КУ Кременчук 2017. Гірські перешкоди. Умови змагань

Міністерство молоді та спорту України
Федерація спортивного туризму України
Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської облдержадміністрації
Полтавська обласна федерація спортивного туризму

КУБОК УКРАЇНИ ЗІ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ – ГІРСЬКИЙ ТУРИЗМ, У ПРИМІЩЕННІ

м. Кременчук                                                                                               17–19 листопада 2017 р.

УМОВИ
ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ ЗВ’ЯЗОК ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ ВИДУ «ГІРСЬКІ ПЕРЕШКОДИ» НА ДИСТАНЦії IV КЛАССУ НА ШТУЧНОМУ РЕЛЬЄФІ

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.      Ці «Умови» слід розглядати разом з «Загальною частиною» умов проведення змагань.

1.2.      Дистанція командних змагань виду «Гірські перешкоди» (Маршрутний лист, п. 3.3) складається з двох частин:

1) основної (нормативної + наднормативної) частини, яку команда в обов’язковому порядку попередньо заявляє;

2) додаткової (бонусної) частини, яку команда попередньо не заявляє і проходить на свій розсуд.

1.3. В «Загальних умовах» додатково вказані:
а) основні положення по порядку виступу на дистанціях (§1);
б) основні умови проходження дистанції «Гірські перешкоди» (§2);
в) порядок визначення результатів та розподілу місць (§4).

2. ОБЛАДНАННЯ ДИСТАНЦІЇ

2.1. Всі пункти (С, ПС і Ф), маршрути (М) і переходи (Мо), а також їх протяжність вказані на схемі (додається).

2.2. Всі ПС обладнані подвійними перилами і зазначеною на схемі необхідною кількістю ТС у вигляді заглушених карабінів (кілець) або петель, на що буде докладно звернуто увагу при показі дистанції.

2.3. На показі дистанції будуть уточнені довжини і номінальна оцінка маршрутів.

3. ОПИС ПРОХОДЖДЕННЯ ДИСТАНЦІЇ

3.1.      Обидва спортсмени зв’язки під час виступу послідовно від старту (С) і до фінішу (Ф1, Ф2) відповідно до Маршрутного листа (п. 3.3) і згідно з поданою заявкою повинні пройти всі заявлені маршрути основної частини дистанції та виконати по ним транспортування контрольного вантажу (2*3 кг на зв’язку) способами, обумовленими «Умовами» (див. табл.1).

3.2.      Мінімальний перелік обов’язкових маршрутів основної частини дистанції:

3.2.1.   Кожний спортсмен зв’язки виконує:

а)         підйом лазінням (два рази) по різним маршрутам М1– М5 – варіант за вибором (табл.1);

б)         спуск по вірьовці (два рази) по різним маршрутам в нижній ПС після підйомів – варіант за вибором (табл.1);

в)         спуск командними крутопохилими перилам (один раз) по одному з маршрутів М8, М9 після підйому (табл.1);

г)         траверс (один раз) по одному з маршрутів М6, М7, М10 – варіант за вибором (табл.1);

д)         підйом за допомогою драбинок (один раз) по одному з маршрутів М1, М2.

е)         транспортування контрольного вантажу по всім заявленим маршрутам – варіант за вибором (табл.1).

3.2.2.  Зв’язки команди стартують одночасно.

4. ЗАЯВКА З ТАКТИКИ

4.1.   Маршрути, по яким здійснюється проходження дистанції від старту (С) і до фінішу (Ф1, Ф2).

4.2.   Вибрані варіанти підйому кожного спортсмена зв’язки на всіх маршрутах.

4.3.   Зміну ведучого на кожному маршруті(якщо передбачена).

4.4.   Способи спуску кожного спортсмена зв’язки на всіх маршрутах (по вірьовці напряму, з пересадкою, крутопохилими командними перилами).

4.5.   Способи транспортування контрольних вантажів на всіх маршрутах підйому і траверсу.

3.3. МАРШРУТНИЙ ЛИСТ
змагань чоловічих та змішаних зв’язок на дистанції IV класу виду «Гірські перешкоди»

Номер маршруту і його граничні пункти.

Опис проходження маршруту

Контрольні часи

та умови їх виконання

Основна частина дистанції

Нормативний час

– для м/зв’язки          – Тн = 50 хв.;

– для зм/ зв’язки      –   Тн = 55 хв.;

 

Загальний контрольний час

– для м/ зв’язки    – Тзг = 60 хв.;

– для зм /зв’язки – Тзг = 65 хв.

 

Перший проміжний контрольний час

– для м/ зв’язки – Тп1 = 12 хв.;

– для зм /зв’язки – Тп1 = 15 хв.

 

Якщо за час Тп1 перший учасник зв’язки не виконав перший підйом в верхній ПС, зв’язка переводиться на проходження спрощеної частини дистанції з новим То1:

– для м/ зв’язки      – То1 = 30 хв.;

– для зм / зв’язки – То1 = 40 хв.

Спрощена частина:

1. Завершення першого підйому обома спортсменами.

2. Спуск спортсменів по вірьовці в нижні ПС відповідно до маршрутів, зазначених в заявці з тактики.

3. Перехід спортсменів вздовж суддівських перил по маршрутам Мо (при необхідності).

4. Фініш зв’язки з контрольним вантажем і всім спорядженням в Ф1 або Ф2 (ближчому)

Відповідно до п.п. 3.1 і 3.2. Умов, необхідні з запропонованих нижче маршрутів зв’язка проходить в довільному порядку зі своїм вибором варіантів (див. табл. 1), дотримуючись контрольних часів Тп1, Тн и Тзг
*

М1 (ПС1 – ПС10), M2 (ПC2 – ПC11), М3 (ПС3 – ПС12), М4 (ПС4 – ПС13), М5 (ПС5 – ПС14)

Підйом обох спортсменів (без або з контрольним вантажем) і доставка контрольного вантажу
*М7 (ПС9 – ПС7), М7 (ПС7 – ПС9), М6(ПС8 – ПС6), М6 (ПС6 – ПС8)
Траверс схилу обома спортсменами з контрольним вантажем
*

М10 (ПС8 – ПС6), М10 (ПС6 – ПС8)

Траверс маятником обома спортсменами з контрольним вантажем
*

М1 (ПС10 – ПС1), M2 (ПC11 – ПC2), М3 (ПС12 – ПС3), М4 (ПС13 – ПС4), М5 (ПС14 – ПС5)

Спуск обох спортсменів по вірьовці з контрольним вантажем
*

М8 (ПС12 – ПС15), М9 (ПС10 – ПС15)

Спуск обох спортсменів і контрольного вантажу командними крутопохилими перилами
*

Ф1, Ф2

Фінішування зв’язки по варіанту основної частини

Додаткова частина дистанції

Оцінка по колонці 6 (табл. 1)

М1 (ПС1 – ПС10), M2 (ПC2 – ПC11), М3 (ПС3 – ПС12), М4 (ПС4 – ПС13), М5 (ПС5 – ПС14)

Контрольні часи:

Тн и То залишаються без змін.

 

Підйом 1-го спортсмена з суддівською страховкою на кожному маршруті

Проходження маршруту (підйом – спуск), не пройденого в основній частині, обома спортсменами без контрольного вантажу (варіанти 4 – 27 и 33-37)

*) черговість (послідовність) проходження маршрутів Умовами не регламентується.

НОМІНАЛЬНА ОЦІНКА
способів і варіантів проходження дистанції IV класу виду «Гірські перешкоди» (змагання зв’язок)

Таблиця 1

Маршрути№ варіантуОпис варіантів підйому, траверсу, спуску спортсменів і транспортування контрольного вантажуЗалікова оцінка, балів
Позна-

чення

Граничні

пункти

ПройденіЗіН,

m=0.20

ЗіП*,

к = 1

НЗіП*,

n=0.75

1234567
Основна і додаткова частини дистанції
Всі МоВідповідноПерехід спортсменів вздовж суддівських перил
Всі МВідповідно1Навантаження вірьовки при підйомі (між ПС, ТС)– 4
2Зміна ведучого в нижньому ПС86– 1,6
Підйом спортсменів на маршруті
М1ПС1 –ПС104вільним (чистим) лазінням (перший)
5вільним (чистим) лазінням (другий)
6комбінованим лазінням (перший)
7комбінованим лазінням (другий)
8з застосуванням драбинок (перший)
9з застосуванням драбинок (другий)
М2ПС2-ПС1110вільним (чистим) лазінням (перший)
11вільним (чистим) лазінням (другий)
12комбінованим лазінням (перший)
13комбінованим лазінням (другий)
14з застосуванням драбинок (перший)
15з застосуванням драбинок (другий)
М3ПС3-ПС1216вільним (чистим) лазінням (перший)
17вільним (чистим) лазінням (другий)
18комбінованим лазінням (перший)
19комбінованим лазінням (другий)
М4ПС4 – ПС1320вільним (чистим) лазінням (перший)
21вільним (чистим) лазінням (другий)
22комбінованим лазінням (перший)
23комбінованим лазінням (другий)
М5ПС5 – ПС1424вільним (чистим) лазінням (перший)
25вільним (чистим) лазінням (другий)
26комбінованим лазінням (перший)
27комбінованим лазінням (другий)
Транспортування контрольного вантажу
Всі МВідповідно28при підйомі, траверсі на собі (за 1 рюкзак)96,8– 1,8
29витягуванням напряму по МР32,3– 0,6
30витягування з супроводженням по МР43,0– 0,8
31в підвішеному (L≤1,5м) положенні до спортсмена (за 1рюкзак)86,0– 1,6
М8

М9

ПС12 – ПС15

ПС10-ПС15

32спуск_командними_крутопохилими_перилам_(за_весь_вантаж)64,5– 1,2
Спуск по вірьовці
Всі МВідповідно33напряму по жорстко закріпленій вірьовці21,5– 0,4
34по вірьовці з самовипуском (останнього)43,0– 0,8
М1

М4 М5

ПС10-ПС6-ПС1

ПС13-ПС8-ПС4

ПС14-ПС9-ПС5

35з пересадкою по жорстко закріпленій вірьовці64,5– 1,2
36з пересадкою з самовипуском (останнього)86,0– 1,6
М8

М9

ПС12 – ПС15

ПС10-ПС15

37командними крутопохилими перилами (одного спортсмена)107,5– 2,0
Траверс
М6ПС6 – ПС8

ПС8 – ПС6

38вільним лазінням вздовж суддівських перил
39комбінованим лазінням вздовж суддівських перил
40по суддівським перилам (з навантаженням перил)
М7ПС9 – ПС7

ПС7 – ПС9

41вільним лазінням вздовж суддівських перил
42комбінованим лазінням вздовж суддівських перил
43по суддівським перилам (з навантаженням перил)
М10ПС8 – ПС6

ПС6 – ПС8

44траверс маятником1410,5– 2,8

*)  ЗіП – заявлені і пройдені, ЗіН – заявлені і не пройдені, НзіП – не заявлені і пройдені

МЛ – маршрутний лист,  МР  – методичні роз’яснення

Номінальна оцінка маршрутів підйому і траверсу буде оголошена на показі дистанції.