Кубок Хортицы-2015. Протокол технических результатов соревнований по виду “Спасательные технические приёмы” (дистанция IV класса)

 

 Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької облдержадміністрації
Запорізька обласна федерація спортивного туризму

 XXXIV відкриті обласні змагання зі спортивного туризму «Кубок Хортиці», дистанції гірські

Протокол технічних результатів з виду програми «Рятувальні технічні прийоми» –
командні змагання на дистанції ІV класу

09 – 11 жовтня 2015 р.                                                                                                             о. Хортиця, м. Запоріжжя

Команди

Час на дистанції

Дотри-
мання Тн, бал

   Проходження дистанції, балів

Штрафні бали

Під-
сум-
кова сума балів

Міс-
це

Гру-
па ко-
манд

Тп1ф,   хв

Тп2ф, хв

Тф, хв

Заяв-
лені марш-
рути, спец-
при-
йоми

Не-
заяв-
лені марш-
рути, спец-
при-
йоми

Заяв-
лені, але не прой-
дені (не вико-
нані)

Разом

Пору-
шен-
ня тех-
ніки

За-
галь-
не вра-
жен-
ня

По-
ру-
шен-
ня Умов

Фініш за особ-
ливи-
ми Умо-
вами

Разом

1

“Ія” м. Харків

0:05:15

0:13:53

0:54:38

-9,26

157,00

30,00

 

187,00

3,00

 

 

 

3,00

174,74

1

1

2

“ДЕСР”, Донецька область

0:08:15

0:39:30

0:58:16

-16,54

157,00

 

 

157,00

58,00

 

 

 

58,00

82,46

2

1

3

“Бляшки”,
м. Кривий Ріг

0:10:10

0:34:50

1:00:00

-20,00

165,00

 

 

165,00

28,00

 

 

36,00

64,00

81,00

3

1

4

МКС-XXXS, Київська область

0.:08:02

0:32:29

1:00:00

-20,00

87,00

 

-2,20

84,80

23,00

 

 

20,00

43,00

21,80

4

1

5

“Едельвейс”-1, м.Запоріжжя

0:08:46

0:40:00

0:50:00

-20,00

85,00

6,80

-1,00

90,80

3,00

 

 

64,00

67,00

3,80

5

2

Головний суддя                         Бебешко С.Я., спортивний суддя 1 категорії                                               

Головний секретар                   Дябло Т.Г. спортивний суддя національної категорії