Кубок Харківської області 2018. Рятувальні технічні прийоми. Умови змагань

Управління у стравах молоді та спорту Харківської облдержадміністрації
ВП ФСТУ «Федерація спортивного туризму Харківської області»

ВІДКРИТИЙ КУБОК ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ

м. Харків, Спортивний комплекс «ХАІ»                                       14–16 грудня 2018 р.

УМОВИ
ПРОВЕДЕННЯ ОСОБИСТИХ ЗМАГАНЬ
ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ
ВИДУ «РЯТУВАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПРИЙОМИ» НА ДИСТАНЦІЇ ІІІ КЛАСУ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці «Умови» слід розглядати разом з «Загальною частиною» умов проведення змагань.

1.2. Дистанція особистих змагань виду «Рятувальні технічні прийоми» (Маршрутний лист, п. 3.3) складається з двох частин:
1) основної (нормативної + наднормативної) частини, яку спортсмен в обов’язковому порядку попередньо заявляє;
2) додаткової (бонусної) частини, яку спортсмен попередньо не заявляє і проходить на свій розсуд.

1.3. В «Загальних умовах» додатково вказані:
а) основні положення по порядку виступу на дистанціях (§1);
б) порядок визначення результатів та розподілу місць (§2).

 

2. ОБЛАДНАННЯ ДИСТАНЦІЇ

2.1. Всі пункти (С, ПС і Ф), маршрути (М) і переходи (Мо), а також їх протяжність вказані на схемі (додається).

2.2. Всі ПС обладнані подвійними перилами і зазначеною на схемі необхідною кількістю ТС у вигляді заглушених карабінів (кілець), такелажних пластин або петель, на що буде докладно звернуто увагу при показі дистанції.

2.3. Дистанція особистих змагань виду «Рятувальні технічні прийоми» з номерами маршрутів М10, М20 – чоловіча;

2.4. Дистанція особистих змагань виду «Рятувальні технічні прийоми» з номерами маршрутів М1, М2 – жіноча.

 

3. ОСНОВНІ УМОВИ ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ

3.1. Організація спуску/підйому «потерпілого» здійснюється згідно з вказівками п. 4.3 «МР», а виконання спецприйомів – згідно з вказівками Додатка 3 «Загальних умов».

3.2. Спортсмен стає «потерпілим» відповідно до вказівок п. 4.4.1, перестає бути «потерпілим» – п.4.4.4 «МР».

3.3. Характер травми «потерпілого» обумовлюється в Маршрутному листі і Таблиці №1 «Умов».

3.4. У разі порушення вимог пунктів 3.1, 3.2 та / або 3.3 виконання спецприйому (проходження маршруту) не зараховується.

3.5. Транспортування «аварійного вантажу» зараховується згідно «МР».

3.5.1. Вага аварійного вантажу:

– для жінок                – 10 кг;
– для чоловіків          – 15 кг.

3.5.2. Підйом «аварійного вантажу» способом «Контрупор» здійснюється одночасно з підйомом спортсмена.

3.6. При спуску-підйомі «потерпілого» («аварійного вантажу»):

3.6.1. Аварійний (фіксуючий) пристрій виконується згідно з вказівками п.п. 4.3.6 і 4.3.7 «МР» (крім випадку, обумовленого п. 19.8.3.2)

3.7. Спортсмени виконуючи «самовилаз», здійснюють його: 1-й раз – по суддівських вертикальних перилах, а решта разів – по командних вертикальних перилах, тобто суддівські вертикальні перила надаються спорстмену по одному разу при проходженні основної та додаткової частини.

3.7.1. Суддівська страховка під час проходження основної і додаткової частини повинна бути на спортсмені весь час (крім часу коли спортсмен знаходиться на самостраховці в ПС).

3.7.2. До заліку результату виступу приймається тільки перший «самовилаз» спортсмена.

3.8. Для забезпечення безпечного виступу спортсменів обов’язково виконання наступних вимог:

3.8.1. Командні крутопохилі перила обладнуються спортсменами одинарними.

3.9. Необхідні відомості для проходження дистанції РТП:

3.9.1. Порядок виконання спецприйомів – запропонований.

3.10.  Спортсмени, які не надали в заявці з тактики схеми систем кріплення командних вірьовок для підйому або спуску «потерпілого», отримують оцінку цих спецприйомів з коефіцієнтом 0,75 (кол. 6, табл.1).

 

4. ОПИС ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ

4.1. Спортсмен під час виступу послідовно від старту С1 (С10) і до фінішу Ф1 (Ф10) відповідно до Маршрутного листа (п. 4.3) і згідно з поданою заявкою повинен пройти всі заявлені маршрути і виконати обов’язкові спецприйоми основної частини дистанції.

4.2. Мінімальний перелік обов’язкових спецприйомів основної частини дистанції, які виконує спортсмен:
а)   «самовилаз» (один раз) – варіант за вибором (табл.1);
б)   підйом «аварійного вантажу» (не менше одного разу) – варіант за вибором (табл.1);
в)   спуск «аварійного вантажу» (не менше одного разу) – варіант за вибором (табл.1);
г)   транспортування «аварійного вантажу» командними крутопохилими перилами (не менше одного разу) – варіант за вибором (табл.1);
д)  горизонтальне транспортування «аварійного вантажу» (один раз) – варіант за вибором (табл.1).

 

5. ЗАЯВКА З ТАКТИКИ

В заявку з тактики команда включає:

5.1.   Варіант «самовилазу» спортсмена.
5.2.   Варіант підйому «аварійного вантажу».
5.3.   Варіант спуску «аварійного вантажу».
5.4.   Варіант транспортування «аварійного вантажу» командними крутопохилими перилами.
5.5.   Схеми систем кріплення командних вірьовок для підйому та / або спуску «аварійного вантажу» по маршрутах М1 (М10), М2 (М20).

 

4.3. МАРШРУТНИЙ ЛИСТ
особистих виступів на дистанції ІІІ класу виду «Рятувальні технічні прийоми»

Номер маршруту і його граничні пункти.

Опис виконання рятувальних технічних прийомів

Контрольні часи

та умови їх виконання

Основна частина дистанціїНормативний час                   – Тн = 35 хв.

Загальний контрольний час – Тзг = 40 хв.

 

 

Перший проміжний

контрольний час             – Тп1 = 15 хв.

 

Другий проміжний

контрольний час             – Тп2 = 30 хв.

 

 

*     *   *

Якщо за Тп1 = 15 хв., спортсмен не виконає п.п.1, 2, то він переводиться на проходження спрощеної частини дистанції з новим Тзг1 = 20 хв.

 

Спрощена частина:

1. Завершення першого підйому «аварійного вантажу» в верхній ПС.

2. Спуск «аварійного вантажу» згідно заявки з тактики в нижній ПС.

3. Спуск спортсмена в нижній ПС.

4. Фініш спортсмена в пункті Ф1 (Ф10).

 

 

*     *   *

Якщо за Тп2 = 30 хв., спортсмен не виконає п.п. 1…4, то він переводиться на проходження скороченої частини дистанції з новим Тзг2 = 35 хв.

 

 

Скорочена частина:

1. Завершення другого підйому «аварійного вантажу» в верхній ПС.

2. Спуск «аварійного вантажу» згідно заявки з тактики в нижній ПС.

3. Спуск спортсмена в нижній ПС.

4. Фініш спортсмена в пункті Ф1 (Ф10)

Відповідно до п.п.3.1 и 3.2 Умов, необхідні з запропонованих нижче рятувальних технічних прийомів спортсмен виконує з самостійним вибором варіантів та в запропонованому порядку (див. табл. 1), дотримуючись контрольних часів Тп1, Тп2, Тн та Тзг
*

М3 (ПС2 – ПС3), М3 (ПС3 – ПС2)

М30 (ПС20 – ПС30), М30 (ПС30 – ПС20)

Горизонтальне транспортування «аварійного вантажу»
1М1 (ПС2 – ПС1), М10 (ПС20 – ПС10)
«Самовилаз» спортсмена
2

М1 (ПС2 – ПС1), М10 (ПС20 – ПС10)

М2 (ПС3 – ПС1), М20 (ПС30 – ПС10)

Підйом «аварійного вантажу»
Перший проміжний контрольний час (Тп1 = 15 хв.)
3М1 (ПС1 – ПС2), М10 (ПС10 – ПС20)
Спуск спортсмена з «аварійним вантажем»
або
М2 (ПС1 – ПС3), М20 (ПС10 – ПС30)
Спуск «аварійного вантажу» командними крутопохилими перилами
4

М1 (ПС2 – ПС1), М10 (ПС20 – ПС10)

М2 (ПС3 – ПС1), М20 (ПС30 – ПС10)

Підйом «аварійного вантажу»
Другий проміжний контрольний час (Тп1 = 30 хв.)
5М1 (ПС1 – ПС2), М10 (ПС10 – ПС20)
Спуск спортсмена з «аварійним вантажем»
або
М2 (ПС1 – ПС3), М20 (ПС10 – ПС30)
Спуск «аварійного вантажу» командними крутопохилими перилами
6Ф1, Ф10
Фінішування спортсмена по варіанту основної частини
Додаткова частина дистанціїОцінка по колонці 6 (табл. 1)

М1 (ПС2 – ПС1), М10 (ПС20 – ПС10)

«Самовилаз» спортсменів (варіанти 1-5)

Контрольні часи:

Тн и Тзг залишаються без змін

*) прядок (послідовність) виконання рятувальних технічних прийомів Умовами не регламентується.

 

НОМІНАЛЬНА ОЦІНКА
способів і варіантів проходження дистанції ІІІ класу виду «Рятувальні технічні прийоми» (особисті виступи)

Таблиця 1

МаршрутиНомер

варіанту

Варіанти виконання спецприйомуЗалікова оцінка, балів
Позна-

чення

Граничні

пункти

ВиконаніЗіН,

m=0.20

ЗіП*,

к = 1

НЗіП*,

n=0.75

1234567
Основна і додаткова частини дистанції
Всі МВідповідноПідйоми/спуски_учасників_без_виконання рятувального технічного прийому не оцінюються
«Самовилаз» спортсмена:
М1

М10

ПС2 – ПС1

ПС20 – ПС10

1способом «Затискач – Вірьовка» (на одному жумарі)75,3– 1,4
2способом «Рука – Рука» (на 2-х жумарах)86,0– 1,6
3способом «Затискач – Затискач»96,8– 1,8
4способом «Затискач – Стремено»107,5– 2,0
5способом «Стремено – Стремено»118,3– 2,2
Транспортування / підйом / спуск «аварійного вантажу»:
Спосіб підйому «аварійного вантажу»
М1

М10

ПС2 – ПС1

ПС20 – ПС10

6способом «На собі»107,5– 2,0
7способом «Контрупор»1612,0– 3,2
8способом «Рухливий блок»2015,0– 4,0
9способом «Короткий поліспаст»2418,0– 4,8
М2

М20

ПС3 – ПС1

ПС30 – ПС10

10командними крутопохилими перилами2418,0– 4,8
Спосіб спуску «аварійного вантажу»
 

М1

М10

 

 

 

ПС1 – ПС2

ПС10 – ПС20

 

 

11способом «На собі»86,0– 1,6
12способом «Самовипуск»1612,0– 3,2
13способом «Активний»1813,5– 3,6
М2

М20

ПС1 – ПС3

ПС10 – ПС30

14командними крутопохилими перилами1813,5– 3,6
Спосіб транспортування «аварійного вантажу»
М3

 

М30

ПС3 – ПС2

ПС2 – ПС3

ПС30 – ПС20

ПС20 – ПС30

15горизонтальне, вздовж суддівських перил43– 0,8

*)    ЗіП  – заявлені і пройдені,          НзіП – не заявлені і пройдені,       ЗіН         – заявлені і не пройдені.