Кубок пам’яті – 2018. Загальні умови

 

Управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації
Львівська обласна федерація спортивного туризму

ВІДКРИТИЙ ЧЕМПІОНАТ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ   «КУБОК ПАМ’ЯТІ»

Чатові скелі, м. Львів                                                                                     07–09 вересня 2018 р.

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ОСОБИСТИХ ЗМАГАНЬ
ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ НА СКЕЛЬНОМУ РЕЛЬЄФІ

 

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Змагання проводяться відповідно до:

– чинних Правил змагань зі спортивного туризму (розділи 1 і 3, пп. 3.1 ÷ 3.12 і 3.15, далі – «Правила»);

– Методичних роз’яснень щодо суддівства змагань зі спортивного гірського туризму, 2-а редакція, затверджених Виконкомом ФСТУ 24.11.2012 року (далі – «МР»);

– Положення про відкритий чемпіонат Львівської області зі спортивного гірського туризму «Кубок пам’яті», затвердженого Управлінням фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації (далі – «Положення»);

– Умов проведення змагань по кожному з видів програми «Рятувальні технічні прийоми» і «Гірські перешкоди» (далі – «Умови» виду);

– Загальних умов (далі – «Загальні умови») з Додатками 1 – 4.

1.2.   Дистанції змагань складаються з двох частин (див. Умови): основної і додаткової (бонусної).

1.3.   Умови проходження додаткової частини дистанції:

1.3.1.Спортсмен може приступити до виконання програми додаткової (бонусної) частини тільки:

1)      після завершення проходження основної частини дистанції в повному обсязі, тобто після проходження (виконання) всіх обов’язкових маршрутів (спецприйомів) основної частини, які відповідають заявленим спортсменом в своїй заявці з тактики;

2)      при економії нормативного часу (Тн) при завершенні проходження основної частини дистанції.

1.3.2. Для проходження додаткової частини дистанції спортсмен здійснює перехід уздовж суддівських перил від кінцевого ПС основної частини дистанції до ПС, з якого починається додаткова частина (якщо необхідно).

1.3.3. Додаткову частину дистанції спортсмен проходить по маршрутах, вказаних в Маршрутному листі і способами (проходить і виконує), обумовленими «Умовами» (табл.1).

1.3.4. При проходженні додаткової частини допускається:

1)      На дистанції виду «Гірські перешкоди» один раз виконання спортсменом підйому по маршрутах, запропонованим додатковою частиною в Маршрутному листі та з числа не використаних при проходженні основної частини дистанції. Спортсмен здійснює підйом без контрольного вантажу і спорядження, яке не буде задіяне. Спуск виконується тільки по маршруту, яким здійснювався підйом.

2)      На дистанції виду «Рятувальні технічні прийоми» виконання спортсменом додаткової частини допускається згідно з вимогами запропонованими додатковою частиною в Маршрутному листі.

1.3.5. Маршрути (спецприйоми), пройдені (виконані) при проходженні додаткової частини зараховуються, якщо вони були повністю завершені (постановка на самостраховку в цільовому ПС) в межах загального часу (Тзг).

1.4.   На проходження дистанцій встановлюються три види контрольних часів: загальний (Тзг), нормативний (Тн) і проміжний (Тп).

1.4.1. Кількість проміжних контрольних часів Тп і відповідних їм Тзг в кожному виді програми визначається «Умовами».

1.4.2. Спортсмени, які не вклалися в Тзг, Тзг1, Тзг2, фінішують «за особливими умовами» (п. 4.1.4).

1.5.   Черговість виступів визначається жеребкуванням, а порядок стартів на дистанціях обумовлюється ГСК додатково з урахуванням можливого розсіювання.

1.5.1. У передстартову зону кожен спортсмен зобов’язаний з’явитися з усім спорядженням відразу ж після старту попереднього спортсмена або за викликом. При порушенні даної вимоги спортсмени не допускаються до виступу.

1.5.2. Відповідно до п. 3.15.6.14 «Правил», спортсмен перед стартом повторно пред’являє спорядження для перевірки судді при учасниках (заступнику головного судді з виду).

1.5.3. Після виклику до старту (в стартову зону) і по закінченню 5 (п’яти!) хвилин, незалежно від ступеня готовності спортсмена, суддями дається старт. Збільшити передстартовий час може тільки головний суддя або його заступник з виду при наявності, на їхню думку, поважних на те причин.

1.5.4. До старту всі командні вірьовки, які спортсмен бере для проходження дистанції, повинні перебувати в збухтованому стані і без будь-яких вузлів.

1.5.5. Не допускається брати на дистанцію заздалегідь зібрані елементи страховочних, транспортних (спускових або підйомних) систем.

1.5.6.Перед стартом спортсмен повинні стати на самостраховку. До старту навантаження елементів рельєфу і обладнання дистанції, крім перил самостраховки (ТС), не допускається.

1.6.   При проходженні маршрутів і виконанні спецприйомів:

1.6.1. Вимоги до техніки руху і страховки виду «Гірські перешкоди» поширюються на аналогічні порушення у виді «Рятувальні технічні прийоми» і навпаки.

1.6.2. Суддівська страховка надається спортсмену до старту. За наявність на спортсмені під час виступу суддівської страховки відповідає сам спортсмен.

1.6.3. Відповідно до п. 30.2.9 та п 19.2 «МР» спортсмен використовує своє спорядження виключно за призначенням і схемами, які визначені розробниками-виробниками, а також враховуючи свою заявку на спорядження. Спірні питання відносно застосування того чи іншого спорядження вирішуються технічною комісією.

1.6.4. При переході між маршрутами волочіння вірьовок (петель, кінців) не допускається (1-й раз попередження, 2-ий і наступні рази – штраф по 3 бали).

1.6.5. Всі роботи по зніманню (просмикуванню) командних вірьовок виконуються тільки в граничних ПС пройденого маршруту.

1.6.6. При переходах з перечепленням між верхніми ПС до суддівських перил повинні одночасно бути пристебнуті обидві самостраховки. У ТСП ковзаючі карабіни перечіпляються по черзі.

1.6.7. Нижній кінець вірьовки, по якій здійснюється рух спортсмена, має бути обладнаний обмежувальним вузлом.

1.6.8. Підніжжя схилу знаходиться за межами дистанції (за лінією обмеження) і навантажувати його спортсмену допускається тільки після постановки на самостраховку, якщо інше не обумовлено Умовами (інакше штраф «використання опори за обмеженням»).

1.6.9. При спуску по вірьовці руки спортсменів що спускаються, і що страхують, повинні бути в рукавичках (рукавицях).

1.6.10. Організація страховки (суддівської, командної і самостраховки) – згідно з п.п. 29.1 – 29.5 та інших «МР».

1.6.11. Допускається фіксувати страховочну і транспортну вірьовки або шляхом установки після її виходу з спускового (страховочного) пристрою петлі зі схоплюючим вузлом, вузлом Бахмана або відповідного вірьовочного затискача, або застосуванням відповідних страхуючих пристроїв (наприклад, Gry-gry).

1.6.12. При підйомі спортсмена за допомогою затискачів, навколо перильної (несучої) вірьовки над верхнім затискачем з репшнура діаметром 6 мм в’яжеться підстраховуючий схоплюючий вузол, петля від якого кріпиться до спортсмена безпосередньо або через затискач.

1.6.13. Закріплення несучих вірьовок – з недопущенням порушень, обумовлених п.19.4 «МР».

1.6.14.Якщо в момент фінішу «за особливими умовами» спортсмен («потерпілий»), що залишився на дистанції, не забезпечен достатньою кількістю вірьовок для організації спуску і командної страховки, тобто для завершення безпечного виступу, спортсмен знімається з дистанції.

1.6.15. Всі вірьовочні вузли, які застосовуються спортсменами для організації страховочних, транспортних (спускових або підйомних) систем повинні застосовуватися виключно у відповідності зі своїм призначенням.

1.7.   При проходженні основної частини дистанції не допускається перевищувати заявлену в заявці з тактики кількість маршрутів (спецприйомів).

1.8.   Початок і закінчення проходження маршруту –  див. п.п.2.2 і 2.7 «МР».

1.9.   При натягуванні перил переправ всіх видів допускається застосовувати поліспаст з фактором тяги ≤ 8. Застосування технічних пристроїв з агресивним зубом не допускається.

1.9.1. Після натягування перил переправи поліспастом з окремої вірьовки, з перил повинні бути зняті всі елементи поліспаста, а також всі технічні пристрої, які були застосовані в системі поліспаста.

1.9.2. Достатність натягу перил переправи контролюється лінією обмеження (ЛО) на вихідній та / або протилежній (цільовій) стороні.

1.9.3. Кріплення спортсмена до перил на переправах всіх видів здійснюють згідно з вимогами п.5.1.7 «МР».

1.10. Дистанція вважається пройденою, якщо виконані «Умови» і «Загальні умови» з усіма доповненнями, змінами та уточненнями, визначеними Протоколами перегляду дистанцій і наради ГСК з представниками.

1.10.1. Якщо спортсмен пройшов маршрут або виконав спецприйом (вчинив дію) способами, не обумовленими «Умовами» (табл.1), то його проходження (виконання) оцінюється відповідно до Додатку 4.

1.10.2. За порушення інших вимог Умов (п. 1.10.1) спортсмен знімається з дистанції, якщо інше спеціально не обумовлено «Умовами».

1.10.3. Якщо покарання за допущені при виступі помилки і порушення не обумовлено Правилами, «МР», Регламентом, «Умовами» або «Загальними умовами», то їх оцінюють з точки зору порушень техніки руху і страховки в гірському туризмі та / або в альпінізмі.

1.11. Фініш спортсмена визначається по падінню останньої просмикнутої вірьовки за умови виконання відповідної частини дистанції в повному обсязі або при відмові від просмикування вірьовок, але за умови дотримання вимог п.2.7.1 «МР».

1.11.1. Спортсмен, все командне спорядження і контрольний вантаж повинні фінішувати в межах однієї фінішної площадки Ф.

1.11.2. «Умови» передбачають «фініш за особливими умовами» – згідно з вказівками п.2.9. «МР» з уточненнями, обумовленими в §4 «Загальних умов».

1.12. Якщо спортсмен під час виступу в одному з видів показав свою явну непідготовленість (більше 3-х підказок тренера / представника), то відповідно до п.3.3.5. Правил по визначенню головного судді (або заст. гол. судді з виду) ГСК змагань має право зняти спортсмена з подальшого виступу в даному виді.

1.13. ГСК залишає за собою право:

1.13.1. Зміни, що вносяться до Умов за потребою, доводяться до відома спортсменів на спільному засіданні ГСК з представниками.

1.13.2. Контрольні часи (Тп, Тн і Тзг) коригують, тільки до старту четвертого спортсмена, враховуючи результати проходження трьома першими спортсменами основної частини дистанції згідно зі своєю заявкою з тактики та вимогами Умов.

1.14. Заявки з тактики (далі – Заявка) здаються в ГСК в наступному порядку:

1.14.1. На складання Заявки виділяється час, обумовлений після показу дистанцій і роз’яснення тренерам / представникам (капітанам) умов проходження дистанції і проведення змагань.

1.14.2. Порядок, час і черговість обов’язкової здачі Заявок обумовлюються ГСК.

1.14.3. Спортсмени, які не здали Заявку, караються:

1)      у встановлений графіком час – штрафом 20 балів;

2)      після початку виступів з даного виду – зняття з даного виду змагань.

1.15. Невід’ємною частиною «Загальних умов» є наступні Додатки (див. п. 1.1, п.п. 5):

1.15.1. Умови подачі  та розгляду Протестів викладені в Додатку 1.

1.15.2. Особливі умови допуску до змагань обумовлені в Додатку 2.

1.15.3. Способи виконання спецприйомів в Додатку 3.

1.15.4. Окремі випадки суддівства тактики в Додатку 4.

 

2. ВИД «ГІРСЬКІ ПЕРЕШКОДИ»

2.1.   Транспортування контрольного вантажу.

2.1.1. Транспортування контрольного вантажу на траверсах здійснюють тільки на собі.

2.1.2. Спуск контрольного вантажу тільки на собі або крутопохилими перилами окремо від спортсменів.

2.1.3. Не допускається контрольний вантаж або спорядження залишати на верхньому та/або нижньому ПС не закріпленими (1-й раз попередження, 2-ий – штраф згідно Правил).

2.1.4. Вага контрольного вантажу:

– для жінок               – 5 кг;

– для чоловіків         – 8 кг.

2.2. Всі спуски спортсменів повинні відповідати існуючим маршрутам дистанцій та вимогам Маршрутних листів.

2.2.1. При виконанні косих спусків, допускається відхилятися від маршрутів спуску, вказаних на схемах дистанцій в суміжні ПС.

2.2.2. При спуску спортсмени повинні дотримуватися вимог п.п. 2.6 і 19.5 «МР».

2.3. Повторне проходження маршруту спортсменом не зараховується.

2.3.1. При проходженні спортсменом маршрутів підйому, або траверсу допускається використовувати тільки марковані службою дистанції стаціонарні ТСП, організовані на скельних (шлямбурних) гаках.

2.3.2. При проходженні спортсменами маршрутів підйому, або траверсу допускається установка на них командних ТСП на відстані не менше ніж 1 м від нижньої маркованої службою дистанції стаціонарної ТСП.

2.3.3. При проходженні спортсменами маршрутів підйому, або траверсу допускається застосування драбинок, які мають не більше 3-х сходинок або петель і довжиною не більше 1,5 м. Застосування драбинок, петель допускається виключно на самостійно встановлених командних ТСП.

2.3.4. Спускові командні вірьовки після спуску по маршруту, по якому належить наступний підйом, повинні бути просмикнуті.

2.4. Суддівська страховка на кожному з маршрутів підйому (основної та додаткової частини) надається спортсмену  один раз!

2.5. При зриві на кожному маршруті з зависанням на суддівській страховці спортсмен карається штрафом по 3 бали за кожен зрив. Після першого зриву подальший рух спортсмена по маршруту вважається комбінованим лазінням.

2.5.1. Кількість зривів при проходженні маршрутів не обмежена.

2.6. Необхідні відомості для проходження дистанції ГП:

2.6.1. Порядок проходження маршрутів – згідно Маршрутного листа.

2.6.2. Командні крутопохилі перила обладнуються спортсменами одинарними.

 

3. ВИД «РЯТУВАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПРИЙОМИ»

3.1. Організація спуску/підйому «потерпілого» здійснюється згідно з вказівками п. 4.3 «МР», а виконання спецприйомів – згідно з вказівками Додатка 3 «Загальних умов».

3.2. Спортсмен стає «потерпілим» відповідно до вказівок п. 4.4.1., перестає бути «потерпілим» – п.4.4.4 «МР».

3.3. Характер травми «потерпілого» обумовлюється в Маршрутному листі і Таблиці №1 «Умов».

3.4. У разі порушення вимог пунктів 3.1, 3.2 та / або 3.3 виконання спецприйому (проходження маршруту) не зараховується.

3.5. Період перебування спортсмена «потерпілим» – з моменту зняття з самостраховки і до постановки на самостраховку.

3.5.1.  Зміна «потерпілого» відбувається на кожному маршруті, після виконання кожного спецприйом.

3.6. «Кокон» спортсмени в’яжуть з основної вірьовки (не менше 8 петель) з укладанням «потерпілого» (ляльки) на килимок з урахуванням недопущення можливих порушень, обумовлених п. 19.7.3 «МР».

3.6.1. При ув’язуванні «потерпілого» (ляльки) в «кокон» необхідно передбачити три фіксовані петлі для підвіски, що не здавлюють «потерпілого», а також обов’язкове виконання вимог п.п. 5.1.7 і 30.4.5 «МР».

3.6.2. Місце ув’язування «потерпілого» (ляльки) в «кокон» задане в Маршрутному листі.

3.6.3. Транспортування «потерпілого» (ляльки) в «коконі» зараховується згідно «МР».

3.7. Транспортування «аварійного вантажу» зараховується згідно «МР».

3.7.1. Вага аварійного вантажу:

– для жінок               – 20 кг;

– для чоловіків         – 25 кг.

3.7.2. Підйом «аварійного вантажу» способом «Контрупор» здійснюється одночасно з підйомом спортсмена.

3.8. При спуску-підйомі «потерпілого» («аварійного вантажу»):

3.8.1. Аварійний (фіксуючий) пристрій виконується згідно з вказівками п.п. 4.3.6 і 4.3.7 «МР» (крім випадку, обумовленого п. 19.8.3.2.)

3.9. Спортсмени виконуючи «самовилаз», здійснюють його: 1-й раз – по суддівських вертикальних перилах, а решта разів – по командних вертикальних перилах, тобто суддівські вертикальні перила надаються спорстмену по одному разу при проходженні основної та додаткової частини.

3.9.1. Суддівська страховка під час проходження основної і додаткової частини повинна бути на спортсмені весь час (крім часу коли спортсмен знаходиться на самостраховці в ПС).

3.9.2. До заліку результату виступу приймається тільки перший «самовилаз» спортсмена.

3.10.  Для забезпечення безпечного виступу спортсменів обов’язково виконання наступних вимог:

3.10.1. Командні крутопохилі перила обладнуються спортсменами одинарними.

3.11. Необхідні відомості для проходження дистанції РТП:

3.11.1. Порядок виконання спецприйомів – запропонований.

3.12. Спортсмени, які не надали в заявці з тактики схеми систем кріплення командних вірьовок для підйому або спуску «потерпілого», отримують оцінку цих спецприйомів з коефіцієнтом 0,75 (кол. 6, табл.1).

 

4. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

4.1.   Загальні положення

4.1.1. Спортсмени, які пройшли дистанцію з економією Тн – отримують бонуси за кожну хвилину економії в розмірі 2 бали або право пройти маршрут (виконати спецприйом) додаткової частини дистанції згідно з відповідним Маршрутним листом для кожного виду програми.

4.1.2. Якщо спортсмен при проходженні основної та додаткової частин дистанції перевищив Тн в межах Тзг, за кожну хвилину перевищення отримує штраф 2 бали.

4.1.3. Спортсмени, які не вклалися в загальний контрольний час (п. 1.5.2) при проходженні відповідної частини дистанції (основної, укороченої або спрощеної) фінішують «за особливими умовами», тобто по закінченню Тзг припиняють виступ  і отримують штрафи:

1) основний – згідно з таблицею «Номінальної оцінки» (табл. 1) «Умов» відповідного виду:

– тільки при проходженні основної частини дистанції – за попередньо заявлені і не пройдені маршрути (невиконані спецприйоми);

– при проходженні укороченої або спрощеної частини дистанції – спортсмени не караються основним штрафом за не пройдені маршрути (невиконані спецприйоми), передбачені цією частиною, в т.ч. за попередньо заявлені та не заявлені;

2) додатковий – в межах основної, укороченої або спрощеної частини дистанції, яку проходить спортсмен:

  • за кожен пункт (ПС, включаючи Ф та ін.), що не відвідав або не встиг пройти:

– спортсмен у виді «Гірські перешкоди»              – по 6 балів,

– рюкзак з контрольним (аварійним) вантажем    – по 4 бали,

– «потерпілий» (лялька або «кокон»)                    – по 8 балів;

незалежно від місця знаходження на дистанції за кожного (у):

– спортсмена у виді «Рятувальні техприйоми»      – по 8 балів,

– одиницю основного спорядження                      – по 6 балів.

4.1.4. Пройдені маршрути (виконані спецприйоми) в межах укороченої або спрощеної частини дистанції з числа раніше незаявлених оцінюють по таблиці «Номінальної оцінки» «Умов», як «Не заявлені, але пройдені» (кол. 6, табл. 1).

4.1.5. Спортсмени, які не вклалися в Тзг при проходженні додаткової частини дистанції, закінчують виступ  при закінченні Тзг і отримують додатковий штраф:

за кожну залишену на дистанції:

– одиницю основного спорядження                    – по 6 балів.

4.2.   Порядок визначення результатів в окремому виді програми

4.2.1. Результат виступу спортсмена в окремому виді програми визначається відповідно до п. 3.15.8.2. Правил.

4.2.2. За значимістю результатів виступів в одному виді програми спортсмени діляться в низхідній послідовності на кілька груп, зокрема, які:

а)      1-а група – повністю пройшли основну частину дистанції і в повному обсязі пройшли обов’язкові маршрути (виконали обов’язкові спецприйоми) основної частини дистанції в межах Тзг, а також, в повному обсязі пройшовши обов’язкові маршрути (виконавши обов’язкові спецприйоми) основної частини дистанції фінішували по «особливих умовах» в межах Тзг;

б)      2-а група – не повністю пройшли основну частину дистанції і не в повному обсязі пройшли обов’язкові маршрути (виконали обов’язкові спецприйоми) основної частини дистанції в межах Тзг в тому числі і фінішували за «особливими умовами» в межах Тзг;

в)      3-а група – повністю пройшли спрощену частину дистанції, а також фінішували за «особливими умовами» в межах Тзг1.

4.2.3. У разі рівної суми балів у двох або більше спортсменів однієї групи, більш високе місце займає спортсмен, у якого менше штрафних балів з техніки, а в разі їх рівності – який стартував раніше.

4.3.   Загальний залік

4.3.1. Місце спортсмена в загальному заліку визначається за сумою місць, які посів спортсмен в двох видах програми. При однаковій сумі вище місце займає спортсмен з кращим результатом у виді «Рятувальні технічні прийоми».

4.3.2. Спортсмени, у яких відсутній результат з окремих видів програми, займають місця після спортсменів, які мають більш повний залік.