Дані про категорійні гірські походи та бали за всеукраїнські змагання з гірського туризму за 2005-2008 роки

 

Дані про кількість категорійних походів, нараховані бали за участь у всеукраїнських змаганнях за 2005 – 2008 роки з гірського спортивного туризму, рейтингові місця регіонів з розвитку гірського туризму та квоти уповноважених представників

ГІРСЬКИЙ

 

Кіль-
кість
похо-
дів
Рей-
тин-
гове
місце
ЗГТБалиРей-
тин-
гове
місце
 Рейтингові місцяСума рейтинг. місць Сума
рей-
тинг.
місць
Показник рівня розвитку виду СТквота
оходиЗГТ
Київська обл.1241Запорізька обл.63721АР Крим121022Запорізька обл.512
м. Київ732Хмельницька обл.46582Вінницька обл.271643Донецька обл.622
Донецька обл.663Донецька обл.39343Волинська обл.272047м. Київ732
Запорізька обл.634Дніпропет-
ровська обл.
38484Дніпропет-
ровська обл.
6410Дніпропет-
ровська обл.
1042
Одеська обл.505м. Київ31305Донецька обл.336Київська обл.1452
Дніпропет-
ровська обл.
476Миколаївська обл.22186Житомирська обл.271845Миколаївська обл.1662
Харківська обл.477Львівська обл.16507Закарпатська обл.271845Харківська обл.1972
Луганська обл.178Чернівецька обл.15268Запорізька обл.415Хмельницька обл.2082
Тернопіль-
ська обл.
179Чернігівська обл.14709Ів-Франківська обл.272754АР Крим2292
Миколаївська обл.1310АР Крим121210Київська обл.11314Одеська обл.22102
м. Севастополь1311м. Севастополь118411Кіровоградська обл.131427м. Севастополь22112
Автономна Республіка Крим712Харківська обл.84012Луганська обл.82735Чернігівська обл.25122
Кірово-
градська обл.
713Київська обл.74813Львівська обл.27734Кіровоградська обл.27132
Полтавська обл.614Кіровоградська обл.48614Миколаївська обл.10616Полтавська обл.33141
Сумська обл.615Закарпатська обл.46415Одеська обл.51722Львівська обл.34151
Чернігівська обл.516Вінницька обл.36016Полтавська обл.141933Луганська обл.35161
Херсонська обл.117Одеська обл.26417Рівненська обл.272754Чернівецька обл.35171
Хмель-
ницька обл.
118Житомирська обл.16818Сумська обл.152742Тернопільська обл.36181
Вінницька обл.027Полтавська обл.4819Тернопільська обл.92736Сумська обл.42191
Волинська обл.027Волинська обл.2820Харківська обл.71219Вінницька обл.43201
Житомирська обл.027Ів-Франківська обл.027Херсонська обл.172744Херсонська обл.44211
Закар-
патська обл.
027Луганська обл.027Хмельницька обл.18220Житомирська обл.45221
Ів-Франків-
ська обл.
027Рівненська обл.027Черкаська обл.272754Закарпатська обл.45231
Львівська обл.027Сумська обл.027Чернівецька обл.27835Волинська обл.47241
Рівненська обл.027Тернопільська обл.027Чернігівська обл.16925Ів-Франківська обл.54270
Черкаська обл.027Херсонська обл.027м. Київ257Рівненська обл.54270
Чернівецька обл.027Черкаська обл.027м. Севастополь111122Черкаська обл.54270
38 чол