Кубок Хортиці – 2017. “Рятувальні технічні прийми”. Умови

Управління молоді, фізичної культури і спорту
Запорізької облдержадміністрації
Запорізька обласна федерація спортивного туризму

 XXXVІ ВІДКРИТІ ОБЛАСНІ ЗМАГАННЯ ЗІ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ
«КУБОК ХОРТИЦІ – 2017», ДИСТАНЦІЇ ГІРСЬКІ

м.Запоріжжя, скелі о.Хортиця                                                             05-08 жовтня 2017 р


УМОВИ
ПРОВЕДЕННЯ КОМАНДНИХ ЗМАГАНЬ ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОМУ ТУРИЗМУ
ВИДУ «РЯТУВАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПРИЙМИ» НА ДИСТАНЦІЇ III КЛАСУ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ці «Умови» слід розглядати разом з «Загальною частиною» умов проведення змагань.

Дистанція командних змагань виду «Рятувальні технічні прийоми» (Маршрутний лист, п. 3.4) складається з двох частин:

1) основної (нормативної + наднормативної) частини, яку команда в обов’язковому порядку попередньо заявляє;

2) додаткової (бонусної) частини, яку команда попередньо не заявляє і проходить на свій розсуд.

1.3. В «Загальних умовах» додатково вказані:
а) основні положення по порядку виступу на дистанціях (§1);
б) основні умови проходження дистанції «Рятувальні технічні прийоми» (§3);
в) порядок визначення результатів та розподілу місць (§4).

2. ОБЛАДНАННЯ ДИСТАНЦІЇ

2.1. Всі пункти (С, ПС і Ф), маршрути (М) і переходи (Мо), а також їх протяжність вказані на схемі (додається).

2.2. Всі ПС обладнані подвійними перилами і зазначеною на схемі необхідною кількістю ТС у вигляді заглушених карабінів (кілець), такелажних пластин або петель, на що буде докладно звернуто увагу при показі дистанції.

3. ОПИС ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ

3.1. Всі спортсмени під час виступу послідовно від старту (С1) і до фінішу (Ф1) відповідно до Маршрутного листа (п. 3.4) і згідно з поданою заявкою повинні пройти всі заявлені маршрути і виконати обов’язкові спецприйоми основної частини дистанції.

3.2. Мінімальний перелік обов’язкових спецприйомів основної частини дистанції:

3.2.1. Кожен спортсмен команди виконує:

а) «самовилаз» (один раз) – варіант за вибором (табл.1);

3.2.2. Команда всім складом виконує:

а) підйом «потерпілого» (не менше двох разів), в тому числі:

– підйом легко «потерпілого» (травма однієї руки) з тріщини – варіант за вибором (табл.1);

– підйом «потерпілого» з супроводжуючим (характер травми «потерпілого» і варіант – за вибором (табл.1));

б) спуск «потерпілого» (не менше двох разів), в тому числі:

– спуск «потерпілого» з супроводжуючим (характер травми «потерпілого» і варіант – за вибором (табл.1));

– косий спуск «потерпілого» (травма двох рук) – варіант за вибором (табл.1));

в) транспортування «потерпілого» командними крутопохилими перилами (травма двох рук) (один раз) – варіант за вибором (табл.1));

г) транспортування «потерпілого» вздовж суддівських перил (один раз) (характер травми «потерпілого» – за вибором (табл.1));

3.2.3. Команда після вибору і можливого об’єднання обов’язкових спецприйомів під час виступу в межах основної частини дистанції повинна виконати не менше двох підйомів і двох спусків «потерпілого».

3.3. Всі «потерпілі», відповідно до п. 3.2.2 повинні мінятись.

4. ЗАЯВКА З ТАКТИКИ

В заявку з тактики команда включає відповідно до табл. 1:

4.1.     Номери спортсменів, які послідовно стають «потерпілими» на всіх заявлених маршрутах.
4.2.     Варіанти «самовилазу» спортсменів і підйому «потерпілого» з тріщини.
4.3.     Варіант косого транспортування «потерпілого».
4.4.     Варіант підйому «потерпілого» з супроводжуючим, з урахуванням характеру його травми.
4.5.     Варіант спуску «потерпілого» з супроводжуючим, з урахуванням характеру його травми.
4.6.     Варіант транспортування «потерпілого» командними крутопохилими перилами.
4.7.     Варіант транспортування «потерпілого» вздовж суддівських перил, з урахуванням характеру його травми.
4.8.     Місце ув’язування (ПС) «потерпілого» в «кокон» і маршрут його транспортування (при наявності).
4.9.     Схеми систем кріплення командних вірьовок для підйому або спуску «потерпілого» по маршрутах М1, М2.

3.4. МАРШРУТНИЙ ЛИСТ
командних виступів на дистанції IІІ класу виду «Рятувальні технічні прийоми» 

Номер маршруту і його граничні пункти.

Опис виконання рятувальних технічних прийомів

Контрольні часи

та умови їх виконання

Основна частина дистанціїНормативний час                   – Тн = 60 хв.

Загальний контрольний час – Тзг = 70 хв.

Перший проміжний

контрольний час         – Тп1 = 20 хв.

Другий проміжний

контрольний час         – Тп2 = 40 хв.

 

*     *   *

Якщо за Тп1 = 20 хв., команда не виконає

перший підйом «потерпілого» в ПС2,

то вона переводиться на проходження

спрощеної частини дистанції з новим Тзг1 = 30 хв.

 

Спрощена частина:

1. Завершення першого підйому «потерпілого».

2. Спуск спортсменів по вірьовці в ПС1.

3. Фініш команди в пункті Ф1.

 

*     *   *

Якщо за Тп2 = 40 хв., команда не виконає

перший спуск «потерпілого» в нижні ПС, а також другий підйом «потерпілого» в ПС2, то вона переводиться на проходження укороченої частини дистанції з новим Тзг2 = 50 хв.

 

Укорочена частина:

1. Завершення другого підйому «потерпілого».

2. Другий спуск «потерпілого» відповідно до зазначених маршрутів в заявці з тактики.

3. «Самовилаз» спортсменів, які раніше його не виконували.

4. Перехід всіх спортсменів команди в ПС1.

5. Фініш команди в пункті Ф1

Відповідно до п.п.3.1 і 3.2 Умов, необхідні з запропонованих нижче рятувальних технічних прийомів команди виконують в довільному порядку по своєму вибору варіантів (див. табл. 1), дотримуючись контрольних часів Тп1, Тп2, Тн и Тзг
*М1 (ПС1 – ПС2)
«Самовилаз» спортсменів команди
*М1 (ПС1 – ПС2), М2 (ПС3 – ПС2)
Підйом «потерпілого» спортсмена
*М1 (ПС2 – ПС1), М2 (ПС2 – ПС3)
Спуск «потерпілого» спортсмена
*ПС1, ПС3
Ув’язування «потерпілого» (недієздатний) в «кокон»

(при наявності)

*М3 (ПС3 – ПС1), М3 (ПС1 – ПС3)
Транспортування «потерпілого» спортсмена в т.ч. в «коконі»
*Ф1
Фінішування всіх спортсменів команди по варіанту основної частини
Додаткова частина дистанціїОцінка по колонці 6 (табл. 1)
М1 (ПС1 – ПС2)

Контрольні часи:

Тн и Тзг залишаються без змін

«Самовилаз» спортсменів команди (варіанти 1-5).

Підйом «потерпілого» з тріщини (варіанти 6-10).

Підйом «потерпілого» з супроводжуючим (варіанти 14, 17)

М1 (ПС2 – ПС1)
Спуск «потерпілого» з супроводжуючим (варіанти 15, 18).
ПС1
Ув’язування «потерпілого» в «кокон» (варіант 21)

*) порядок (послідовність) виконання рятувальних технічних прийомів Умовами не регламентується.

 

НОМІНАЛЬНА ОЦІНКА
способів і варіантів проходження дистанції III класу виду «Рятувальні технічні прийоми» (командні виступи)

Таблиця 1

Маршрути

Номер

варіанту

Варіанти виконання спецприйому

Залікова оцінка, балів
Позна-

чення

Граничні

пункти

Виконані

ЗіН,

m=0.20

ЗіП*,

к = 1

НЗіП*,

n=0.75

1234567
Основна і додаткова частини дистанції
Всі МоВідповідноПереходи між маршрутами не оцінюються
Всі МВідповідноПідйоми/спуски учасників без виконання рятувальних технічних прийомів не оцінюються
«Самовилаз» спортсмена:
М1ПС1 – ПС21способом «Затиск – Вірьовка» (на одному жумарі)75,3– 1,4
2способом «Рука – Рука» (на 2-х жумарах)86,0– 1,6
3способом «Затиск – Затиск»96,8– 1,8
4способом «Затиск – Стремено»107,5– 2,0
5способом «Стремено – Стремено»118,3– 2,2
Транспортування / підйом / спуск «потерпілого»:
  Характер травми «потерпілого» – травма однієї руки
  Спосіб підйому з «тріщини» – без супроводження:
М1ПС1 – ПС26способом «Ліва – Права»1511,3– 3,0
7способом «Груди – Нога»1410,5– 2,8
8способом «Затиск – Нога»1612,0– 3,2
9способом «Рухливий блок»1712,8– 3,4
10способом «Короткий поліспаст»1813,5– 3,6
  Характер травми «потерпілого» – травма рук
  Спосіб транспортування – без супроводження:
М2ПС2 – ПС311косий спуск з відтяжкою1813,5– 3,6
12косий спуск командними крутопохилими перилами1410,5– 2,8
13косий підйом командними крутопохилими перилами1813,5– 3,6
  Спосіб транспортування – з супроводженням:
М1ПС1 – ПС214підйом поліспастом без допомоги супроводжуючого107,5– 2,0
ПС2 – ПС115спуск звичайним способом без допомоги супроводжуючого75,3– 1,4
М3ПС1 – ПС316транспортування вздовж суддівських подвійних перил43,0– 0,8
ПС3 – ПС1
  Характер травми «потерпілого» – недієздатний
  Спосіб транспортування – за спиною супроводжуючого:
М1ПС1 – ПС217підйом поліспастом без допомоги супроводжуючого3224,0– 6,4
ПС2 – ПС118спуск звичайним способом без допомоги супроводжуючого1410,5– 2,8
19спуск звичайним способом без допомоги супроводжуючого з нарощуванням всіх командних вірьовок2821,0– 5,6
М3ПС1 – ПС320транспортування вздовж суддівських подвійних перил64,5– 1,2
ПС3 – ПС1
  Спосіб транспортування «потерпілого» – в «коконі»:
 ПС1, ПС321ув’язування «потерпілого» в «кокон»129– 2,4
М3ПС1 – ПС322транспортування «кокона» вздовж суддівських подвійних перил86,0– 1,6
ПС3 – ПС1

 *)    ЗіП – заявлені і пройдені, НзіП – не заявлені і пройдені, ЗіН – заявлені і не пройдені.