КУ Кременчук – 2017. Рятувальні технічні прийоми. Умови змагань

Міністерство молоді та спорту України
Федерація спортивного туризму України
Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської облдержадміністрації
Полтавська обласна федерація спортивного туризму

КУБОК УКРАЇНИ ЗІ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ – ГІРСЬКИЙ ТУРИЗМ, У ПРИМІЩЕННІ

м. Кременчук                                                                                17–19 листопада 2017 р.

УМОВИ
ПРОВЕДЕННЯ КОМАНДНИХ ЗМАГАНЬ ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ
ВИДУ «РЯТУВАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПРИЙОМи» НА ДИСТАНЦії IV КЛАССУ НА ШТУЧНОМУ РЕЛЬЄФІ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.     Ці «Умови» слід розглядати разом з «Загальною частиною» умов проведення змагань.

1.2.     Дистанція командних змагань виду «Рятувальні технічні прийоми»» (Маршрутний лист, п. 3.4) складається з двох частин:

1) основної (нормативної + наднормативної) частини, яку команда в обов’язковому порядку попередньо заявляє;
2) додаткової (бонусної) частини, яку команда попередньо не заявляє і проходить на свій розсуд.

1.3. В «Загальних умовах» додатково вказані:

а) основні положення по порядку виступу на дистанціях (§1);
б) основні умови проходження дистанції «Рятувальні технічні прийоми» (§3);
в) порядок визначення результатів та розподілу місць (§4).

2. ОБЛАДНАННЯ ДИСТАНЦІЇ

2.1. Всі пункти (С, ПС і Ф), маршрути (М) і переходи (Мо), а також їх протяжність вказані на схемі (додається).

2.2. Всі ПС обладнані подвійними перилами і зазначеною на схемі необхідною кількістю ТС у вигляді заглушених карабінів (кілець), такелажних пластин або петель, на що буде докладно звернуто увагу при показі дистанції.

3. ОПИС ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ

3.1.     Все Всі спортсмени під час виступу послідовно від старту (С1, С2) і до фінішу (Ф1 – Ф3) відповідно до Маршрутного листа (п. 3.4) і згідно з поданою заявкою повинні пройти всі заявлені маршрути і виконати обов’язкові спецприйоми основної частини дистанції.

3.2. Мінімальний перелік обов’язкових спецприйомів основної частини дистанції:

3.2.1. Кожен спортсмен команди виконує:

а) «самовилаз» (один раз) – варіант за вибором (табл.1);.

3.2.2. Команда всім складом виконує:

а) підйом «потерпілого» (не менше двох разів), в тому числі:

– підйом легко «потерпілого» (травма однієї руки) з тріщини – варіант за вибором (табл.1);

– підйом «потерпілого» з супроводжуючим (характер травми «потерпілого» і варіант – за вибором (табл.1));

б)        спуск «потерпілого» (не менше двох разів), в тому числі:

– спуск «потерпілого» з супроводжуючим (характер травми «потерпілого» і варіант – за вибором (табл.1));

в)        транспортування «потерпілого» командними крутопохилими перилами (один раз) (характер травми «потерпілого» і варіант – за вибором (табл.1));

г)         ув’язування «потерпілого» (не дієздатний) в «кокон» і його обов’язкове транспортування (один раз) – (за вибором (табл.1)).

3.2.3. Команда після вибору і можливого об’єднання обов’язкових спецприйомів під час виступу в межах основної частини дистанції повинна виконати не менше двох підйомів і двох спусків «потерпілого» та транспортування вздовж суддівських перил.

3.3.     Зміна «потерпілих» відбувається відповідно до п.3.2. Загальних умов.

4. ЗАЯВКА З ТАКТИКИ

В заявку з тактики команда включає відповідно до табл. 1:

4.1.   Номери спортсменів, які послідовно стають «потерпілими» на всіх заявлених маршрутах.
4.2.   Варіанти «самовилазу» спортсменів і підйому «потерпілого» з тріщини.
4.3.   Варіант косого транспортування «потерпілого» з урахуванням характеру його травми.
4.4.   Варіант підйому «потерпілого» з супроводжуючим, з урахуванням характеру його травми.
4.5.   Варіант спуску «потерпілого» з супроводжуючим, з урахуванням характеру його травми.
4.6.     Місце ув’язування (ПС) «потерпілого» в «кокон» і способи його транспортування.
4.7.     Місце фінішування (Ф) команди після виконання основної частини дистанції.
4.8.     Схеми систем кріплення командних вірьовок для підйому або спуску «потерпілого» по маршрутах М1– М6

3.4. МАРШРУТНИЙ ЛИСТ
командних виступів на дистанції IV класу виду «Рятувальні технічні прийоми»

Номер маршруту і його граничні пункти.
Опис виконання рятувальних технічних прийомів

Контрольні часи

і умови їх виконання

Основна частина дистанції

Нормативний час                     – Тн = 70 хв.

Загальний контрольний час – То = 80 хв.

 

Перший проміжний

контрольний час        – Тп1 = 15 хв.

 

Другий проміжний

контрольний час        – Тп2 = 45 хв.

 

*     *   *

Якщо за Тп1 = 15 хв., команда не виконає перший підйом «потерпілого» в верхні ПС, то вона переводиться на проходження спрощеної частини дистанції з новим То1 = 30 хв.

 

Спрощена частина:

1. Завершення першого підйому «потерпілого».

2. Спуск спортсменів по вірьовці в нижній ПС.

3. Фініш команди в Ф1 або Ф2.

 

*     *   *

Якщо за Тп2 = 45 хв, команда не виконає перший спуск «потерпілого» в нижні ПС, а також другий підйом «потерпілого» в верхні ПС, то вона переводиться на проходження укороченої частини дистанції з новим То2 = 70 хв.

 

Укорочена частина:

1. Завершення другого підйому «потерпілого».

2. Другий спуск «потерпілого» відповідно до своєї заявки з тактики.

3. «Самовилаз» спортсменів, які раніше його не виконали.

4. Ув’язування «потерпілого» (недієздатний) в «кокон» в ПС2.

5. Транспортування «потерпілого» в «коконі» по М7.

5. Фініш команди в Ф3

Відповідно до п.п.3.1 і 3.2 Умов, необхідні з запропонованих нижче рятувальних технічних прийомів команда виконує з самостійним вибором варіантів і в довільному порядку (див. табл. 1), дотримуючись контрольних часів Тп1, Тп2, Тн и Тзг
*

М1 (ПС1 – ПС4), М2 (ПС2 – ПС3)

«Самовилаз» спортсменів команди
*

М1 (ПС1 – ПС4), М2 (ПС2 – ПС3),

М3 (ПС1 – ПС3), М4 (ПС2 – ПС4),

М5 (ПС5 – ПС4)

Підйом «потерпілого» спортсмена
*

М1 (ПС4 – ПС1), М2 (ПС3 – ПС2),

М3 (ПС3 – ПС1), М4 (ПС4 – ПС2),

М5 (ПС4 – ПС5), М6 (ПС3 – ПС5)

Спуск «потерпілого» спортсмена
*

ПС1, ПС2, ПС5

Ув’язування «потерпілого» (недієздатний) в «кокон» відповідно до тактичної заявки команди
*

М1 (ПС1 – ПС4), М1 (ПС4 – ПС1),

М2 (ПС2 – ПС3), М2 (ПС3 – ПС2),

М3 (ПС1 – ПС3), М3 (ПС3 – ПС1),

М4 (ПС2 – ПС4), М4 (ПС4 – ПС2),

М5 (ПС5 – ПС4), М5 (ПС4 – ПС5),

М7 (ПС2 – ПС1 – ПС5), М7 (ПС5 – ПС1 – ПС2)

Транспортування «потерпілого» спортсмена в «коконі»
*

 

Ф1, Ф2, Ф3

Фінішування всіх спортсменів команди

по варіанту основної частини

Додаткова частина дистанції

Оцінка по колонці 6 (табл. 1)

*

М1 (ПС1 – ПС4)

Контрольні часи:

Тн и Тзг

залишаються без змін

 

«Самовилаз» спортсменів команди (варіанти 1-5).

Підйом «потерпілого» з тріщини (варіанти 6-10).

Підйом «потерпілого» з супроводжуючим (варіанти 14, 16)

*

М1 (ПС4 – ПС1)

Спуск «потерпілого» з супроводжуючим

*) порядок (послідовність) виконання рятувальних технічних прийомів Умовами не регламентується.

 

НОМІНАЛЬНА ОЦІНКА
способів і варіантів проходження дистанції IV класу виду «Рятувальні технічні прийоми» (командні змагання)

Таблиця 1

Маршрути

Номер

варіанта

Варіанти виконання спецприйому

Залікова оцінка, балів
Позна-

чення

Граничні

пункти

ВиконаніЗіН,

m=0.20

ЗіП*,

к = 1

НЗіП*,

n=0.75

1234567

Основна і додаткова частини дистанції

Всі МоВідповідноПереходи між маршрутами не оцінюються
Всі МВідповідноПідйоми/спуски учасників без виконання рятувальних технічних прийомів не оцінюються

«Самовилаз» спортсмена:

М1

М2

ПС1 – ПС4

ПС2 – ПС3

1способом «Затиск – Вірьовка» (на одному жумарі)75,3– 1,4
2способом «Рука – Рука» (на 2-х жумарах)86,0– 1,6
3способом «Затиск – Затиск»96,8– 1,8
4способом «Затиск – Стремено»107,5– 2,0
5способом «Стремено – Стремено»118,3– 2,2

Транспортування / підйом / спуск «потерпілого»:

Характер травми «потерпілого» – травма однієї руки
Спосіб підйому з «тріщини» – без супроводження:
М1

М2

ПС1 – ПС4

ПС2 – ПС3

6способом «Ліва – Права»1511,3– 3,0
7способом «Груди – Нога»1410,5– 2,8
8способом «Затиск – Нога»1612,0– 3,2
9способом «Рухливий блок»1712,8– 3,4
10способом «Короткий поліспаст»1813,5– 3,6
Характер травми «потерпілого» – травма рук
Спосіб транспортування – без супроводження:
М6ПС3 – ПС511косий спуск з відтяжкою1813,5– 3,6
М5ПС4 – ПС512косий спуск командними крутопохилими перилами1410,5– 2,8
М5ПС5 – ПС413підйом командними крутопохилими перилами1813,5– 3,6
Спосіб транспортування – з супроводженням:
М1

М2

ПС1 – ПС4

ПС2 – ПС3

14підйом поліспастом без допомоги супроводжуючого107,5– 2,0
М1

М2

ПС4 – ПС1

ПС3 – ПС2

15спуск звичайним способом без допомоги супроводжуючого75,3– 1,4
Характер травми «потерпілого» – не дієздатний
Спосіб транспортування – за спиною супроводжуючого:
М1

М2

ПС1 – ПС4

ПС2 – ПС3

16підйом поліспастом без допомоги супроводжуючого3224,0– 6,4
М3

М4

ПС1 – ПС3

ПС2 – ПС4

17косий підйом поліспастом без допомоги супроводжуючого з обносом перешкоди6548,8– 13
М1

М2

ПС4 – ПС1

ПС3 – ПС2

18спуск звичайним способом без допомоги супроводжуючого1410,5– 2,8
19спуск звичайним способом без допомоги супроводжуючого з нарощуванням всіх командних вірьовок2821,0– 5,6
М6ПС3 – ПС520косий спуск без допомоги супроводжуючого з відтяжкою5037,5– 10
М3

М4

ПС3 – ПС1

ПС4 – ПС2

21косій спуск звичайним способом без допомоги супроводжуючого з обносом перешкоди4836,0– 9,6
Спосіб транспортування «потерпілого» – в «коконі»:
ПС1, ПС2, ПС522ув’язування потерпілого в «кокон»129,0– 2,4
М1

М2

ПС1 – ПС4

ПС2 – ПС3

23підйом поліспастом без допомоги супроводжуючого4030,0– 8,0
М3

М4

ПС1 – ПС3

ПС2 – ПС4

24косий підйом поліспастом без допомоги супроводжуючого з обносом перешкоди8060,0– 16
М1

М2

ПС4 – ПС1

ПС3 – ПС2

25спуск звичайним способом без допомоги супроводжуючого1813,5– 3,6
26спуск звичайним способом без допомоги супроводжуючого з нарощуванням всіх командних вірьовок3224,0– 6,4
М3

М4

ПС3 – ПС1

ПС4 – ПС2

27косий спуск звичайним способом без допомоги супроводжуючого з обносом перешкоди6448,0– 12,8
М5ПС5 – ПС428косий підйом «кокона» командними крутопохилими перилами3627,0– 7,2
М5ПС4 – ПС529косий спуск «кокона» командними крутопохилими перилами2015,0– 4,0
М7ПС2-ПС1-ПС5

ПС5-ПС1-ПС2

30транспортування «кокона» вздовж суддівських подвійних перил86,0– 1,6

*)    ЗіП         – заявлені і пройдені,      НзіП      – не заявлені і пройдені, ЗіН       – заявлені і не пройдені.