Кубок Хортицы – 2015. Положение о соревнованиях

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Президент Запорізької обласної
федерації спортивного туризму

_______________ С.А. Некрасов

“___” __________2015р.

……………………………………………………………

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Управління молоді,
фізичної культури та спорту
Запорізької облдержадміністрації

_______________Н.Ф. Власова

“___” __________2015 р.

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про XXXIV відкриті обласні змагання зі спортивного туризму
«Кубок Хортиці» дистанції – гірські,
присвяченні пам’яті загиблих туристів та альпіністів

1.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

Відкриті обласні змагання зі спортивного гірського туризму (далі – ГТ) проводиться з метою подальшого розвитку спортивного гірського туризму в Україні, як ефективного засобу підвищення ролі фізичної культури і спорту у всебічному, гармонійному розвитку людини, сприяння формуванню здорового способу життя населення.

Головні завдання Кубку:

  • пропаганда та популяризація ГТ серед широких верств населення України як потужного засобу зміцнення здоров’я і виховання патріотизму, формування свідомості людини щодо повсякденного ведення здорового способу життя, особливо, серед молодого покоління;
  • перевірка та підвищення рівня технічної та тактичної майстерності гірських туристів;
  • визначення найсильніших команд з ГТ;
  • виявлення перспективного резерву для формування складу збірних команд;
  • сприяння підвищенню безпеки змагань та гірських спортивних походів.

 

2.ТЕРМІНИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

Змагання з ГТ проводяться з 9 по 11 жовтня 2015 року в м. Запоріжжя (о. Хортиця).

 

3.КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ

3.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснюють Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації та Запорізька обласна федерація спортивного туризму.
3.2. Безпосереднє проведення змагань покладається на головну суддівську колегію (далі – ГСК), затверджену Запорізькою обласною федерацією. Головного суддю за поданням Федерації затверджує Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації згідно з регламентом. Відповідальність за дотримання правил безпеки під час проведення змагань покладається на головного суддю згідно з чинними Правилами змагань зі спортивного туризму.

4.УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ

4.1. До участі в змаганнях допускаються команди загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, туристських клубів, колективів фізкультури підприємств, установ, організацій, команди зарубіжних країн, а також команди, сформовані окремими громадянами. Кількість команд від організацій не обмежується.
4.2. До участі у змаганнях допускаються спортсмени з кваліфікацією не нижче відповідної до вимог Правил змагань зі спортивного туризму (далі – Правила) в частині, що стосується класу дистанцій.
4.3. Вік учасників: до участі у змаганнях на дистанціях ІII класу допускаються спортсмени з 14 років, на дистанціях IV класу – з 16 років. За спеціальним допуском медичного закладу можуть бути допущені окремі учасники віком на один рік молодші. Вік учасників визначається по даті народження.
4.4. У змаганнях беруть участь спортсмени, які спеціалізуються в гірському, пішохідному та спелеологічному туризмі, а також розрядники з альпінізму та скелелазіння.

5.ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

5.1. Змагання проводяться згідно з чинними Правилами.
5.2. Відповідальність за якість та безпечне використання командного та особистого спорядження учасників несе представник команди або самі учасники.
5.3. Відповідальність за підготовку учасників команд вимогам, необхідним для безпечного подолання відповідних дистанцій, несуть представники команд.
5.4. Змагання проводяться на дистанціях ІII та IV класу (в межах однієї дистанції більш високого класу з окремих її маршрутів і спецприйомів сформовані дистанції більш низького класу) на скельному рельєфі з видів програми:
– «Гірські перешкоди» – командні змагання з можливим подоланням окремих ділянок дистанції дистанції парами (контрольний вантаж 10 + 5 кг на команду, розподіл довільний);
– «Рятувальні технічні прийоми» – командні змагання з можливим подоланням окремих ділянок дистанції дистанції парами
5.5.
Склад команди – до 8 чол.: основні учасники команди – 4 спортсмена ( не менше 1 протилежної статі); запасні учасники – 2 спортсмена.; суддя – 1 чол. (не нижче другої суддівської категорії з гірського туризму), представник команди – 1 чол.(може бути тренер або капітан);

5.6. Програма змагань:

1 день

 

Заїзд учасників змагань. Робота мандатної комісії до 21-30. Показ дистанцій. Нарада ГСК з представниками команд, жеребкування.

2 день

Відкриття змагань. Змагання на дистанціях згідно порядку, встановленого ГСК

3 день

Закінчення змагань, підбиття підсумків, нагородження переможців, урочисте закриття змагань, від’їзд учасників

5.7. Під час проходження мандатної комісії команди здають до ГСК:
5.7.1. У тимчасове використання для організації суддівської страховки по одній вірьовці діаметром 10–12 мм та довжиною по 40–60 метрів, а також по три карабіни. Зазначене спорядження використовується для суддівської страховки і повертається командам після закінчення змагань.
5.7.2. Екологічний внесок у розмірі 50 грн, який повертається після прийому комендантом місця розміщення команди в належному стані після закінчення змагань.
5.8. Порядок визначення результатів на окремих дистанціях буде зазначений в Умовах.
5.8.1. Загальнокомандний результат визначається за кращою сумою місць команди на двох дистанціях. Якщо сума місць однакова, перевагу має команда, яка посіла краще місце на дистанції «Рятувальні технічні прийоми».

5.9. Додаткова інформація:

tryte@ukr.net тел. 095-421-04-05 Дябло Тетяна
shtifman51@gmail.com тел. 050-454-1572 Штіфман Олександр.

6.НАГОРОДЖЕННЯ

Команди, які посіли І місця у загальному заліку у кожному класі дистанцій, нагороджуються перехідними Кубками та грамотами Федерації спортивного туризму Запорізької області. Команди, які посіли ІI – III місця у загальному заліку і І – ІІІ місця у кожному виді змагань нагороджуються грамотами Федерації спортивного туризму Запорізької області.

7.УМОВИ ПРИЙОМУ УЧАСНИКІВ. ФІНАНСУВАННЯ

7.1. Розміщення учасників змагань проводиться у польових умовах. Команди повинні мати усе необхідне для проживання у польових умовах та самостійного приготування їжі на примусах.
7.2. Команди повинні мати усе необхідне спорядження для участі у змаганнях відповідно до Правил змагань зі спортивного туризму, у т.ч. єдину спортивну форму для участі в урочистому відкритті та закритті змагань, а також у змаганнях на дистанціях.
7.3. Витрати на відрядження учасників та тренерів-представників (страхування спортсменів, проїзд в обох напрямках, харчування, добові) відносяться за рахунок коштів організацій, що відряджають, або учасників команди.
7.4. Витрати пов’язані з організацією змагань (харчування суддів, нагородна атрибутика, канцелярські товари, інші витрати) – здійснюються за рахунок коштів Федерації та інших залучених Федерацією позабюджетних надходжень.
7.5. Стартовий внесок з команди становить 200 грн Протести приймаються під заставу у розмірі 50 грн.

 8.ПІДГОТОВКА СПОРТИВНИХ СПОРУД

Підготовка спортивних споруд та контроль за їх станом під час проведення змагань, відповідно до діючих Правил та наказу Мінсім’ямолодьспорту від 26 квітня 2004 року № 1274 «Про додаткові заходи щодо попередження травматизму та запобігання нещасним випадкам у спортивній діяльності», покладається на головного суддю змагань.

9.ЗАЯВКИ

Попередні заявки надсилаються не пізніше як за 10 днів до початку змагань до Запорізької обласної федерації спортивного туризму (до 01 жовтня ц.р.) на електронну адресу: shtifman51@gmail.com , tryte@ukr.net

Іменна заявка на участь у змаганнях за встановленою формою (додається) повинна бути завірена: підписом лікаря та печаткою медичного закладу, а також підписом керівника та печаткою організації, яка відряджає, і подається до Мандатної комісії у день приїзду учасників. Учасники повинні мати з собою документи, що засвідчують особу з датою народження, підтверджують спортивну та суддівську кваліфікації, страховий поліс від нещасних випадків, дійсні на час проведення змагань та перебування у дорозі.

До змагань допускаються лише команди, які підтвердили свою участь в установлений для попередніх заявок термін та під час роботи Мандатної комісії.

 

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ