Кубок Хортицы-2015. Протокол технических результатов соревнований по виду “Горные препятствия” (дистанция IV класса)

 Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької облдержадміністрації
Запорізька обласна федерація спортивного туризму

 XXXIV відкриті обласні змагання зі спортивного туризму «Кубок Хортиці», дистанції гірські

Протокол технічних результатів з виду програми «Гірські перешкоди» –
командні змагання   на дистанції ІV класу

09 – 11 жовтня 2015 р.                                                                                                             о. Хортиця, м. Запоріжжя

Команди

Час на дистанції

Дотри-
мання Тн, бал

   Проходження дистанції, балів

Штрафні бали

Під-
сум-
кова сума балів

Міс-
це

Гру-
па ко-
манд

Тп1ф,
хв
Тп2ф, хвТф, хв

Заяв-
лені марш-
рути, спец-
при-
йоми

Не-
заяв-
лені марш-
рути, спец-
при-
йоми

Заяв-
лені, але не прой-
дені (не вико-
нані)

Разом

Пору-
шен-
ня
тех-
ніки

За-
галь-
не вра-
жен-
ня

Пору-
шення Умов

Фініш за особ-
ли-
вими Умо-
вами

Разом

1“Ія”, м. Харків0:07:300:26:000:48:551,08350,0061,50411,5010,0010,00402,5811
2“ДЕСР”, Донецька область0:09:200:29:570:48:491,18404,0029,40-6,00427,4035,0035,00393,5821
3“Бляшки”,
м. Кривий Ріг
0:08:450:29:580:53:14-6,46220,0033,00-7,60245,4020,0020,00218,9431
4МКС-XXXS, Київська область0:06:550:30:000:40:00-20,00283,00283,0030,0035,0065,00198,0042
5“Едельвейс”-1,
м. Запоріжжя
0:06:350:30:000:40:00-20,00139,0039,80-3,20175,6030,0049,0079,0076,6052

Головний суддя                         Бебешко С.Я., спортивний суддя 1 категорії

Головний секретар                   Дябло Т.Г. спортивний суддя національної категорії