Додаток 2. Окремі випадки суддівства тактики

Додаток 2

ОКРЕМІ ВИПАДКИ СУДДІВСТВА ТАКТИКИ

 

І. Зміни тактичних прийомів

 Між технікою і тактикою, на перший погляд, немає нічого спільного.

Судді з техніки – контролюють правильність виконання спортсменами при виступі техніки руху, страховки та спецприйомів.

Судді з тактики – дотримання спортсменами попередньо заявленої тактики при проходженні маршрутів і виконанні спецприйомів.

Проте, помилки, які відносяться до “Неправильного виконання технічних прийомів”, до речі, найрізноманітнішому та самому численному варіанту порушень, досить часто максимально наближаються до порушень тактики, а іноді і перетинаються з ними, що найчастіше приводить до плутанини.

Судді повинні чітко відрізняти і розуміти різницю між порушеннями техніки і змінами заявленої тактики та не плутати два різнопланових порушення, ураховувати, що при тих самих   помилкових діях учасника одночасно можуть мати місце, як порушення техніки, так і недотримання заявленої тактики.

Розглянемо на конкретних прикладах найбільш характерні подібні ситуації, які поширюються як на проходження маршрутів, так і найчастіше виникають у процесі проведення змагань виду “Рятувальні технічні прийоми”, і суддям, часом, важко правильно оцінити допущені спортсменами при виступі порушення.

При цьому слід ураховувати, що розглянуті нижче приклади при командних виступах рівною мірою поширюються і на змагання зв’язок, і на особисті виступи.

 

Приклад №1. Команда неправильно зібрали короткий поліспаст (без підстраховуючого обладнання або не зафіксували засувку карабіна тощо) і почала підйом “потерпілого”. Суддя з техніки зобов’язаний призупинити підйом і змусити зібрати поліспаст правильно (порушення безпеки!).

Подібне виконання спецприйому судді оцінюють:

 1. З тактики – згідно з таблицею “Номінальної оцінки” команда штрафом не карається, тому що порушення відсутні.
 2. З техніки – згідно з таблицею штрафів фіксуються і виставляються виявлені порушення за “Неправильне виконання технічного прийому”.

 

Приклад №2. Команд заяви короткий поліспаст, а піднімає “потерпілого” довгим. Обидва варіанта передбачені ” Умовами”.

Подібне виконання спецприйомів судді оцінюють:

 1. З тактики – згідно з таблицею “Номінальної оцінки”:

по-перше, за фактично виконаний спецприйом команда одержує оцінку, як за прийом “Не заявлений, але виконаний” (кол. 6, табл. 1), тому що виконаний спецприйом у цілому передбачений Умовами;

по-друге, за заявлений, але не виконаний спецприйом команду карают штрафом “Заявлений, але не виконаний” (кол. 7, табл. 1).

Отже, не два покарання за одне порушення, а за два різні.

 1. З техніки – згідно з таблицею штрафів фіксуються і виставляються виявлені порушення за “Неправильне виконання технічного прийому”.

 

Приклад №3. Команда жоден із прийомів підйому “потерпілого” з “тріщини” не заявила і помилково або навмисно вказала варіант, наприклад, “ув’язування кокона”, а суддя з тактики, приймаючи Заявку без розгляду цього не помітив. Однак при виступі команда піднімає “потерпілого” одним з варіантів, передбаченим Умовами.

Подібне виконання спецприйомів судді оцінюють:

 1. З тактики:

По-перше, згідно з таблицею “Номінальної оцінки” (кол. 6) команду карають штрафом “Не заявлений, але виконаний”, тому що виконаний попередньо не заявлений технічний прийом, але передбачений Умовами.

По-друге, відповідно тій же таблиці “Номінальної оцінки” (кол. 7) команду карають додатковим штрафом як за порушення “Заявлений, але не виконаний” по помилково або випадково зазначеному варіанту (у даному прикладі “ув’язування кокона”).

 1. З техніки – згідно з таблицею штрафів фіксуються й виставляються виявлені порушення за “Неправильне виконання технічного прийому”.

 

Приклад №4. Команда жоден із прийомів підйому “потерпілого” з “тріщини” не заявила, а судді з тактики приймали Заявку без розгляду. Однак при виступі команда піднімає “потерпілого” одним з варіантів, передбаченим Умовами.

Подібне виконання спецприйомів судді оцінюють:

 1. З тактики:

По-перше, згідно з таблицею “Номінальної оцінки” (кол. 6) карається штрафом “Не заявлений, але виконаний”, тому що виконаний попередньо не заявлений технічний прийом, але передбачений Умовами.

По-друге, відповідно тій же таблиці “Номінальної оцінки” (кол. 7) карається додатковим штрафом як за порушення “Заявлений, але не виконаний” по варіанту з найвищою оцінкою прийом підйому “потерпілого” з “тріщини”.

Команда повинна бути покарана більш суворо, ніж команда, яка заявила, але не той прийом, тому що можливо помилилася (Приклад 3).

 1. З техніки – згідно з таблицею штрафів фіксуються і виставляються виявлені порушення за “Неправильне виконання технічного прийому”.

 

Приклад №5. Команда прийом підйому “потерпілого” з “тріщини” не заявила, а судді з тактики приймали Заявку без розгляду. А при виступі команда піднімає “потерпілого” одним з варіантів, не передбаченим Умовами.

Подібне виконання спецприйому судді оцінюють:

 1. З тактики – незалежно від того правильно або неправильно виконується не передбачений Умовами спецприйом, судді зобов’язано попередити команду, що спецприйом або дія, яку вони виконують, не буде зараховано. Якщо команда продовжує його виконувати, судді з тактики прийом не зараховують.
 2. З техніки – згідно з таблицею штрафів фіксуються і виставляються виявлені порушення за “Неправильне виконання технічного прийому”.

 

Приклад №6. Команда заявила короткий поліспаст, передбачений Умовами, але без його допомоги піднімають “потерпілого”. Фактично поліспаст не працює, а спортсмени витягають “потерпілого” напряму, лише пропускаючи транспортну вірьовку через блокувальний пристрій системи поліспасту і не більше.

Подібне виконання спецприйому судді оцінюють:

 1. З тактики – аналогічно Прикладу №5, тому що витягування «потерпілого» напряму Умовами не передбачено, тобто прийом не зараховується.
 2. З техніки – згідно з таблицею штрафів фіксуються і виставляються виявлені порушення за “Неправильне виконання технічного прийому”.

 

Приклад №7. Команда не заявила один з варіантів підйому “потерпілого”, передбачений Умовами або заявила не передбачений, або заявила не той спецприйом, який належало заявити тощо, але до закінчення Тз не приступила до виконання необхідного спецприйому.

 

 1. З тактики – якщо команда проходить основну частину дистанції і до початку виконання незаявленого спецприйому (дії) тощо не укладається у Тз, то незалежно від того, цей спецприйом входить або не входить в Умови проходження спрощеної (укороченої) частини дистанції, команда відповідно штрафом “Не заявлений, але виконаний” або “Заявлений, але не виконаний” не карається.
 2. З техніки – згідно з таблицею штрафів фіксуються і виставляються виявлені порушення за “Неправильне виконання технічного прийому”.

 

Приклад №8. При фініші по “особливих умовах” після закінчення Тз   учасників, що залишилися на дистанції, контрольний вантаж і вірьовки враховують тільки судді з тактики.

 

ІІ. Оцінка дотримання контрольних часів

 2.1. Розглянемо на конкретних прикладах найбільш характерні випадки оцінки результатів виступів при недотриманні контрольних часів:

 Приклад №9. Команда вклалася в нормативний час (Тн) при проходженні основної частини (Тф1 < Тн) і завершила виступ, тобто від проходження додаткової (бонусної) частини відмовилася і тоді одержує:

1) позитивні бали за пройдені маршрути (виконані спецприйоми) основної частини дистанції;

2) позитивні бали за економію нормативного часу (Тн) при проходженні основної частини дистанції (Δt = Тн – Тф1);

3) штрафні бали за порушення техніки руху і страховки, отримані при проходженні основної частини дистанції.

 

Приклад №10. Команда вклалася в нормативний час (Тн) при проходженні основної частини (Тф1 < Тн) і завершила виступ додаткової (бонусної) частини теж з економією Тн (Δt =Тн – Тф2) і тоді одержує:

1) позитивні бали за пройдені маршрути (виконані спецприйоми) основної частини дистанції;

2) позитивні бали за пройдені маршрути (виконані спецприйоми) додаткової (бонусної) частини дистанції;

3) позитивні бали за економію нормативного часу (Тн) після проходженні тільки додаткової (бонусної) частини дистанції (Δt = Тн – Тф2); за недовикористане Тн при проходженні основної частини дистанції преміальні бали не нараховуються;

4) штрафні бали за порушення техніки руху і страховки, отримані при проходженні основний і додаткової частин дистанції.

 

Приклад №11. Команда вклалася в нормативний час при проходженні основної частини (Тф1 < Тн) і завершила виступ додаткової (бонусної) частини дистанції з перевищенням нормативного часу (Тн), але в межах загального контрольного часу Те (Тн<Тф2<Те), і тоді одержує:

1) позитивні бали за пройдені маршрути (виконані спецприйоми) основної частини дистанції;

2) позитивні бали за пройдені маршрути (виконані спецприйоми) додаткової (бонусної) частини дистанції;

3) штрафні бали за використання частини штрафного часу (Δt = Тн – Тф2); економія Тн відсутня і преміальні бали не нараховуються;

4) штрафні бали за порушення техніки руху і страховки, отримані при проходженні основний і додаткової частин дистанції.

 

Приклад №12. Команда вклалася в нормативний час (Тф < Тн) і почали виконувати бонусну частину, але в загальний контрольний час (Тз) не вклалися тоді:

1) частково (не повністю) пройдені маршрути (виконані спецприйоми) додаткової (бонусної) частини дистанції команді не зараховуються;

2) час виступу команди приймається рівним результату, показаному при проходженні основної частини дистанції (Тф1);

3) за економію нормативного часу при проходженні основної частини дистанції (Δt = Тн – Тф1) команда заохочувальні бали (бонуси) не одержує, тому що зекономлений час Тн нерезультативно, але було командою використаний, при спробі пройти (виконати) додаткову (бонусну) частину дистанції;

4) за перевищення Тн у межах Тз при виконанні бонусної частини (Δt = Тз – Тн) команда одержує штрафні бали;

5) штрафні бали за порушення техніки руху і страховки, отримані на основний і недовиконаної бонусній частини дистанції, тобто ці штрафи не анулюються.

 

Приклад №13. Команда не уклалася в Тп і переведена суддями на проходження спрощеної або вкороченої частини дистанції з новим загальним контрольним часом Тз1 і тоді:

 1. Якщо уклалися в Тз1, за час Тф – одержують додатковий штраф за кожну хвилину використаного штрафного часу (Δt = Тф – Тп).
 2. У випадку коли не уклалися в Тз1, установлене для відповідної не основної частини дистанції (укороченої або спрощеної), і тоді:

2.1. Якщо не передбачений фініш “по особливим умовами”, те за перевищення Тз1 команду знімають із даного виду програми виступів.

2.2. Якщо передбачений фініш “по особливих умовах” – команди при цьому одержують:

1) штраф за використання в повному обсязі штрафного часу (Δt = Тз1 – Тп);

2) тільки додатковий штраф за фініш “по особливих умовах”, тобто тільки штраф за залишений на дистанції контрольний вантаж і вірьовки, кожний пункт (ПС, Ф), який не відвіданий учасником/потерпілим тощо. (Приклад 8).

 2.3. Якщо команда при проходженні вкороченої або спрощеної частини дистанції не пройшла (не виконала), як попередньо не заявленні, так і попередньо заявлені маршрути або спецприйоми, команду основним штрафом не карають.

 2.4. Якщо команда не уклалася в одне з Тз, то так само слід мати на увазі, що при цьому:

а) не анулюються штрафи за допущені порушення техніки руху і страховки при спробі пройти додаткову частину дистанції;

б) маршрути (спецприйоми) основної частини дистанції, які стали складовою частиною вкороченої або спрощеної дистанції зберігають оцінку заявлених і розглядаються як пройдені (виконані), якщо при виступі використана частина або навіть повністю штрафний час Δt;

в) маршрути (спецприйоми) не основної частини дистанції (укороченої або спрощеної), які раніше не були заявлені, але були пройдені (виконані), оцінюються як “не заявлені, але пройдені (виконані)”, тобто по стовпчикові 6 таблиці “Номінальних оцінок”.