Кубок Хортиці – 2017. Гірські перешкоди. Умови

Міністерство молоді та спорту України
Федерація спортивного туризму України
Управління молоді, фізичної культури і спорту Запорізької облдержадміністрації
Запорізька обласна федерація спортивного туризму

КУБОК УКРАЇНИ ЗІ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ – ГІРСЬКИЙ ТУРИЗМ
КУБОК ХОРТИЦІ – 2017

м. Запоріжжя, скелі о. Хортиця                                                          05–08 жовтня 2017 р.

УМОВИ
ПРОВЕДЕННЯ КОМАНДНИХ ЗМАГАНЬ ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ
ВИДУ «ГІРСЬКІ ПЕРЕШКОДИ» НА ДИСТАНЦІЇ IV КЛАСУ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Ці «Умови» слід розглядати разом з «Загальною частиною» умов проведення змагань.

Дистанція командних змагань виду «Гірські перешкоди» (Маршрутний лист, п. 3.3) складається з двох частин:

1) основної (нормативної + наднормативної) частини, яку команда в обов’язковому порядку попередньо заявляє;
2) додаткової (бонусної) частини, яку команда попередньо не заявляє і проходить на свій розсуд.

1.3. В «Загальних умовах» додатково вказані:
а) основні положення по порядку виступу на дистанціях (§1);
б) основні умови проходження дистанції «Гірські перешкоди» (§2);
в) порядок визначення результатів та розподілу місць (§4).

2. ОБЛАДНАННЯ ДИСТАНЦІЇ

2.1. Всі пункти (С, ПС і Ф), маршрути (М) і переходи (Мо), а також їх протяжність вказані на схемі (додається).

2.2. Всі ПС обладнані подвійними перилами і зазначеною на схемі необхідною кількістю ТС у вигляді заглушених карабінів (кілець), такелажних пластин або петель, на що буде докладно звернуто увагу при показі дистанції.

3. ОПИС ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ

3.1. Всі спортсмени під час виступу послідовно від старту (С1 та/або С2) і до фінішу (Ф3) відповідно до Маршрутного листа (п. 3.3) і згідно з поданою заявкою повинні пройти наступні обов’язкові маршрути основної частини дистанції і здійснити по ним транспортування двох неподільних контрольних вантажів (15 і 10 кг) способами, оговореними «Умовами» (див. табл.1).

3.2. Мінімальний перелік обов’язкових маршрутів основної частини дистанції:

3.2.1. Кожен спортсмен команди виконує:
а) підйом лазінням (не менше трьох разів) по різним маршрутам М1 – М8 – варіант за вибором (табл.1);
б) спуск по вірьовці (не менше двох разів) по маршрутам М1 – М7 після підйому – варіант за вибором (табл.1);
в) спуск по командними крутопохилими перилами (один раз) по маршруту М11 після підйому – варіант (табл.1);

3.2.2.      Команда всім складом виконує:
а) траверс схилу (один раз) по маршрутам М8 – М10 – варіант за вибором (табл.1);
б) транспортування контрольного вантажу по всім заявленим маршрутам – варіант за вибором (табл.1).

3.2.3.      Команда має право при першому подоланні маршрутів М3 – М7 встановити на них командні ТСП (із 1-го закладного елемента) на відстані не менше ніж 1,5 м від нижньої маркованої службою дистанції стаціонарної ТСП, але не більше двох одиниць на кожному із маршрутів – за вибором (табл.1).

4. ЗАЯВКА З ТАКТИКИ

В заявку з тактики команда включає відповідно до табл. 1:
4.1. Маршрути, по яких виконується проходження дистанції від старту (С1, С2) і до фінішу (Ф3).
4.2. Обрані варіанти підйому кожного спортсмена команди на всіх маршрутах.
4.3. Зміну ведучого на кожному маршруті (якщо передбачена).
4.4. Способи спусків кожного спортсмена команди на всіх маршрутах (по вірьовці напряму, крутопохилими командними перилами).
4.5. Способи транспортування контрольних вантажів на всіх маршрутах підйому і траверсу.
4.6. Маршрути, при проходженні яких команда планує установку командних ТСП та їх кількість.

3.3. МАРШРУТНИЙ ЛИСТ
командних виступів на дистанції IV класу виду «Гірські перешкоди»

Номер маршруту і його граничні пункти.
Опис проходження маршруту
Контрольні часи

та умови їх виконання

Основна частина дистанціїНормативний час          – Тн =50 хв.

Загальний
контрольний час            – Тзг =60 хв.

Перший проміжний

контрольний час            – Тп1 =15 хв.

 

 

 

*     *   *

Якщо за Тп1 = 15 хв.,

два спортсмени не виконають перший підйом по різним маршрутам до верхнім ПС,

команда переводиться на проходження спрощеної частини дистанції з новим Тзг1 =25 хв.

 

Спрощена частина:

1. Завершення першого підйому всіх спортсменів.

2. Спуск спортсменів по вірьовці в нижні ПС відповідно до зазначених маршрутів в заявці з тактики.

3. Перехід спортсменів вдовж суддівських перил по маршрутам М9, М10 (при необхідності).

4. Фініш всієї команди з контрольним вантажем і всім спорядженням в Ф1 або Ф2 (який є ближчим)

 

 

 

Відповідно до п.п. 3.1 и 3.2. Умов, необхідні з запропонованих нижче маршрутів команди проходять в довільному порядку по своєму вибору варіантів (див. табл. 1), дотримуючись контрольних часів Тп1, Тн и То
*

М1 (ПС1 – ПС2), M2 (ПC3 – ПC4), М3 (ПС5 – ПС6),

М4 (ПС7 – ПС8), М5 (ПС9 – ПС10),

М6 (ПС11 – ПС12), М7 (ПС13 – ПС14)

Підйом всіх спортсменів (без або з контрольним вантажем) та доставка контрольного вантажу
*М8 (ПС1 – ПС12), М10 (ПС5 – ПС13), М10 (ПС13 – ПС5)
Траверс схилу всіма спортсменами і доставка контрольного вантажу (при необхідності)
*М9 (ПС1 – ПС5), М9 (ПС5 – ПС1)
Траверс схилу маятником всіма спортсменами і доставка контрольного вантажу (при необхідності)
*М1 (ПС2 – ПС1), M2 (ПC4 – ПC3), М3 (ПС6 – ПС5),

М4 (ПС8 – ПС7), М5 (ПС10 – ПС9),

М6 (ПС12 – ПС11), М7 (ПС14 – ПС13)

Спуск всіх спортсменів по вірьовці з контрольним вантажем
*М11 (ПС12 – ПС15)
Спуск всіх спортсменів і контрольного вантажу командними крутопохилими перилами
*Ф3
Фінішування всіх спортсменів команди по варіанту основної частини
Додаткова частина дистанціїОцінка по колонці 6 (табл. 1)

М1 (ПС1 – ПС2), M2 (ПC3 – ПC4), М3 (ПС5 – ПС6),

М4 (ПС7 – ПС8), М5 (ПС9 – ПС10),

М6 (ПС11 – ПС12), М7 (ПС13 – ПС14)

Контрольні часи:

Тн и То залишаються без змін.

 

Підйом 1-го спортсмена з суддівською страховкою на кожному маршруті

Проходження маршруту (підйом-спуск), не пройденого в основній частині, всіма спортсменами без контрольного вантажу (варіанти 4 – 9 та 15, 16)

*) порядок (послідовність) проходження маршрутів Умовами не регламентується.

 

НОМІНАЛЬНА ОЦІНКА
способів і варіантів проходження дистанції IV класу виду «Гірські перешкоди»
(командні виступи)

Таблиця 1

Маршрути№ варіанту

Опис варіантів підйому, траверсу, спуску спортсменів та транспортування контрольного вантажу

Залікова оцінка, балів
Позна-

чення

Граничні

пункти

Пройдені

ЗіН,

m=0.20

ЗіП*,

к = 1

НЗіП*,

n=0.75

1234567
Основна і додаткова частина дистанції
Всі МоВідповідноПерехід спортсменів вздовж суддівських перил
Всі МВідповідно1Навантаження вірьовки при підйомі (між ПС, ТС)– 4
2Зміна ведучого в нижньому ПС86– 1,6
М3–М7Відповідно3Установка командної ТСП64,5– 1,2
Підйом спортсменів на маршруті (перший / другий та наступні)
М1

М2

ПС1 – ПС2

ПС3 – ПС4

4вільним (чистим) лазінням – перший2015,0–4,0
5вільним (чистим) лазінням – другий та наступні107,5–2,0
 6комбінованим лазінням – перший139,8–2,6
 7комбінованим лазінням – другий та наступні75,3–1,4
М3

М5

М7

ПС5 – ПС6

ПС9 – ПС10
ПС13–ПС14

8вільним (чистим) лазінням – перший4030,0–8,0
9вільним (чистим) лазінням – другий та наступні2015,0–4,0
10комбінованим лазінням – перший2619,5–5,2
11комбінованим лазінням – другий та наступні139,8–2,6
М4

М6

ПС7 – ПС8

ПС11–ПС12

12вільним (чистим) лазінням – перший6045–12,0
13вільним (чистим) лазінням – другий та наступні30/22,5–6,0
14комбінованим лазінням – перший3929,3–7,8
15комбінованим лазінням – другий та наступні1914,3– 3,8
Транспортування контрольного вантажу
Всі МВідповідно16при підйомі, траверсі на собі (за 1 рюкзак)96,8– 1,8
17витягуванням напряму по МР32,3– 0,6
18витягуванням з супроводженням по МР43,0– 0,8
19в підвішеному (L≤1,5 м) положенні до спортсмена

(за 1 рюкзак)

86,0– 1,6
М11ПС12–ПС1520спуск командними крутопохилими перилами

(за весь вантаж)

64,5– 1,2
Спуски спортсменів по вірьовці (з рюкзаком або без)
Всі М

(по МЛ)

Відповідно21напряму по жорстко закріпленій вірьовці21,5– 0,4
22по вірьовці з самовипуском (останнього)43,0– 0,8
М11ПС12 – ПС1523командними крутопохилими перилами107,5– 2,0
Траверс схилу
М8ПС1 – ПС1224вільним лазінням вздовж суддівських перил2015,0– 4,0
25комбінованим лазінням вздовж суддівських перил1410,5– 2,8
26по суддівським перилам (з навантаженням перил)64,5– 1,2
М10ПС5 – ПС13

ПС13 – ПС5

27вільним лазінням вздовж суддівських перил4030– 8,0
28комбінованим лазінням вздовж суддівських перил2619,5– 5,2
29по суддівським перилам (з навантаженням перил)107,5– 2,0
М9ПС1 – ПС5

ПС5 – ПС1

30траверс маятником2015– 4,0

*)    ЗіП – заявлені і пройдені, ЗіН – заявлені і не пройдені, НзіП – не заявлені і пройдені.

МЛ – маршрутний лист,   МР – методичні роз’яснення