «за особливими умовами» (п. 2.1.3).

1.5. Черговість виступів визначається жеребкуванням, а порядок стартів на дистанціях обумовлюється ГСК додатково з урахуванням можливого розсіювання.

1.5.1. У передстартову зону кожна команда зобов’язана з’явитися з усім спорядженням і в повному складі відразу ж після старту попередньої команди або за викликом відповідно до стартового протоколу. При порушенні даної вимоги команда може бути не допущена до виступу.

1.5.2. Відповідно до п. 3.15.6.14 Правил, команда перед стартом повторно пред’являє спорядження для перевірки судді при учасниках (заступнику головного судді з виду).

1.5.3. Після виклику до старту (в стартову зону) і по закінченню 5 (п’яти!) хвилин, незалежно від ступеня готовності спортсменів, суддями дається старт. Збільшити передстартовий час може тільки головний суддя або його заступник з виду за наявності, на їхню думку, поважних на те причин.

1.5.4. До старту всі командні вірьовки, які спортсмени беруть для проходження дистанції, повинні перебувати в збухтованому стані і без будь-яких вузлів.

1.5.5. Не допускається брати на дистанцію заздалегідь зібрані елементи страховочних, транспортних (спускових або підйомних) систем.

1.5.6. Перед стартом всі спортсмени повинні стати на самостраховку, а ведучий (перший) або «потерпілий» №1, – закріпити до себе суддівську страховку. До старту навантаження елементів рельєфу і обладнання дистанції, крім перил самостраховки (ТС), не допускається.

1.6. При проходженні маршрутів і виконанні спецприйомів:

1.6.1. Вимоги до техніки руху і страховки виду «Тактико-технічна» поширюються на аналогічні порушення виду «Рятувальні технічні прийоми» та навпаки.

1.6.2. Суддівська страховка надається спортсменам до старту. За наявність на спортсменах під час виступу суддівської страховки відповідають самі спортсмени. «Потерпілий» має бути забезпеченим суддівською страховкою завжди.

1.6.3. Відповідно до п. 30.2.9 та п 19.2 МР команда використовує своє спорядження виключно за призначенням і схемами, які визначені розробниками-виробниками, а також враховуючи командну заявку на спорядження. Суперечні питання щодо застосування того чи іншого спорядження вирішуються технічною комісією.

1.6.4. При переході між маршрутами волочіння вірьовок (петель, кінців) не допускається (1-й раз попередження, 2-ий і наступні рази – штраф по 3 бали).

1.6.5. Всі роботи щодо знімання (просмикування) командних вірьовок виконуються тільки в граничних ПС пройденого маршруту. При виконанні спортсменами косих спусків, знімання (просмикування) командних вірьовок виконуються тільки в суміжних ПС.

1.6.6. При переходах з перечепленням між верхніми ПС до суддівських перил повинні одночасно бути пристебнуті обидві самостраховки. У ТСП ковзаючі карабіни перечепляються по черзі.

1.6.7. Нижній кінець вірьовки після спуску першого спортсмена повинен бути жорстко закріплений в нижній ПС/ТС з запасом робочої частини у вигляді петлі довжиною не більше 1,5 м (крім спуску з самовипуском останнього спортсмена).

1.6.8. Підніжжя схилу знаходиться за межами дистанції (за лінією обмеження) і навантажувати його спортсменам дозволяється тільки після постановки на самостраховку, якщо інше не обумовлено Умовами (при порушенні – штраф «використання опори за обмеженням»).

1.6.9. Під час здійснення спуску по вірьовці, в тому числі крутопохилою переправою, руки спортсменів, що спускаються, мають бути в рукавицях. Під час здійснення страховки, руки спортсменів, що страхують, мають бути в рукавицях.

1.6.10. Організація страховки (суддівської, командної і самостраховки) – згідно з п.п. 29.1 – 29.5 та інших МР.

1.6.11. Допускається фіксувати страховочну і транспортну вірьовки або шляхом установки після її виходу з спускового (страховочного) пристрою петлі зі схоплюючим вузлом, вузлом Бахмана чи відповідного затискача або застосуванням відповідних страхуючих пристроїв (наприклад Gry-gry).

1.6.12. При підйомі першого спортсмена за допомогою затискачів, навколо перильної (несучої) вірьовки над верхнім затискачем в’яжеться з репшнура діаметром 6 мм підстраховуючий схоплюючий вузол, петля від якого кріпиться до спортсмена безпосередньо або через затискач.

1.6.13. Закріплення несучих вірьовок  має відповідати вимогам п. 19.4 МР.

1.6.14. Якщо в момент фінішу «за особливими умовами» всі спортсмени, що залишилися на дистанції, не забезпечені достатньою кількістю вірьовок для організації спуску і командної страховки, тобто для безпечного завершення виступу, команда знімається з дистанції.

1.6.15. Всі вірьовочні вузли, які застосовуються спортсменами для організації страховочних, транспортних (спускових або підйомних) систем повинні застосовуватися виключно у відповідності зі своїм призначенням.

1.7. При проходженні основної частини дистанції не допускається перевищувати заявлену в заявці з тактики кількість маршрутів (спецприйомів).

1.8. Початок і закінчення проходження маршруту визначається відповідно до п.п. 2.2 і 2.7 МР.

1.9. При натягуванні перил переправ всіх видів допускається застосовувати поліспаст з фактором тяги ≤ 8, наприклад: подвійний поліспаст (фактор тяги = 4) і два спортсмени, які натягують перила. Застосування технічних пристроїв з агресивним зубом не допускається.

1.9.1. Після натягування перил переправи поліспастом з окремої вірьовки, з перил повинні бути зняті всі елементи поліспаста, а також всі технічні пристрої, які були застосовані в системі поліспаста.

1.9.2. Достатність натягу перил переправи контролюється лінією обмеження (ЛО) на вихідній та / або протилежній (цільової) стороні.

1.9.3. Кріплення спортсменів до перил на переправах всіх видів здійснюють згідно з вимогами п. 5.1.7 МР.

1.10. Дистанція вважається пройденою, якщо виконані Умови і Загальні умови з усіма доповненнями, змінами та уточненнями, визначеними Протоколами демонстрації дистанцій і наради ГСК з представниками.

1.10.1. Якщо команда пройшла маршрут або виконала спецприйом (вчинила дію) способами, не обумовленими Умовами (табл.1), то його проходження (виконання) оцінюється відповідно до Додатку 4.

1.10.2. За порушення інших вимог Умов (п. 1.10.1) команда знімається з дистанції, якщо інше спеціально не визначено Умовами.

1.10.3. Якщо штраф за допущені при виступі помилки і порушення не обумовлено Правилами, МР, Регламентом, Умовами або Загальними умовами, то їх оцінюють з точки зору порушень техніки руху і страховки в гірському туризмі та / або в альпінізмі.

1.11. Фініш команди визначається по падінню останньої просмикнутої вірьовки за умови виконання командою відповідної частини дистанції в повному обсязі або при відмові від зняття вірьовок, але за умови дотримання вимог п. 2.7.1 МР.

1.11.1. Спортсмени, все командне спорядження, весь контрольний або аварійний вантаж повинні фінішувати в межах однієї фінішної площадки Ф.

1.11.2. Умови передбачають «фініш за особливими умовами» – згідно з п. 2.9 МР та уточненнями, обумовленими в §2 Загальних умов.

1.12.  Якщо команда під час виступу в одному з видів показала свою явну технічну непідготовленість (більше 3-х підказок тренера / представника / запасного учасника), то відповідно до п. 3.3.5 Правил за вимогою головного судді (або заступника головного судді з виду) ГСК змагань має право усунути команду від подальшого виступу в даному виді.

1.13. ГСК залишає за собою право:

1.13.1. Вносити зміни до Умов (за потреби), про що доводиться до відома команд на спільному засіданні ГСК з представниками.

1.13.2. Корегувати контрольні часи (Тп, Тн і Тзг) виключно до старту четвертої команди, враховуючи результати проходження трьома першими командами основної частини дистанції згідно з їх заявками з тактики та вимогами Умов.

1.14. Заявки з тактики (далі – Заявки) здаються в ГСК в наступному порядку:

1.14.1. Після демонстрації дистанцій і роз’яснення тренерам / представникам (капітанам) Умов проходження дистанції і проведення змагань виділяється певний фіксований час на складання Заявки.

1.14.2. Порядок, час і черговість обов’язкової здачі Заявок визначається ГСК.

1.14.3. Команди, які не здали Заявку:

1)      у встановлений графіком час отримують штраф 20 балів;

2)      після початку виступів з даного виду – зняття з даного виду змагань.

1.15. Невід’ємною частиною Загальних умов є наступні Додатки (див. п. 1.1, п.п. 5):

1.15.1. Додаток 1 – Умови подачі  та розгляду Протестів.

1.15.2. Додаток 2 – Особливі умови допуску до змагань.

1.15.3. Додаток 3 – Способи виконання спецприйомів.

1.15.4. Додаток 4 – Окремі випадки суддівства тактики.

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

2.1.    Загальні положення

2.1.1. Команди, які пройшли дистанцію з економією Тн – отримують бонуси за кожну хвилину економії в розмірі 2 бали.

2.1.2. Якщо команда при проходженні основної та додаткової частин дистанції перевищила Тн в межах Тзг, за кожну хвилину перевищення отримують штраф 2 бали.

2.1.3. Команди, які не вклалися в загальний контрольний час (п. 1.4.2) при проходженні відповідної частини дистанції (основної або скороченої) фінішують «за особливими умовами», тобто по закінченню відповідного Тзг припиняють виступ і отримують штрафи:

1)      основний – згідно з таблицею «Номінальної оцінки» (табл. 1) Умов відповідного виду:

– тільки при проходженні основної частини дистанції – за попередньо заявлені і не пройдені маршрути (невиконані спецприйоми);

– при проходженні скороченої частини дистанції – команди не отримують основний штраф за не пройдені маршрути (невиконані спецприйоми), передбачені цією частиною, в т.ч. за попередньо заявлені і не пройдені;

2)      додатковий – в межах основної або скороченої частини дистанції, яку пройшла команда:

за кожен пункт (ПС, включаючи Ф та ін.), що не відвідав або не встиг пройти:

– рюкзак з контрольним або аварійним вантажем                                               – по 4 бали,

– «потерпілий»                                                                                           – по 8 балів;

незалежно від місця знаходження на дистанції за кожного(у):

– спортсмена у видах «Рятувальні техприйоми» і «Тактико-технічна»            – по 8 балів,

– одиницю основного спорядження                                                                      – по 6 балів.

2.1.4. Пройдені маршрути (виконані спецприйоми) в межах скороченої частини дистанції з числа раніше незаявлених оцінюють по таблиці «Номінальної оцінки» Умов, як «Не заявлені, але пройдені» (кол. 6, табл. 1), з числа заявлених – зберігають оцінку «Заявлено і пройдено».

2.1.5. Команди, які не вклалися в Тзг при проходженні додаткової частини дистанції, закінчують виступ після закінчення Тзг і отримують додатковий штраф:

за кожну залишену на дистанції:

– одиницю основного спорядження                                                                     – по 6 балів.

2.2.    Порядок визначення результатів в окремому виді програми

2.2.1. Результат виступу команди в окремому виді програми визначається відповідно до п. 3.15.8.2 Правил.

2.2.2. За значимістю результатів виступів в одному виді програми команди поділяються в низхідній послідовності на декілька груп, а саме:

а) перша група – команди, що в межах Тзг пройшли нормативну та понаднормативну складові основної частини дистанції:

–          в повному обсязі та фінішували;

–          в повному обсязі та фінішували за «особливими умовами»;

б)      друга група – команди, що в межах Тзг в повному обсязі пройшли нормативну складову основної частини дистанції, але не в повному обсязі пройшли понаднормативну складову основної частини дистанції та фінішували за «особливими умовами»;

в) третя група – команди, що в межах Тзг1 пройшли скорочену частину дистанції:

–          в повному обсязі та фінішували;

–          в повному обсязі та фінішували за «особливими умовами»;

г) четверта група – команди, що в межах Тзг1 не в повному обсязі пройшли скорочену частину дистанції та фінішували за «особливими умовами».

2.2.3. У разі рівної суми балів у двох або більше команд однієї групи, більш високе місце посідає команда, у якої менше штрафних балів з техніки, а в разі їх рівності – яка стартувала раніше.

2.3.  Загальнокомандний залік

2.3.1. Місце команди в загальному заліку визначається за сумою місць, які посіла команда в двох видах програми. При однаковій сумі вище місце посідає команда з кращим результатом у виді «Тактико-технічна».

2.3.2. Команди, у яких відсутній результат з окремих видів програми, посідають місця після команд, які мають більш повний залік.