Кубок Хортиці – 2020. Загальні умови змагань

Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької облдержадміністрації
Запорізька обласна федерація спортивного туризму

м. Запоріжжя, скелі о-ва Хортиця                                                              09–11 жовтня 2020 р.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

ПРОВЕДЕННЯ ОСОБИСТИХ ЗМАГАНЬ ЧОЛОВІЧИХ ТА ЗМІШАНИХ ЗВ’ЯЗОК

 З КОМАНДНИМ ЗАЛІКОМ ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ

 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Змагання проводяться відповідно до:

1) чинних Правил змагань зі спортивного туризму (розділи 1 і 3, пп. 3.1 ÷ 3.12 і 3.15, далі – Правила);

2) Методичних роз’яснень щодо суддівства змагань зі спортивного гірського туризму, 2-а редакція, затверджених Виконкомом ФСТУ 24.11.2012 року (далі – МР);

3) Положення про XXXIX відкриті обласні змагання зі спортивного гірського туризму «Кубок Хортиці – 2020», затвердженого управлінням молоді, фізичної культури та спорту Запорізької облдержадміністрації (далі – Положення);

4) Умов проведення змагань кожного з видів програми «Тактико-технічний» і «Рятувальні технічні прийоми» (далі – Умови виду);

5) Загальних умов (далі – Загальні умови) з Додатками 1 – 4.

1.2. Дистанції змагань складаються з двох частин (див. Умови): основної і додаткової (бонусної).

1.3. Умови проходження додаткової частини дистанції:

1.3.1. Спортсмени зв’язки можуть приступити до виконання програми додаткової (бонусної) частини тільки після завершення проходження основної частини (нормативна + понаднормативна) дистанції в повному обсязі;

1.3.2. Для проходження додаткової частини дистанції спортсмени зв’язки здійснюють перехід уздовж суддівських перил від кінцевого пункту страховки (далі – ПС) основної частини дистанції до ПС, з якого починається додаткова частина (якщо це необхідно).

1.3.3. Додаткову частину дистанції спортсмени зв’язки проходять і виконують по маршрутах, зазначених у Маршрутному листі (далі – МЛ) і способами визначеними Умовами (табл.1).

1.3.4. Проходження додаткової частини на дистанціях видів «Тактико-технічний» і «Рятувальні технічні прийоми» здійснюється згідно з вимогами, запропонованими в МЛ для додаткової частини дистанції, а також без спорядження, яке не буде задіяне.

1.3.5. При проходженні додаткової частини дистанції зараховуються тільки ті маршрути (спецприйоми), проходження (виконання) яких було повністю завершено спортсменом в межах загального часу (Тзг). Завершення проходження маршруту (виконання спецприйому) фіксується у момент постановки на самостраховку в цільовому ПС спортсмена.

1.4. На проходження дистанцій встановлюються три види контрольних часів: загальний (Тзг), нормативний (Тн) і проміжний (Тп).

1.4.1. Спортсмени зв’язки, які не вклалися в Тзг, Тзг1, фінішують «за особливими умовами» (п.2.1.4).

1.5. Черговість виступів визначається жеребкуванням, а порядок стартів на дистанціях обумовлюється ГСК додатково з урахуванням можливого розсіювання.

1.5.1. У передстартову зону спортсмени кожної зв’язки зобов’язані з’явитися з усім спорядженням відразу ж після старту спортсменів попередньої зв’язки або за викликом відповідно до стартового протоколу. При порушенні даної вимоги спортсмени зв’язки можуть бути не допущені до виступу.

1.5.2. Відповідно до п. 3.15.6.14 Правил, спортсмени перед стартом повторно пред’являють спорядження для перевірки судді при учасниках (заступнику головного судді з виду).

1.5.3. Після виклику до старту (в стартову зону) і по закінченню 5 (п’яти!) хвилин, незалежно від ступеня готовності спортсменів зв’язки, суддями дається старт. Збільшити передстартовий час може тільки головний суддя або його заступник з виду за наявності, на їхню думку, поважних на те причин.

1.5.4. Не допускається брати на дистанцію заздалегідь зібрані елементи страховочних, транспортних (спускових або підйомних) систем.

1.5.5. Перед стартом спортсмени зв’язки повинні стати на самостраховку і закріпити до себе суддівську страховку. До старту навантаження елементів рельєфу і обладнання дистанції, крім перил самостраховки (ТС), не допускається.

1.6. При проходженні маршрутів і виконанні спецприйомів:

1.6.1. Вимоги до техніки руху і страховки виду «Тактико-технічний» поширюються на аналогічні порушення виду «Рятувальні технічні прийоми» та навпаки, якщо інше не зазначено Умовами.

1.6.2. Суддівська страховка надається спортсменам до старту. За наявність на спортсменах під час виступу суддівської страховки відповідають самі спортсмени.

1.6.3. Відповідно до п. 30.2.9 та п 19.2 МР спортсмени використовують своє спорядження виключно за призначенням і схемами, які визначені розробниками-виробниками. Суперечні питання щодо застосування того чи іншого спорядження вирішуються технічною комісією.

1.6.4. При переході між маршрутами волочіння вірьовок (петель, кінців) не допускається (1-й раз попередження, 2-ий і наступні рази – штраф по 3 бали).

1.6.5. Всі роботи по зніманню (просмикуванню) командних вірьовок виконуються тільки в ПС пройденого маршруту.

1.6.6. Нижній кінець вірьовки після спуску першого спортсмена повинен бути жорстко закріплений в нижній ПС/ТС з запасом робочої частини у вигляді петлі довжиною не більше 1,5 м (крім спуску з самовипуском останнього спортсмена).

1.6.7. Під час здійснення спуску по вірьовці, в тому числі крутопохилою переправою, руки спортсменів, що спускаються, мають бути в рукавицях. Під час здійснення страховки руки спортсменів, що страхують, мають бути в рукавицях.

1.6.8. Допускається фіксувати страховочну і транспортну вірьовки або шляхом установки після її виходу з спускового (страховочного) пристрою петлі зі схоплюючим вузлом, вузлом Бахмана чи відповідного затискача, або застосуванням відповідних страхуючих пристроїв (наприклад, Gry-gry).

1.6.9. Допускається поєднувати функції транспортної вірьовки і командної страховки, але при цьому необхідно обов’язково дублювати схоплюючим вузлом страховочний та/або утримуючий пристрій.

1.6.10. При підйомі першого спортсмена за допомогою затискачів, навколо перильної (несучої) вірьовки над верхнім затискачем в’яжеться з репшнура діаметром 6 мм підстраховуючий схоплюючий вузол, петля від якого кріпиться до спортсмена безпосередньо або через затискач.

1.6.11. Підніжжя схилу знаходиться за межами дистанції (за лінією обмеження) і навантажувати його спортсменам дозволяється тільки після постановки на самостраховку, якщо інше не обумовлено Умовами (при порушенні – штраф «використання опори за обмеженням»).

1.6.12. Всі вузли з вірьовок, які застосовуються спортсменами для організації страховочних, транспортних (спускових або підйомних) систем повинні застосовуватися виключно у відповідності зі своїм призначенням.

1.7. При проходженні основної частини дистанції не допускається перевищувати заявлену в заявці з тактики кількість маршрутів (спецприйомів).

1.8. При натягуванні перил переправ всіх видів допускається застосовувати поліспаст з фактором тяги ≤ 8. Застосування технічних пристроїв з агресивним зубом не допускається.

1.8.1. Після натягування перил переправи поліспастом з окремої вірьовки з перил повинні бути зняті всі елементи поліспаста, а також всі технічні пристрої, які були застосовані в системі поліспаста.

1.8.2. Достатність натягнення перил переправи контролюється лінією обмеження (ЛО) на вихідній та / або протилежній (цільовій) стороні.

1.9.  Дистанція вважається пройденою, якщо виконані Умови і Загальні умови з усіма доповненнями, змінами та уточненнями, визначеними Протоколами демонстрації дистанцій і наради ГСК з представниками.

1.9.1. Якщо спортсмен зв’язки пройшов маршрут або виконав спецприйом (вчинив дію) способами, не обумовленими Умовами (табл.1), то його проходження (виконання) оцінюється відповідно до Додатку 4.

1.9.2. За порушення інших вимог Умов (п. 1.9.1) спортсмени зв’язки знімаються з дистанції, якщо інше не визначено Умовами.

1.9.3. Якщо штраф за допущені при виступі помилки і порушення не обумовлено Правилами, МР, Положенням, Умовами або Загальними умовами, то їх оцінюють з точки зору порушень техніки руху і страховки в гірському туризмі та / або в альпінізмі.

1.10. Фініш спортсменів визначається по падінню останньої просмикнутої вірьовки за умови виконання спортсменами зв’язки відповідної частини дистанції в повному обсязі або при відмові від зняття вірьовок, але за умови дотримання вимог п. 2.7.1 МР.

1.10.1. Спортсмени та все командне спорядження повинні фінішувати в межах одного відповідного пункту фінішу Ф.

1.10.2. Умови передбачають «фініш за особливими умовами» – згідно з п. 2.9 МР та уточненнями, обумовленими §2 Загальних умов.

1.11.  Якщо спортсмени зв’язки під час виступу в одному з видів показали свою явну технічну непідготовленість (більше 3-х підказок тренера / представника), то відповідно до п. 3.3.5 Правил за вимогою головного судді (або заступника головного судді з виду) ГСК змагань має право усунути спортсменів від подальшого виступу в даному виді.

1.12. ГСК залишає за собою право:

1.12.1. Вносити зміни до Умов (за потреби), про що заздалегідь доводиться до відома спортсменів на спільному засіданні ГСК з представниками.

1.12.2. Корегувати контрольні часи (Тп, Тн і Тзг) виключно до старту спортсменів четвертої зв’язки, враховуючи результати проходження спортсменами трьох перших зв’язок основної частини дистанції згідно з їх заявками з тактики та вимогами Умов.

1.13. Заявки з тактики (далі – Заявки) подаються до ГСК в наступному порядку:

1.13.1. Після демонстрації дистанцій і роз’яснення тренерам / представникам (капітанам) Умов проходження дистанції і проведення змагань виділяється певний фіксований час на складання Заявки.

1.13.2. Порядок, час і черговість обов’язкової здачі Заявок визначається ГСК.

1.13.3. Спортсмени зв’язок, які не здали Заявку:

1) у встановлений графіком час отримують штраф 20 балів;

2) після початку виступів з даного виду – зняття з даного виду змагань.

1.14. Невід’ємною частиною Загальних умов є наступні Додатки (див. п. 1.1, п.п. 5):

1.14.1. Додаток 1 – Умови подачі  та розгляду Протестів.

1.14.2. Додаток 2 – Особливі умови допуску до змагань.

1.14.3. Додаток 3 – Способи виконання спецприйомів.

1.14.4. Додаток 4 – Окремі випадки суддівства тактики.

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

2.1. Загальні положення

2.1.1.  Підсумки змагань на дистанціях визначаються окремо серед чоловічих та змішаних зв’язок.

2.1.2.  Зв’язки, які пройшли дистанцію з економією Тн – отримують бонуси за кожну хвилину економії в розмірі 2 бали.

2.1.3.  Зв’язки, які при проходженні дистанції перевищили Тн в межах Тзг, за кожну хвилину перевищення отримують штраф 2 бали.

2.1.4.  Зв’язки, які не вклалися в загальний контрольний час (п. 1.4.1) при проходженні відповідної частини дистанції (основної або скороченої) фінішують «за особливими умовами», тобто по закінченню відповідного Тзг припиняють виступ і отримують штрафи:

1) основний – згідно з таблицею «Номінальної оцінки» (табл. 1) Умов відповідного виду:

– тільки при проходженні основної частини дистанції – за попередньо заявлені і не пройдені маршрути (невиконані спецприйоми);

– при проходженні скороченої частини дистанції – спортсмени не отримують основний штраф за не пройдені маршрути (невиконані спецприйоми), передбачені цією частиною, в т.ч. за попередньо заявлені і не пройдені;

2) додатковий – в межах основної або скороченої частини дистанції, яку пройшли спортсмени зв’язки :

за кожен пункт (ПС, включаючи Ф та ін.), що не відвідав або не встиг пройти:

– спортсмен                                                                         – по 6 балів,

– «потерпілий»                                                                    – по 6 балів;

  • незалежно від місця знаходження на дистанції за кожну:

– одиницю основного спорядження                             – по 6 балів.

2.1.5. Пройдені маршрути (виконані спецприйоми) в межах скороченої частини дистанції з числа раніше незаявлених оцінюють по таблиці «Номінальної оцінки» Умов, як «Не заявлені, але пройдені» (кол. 6, табл. 1), з числа заявлених – зберігають оцінку «Заявлено і пройдено».

2.2. Порядок визначення результатів зв’язки з окремого виду програми

2.2.1. Результат виступу зв’язки з окремого виду програми визначається відповідно до п. 3.15.8.2. Правил.

2.2.2. За значимістю результатів виступів в одному виді програми зв’язки поділяються в низхідній послідовності на декілька груп, а саме:

а)  перша група – зв’язки, що в межах Тзг пройшли нормативну та понаднормативну складові основної частини дистанції::

– в повному обсязі та фінішували;

– в повному обсязі та фінішували за «особливими умовами»;

б) друга група – зв’язки, що в межах Тзг в повному обсязі пройшли нормативну складову основної частини дистанції, але не в повному обсязі пройшли понаднормативну складову основної частини дистанції та фінішували за «особливими умовами»;

в) третя група – зв’язки, що в межах Тзг1 пройшли скорочену частину дистанції:

– в повному обсязі та фінішували;

– в повному обсязі та фінішували за «особливими умовами»;

– не в повному обсязі та фінішували за «особливими умовами».

2.2.3. У разі рівної суми балів у двох або більше зв’язок однієї групи, більш високе місце займає зв’язка, у якої менше штрафних балів з техніки, а в разі їх рівності – яка стартувала раніше.

2.3.  Командний залік у виді програми

Командний залік у виді програми визначається за сумою місць, які посіли дві зв’язки команди.

При рівності суми місць серед команд, у яких одна змішана і одна чоловіча зв’язки – перевага надається команді, у якої краще місце у змішаної зв’язки.

При рівності суми місць серед команд, у яких дві змішані і одна чоловіча одна змішана зв’язки – перевага надається команді, у якої дві змішаної зв’язки.

При рівності суми місць у команд з двома однаковими зв’язками (дві чоловічі або дві змішані) перевага надається команді, у однієї із зв’язок якої більш високе місце.

При рівності суми місць у команд з двома чоловічими і двома змішаними зв’язками перевага надається команді із змішаними зв’язками.

2.4. Загальний залік

2.4.1.  Місце команди в загальному заліку визначається за сумою місць, які вона посіла в двох видах програми. При однаковій сумі вище місце посідають команди з кращим результатом у виді «Рятувальні технічні прийоми».

2.4.2.  Команди, у яких відсутній результат з окремих видів програми, посідають місця після команд, які мають більш повний залік.