Додаток 2. Порядок визначення квоти представництва уповноважених представників

Додаток № 2 до постанови Виконкому
Федерації спортивного туризму України
від  22.07.2009 року № _____

 

Порядок визначення квоти представництва
уповноважених представників від територіальних осередків
Федерації для участі в звітно-виборчих зборах
комісій з видів спортивного туризму Президії Федерації

 

 1. Визначення квоти представництва уповноважених представників від територіальних осередків Федерації для участі в звітно-виборчих зборах комісії з певного виду спортивного туризму Президії Федерації здійснюється за показником рівня розвитку даного виду в кожній окремій адміністративно-територіальній одиниці України (АР Крим, областях, м.Києві, м.Севастополі).
 2. Показник рівня розвитку окремого виду спортивного туризму визначається за рейтинговими місцями регіону за двома напрямками:

  – змагання спортивних туристських походів;

  – змагання з видів спортивного туризму.

 3. Рейтингове місце регіону за напрямком «Змагання спортивних туристських походів» визначається за кількістю категорійних спортивних туристських походів, здійснених за період 2005 – 2008 років туристами відповідного регіону за даними звітів ОМКК, наданих до ЦМКК до проведення 3 з´їзду ФСТУ. Рейтингові місця між регіонами розподіляються від 1 (найкраще) до 27 (найгірше). Краще рейтингове місце отримує регіон з більшою кількістю здійснених категорійних спортивних туристських походів. Якщо за звітний чотирирічний період з даного виду спортивного туризму спортивні походи проведено в усіх 27 регіонах найгірше місце – 27 посідає регіон з найменшою кількістю зареєстрованих походів. Якщо в окремому регіоні не проведено жодного походу, то регіон також отримує рейтингове місце 27. Якщо таких регіонів буде декілька, то кожний з них також отримує рейтингове місце 27.

 4. Рейтингове місце регіону за напрямком «Змагання з видів спортивного туризму» визначається за сумою балів, нарахованих за результатами участі туристів-спортсменів регіону у всеукраїнських змаганнях з даного виду туризму протягом звітного чотирирічного періоду. Рейтингові місця між регіонами розподіляються від 1(найкраще) до 27 (найгірше). Краще рейтингове місце отримує регіон з більшою сумою балів. Якщо за звітний чотирирічний період з даного виду спортивного туризму зазначені бали нараховані  в усіх 27 регіонах, то найгірше місце – 27 посідає регіон з найменшою кількістю балів. Якщо за звітний чотирирічний період з даного виду спортивного туризму окремому регіону не нараховано жодного балу, то регіон також отримує рейтингове місце 27. Якщо таких регіонів буде декілька, то кожний з них отримує рейтингове місце 27.

 5. Після визначення рейтингових місць регіонів за двома напрямками визначається показник рівня розвитку окремого виду спортивного туризму для кожного з регіонів за найменшою сумою зазначених рейтингових місць. Найменший сумарний показник  регіону за двома напрямками є найкращим і цей регіон вважається таким, що посів перше  місце серед інших регіонів з розвитку відповідного виду спортивного туризму.  

  В подальшому за цим сумарним показником встановлюється фактична квота представництва уповноважених представників від територіальних осередків Федерації для участі в звітно-виборчих зборах комісії з відповідного виду спортивного туризму Президії Федерації виходячи з наступного:

  за 1 – 14 місце – по 2 уповноважених представника;

  15 – 27 місце – по 1 (окрім випадків, коли регіон одночасно за двома вказаними напрямками оцінки не має проведених категорійних походів та нарахованих балів за результатами участі спортсменів у всеукраїнських змаганнях).

 6. Якщо регіон за звітний період не має проведених категорійних туристських спортивних походів та нарахованих балів за результатами участі спортсменів у всеукраїнських змаганнях, то такий регіон не отримує права представництва уповноважених представників від територіального осередку Федерації з правом вирішального голосу для участі в звітно-виборчих зборах комісії з певного виду спортивного туризму і його представники можуть взяти участь у зборах з правом дорадчого голосу.