Кубок Львова-2015. Загальні умови

 

ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ

 

Відкритий Кубок Львова з гірського туризму
“КУБОК ПАМ’ЯТI”

 

Чатові скелі                                                                                                                                          4-6 вересня 2015 р.

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
ПРОВЕДЕННЯ ОСОБИСТИХ ЗМАГАНЬ
ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ НА СКЕЛЬНОМУ РЕЛЬЄФІ

 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Змагання проводяться відповідно до діючих:

1)    Правил змагань зі спортивного туризму (розділи 1 і 3, пп. 3.1÷3.12 і 3.15);

2)    Методичних роз’яснень щодо суддівства змагань зі спортивного гірського туризму, 2-а редакція, затверджених Виконкомом ФСТУ 24.11.2012 року (далі – “МР”);

3)    Положення про Відкритий Кубок Львова з гірського туризму “Кубок пам’яті” (далі – “Положення”);

4)    Умов проведення змагань по кожному з видів програми “Рятувальні технічні прийоми” і “Гірські перешкоди” (далі – “Умови” виду);

5)    Загальних умов (далі – “Загальні умови”) з Додатками 1 – 3.

1.3. Дистанції змагань складаються із двох частин (див. Умови):

1) основної (нормативної + наднормативної) частини, яку учасник в обов’язковому порядку попередньо заявляє;

2) додаткової (бонусної) частини, яку учасник попередньо не заявляє і проходить на свій розсуд.

1.4.Умови проходження додаткової (бонусної) частини дистанції:

1.4.1. Учасник може приступитися до виконання програми бонусної частини дистанції тільки:

1)    після завершення проходження основної частини дистанції в повному обсязі;

2)    при економії нормативного часу (Тн) при проходженні основної частини дистанції.

1.4.2.Для проходження додаткової частини дистанції учасник здійснює перехід вздовж суддівських перил від кінцевого ПС основної частини дистанції до початкового ПС додатковій частині.

1.4.3. Додаткову (бонусну) частину дистанції учасник проходить по маршрутах, зазначених у Маршрутному листі і способами (проходить і виконує), визначеними “Умовами” (табл.1).

1.5. На проходження дистанцій встановлюються три види контрольних часів: загальний (Тз), нормативний (Тн) і проміжний (Тп).

1.5.1. Кількість проміжних контрольних часів Тп і відповідних їм Тз в кожному виді програми оговорюється “Умовами”.

1.5.2. Учасники, які не вклалися в Тз, Тз1, Тз2 – фінішують “по особливих умовах” (п. 4.1.5).

1.6. Черговість виступів визначається жеребкуванням, а порядок стартів на дистанціях оговорюється ГСК додатково з урахуванням можливого розсіювання.

1.6.1. У передстартову зону учасник зобов’язаний явитися з усім спорядженням відразу ж після старту попереднього учасника або за викликом. Учасники, які порушили дану вимогу, не допускаються до виступу.

1.6.2. Після виклику до старту (у стартову зону) і по витіканню 5 (п’яти!) хвилин незалежно від ступеня готовності спортсмена суддями дається старт. Збільшити передстартовий час може тільки головний суддя або його заступник з виду при наявності, на їхню думку, поважних на те причин.

1.6.3. До старту всі вірьовки, які спортсмен бере для проходження дистанції, повинні бути в збухтованому стані та без будь яких вузлів.

1.6.4. Брати на дистанцію не допускається заздалегідь зібрані елементи страхувальних, спускових систем або систем для підйому.

1.6.5.Перед стартом спортсмен повинен стати на самостраховку та закріпити до себе суддівську страховку. До старту навантаження елементів рельєфу та обладнання дистанції, крім перил самостраховки (ТС), не допускається.

1.7.Початок і закінчення проходження маршруту – див. п.п.2.2 і 2.7 “МР”.

1.9.При натягуванні перил переправ усіх видів затискачі із зубчастими кулачками в системі поліспаста допускається використовувати тільки при одному рухливому блоці.

1.9.1. Після натягування перил переправи поліспастом з рухливою ділянкою з окремої вірьовки повинні бути зняті всі елементи поліспаста, а також затискачі у системі поліспастів усіх видів.

1.9.2. Достатність натягу перил переправи контролюється лінією обмеження (ЛО) на вихідній і/або протилежній (цільовий) стороні.

1.9.3. При переправах усіх видів пристьобування до перил здійснюють згідно з вимогами п. 5.1.7 “МР”.

1.10. Суддівська страховка надається учаснику до старту. За наявність на учаснику під час виступу суддівської страховки відповідає сам учасник.

1.10.1. Суддівські перила на кожному маршруті надаються учаснику один раз тільки для підйому спортсмена (“потерпілого”) при проходженні основний і додаткової (бонусної) частини дистанції.

1.10.2. Організація страховки (суддівської, самостраховки) – згідно п.п.29.1 – 29.5 і ін. “МР”.

1.11. Дистанція вважається пройденою, якщо виконані “Умови” і “Загальні умови” з усіма доповненнями, змінами та уточненнями, відповідно до Протоколів перегляду дистанцій і наради ГСК із представниками.

1.11.1. Якщо учасник пройшов маршрут або виконав спец. прийом (зробив дію) способами, не зазначеними в “Умовах” (табл.1), то його проходження (виконання) учаснику не зараховується і виставляється штраф відповідно до Додатка 2.

1.11.2. За порушення інших вимог Умов (п. 1.11.1) учасник знімається з дистанції, якщо інше спеціально не визначено “Умовами”.

1.11.3. Якщо покарання за допущені при виступі помилки та порушення не визначене Правилами, “МР”, Положенням, “Умовами” або “Загальними умовами”, то їх оцінюють із позиції порушень техніки руху та страховки в гірському туризмі та/або в альпінізмі.

1.12. Фініш учасника визначається по падінню останньої просмикнутої вірьовки або при відмові від просмикування вірьовки, але за умови дотримання вимог п.2.7.1 “МР”.

1.12.1. Якщо спортсмен став у межах фінішного майданчика (Ф) на самостраховку, то вважається, що він фінішував, подальше його повернення на основну або додаткову частину дистанції (до ПС) не допускається.

1.12.2. Спортсмен повинен фінішувати в пункті Ф, що визначений Умовами виду.

1.12.3. “Умови” передбачають “фініш по особливих умовах” – згідно із вказівками п.2.9. “МР” з уточненнями, вказаними в §4 “Загальних умов”.

1.13. Вимоги до техніки руху і страховки виду “Гірські перешкоди” поширюються на аналогічні порушення у виді “Рятувальні технічні прийоми” і навпаки.

1.13.2. Вимога до спорядження – згідно п.30.2 і при недопущенні порушень зазначених п.19.2 “МР”.

1.13.3. При підйомі спортсмена за допомогою затискачів на несучій вірьовці в’яжеться підстраховуючий схоплюючий вузол, петля від якого кріпиться до спортсмена прямо або через затискач.

1.13.4. Закріплення несучих вірьовок – з недопущенням порушень, зазначених п.19.4 “МР”.

1.13.5. Підніжжя схилу (“земля”) знаходиться за межами дистанції (лінії обмеження) і навантажувати його допускається тільки спортсменам, що перебувають на самостраховці, тобто спочатку самостраховка, потім торкання “землі”.

1.14. Якщо в момент фінішу “по особливих умовах” спортсмен, що залишився на дистанції, не забезпечений достатньою кількістю вірьовок для організації спуску і страховки, тобто для завершення безпечного виступу, він знімається з дистанції.

1.15. ГСК залишає за собою право:

1.15.1. Зміни, які вносяться в Умови по необхідності, доводять до відома учасників на спільному засіданні ГСК із представниками.

1.15.2. Контрольні часи (Тп, Тн і Тз) коректують тільки до початку четвертого старту.

1.16. Заявки з тактики (далі – Заявка) здаються в ГСК у наступному порядку:

1.16.1. На складання Заявки виділяється час, обумовлений після показу дистанцій і роз’яснення тренерам/представникам (учасникам) умов проходження дистанції і проведення змагань.

1.16.2. Порядок, час і черговість обов’язкової здачі Заявок оговорюються ГСК.

1.16.3. Команди, що не здали Заявку, караються:

1)    у встановлене графіком час – штрафом 20 балів;

2)    після початку виступів по даному виду – зняття з даного виду змагань.

1.17. Невід’ємною частиною “Загальних умов” є наступні Додатки (див. п. 1.1, п.п. 5):

1.17.1. Умови подачі та розгляду Протестів викладено в Додатку 1.

1.17.2. Окремі випадки суддівства тактики в Додатку 2.

1.17.3. Способи виконання технічних прийомів у Додатку 3.

 

2. ВИД “ГІРСЬКІ ПЕРЕШКОДИ”

2.2. Допускається фіксувати страхувальну і транспортну вірьовки шляхом установки: або перед її входом у спускове (страхувальне) обладнання вірьовочного затискача, або після її виходу зі спускового (страхувального) обладнання петлі з вузлом, що схоплює, вузлом «Бахмана» або вірьовочного затискача, бажано із системою розблокування під навантаженням.

2.3. При проходженні дистанції: (п.п.2.3, 2.4 і 19.5 “МР”):

2.3.1. Допускається використовувати тільки те спорядження і тільки по тому призначенню, яке дозволено технічною комісією.

2.3.2. Не допускається спорядження і контрольний вантаж залишати на верхньому та/або нижньому ПС не закріпленими (1-й раз попередження, 2-й – штраф 1 бала, третій – згідно Правил).

2.3.3. При переході між маршрутами волочіння вірьовок (петель, кінців) не допускається (1-й раз попередження, 2-й та ін. – штраф 1 бал).

2.3.4. При переходах з перестьобуванням між верхніми ПС до суддівських перил повинні одночасно бути пристебнуті обидві самостраховки. У ТСП карабіни, що ковзають, перестьобуються по черзі.

2.3.5. При спуску по вірьовці регулююча рука спортсмена, що спускається, повинна бути в рукавичках (рукавицях).

2.3.6. Проходження маршрутів (підйом/спуск) – згідно з вказівками “МР”.

Тільки для виду “Гірські перешкоди”:

2.4. Спуск контрольного вантажу тільки на собі.

2.6. Повторне проходження одного маршруту лазінням не допускається, тобто його проходження не зараховується.

2.7. При зриві на кожному маршруті з провисанням на суддівській страховці спортсмен карається штрафом по 3 бала за кожний зрив. Кількість зривів при проходженні маршрутів не обмежена.

2.9. Крутопохилі переправи на всіх маршрутах учасниками обладнаються одинарним перилами.

 

3. ВИД “РЯТУВАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПРИЙОМИ”

3.1. Організація спуска/підйому “потерпілого” здійснюється згідно з вказівками п. 4.3 “МР”, а виконання спец. прийомів – згідно із вказівками Додатка 3 “Загальних умов”.

3.2. Характер травми “потерпілого” оговорюється в Маршрутному листі і Таблиці №1 “Умов”.

3.3. У випадку порушення вимог пунктів 3.1, 3.2 і/або 3.2 виконання спец. прийому (проходження маршруту) не зараховується.

3.4. Період перебування учасника “потерпілим” – з моменту зняття із самостраховки і до постановки на самостраховку.

3.5. “Кокон” учасники в’яжуть із основної вірьовки (не менше 8 петель) з укладанням “потерпілого” на килимок з урахуванням недопущення можливих порушень, зазначених п. 19.7.3 “МР”.

3.6. При ув’язуванні “потерпілого” в “кокон” необхідно передбачити три фіксовані петлі для підвіски, що не здавлюють “потерпілого”, при виконанні вимог п.п. 5.1.7 і 30.4.5 “МР”.

3.8. При спуску-підйомі “потерпілого”:

3.8.1. Аварійне (фіксуюче) обладнання – виконується згідно із вказівками п.п. 4.3.6 і 4.3.7 “МР” (крім випадку, зазначеного п. 19.8.3.2).

3.8.2. Фіксація “потерпілого” за спиною супроводжуючого – здійснюється згідно із вказівками п.п. 4.3.4 і 4.3.5 і з врахуванням п.п. 19.8.1.3, а також не допущення ним порушень, зазначених п. 19.8.3 “МР”.

3.9. Учасники, що не надали в заявці з тактики схеми поліспастів одержують оцінку за спец. прийом, як за “незаявлений, але виконаний” (кол. 6, табл. 1).

 

4. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

4.1. Загальні положення

4.1.1. Результати виступів спортсменів старшої та молодшої групи, а також чоловіків та жінок у кожній групі визначаються окремо.

4.1.2. При проходженні дистанції виду “Гірські перешкоди” оцінюється виконання техніки руху і страховки спортсменом на кожному маршруті, виду “Рятувальні технічні прийоми” – транспортування “потерпілого”, а також виконання спец. прийомів “самовилазів”, підйому із тріщини тощо.

4.1.3. Учасники, які пройшли дистанцію з економією Тн – одержують бонуси за кожну хвилину економії в розмірі 1 бал або право пройти маршрут (виконати спец. прийом) додаткової частини дистанції відповідно до Маршрутного листа для кожного виду програми.

4.1.4. Якщо учасник при проходженні основний і додаткової частин дистанції перевищив Тн у межах Тз, за кожну хвилину перевищення одержує штраф 2 бали.

4.1.5. Учасники, які не вклалися в загальний контрольний час (п. 1.5.2) при проходженні відповідної частини дистанції (основної, укороченої або спрощеної) фінішують “по особливих умовах”, тобто по витіканню Тз припиняють виступ (п. 4.1.4) і одержують штрафи:

1) основний – згідно з таблицею “Номінальній оцінці” (табл. 1) “Умов” відповідного виду:

– тільки при проходженні основної частини дистанції – за попередньо заявлені і не пройдені маршрути (не виконані спецприйоми);

– при проходженні укороченої або спрощеної частини дистанції – учасники не караються основним штрафом за не пройдені маршрути (не виконані спецприйоми), передбачені даною частиною, у т.ч. за попередньо заявлені і не заявлені;

2) додатковий – у межах відповідно основної, укороченої або спрощеної частини дистанції:

  • за кожний пункт (ПС, включаючи Ф), які не відвідав або не встиг пройти:

– спортсмен у виді “Гірські перешкоди”   – по 2 бали,

– “потерпілий” (лялька або “кокон”)       – по 4 бали,

– рюкзак з контрольним вантажем           – по 3 бали.

  • незалежно від місця знаходження на дистанції за кожного (у):

– спортсмена у виді “Рятувальні технічні прийоми”     – по 4 бали,

– одиницю основного спорядження                         – по 4 бали.

4.2. Порядок визначення результатів в окремому виді програми.

4.2.1. Результат виступу учасника в окремому виді програми визначається відповідно до п. 3.15.8.2. Правил.

4.2.2. По значимості результатів виступів в одному виді програми учасники діляться в спадаючій послідовності на кілька груп, зокрема, які пройшли:

а) 1-а група – основну частину дистанції, а також фінішували по “особливих умовах” при Тз;

б) 2-а група – укорочену частину дистанції, а також фінішували по “особливих умовах” при Тз2;

в) 3-я група – спрощену частину дистанції, а також фінішували по “особливих умовах” при Тз1.

4.2.3. При рівності суми балів у двох або більше учасників однієї групи, більш високе місце займає учасник, у якого менше штрафних балів з техніки, а у випадку їх рівності, той, хто стартував раніше.

4.3. Загальний залік

4.3.1. Місце учасника в загальному заліку визначається по сумі місць, які він посів у двох видах програми. При однаковій сумі більш високе місце займає учасник із кращим результатом у виді “Рятувальні технічні прийоми”.

4.3.2. Учасники, у яких відсутній результат в одному з видів програми, займають місця після учасників, які мають результати у двох видах програми з урахуванням п. 4.2.2. і п. 4.2.3.