Інструктивний лист ЦМКК та Гірської комісії Федерації спортивного туризму України

Направляємо для використання в роботі МКК «Перелік гірських локальних перешкод (далі – ГЛП) Карпат, який містить локальні технічні перешкоди підйомів на гребні, хребти, вершині та траверси з наступним спуском, затверджений Виконкомом ФСТУ (Протокол від 07.02.2015 р., п.19), (далі – «Перелік»).

<p”>Нагадуємо, що вказаний «Перелік» застосовується разом з «Методикою визначення категорії складності маршрутів гірських туристських спортивних походів», в частині, що стосується гірських походів в Малих горах (далі – МГ) (додасться), затвердженою Президією ФСТУ від 11 лютого 2012 р., Постанова № 14 та введеною в дію рішенням Виконкому ФСТУ від 25 березня 2012 р., п. 18 (далі – Методика).

Інформація по гірських перешкодах, яка наведена в «Переліку»

 1. Назва гірської локальної перешкоди (ГЛП).
 2. Висота гірської локальної перешкоди.
 3. Категорія трудності (к.тр.) ГЛП з урахуванням сезонності.
 4. Що з’єднує ГЛП при проходженні.
 5. Координати знаходження ГЛП.
 6. Посилання на паспорт ГЛП або звіт, що містить її опис.

Даний «Перелік» може змінюватися та доповнюватися при надходженні нових звітів про здійснення туристських спортивних походів.

Умовні терміни визначення сезонності

I та III періоди: осінь – початок зими (15 листопада – 20 грудня та весна (1 квітня – 10 травня) – періоди із сформованим сніговим покривом;

II період: літо – осінь (10 травня – 14 листопада) – сформований сніговий покрив відсутній;

IV період: зима – початок весни (21 грудня – 31 березня) – сформований сніговий покрив, не комфортні погодні умови;

Кожного року наведенні дати початку та закінчення I – IV періоду уточнюються ЦМКК в залежності від особливостей сезону.

Терміни та положення по визначенню походів в Малих горах

 1. В Маршрутних книжках та Довідках за пройдені походи півкатегорії ГЛП необхідно позначати як наведено в «Переліку» – не великими, а маленькими буквами, наприклад, , к.тр. або ,к.тр., для виключення плутанини з гірськими перевалами.
 2. В «Переліку» в стовпчику «Що з’єднує перешкода» в дужках надано відзначку висоти, з якої завершується підхід і починається визначальна ділянка, що забезпечує вказану категорію трудності.
 3. Категорії трудності наведених у «Переліку» ГЛП зараховується при умові їх проходження від точки (пункту) до точки (пункту) вказаних у «Переліку», та з включенням визначальних по складності сторін ГЛП.
 4. При проходженні зв’язки ГЛП повинні виконуватися вимоги до сумарного перепаду висот, наведених в Таблиці 5 Методики.
 5. Зв’язку можуть утворювати дві ГЛП з «Переліку», або ГЛП з визначальним категорію трудності підйомом та будь яким некатегорійним спуском з хребта. При об’єднанні двох ГЛП та ГЛП з некатегорійним спуском категорія зв’язки визначається категорією складності підйому на ГЛП, що має визначну сторону. При відсутності проходження визначальної стороні категорійність зв’язки не зараховується.

Додаткова інформація для МКК

 1. При випуску та зарахуванні походу в Малих горах керуватись розділом 3 Методики: «Нормативи гірських походів у малих горах (МГ)».
 2. Кількість та категорії трудності ГЛП повинні відповідати вимогам Таблиці №4 Методики.
 3. Склад групи повинен відповідати вимогам до керівника та учасників походів в малих горах – Таблиця №6 Методики.
 4. Гірські походи в Малих горах слід вважати навчальними та тренувальними для наступного здійснення походів у високогір’я, тому при випуску груп у високогір’я, у складі яких є учасники з досвідом походів в МГ, дотримуватись вимог до керівника та учасників високогірних походів з досвідом походів в малих горах – Таблиця №7 Методики.
 5. Право випуску в гірські походи в малих горах надається обласним МКК, які мають право випускати гірські походи відповідних к.ск. у високогір’ї.

Обласні МКК самі визначають інші свої МКК, яким надається право випуску груп в гірські походи в МГ в залежності від кваліфікації членів цих МКК та їхнього досвіду походів в МГ.

 1. Гірські локальні перешкоди, що пройдені вперше, повинні оцінюватися МКК на підставі Таблиці №5 Методики та затверджуватись ЦМКК.
 2. При розгляді звітних матеріалів групи про пройдений похід в МГ МКК повинна перевірити наскільки надані фото підтверджують проходження ГЛП, звіривши їх з відповідними фото, наведеними в паспортах ГЛП, розміщених на сайті ЦМКК.
 3. МКК мають право випуску в гірські походи в МГ, яки включають ГЛП з вказаного «Переліку». Інші ГЛП, включені в маршрут, розцінюються як першопроходження. При цьому керівник та учасники повинні мати попередній досвід відповідно до Правил.

ЦМКК ФСТУ,

                                                                              Гірська комісія