Кубок України — гірський туризм «Кубок Хортиці». Рятувальні технічні прийоми. Умови змагань

Міністерство молоді та спорту України
Федерація спортивного туризму України
Запорізька обласна федерація спортивного туризму

КУБОК УКРАЇНИ ЗІ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ –  ГІРСЬКИЙ ТУРИЗМ

м. Запоріжжя, скелі о-ва Хортиця                                                                           03–06 жовтня 2019 р.

УМОВИ
ПРОВЕДЕННЯ КОМАНДНИХ ЗМАГАНЬ
ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ
ВИДУ «РЯТУВАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПРИЙОМИ» НА ДИСТАНЦІЇ ІV КЛАСУ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці умови слід розглядати разом з «Загальною частиною» Умов проведення змагань.

1.2. Дистанція командних змагань виду «Рятувальні технічні прийоми» (п. 4.5. Маршрутний лист – далі МЛ) складається з двох частин:

1) основної частини (нормативна + понаднормативна), яку спортсмени команди в обов’язковому порядку попередньо заявляють;

2)  додаткової (бонусної) частини, яку спортсмени команди попередньо не заявляють і проходять на свій розсуд.

1.3. Дистанція командних змагань виду «Рятувальні технічні прийоми» має заданий напрямок руху спортсменів відповідно МЛ.

1.4. В «Загальних умовах» додатково зазначені:

а) основні положення щодо порядку виступу на дистанціях (§1);

б) порядок визначення результатів та розподілу місць (§2).

 

2. ОБЛАДНАННЯ ДИСТАНЦІЇ

2.1.  Всі пункти (С, ПС і Ф), маршрути (М) і переходи (Мо), а також їх протяжність вказані на схемі (додається).

2.2.  Всі ПС обладнані подвійними перилами і зазначеною на схемі необхідною кількістю ТС у вигляді заглушених карабінів (кілець), такелажних пластин або петель, на що буде докладно звернуто увагу при показі дистанції.

 

3. ОСНОВНІ УМОВИ ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ

3.1. Організація спуску/підйому «потерпілого» здійснюється згідно з вимогами п. 4.3 Методичних роз’яснень щодо суддівства змагань зі спортивного гірського туризму (далі МР), а виконання спецприйомів – згідно з вимогами Додатка 3 до  «Загальних умов».

3.2. Кожен спортсмен стає «потерпілим» відповідно до вимог п. 4.4.1, перестає бути «потерпілим» – п. 4.4.4 і повторно може стати «потерпілим» – згідно п. 4.4.5 МР.

3.3. Характер травми «потерпілого» обумовлюється у МЛ і Таблиці №1 Умов.

3.4. У разі порушення вимог пунктів 3.1, 3.2 та / або 3.3 виконання спецприйому (проходження маршруту) не зараховується.

3.5. Зміна «потерпілого» відбувається відповідно до МЛ.

3.6. «Кокон» спортсмени в’яжуть з основної вірьовки (не менше 8 петель) з укладанням «потерпілого» на килимок з урахуванням недопущення можливих порушень, обумовлених п. 19.7.3 МР.

3.6.1. При ув’язуванні «потерпілого» в «кокон» необхідно передбачити три фіксовані петлі для підвіски, що не здавлюють «потерпілого», а також обов’язкове виконання вимог п.п. 5.1.7 і 30.4.5 МР.

3.6.2. Місце ув’язування «потерпілого» в «кокон» команда обирає відповідно до МЛ.

3.6.3. Ув’язування «потерпілого» в «кокон» команда здійснює тільки силами дієздатних спортсменів, тобто «потерпілий» спортсмен допомогу команді не надає.

3.6.4. Транспортування «потерпілого» в «коконі» зараховується команді протягом всієї дистанції виду «Рятувальні технічні прийоми» відповідно до МЛ.

3.7. При спуску-підйомі «потерпілого»:

3.7.1. Незалежно від характеру «травми» допомога з боку «потерпілого» при транспортуванні не допускається (1-й раз – попередження, 2-ий – незалік прийому).

3.7.2. Супроводжуючий незалежно від характеру травми «потерпілого» виконує тільки функції супроводу, тобто не надає допомогу під час підйому або спуску (штраф – згідно МР).

3.7.3. Аварійний (фіксуючий) пристрій виконується згідно з вимогами п.п. 4.3.6 і 4.3.7 МР (крім випадку, обумовленого п. 19.8.3.2.)

3.7.4. Фіксація «потерпілого» за спиною у супроводжуючого здійснюється згідно з вимогами п.п. 4.3.4 і 4.3.5, а також з урахуванням п.п. 19.8.1.3 МР.

3.7.5. Не допускати «потерпілим» порушень, обумовлених п. 19.8.3 МР.

3.7.6. Вимоги щодо виконання транспортування «аварійного вантажу» відповідають аналогічним вимогам щодо транспортування контрольного вантажу на дистанції «Гірськи перешкоди».

3.8. Всі спортсмени команди при виконанні «самовилазу», здійснюють його: 1-й – суддівськими вертикальними перилами, а решта – командними вертикальними перилами, тобто суддівські вертикальні перила надаються команді по одному разу при проходженні основної та додаткової частини дистанції.

3.8.1. Суддівська страховка для першого спортсмена команди під час проходження основної і додаткової частини дистанції надається команді один раз!

3.8.2. До заліку результату виступу команди йдуть тільки перший «самовилаз» кожного спортсмена команди, як в основній, так і в додатковій частинах дистанції.

3.9. Для забезпечення безпечного виступу команд обов’язково виконання наступних вимог:

3.9.1. Командні крутопохилі перила на маршрутах М3 та М5 обладнуються подвійними.

3.10. Необхідні відомості для проходження дистанції РТП:

3.10.1. Порядок виконання спецприйомів і маршрути, на яких вони виконуються, задані у МЛ.

3.10.2. Допускається допоміжна робота спортсменів на дистанції (поправити вірьовку тощо) за умови їх надійної фіксації на командній вірьовці, а також при забезпеченні їх надійною командною страховкою.

3.10.3.   Маршрут переходу Мо3 може бути використаний виключно для виконання спортсменами команди додаткової частини.

3.10.4. Розташування спортсменів на старті:  С1 (ПС2) – спортсмени команди; ПС4 – «аварійний вантаж» (вага до 25 кг).

3.11. Команди, які не надали в заявці з тактики схеми систем кріплення командних вірьовок для підйому або спуску «потерпілого», отримують оцінку цих спецприйомів з коефіцієнтом 0,75 (кол. 6, табл.1).

 

4. ОПИС ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ

4.1. Всі спортсмени під час виступу послідовно від старту (С1) і до фінішу (Ф2) відповідно до МЛ і згідно з поданою заявкою повинні пройти всі заявлені маршрути і виконати всі вимоги основної частини дистанції.

4.2. Нормативна складова основної частини дистанції включає наступні обов’язкові спецприйоми:

4.2.1. Кожен спортсмен команди виконує:

а) «самовилаз» (один раз) – варіант за вибором (табл.1);

4.2.2. Команда всім складом виконує:

а) підйом «потерпілого» з супроводжуючим (один раз) – характер травми «потерпілого» і варіант за вибором (табл.1);

б)  косий спуск «потерпілого» з супроводжуючим (один раз) – характер травми «потерпілого» і варіант за вибором (табл.1);

в) підйом «аварійного вантажу» (один раз) – варіант за вибором (табл.1);

г) ув’язування «потерпілого» (недієздатний) в «кокон» і його підйом командними крутопохилими перилами (один раз) – варіант (табл.1);

4.3. Понаднормативна складова основної частини дистанції включає наступні спецприйоми:

4.3.1. Команда всім складом виконує:

а) спуск «аварійного вантажу», «потерпілого» і всіх спортсменів командними крутопохилими перилами (один раз) – варіант (табл.1);

4.4. Всі «потерпілі», визначені у п.п. 4.2.2, 4.3.1. повинні змінюватись відповідно до п. 3.5.

 

5. ЗАЯВКА З ТАКТИКИ

В заявку з тактики команда включає:

5.1. Номери спортсменів, які послідовно стають «потерпілими» на всіх заявлених маршрутах.

5.2. Маршрути і варіанти «самовилазу» спортсменів.

5.3. Варіант підйому «потерпілого» №1 з супроводжуючим, з урахуванням характеру його травми.

5.4. Варіант косого спуску «потерпілого» №2 з супроводжуючим вздовж схилу, з урахуванням характеру його травми.

5.5. Варіант підйому «потерпілого» №3 в «коконі» по маршруту М3.

5.6. Варіанти транспортування «аварійного вантажу».

5.7. Варіант спуску «потерпілого» №4 командними крутопохилими перилами по маршруту М5.

5.8. Схеми систем кріплення командних вірьовок для транспортування «потерпілого» №1, №2, №3 по маршрутах М1 – М3.

 

4.5. МАРШРУТНИЙ ЛИСТ
командних виступів на дистанції ІV класу виду «Рятувальні технічні прийоми»

Номер маршруту і його граничні пункти.

Опис виконання рятувальних технічних прийомів

Контрольні часи

та умови їх виконання

Основна частина дистанції 

 

Нормативний  час                    – Тн = 70 хв.

Загальний контрольний час  – Тзг = 80 хв.

Перший проміжний

контрольний час            – Тп1 = 60 хв.

 

 

*   *   *

 

Якщо за Тп1 = 60 хв., команда не виконає п.п.1…3,

то вона переводиться на проходження

скороченої частини дистанції з новим Тзг1 = 70 хв.

 

 

Скорочена частина:

 

1. Завершення підйому «аварійного вантажу».

2. Завершення підйому «потерпілого» №3 в ПС1.

3. «Самовилаз» 4-го спортсмена команди в ПС1.

4. Фініш команди з «аварійним вантажем» і всім спорядженням в пункті Ф1

Відповідно до п.п.4.1 – 4.4 Умов та дотримуючись контрольних часів Тп1,  Тн та Тзг спортсмени команди враховуючи заданий напрямок дистанції і з самостійним вибором варіантів (див. табл. 1) виконують необхідні з запропонованих нижче рятувальних технічних прийомів
1

М1 (ПС2 – ПС1)

«Самовилаз» 2-х спортсменів команди.

Підйом «потерпілого» №1 з супроводжуючим

2

М2 (ПС1 – ПС3)

Косий спуск «потерпілого» №2 з супроводжуючим
3

Мо1 (ПС3 – ПС4), Мо2 (ПС4 – ПС5), Мо2 (ПС5 – ПС4)

Перехід спортсменів команди вздовж подвійних суддівських перил.

Закріплення командних похилих перил

М4 (ПС4 – КП1 – ПС1)

Підйом «аварійного вантажу»

ПС4

Ув’язування «потерпілого» №3 (недієздатний) в «кокон»

М3 (ПС4 – ПС1)

Підйом «потерпілого» №3 (недієздатний) в «коконі»

командними крутопохилими перилами.

«Самовилаз» 2-х спортсменів команди.

Перший проміжний контрольний час (Тп1 = 60 хв.)

4

М5 (ПС1 – ПС5)

Спуск «потерпілого» №4, «аварійного вантажу» та всіх спортсменів

командними похилими перилами

5

Ф2

Фінішування всіх спортсменів команди та «аварійного вантажу»

по варіанту основної частини

Додаткова частина дистанції

Оцінка по колонці 6 (табл. 1)

М1 (ПС2 – ПС1)

«Самовилаз» спортсменів команди (варіанти 1-5).

Підйом «потерпілого» з тріщини (варіанти 6-10).

Підйом «потерпілого» з супроводжуючим (варіанти 12, 15)

Контрольні части:

Тн и Тзг

залишаються без змін

М1 (ПС1 – ПС2)

Спуск «потерпілого» з супроводжуючим  (варіанти 13, 16)

 

 

НОМІНАЛЬНА ОЦІНКА
способів і варіантів проходження дистанції ІV класу виду «Рятувальні технічні прийоми» (командні виступи)

Таблиця 1

МаршрутиНомер

варіанту

Варіанти виконання спецприйомуЗалікова оцінка, балів
Позна-

чення

Граничні

пункти

Виконані ЗіН,

m=(– 0.2)

ЗіП*,

к = 1

НЗіП*,

n=0.75

1234567

Основна і додаткова частини дистанції

Всі МоВідповідноПереходи між маршрутами не оцінюються
Всі МВідповідноПідйоми/спуски учасників без виконання рятувального технічного прийому не оцінюється

«Самовилаз» спортсмена:

М1

М3

ПС2 – ПС1

ПС3 – ПС1

1способом «Затискач – Вірьовка» (на одному жумарі)86,0– 1,6
2способом «Рука – Рука» (на 2-х жумарах)86,0– 1,6
3способом «Затискач – Затискач»107,5– 2,0
4способом «Затискач – Стремено»107,5– 2,0
5способом «Стремено – Стремено»107,5– 2,0

Транспортування / підйом / спуск «потерпілого»:

Характер травми «потерпілого» – травма однієї руки

Спосіб підйому з «тріщини» – без супроводження:
М1ПС2 – ПС16способом «Ліва – Права»10,5– 2,8
7способом «Груди – Нога»10,5– 2,8
8способом «Затискач – Нога»12,0– 3,2
9способом «Рухливий блок»13,5– 3,6
10способом «Короткий поліспаст»13,5– 3,6
Характер травми «потерпілого» – травма рук

Спосіб транспортування – без супроводження:

М5ПС1 – ПС511спуск командними крутопохилими перилами1410,5– 2,8

Спосіб транспортування – з супроводженням:

М1

 

ПС2 – ПС112підйом поліспастом без допомоги супроводжуючого1813,5– 3,6
ПС1 – ПС213спуск без допомоги супроводжуючого10,5– 2,8
М2ПС1 – ПС314косий спуск вздовж схилу з відтяжкою1813,5– 3,6
Характер травми «потерпілого» – не дієздатний

Спосіб транспортування – за спиною супроводжуючого:

М1

 

ПС2 – ПС115підйом поліспастом без допомоги супроводжуючого3224,0– 6,4
ПС1 – ПС216спуск без допомоги супроводжуючого18,0– 4,8
М2ПС1 – ПС317косий спуск вздовж схилу з відтяжкою3224,0– 6,4

Спосіб транспортування «потерпілого» – в «коконі»:

ПС418ув’язування потерпілого в «кокон»129,0– 2,4
М3ПС4 – ПС119підйом командними крутопохилими перилами3627,0– 7,2
Транспортування «аварійного вантажу»:
М4

 

ПС4 – КП1,

КП1 – ПС1

 

20підйом з обносом перешкоді1813,5– 3,6
21косий підйом вздовж командних крутопохилих перил107,5– 2,0
М5ПС1 – ПС522спуск командними крутопохилими перилами107,5– 2,0

*)  ЗіП – заявлені і пройдені,                      НзіП – не заявлені і пройдені,                ЗіН  – заявлені і не пройдені,
МЛ – маршрутний лист;                       МР – методичні роз’яснення.