Кубок Хортиці 2018. Гірські перешкоди. Умови змагань.

Міністерство молоді та спорту України
Федерація спортивного туризму України
Запорізька обласна федерація спортивного туризму

КУБОК УКРАЇНИ ЗІ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ – ГІРСЬКИЙ ТУРИЗМ

м. Запоріжжя, Скелі о-ва. Хортиця                                                                    04–07 жовтня 2018 р.

УМОВИ
ПРОВЕДЕННЯ КОМАНДНИХ ЗМАГАНЬ
ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ
ВИДУ «ГІРСЬКІ ПЕРЕШКОДИ» НА ДИСТАНЦІЇ ІV КЛАСУ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Ці «Умови» слід розглядати разом з «Загальною частиною» умов проведення змагань.

1.2. Дистанція командних змагань виду «Гірські перешкоди» (Маршрутний лист, п. 3.4) складається з двох частин:

1)        основної (нормативної + наднормативної) частини, яку команда в обов’язковому порядку попередньо заявляє;
2)        додаткової (бонусної) частини, яку команда попередньо не заявляє і проходить на свій розсуд.

1.3.     В «Загальних умовах» додатково вказані:
а)        основні положення по порядку виступу на дистанціях (§1);
б)        основні умови проходження дистанції «Гірські перешкоди» (§2);
в)        порядок визначення результатів та розподілу місць (§4).

 

2. ОБЛАДНАННЯ ДИСТАНЦІЇ

2.1.     Всі пункти (С, ПС і Ф), маршрути (М) і переходи (Мо), а також їх протяжність вказані на схемі (додається).

2.2.     Всі ПС обладнані подвійними перилами і зазначеною на схемі необхідною кількістю ТС у вигляді заглушених карабінів (кілець), такелажних пластин або петель, на що буде докладно звернуто увагу при показі дистанції.

 

3. ОПИС ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ

3.1.     Всі спортсмени під час виступу послідовно від старту (С1) і до фінішу (Ф2) відповідно до Маршрутного листа (п. 3.4) і згідно з поданою заявкою повинні пройти наступні обов’язкові маршрути основної частини дистанції і здійснити по ним транспортування двох неподільних контрольних вантажів (15 і 10 кг) способами, оговореними «Умовами» (див. табл.1).

3.2.     Мінімальний перелік обов’язкових маршрутів основної частини дистанції:

3.2.1.  Кожен спортсмен команди виконує:

а)        підйом лазінням (не менше трьох разів) по різним маршрутам М1 – М8 – варіант за вибором (табл.1);
б)        спуск по вірьовці (не менше двох разів) по маршрутам М1 – М8 після підйому – варіант за вибором (табл.1);
в)        спуск командними крутопохилими (похилими) перилами (один раз) по маршруту М13 після підйому – варіант (табл.1);

3.2.2.  Команда всім складом виконує:

а)        траверс схилу (не менше одного разу) по маршрутам М9, М11 – варіант за вибором (табл.1);
б)        транспортування контрольного вантажу по всім заявленим маршрутам – варіант за вибором (табл.1).

3.2.3.  Команда має право при подоланні маршрутів М1 – М8 встановити на них по одній командній ТСП (із 1-го закладного елемента) на відстані не менше ніж 1 м від нижньої маркованої службою дистанції стаціонарної ТСП.

3.3.     Першій підйом лазінням спортсмени команди виконують по маршрутам 1-го блоку (М1 – М4). Другий і подальші підйоми спортсмени команди виконують по маршрутам М3 – М8.

 

4. ЗАЯВКА З ТАКТИКИ

В заявку з тактики команда включає відповідно до табл. 1:

4.1.     Маршрути, по яких виконується проходження дистанції від старту (С1) і до фінішу (Ф2).
4.2.     Обрані варіанти підйому кожного спортсмена команди на всіх маршрутах.
4.3.     Зміну ведучого на кожному маршруті (якщо передбачена).
4.4.     Способи спусків кожного спортсмена команди на всіх маршрутах (по вірьовці напряму, командними крутопохилими (похилими) перилами тощо).
4.5.     Способи транспортування контрольних вантажів на всіх маршрутах підйому і траверсу.
4.6.     Маршрути, при проходженні яких команда планує установку командних ТСП та їх кількість.

 

3.4. МАРШРУТНИЙ ЛИСТ
командних виступів на дистанції ІV класу виду «Гірські перешкоди»

Номер маршруту і його граничні пункти.

Опис проходження маршруту

Контрольні часи

та умови їх виконання

Основна частина дистанціїНормативний час                    – Тн =50 хв.

Загальний контрольний час   – Тзг =60 хв.

Перший проміжний

контрольний час   – Тп1 =15 хв.

 

 

 

*     *   *

Якщо за Тп1 = 15 хв.,

два спортсмени не виконають перший підйом по різним маршрутам до верхніх ПС,

команда переводиться на проходження спрощеної частини дистанції з новим Тзг1 =25 хв.

 

Спрощена частина:

1. Завершення першого підйому всіх спортсменів.

2. Спуск спортсменів по вірьовці в нижні ПС відповідно до зазначених маршрутів в заявці з тактики.

3. Перехід спортсменів вдовж суддівських перил Мо4, Мо5, Мо6, Мо7, Мо8 (при необхідності).

4. Фініш всієї команди з контрольним вантажем і всім спорядженням в Ф2

 

 

Відповідно до п.п. 3.1 – 3.3. Умов, необхідні з запропонованих нижче маршрутів команди частково проходять в довільному порядку по своєму вибору варіантів (див. табл. 1), дотримуючись контрольних часів Тп1, Тн и Тзг
*

М1 (ПС1 – ПС2), M2 (ПC3 – ПC2),

М3 (ПС4 – ПС5), М4 (ПС6 – ПС5)

Перший підйом всіх спортсменів (без або з контрольним вантажем) та доставка контрольного вантажу.
*

М3 (ПС4 – ПС5), М4 (ПС6 – ПС5), М5 (ПС7 – ПС8),

М6 (ПС9 – ПС8), М7 (ПС10 – ПС11), М8 (ПС12 – ПС11)

Другий і подальші підйоми всіх спортсменів (без або з контрольним вантажем) та доставка контрольного вантажу.
*М9 (ПС7 – ПС12), М9 (ПС12 – ПС7)
Траверс схилу всіма спортсменами і доставка контрольного вантажу (при необхідності).
*М11 (ПС7 – ПС3), М11 (ПС3 – ПС7)
Траверс схилу маятником всіма спортсменами і доставка контрольного вантажу (при необхідності).
*

М1 (ПС2 – ПС1), M2 (ПC2 – ПC3), М3 (ПС5 – ПС4),

М4 (ПС5 – ПС6), М5 (ПС8 – ПС7),

М6 (ПС8 – ПС9), М7 (ПС11 – ПС10) М8 (ПС11 – ПС12)

Спуск всіх спортсменів по вірьовці з контрольним вантажем.
*М13 (ПС5 – ПС14)
Спуск всіх спортсменів і контрольного вантажу командними крутопохилими (похилими) перилами.
*Ф2
Фінішування всіх спортсменів команди по варіанту основної частини.
Додаткова частина дистанціїОцінка по колонці 6 (табл. 1)

М3 (ПС4 – ПС5), М4 (ПС6 – ПС5), М5 (ПС7 – ПС8),

М6 (ПС9 – ПС8), М7 (ПС10 – ПС11), М8 (ПС12 – ПС11)

Контрольні часи:

Тн и Тзг залишаються без змін.

 

Підйом 1-го спортсмена з суддівською страховкою на кожному маршруті.

Проходження всіма спортсменами маршруту(ов) (підйом, спуск), не пройденого(них) в основній частині, без контрольного вантажу (варіанти 4 – 17 та 24 – 26).

*) порядок (послідовність) проходження маршрутів Умовами регламентується частково (див. п. 3.3. Умов).

 

 

НОМІНАЛЬНА ОЦІНКА
способів і варіантів проходження дистанції ІV класу виду «Гірські перешкоди» (командні виступи)

Таблиця 1

Маршрути№ варіантуОпис варіантів підйому, траверсу, спуску спортсменів та транспортування контрольного вантажуЗалікова оцінка, балів
Позна-

чення

Граничні

пункти

ПройденіЗіН,

m=0.20

ЗіП*,

к = 1

НЗіП*,

n=0.75

1234567
Основна і додаткова частина дистанції
Всі МоВідповідноПерехід спортсменів вздовж суддівських перил
Всі МВідповідно1Навантаження вірьовки при підйомі (між ПС, ТС)– 4
2Зміна ведучого в нижньому ПС64,5– 1,2
М1–М9Відповідно3Установка командної ТСП32,3– 0,6
Підйом спортсменів на маршруті
М1

М2

ПС1 – ПС2

ПС3 – ПС2

4вільним (чистим) лазінням – перший2015,0– 4,0
5комбінованим лазінням – перший139,8– 2,6
6комбінованим лазінням – другий та наступні75,3– 1,4
М3

М5

ПС4 – ПС5

ПС7 – ПС8

7вільним (чистим) лазінням – перший4030,0– 8,0
8комбінованим лазінням – перший2619,5– 5,2
10комбінованим лазінням – другий та наступні139,8– 2,6
М4

М6

М7

ПС6 – ПС5

ПС9 – ПС8

ПС10 – ПС11

11вільним (чистим) лазінням – перший3022,5– 6,0
12комбінованим лазінням – перший1914,3– 3,8
14комбінованим лазінням – другий та наступні107,5– 2,0
М8ПС12 – ПС1115вільним (чистим) лазінням – перший8060,0– 16,0
16комбінованим лазінням – перший5037,5– 10,0
17комбінованим лазінням – другий та наступні2518,8– 5,0
Транспортування контрольного вантажу
Всі МВідповідно18при підйомі, траверсі на собі (за 1 рюкзак)96,8– 1,8
19при траверсі по командним перилам86,0– 1,6
20витягуванням напряму по МР32,3– 0,6
21витягуванням з супроводженням по МР43,0– 0,8
22в підвішеному (L≤1,5 м) положенні до спортсмена

(за 1 рюкзак)

86,0– 1,6
М13ПС5 – ПС1423спуск командними крутопохилими (похилими) перилами (за весь вантаж)64,5– 1,2
Спуски спортсменів по вірьовці (з рюкзаком або без)
Всі М

(по МЛ)

Відповідно24напряму по жорстко закріпленій вірьовці21,5– 0,4
25по вірьовці з самовипуском (останнього)43,0– 0,8
Всі М

(по МЛ)

Суміжні ПС26косий спуск по жорстко закріпленій вірьовці64,5– 1,2
М13ПС5 – ПС1427командними крутопохилими (похилими) перилами107,5– 2,0
Траверс схилу
М9ПС7 – ПС12

ПС12 – ПС7

28вільним лазінням вздовж суддівських перил3022,5– 6,0
29комбінованим лазінням вздовж суддівських перил2015,0– 4,0
30по суддівським перилам (з навантаженням перил)107,5– 2,0
М11ПС3 – ПС7

ПС7 – ПС3

31траверс маятником2015– 4,0

*)    ЗіП         – заявлені і пройдені                                                      МЛ        – маршрутний лист

ЗіН         – заявлені і не пройдені                                                        МР         – методичні роз’яснення

НзіП      – не заявлені і пройдені