Кубок м.Львова – 2016. Загальні умови проведення змагань зв’язок і особистих виступів

Управління молоді, сім’ї та спорту Львівської міської ради
Львівська міська федерація спортивного туризму

Відкритий Кубок міста Львова
з гірського спортивного туризму
“КУБОК ПАМ’ЯТI”

 Чатові скелі, Львівська область                                                                             2–4 вересня 2016 р.

       Загальні умови проведення змагань
зв’язок і особистих виступів
з гірського спортивного туризму

 

1. Основні положення

Змагання проводяться відповідно до:

Правил змагань зі спортивного туризму (розділи 1 і 3, пп. 3.1 ÷ 3.12 і 3.15);

Методичних роз’яснень щодо суддівства змагань зі спортивного гірського туризму, 2-а редакція, затверджених Виконкомом ФСТУ 24.11.2012 року (далі – «МР»);

Положення про Відкритий Кубок м. Львова з гірського спортивного туризму «Кубок пам’яті» (далі – «Положення»);

Умов проведення змагань по кожному з видів програми «Рятувальні технічні прийоми» і «Гірські перешкоди» (далі – «Умови» виду);

Загальних умов (далі – «Загальні умови») з Додатками 1 – 4.

1.2. З числа спортсменів, які пройшли мандатну комісію (незалежно від складу, записаного в Іменній заявці) до виступів в особистих змаганнях і змаганнях зв’язок допускається тільки по 2 спортсмена, визначених тренером / представником.

1.3. Умови проходження додаткової (бонусної) частини дистанції:

1.3.1. Зв’язка / спортсмен можуть приступити до виконання програми бонусної частини тільки:

1) після завершення проходження основної частини дистанції в повному обсязі;
2) при економії нормативного часу (Тн) при проходженні основної частини дистанції.

1.3.2. Зв’язка / спортсмен, які перевищили Тн при проходженні основної частини дистанції, але в межах Тзг, позбавляється права проходити додаткову (бонусну) частину.

1.3.3. Для проходження додаткової частини дистанції зв’язка / спортсмен здійснюють перехід уздовж суддівських перил від кінцевого ПС / ТС основної частини дистанції до ПС / ТС, з якого починається додаткова частина.

1.3.4. Додаткову (бонусну) частину дистанції зв’язка / спортсмен проходять по маршрутах, вказаних в Маршрутному листі №1 і способами (проходять і виконують), обумовленими «Умовами» (табл.1).

1.3.5. Обидва спортсмени зв’язки, які беруть участь в бонусній частини, повинні побувати в верхньому ПС / ТС.

1.3.6. Допускається виконання зв’язкою / спортсменом на вибір тільки одного варіанту підйому + спуску з числа запропонованих додаткової частиною в Маршрутному листі.

1.4. На проходження дистанцій встановлюються три види контрольних часів: загальний Тзг, нормативний (Тн) і проміжний Тп.

1.4.1. Кількість проміжних контрольних часів Тп і відповідних їм Тзг при проходженні кожної дистанції зазначається в «Умовах» виду.

1.4.2. Зв’язки / спортсмени, які не вклалися в Тзг, Тзг1, Тзг2 фінішують «за особливими умовами» (п. 4.1.4).

1.5. Черговість виступу визначається жеребкуванням, а порядок стартів на дистанціях обумовлюється ГСК додатково з урахуванням можливого розсіювання.

1.5.1. У передстартову зону кожні зв’язка / спортсмен зобов’язані з’явитися з усім спорядженням і в повному складі відразу ж після старту попередньої зв’язки / спортсмена. При порушенні даної вимоги вони не допускаються до виступу.

1.5.2. Перед стартом зв’язка / спортсмен повторно пред’являють спорядження для перевірки судді при учасниках (заступнику головного судді з безпеки).

1.5.3. Після виклику до старту (в стартову зону) і по закінченню 5 (п’яти!) хвилин, незалежно від ступеня готовності спортсменів, суддями дається старт. Збільшити передстартовий час може тільки головний суддя або його заступник з виду при наявності, на їхню думку, поважних на те причин.
1.5.4. До старту всі командні вірьовки, які спортсмени беруть для проходження дистанції, повинні перебувати в збухтованому стані і без будь-яких вузлів.

1.5.5. Не допускається брати на дистанцію заздалегідь зібрані елементи страхувальних, спускових або підйомних систем.

1.5.6. Перед стартом всі спортсмени повинні стати на самостраховку, а ведучий (перший), в тому числі потерпілий №1 – закріпити до себе суддівську страховку. До старту навантаження елементів рельєфу і обладнання дистанції, крім перил самостраховки (ТС), не допускається.

1.6. При проходженні маршрутів і виконанні спецприйомів:

1.6.1. Суддівська страховка надається спортсменам до старту. За наявність на спортсменах під час виступу суддівської страховки відповідають самі спортсмени.

1.6.2. При змаганнях зв’язок суддівська страховка (суддівські перила) на кожному маршруті надаються зв’язці один раз тільки для підйому першого спортсмена під час проходження основної та додаткової (бонусної) частини дистанції (потерпілий забезпечується суддівською страховкою завжди).
1.6.3. При особистих виступах спортсмени забезпечуються суддівською страховкою від старту і до фінішу.

1.6.4. Допускається будь-яка взаємодія між спортсменами зв’язки в межах верхніх і нижніх ПС, але не в межах лінійної частини маршруту (виконання спецприйоми не зараховуються).

1.6.5. Допускається використовувати тільки те спорядження і тільки за тим призначенням, яке дозволено технічною комісією згідно з вказівками п.30.2 і при недопущенні порушень обумовлених п.19.2 «МР».

1.6.6. При переході між маршрутами волочіння вірьовок (петель, кінців) не допускається (1-й раз попередження, 2-ий і наступні рази – штраф по 3 бали).

1.6.7. При переходах з перечепленням між верхніми ПС до суддівських перилах повинні одночасно бути пристебнуті обидві самостраховки. У ТСП ковзаючі карабіни перечіпляються по черзі.
1.6.8. Нижній кінець вірьовки після спуску першого повинен бути жорстко закріплений в нижньому ПС / ТС з запасом робочої частини у вигляді петлі довжиною не більше 1,5 м.

1.6.9. Підніжжя схилу знаходиться за межами дистанції (за лінією обмеження) і навантажувати його спортсменам допускається тільки після постановки на самостраховку (інакше штраф «використання опори за обмеженням»).

1.6.10. При спуску по вірьовці всіх спортсменів регулюючі руки того, хто спускається, і того, хто страхує, повинні бути в рукавичках (рукавицях).

1.6.11. Допускається фіксувати страхувальну і транспортну вірьовки шляхом установки: або перед її входом в спусковий (страхувальний) пристрій вірьовочного затиску, або після її виходу з спускового (страхувального) пристрою петлею зі схоплюючим вузлом, вузлом Бахмана або вірьовочного затиску, бажано з системою розблокування під навантаженням.

1.6.12. Якщо в момент фінішу «за особливими умовами» всі учасники зв’язки / спортсмени в особистих змаганнях, що залишилися на дистанції, не забезпечені достатньою кількістю вірьовок для організації спуску і командної страховки, тобто для завершення виступу, зв’язка / спортсмен знімається з дистанції.

1.7. Початок і закінчення проходження маршруту – див. п.п.2.2, 2.7 «МР».

1.8. При натягуванні перил переправ всіх видів затискачі з зубчастими кулачками в системі поліспаста допускається використовувати тільки при одному рухомому блоці і при натягуванні перил не більше ніж двома учасниками.

1.8.1. Після натягування перил переправи повинні бути зняті всі елементи поліспаста з рухомою гілкою з окремої вірьовки, а також затиск в системі поліспастів всіх видів.

1.8.2. Достатність натягу перил переправи контролюється лінією обмеження (ЛО).

1.8.3. При переправах пристьобування до перил здійснюють згідно з вимогами п.5.1.7 «МР».

1.8.4. Самонаведені крутопохилі переправи на всіх маршрутах обладнуються одинарними перилами.

1.9. Дистанція вважається пройденою, якщо виконані «Умови» і «Загальні умови» з усіма доповненнями, змінами та уточненнями, визначеними Протоколом перегляду дистанцій і Протоколом наради ГСК з представниками.

1.9.1. Якщо зв’язка / спортсмен пройшли маршрут або виконали спецприйоми (вчинили дію) способами, не обумовленими «Умовами» (табл.1), то його проходження (виконання) оцінюється згідно з Додатком 4 до «Загальних Умов».

1.9.2. За порушення інших вимог умов (п. 1.9.1) зв’язка / спортсмен знімаються з дистанції, якщо інше спеціально не обумовлено «Умовами».

1.9.3. Якщо покарання за допущені при виступі помилки і порушення не обумовлено Правилами, Методичними роз’ясненнями, Положенням, «Умовами» або «Загальними умовами», то їх оцінюють з точки зору порушень техніки руху і страховки в гірському туризмі та / або в альпінізмі.
1.10. Фініш зв’язки / спортсмена визначається по падінню останньої просмикнутої вірьовки або при відмові від просмикування вірьовок, але за умови дотримання вимог п.2.7.1 «МР».

1.10.1. Якщо спортсмен став в межах фінішної площадки (Ф) на самостраховку – вважається що він фінішував і подальше його повернення на основну або додаткову частину дистанції (до ПС) не допускається.

1.10.2. Обидва спортсмени зв’язки повинні фінішувати в одному обраному ними пункті Ф.

1.10.3. «Умови» передбачають «фініш за особливими умовами» – згідно з вказівками п.2.9. «МР» з уточненнями, обумовленими в §4 «Загальних умов».

1.11. Вимоги до техніки руху і страховки виду «Гірські перешкоди» поширюються на аналогічні порушення у виді «Рятувальні технічні прийоми» і навпаки.

1.11.1. Організація всіх видів страховки – згідно з вказівками п.п.29.1 – 29.5 тощо «МР».

1.11.2. Вимоги до спорядження – згідно п.30.2 і при недопущенні порушень обумовлених п.19.2 «МР».
1.11.3. При підйомі першого спортсмена за допомогою затискачів при відсутності верхньої командної страховки, на несучій вірьовці над верхнім затискачем в’яжеться підстраховуючий схоплюючий вузол, петля від якого кріпиться до спортсмена безпосередньо або через затискач – виконувати вимогу п.2.3.7, 2.3.8 «МР».

1.11.4. Закріплення несучих вірьовок – з недопущенням порушень, обумовлених п.19.4 «МР».
1.12. Якщо зв’язка / спортсмен під час виступу в одному виді показала свою явну непідготовленість (більше 3-х підказок тренера / представника / запасного учасника), то відповідно до п.3.3.5. Правил та за визначенням головного судді (або заступника головного судді з виду) змагань ГСК має право відсторонити від подальшого виступу в даному виді зв’язку / спортсмена.

1.13. ГСК залишає за собою право:

1.13.1. У разі обґрунтованої необхідності вносити зміни в умови (див. п.1.1, пп. 5 і 6) проведення змагань з окремих видів. Зміни доводяться до відома команд на спільному засіданні ГСК з представниками.
1.13.2. Коригувати контрольні часи (Тп, Тн і Тзг) допускається до початку виступу четвертої зв’язки / спортсмена.

1.13.3. З умов проходження дистанцій, проведення змагань, таблиць штрафів та інших питань суддівства офіційними вважаються роз’яснення головного судді, заступника головного судді з суддівства або заступника головного судді з виду.

   1.14. Заявки з тактики (далі – Заявка) здаються в ГСК в наступному порядку:

1.14.1. На складання Заявки виділяється час, обумовлений після показу дистанцій і роз’яснення тренерам / представникам (капітанам) умов проходження дистанції і проведення змагань.

1.14.2. Порядок, час і черговість обов’язкової здачі Заявок обумовлюються ГСК.

1.14.3. Команди, які не здали Заявку, караються:

1) у встановлений графіком час – штрафом 20 балів;
2) після початку виступів з даного виду – зняття з даного виду змагань.

1.15. Невід’ємною частиною «Загальних умов» є наступні Додатки (див. п. 1.1, п.п. 5):

1.15.1. Умови подання та розгляду Протестів викладені в Додатку 1.
1.15.2. Особливі умови допуску до змагань обумовлені в Додатку 2.
1.15.3. Способи виконання спецприйомів в Додатку 3.
1.15.4. Окремі випадки суддівства тактики в Додатку 4.

2. Вид «Гірські перешкоди»

2.1. Страховка спортсмена на дистанції допускається тільки в межах одного маршруту (між суміжними ПС) через страхувальний пристрій, закріплений на ПС, де знаходиться той, хто страхує, якщо інше спеціально не обумовлено «Умовами» або при показі дистанції, на засіданні ГСК.

2.2. При проходженні дистанції:

2.2.1. Не допускається спорядження залишати на верхньому та / або нижньому ПС не закріпленим (1-й раз попередження, 2-ий і наступні рази – штраф згідно Правил).

2.2.2. Проходження маршрутів (підйом / спуск) – згідно з вказівками «МР».

2.3. Тільки для виду «Гірські перешкоди»:

2.3.1. При зриві першого (ведучого) на кожному маршруті з зависанням на суддівській страховці спортсмен карається штрафом по 3 бали за кожен зрив. Кількість зривів при проходженні маршрутів не обмежена.

3. Вид «Рятувальні технічні прийоми»

3.1. Організація спуску / підйому «потерпілого» здійснюється згідно з вказівками п. 4.3 «МР», а виконання спецприйомів – згідно з вказівками Додатка 3 «Загальних умов».

3.2. Послідовність, в якій спортсмени стають «потерпілими» на підйомі і спуску задається згідно з вказівками Маршрутного листа.

3.3. Характер травми «потерпілого» обмовляється в Маршрутному листі і таблиці №1 «Умов».

3.4. У разі порушення вимог пунктів 3.1, 3.2 та / або 3.3 виконання спецприйому (проходження маршруту) не зараховується.

3.5. Період перебування учасника «потерпілим» – з моменту зняття з самостраховки і до постановки на самостраховку.

3.6. Незалежно від характеру «травми» допомога з боку «потерпілого» при транспортуванні не допускається (попередження, штраф 3 бали, незалік прийому).

3.7. При спуску-підйомі «потерпілого»:

3.7.1. Аварійний (фіксуючий) пристрій – виконується згідно з вказівками п.п. 4.3.6 і 4.3.7 «МР» (крім випадку, обумовленого п. 19.8.3.2).

3.7.2. Фіксація «потерпілого» за спиною супроводжуючого здійснюється згідно з вказівками п.п. 4.3.4 і 4.3.5 і з урахуванням п.п. 19.8.1.3, а також недопущенні ним порушень, обумовлених п. 19.8.3 «МР».

3.8. Зв’язки, які не надали в заявці з тактики схеми систем кріплення командних вірьовок для підйому та спуску «потерпілого», отримують оцінку цих спецприйоми, як за «незаявлений, але виконаний» (кол. 6, табл. 1).

 

4. Визначення результатів

4.1. Загальні положення.

4.1.1. Підсумки змагань підводяться окремо на дистанціях різних класів та серед чоловічих та змішаних (жіночих) команд.

4.1.2. Спортсмени / зв’язки, які пройшли дистанцію з економією Тн – отримують бонуси за кожну хвилину економії в розмірі 1 бал або право пройти маршрут (виконати спецприйом) додаткової частини, якщо передбачено «Умовами» (див. відповідний Маршрутний лист для кожного виду програми). Якщо спортсмен / зв’язка при проходженні основної та додаткової частин дистанції перевищили Тн в межах Тзг, за кожну хвилину перевищення отримують штраф 2 бали.

4.1.3. Спортсмени / зв’язки, які не вклалися в загальний контрольний час (п. 1.5.2) при проходженні відповідної частини дистанції (основної, укороченої або спрощеної) фінішують «за особливими умовами», тобто по закінченню Тзг припиняють виступ (п. 4.1.2) і отримують штрафи:
1) основний – згідно з таблицею «Номінальних оцінок» (табл. 1) «Умов» відповідного виду:
 – тільки при проходженні основної частини дистанції – за попередньо заявлені і не пройдені маршрути (невиконані спецприйоми);

 – при проходженні укороченої або спрощеної частини дистанції – спортсмени / зв’язки не караються основним штрафом за не пройдені маршрути (невиконані спецприйоми), передбачені цією частиною, в т.ч. як за попередньо заявлені, та і не заявлені;

2) додатковий – в межах відповідно основної, укороченої або спрощеної частини дистанції:

  • за кожен пункт (ПС, включаючи Ф тощо), що не відвідав або не встиг пройти:
    – Спортсмен у виді «Гірські перешкоди»         – по 2 бали,

– «Потерпілий» (лялька або «кокон»)                – по 4 бали,

– Рюкзак з контрольним вантажем                    – по 3 бали,

  • незалежно від місця знаходження на дистанції за кожного (у):

 – Спортсмена у виді «Рятувальні технічні прийоми»    – по 4 бали,

 – Одиницю основного спорядження                                  – по 4 бали.

4.1.4. Інші випадки дотримання контрольних часів наведені в Додатку 4.

4.1.5. Пройдені маршрути (виконані спецприйоми) в межах укороченою або спрощеної частини дистанції з числа раніше незаявлених оцінюють по таблиці «Номінальною оцінці» (табл. 1) «Умов», як «Не заявлені, але пройдені».

4.2. Порядок визначення результатів в окремому виді програми:

4.2.1. Результат виступу спортсмена / зв’язки в окремому виді програми визначається відповідно до п. 3.15.8.2. Правил.

4.2.2. За значенням результатів виступів в одному виді програми спортсмени / зв’язки діляться в низхідній послідовності на кілька груп, зокрема:

а) 1-я група – які пройшли основну частину дистанції, а також фінішували за «особливими умовами» при Тзг і виконали вимоги п. 3.2 відповідних «Умов»,;

б) 2-я група – які пройшли укорочену частину дистанції, , а також фінішували за «особливими умовами» при Тзг2 і виконали вимоги п. 3.2 відповідних «Умов»;

в) 3-тя група – які пройшли спрощену частину дистанції, а також фінішували за «особливими умовами» при Тзг1, або пройшли будь-яку частину дистанції, але не виконали вимоги п. 3.2 відповідних «Умов».

4.2.3. У разі рівного значення суми балів у двох або більше спортсменів / зв’язок однієї групи, більш високе місце займає спортсмен / зв’язка, у яких менше штрафних балів з техніки, а в разі їх рівності – ті, хто стартували раніше.

4.3. Командний залік в особистих змаганнях.

В особистих змаганнях командний залік визначається за сумою місць, які посіли обидва спортсмени команди. При рівності суми місць серед чоловічих команд вищої місце займає команда, у якої спортсмен має більш високе місце, серед команд зі змішаним або жіночим складом – команда, у якої кращий жіночий результат.

4.4.2. Команди, у яких відсутній результат по одному з видів особистих змагань, займають місця після команд, які мають результати виступів двох спортсменів. 4.2.2. і п. 4.2.3.

4.4. Загальнокомандний залік.

4.4.1. Місце команди в загальному заліку визначається за сумою місць, зайнятих командою в двох видах змагань. При однаковій сумі вище місце займає команда з кращим результатом у виді «Рятувальні технічні прийоми».

4.4.2. Команди, у яких відсутній результат по одному виду програми, займають місця після команд, що мають результати у двох видах програми з урахуванням п. 4.2.2. і п. 4.2.3.