ЧУ 2018 (особистий). Рятувальні технічні прийоми. Умови змагань

Міністерство молоді та спорту України
Федерація спортивного туризму України
Управління молоді та спорту Миколаївської облдержадміністрації
ВП «Миколаївська обласна федерація спортивного туризму»

 ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ ЗІ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ – ГІРСЬКИЙ ТУРИЗМ

м. Южноукраїнськ, Скелі каньону р. Південний Буг                                                 20–23 вересня 2018 р.

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ОСОБИСТИХ ЗМАГАНЬ
ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ
ВИДУ «РЯТУВАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПРИЙОМИ» НА ДИСТАНЦІЇ V КЛАСУ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.     Ці «Умови» слід розглядати разом з «Загальною частиною» умов проведення змагань.

1.2.     Дистанція особистих змагань виду «Рятувальні технічні прийоми» (Маршрутний лист, п. 3.3) складається з двох частин:

1)        основної (нормативної + наднормативної) частини, яку спортсмен в обов’язковому порядку попередньо заявляє;
2)        додаткової (бонусної) частини, яку спортсмен попередньо не заявляє і проходить на свій розсуд.

1.3.     В «Загальних умовах» додатково вказані:

а)        основні положення по порядку виступу на дистанціях (§1);
б)        основні умови проходження дистанції «Рятувальні технічні прийоми» (§3);
в)        порядок визначення результатів та розподілу місць (§4).

 

2. ОБЛАДНАННЯ ДИСТАНЦІЇ

2.1.     Всі пункти (С, ПС і Ф), маршрути (М) і переходи (Мо), а також їх протяжність вказані на схемі (додається).

2.2.     Всі ПС обладнані подвійними перилами і зазначеною на схемі необхідною кількістю ТС у вигляді заглушених карабінів (кілець), такелажних пластин або петель, на що буде докладно звернуто увагу при показі дистанції.

2.3.     Дистанція особистих змагань виду «Рятувальні технічні прийоми» з номерами маршрутів М10…М30 – чоловіча;

2.4.     Дистанція особистих змагань виду «Рятувальні технічні прийоми» з номерами маршрутів М1…М3 – жіноча;

 

3. ОПИС ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ

3.1.     Спортсмен під час виступу послідовно від старту С1 (С10) і до фінішу Ф1 (Ф10) відповідно до Маршрутного листа (п. 3.3) і згідно з поданою заявкою повинен пройти всі заявлені маршрути і виконати обов’язкові спецприйоми основної частини дистанції.

3.2.     Мінімальний перелік обов’язкових спецприйомів основної частини дистанції, які виконує спортсмен:

а)        «самовилаз» (один раз) – варіант за вибором (табл.1);
б)        підйом «аварійного вантажу» (один раз) – варіант за вибором (табл.1);
в)        спуск «аварійного вантажу» (один раз) – варіант за вибором (табл.1);
г)         ув’язування «потерпілого» (лялька) в «кокон» (один раз) – варіант за вибором (табл.1);
д)        транспортування «потерпілого» (лялька) в «коконі» (два рази), в тому числі:

– транспортування «потерпілого» (лялька) в «коконі» командними крутопохилими перилами – варіант за вибором (табл.1);
– вертикальне транспортування «потерпілого» (лялька) в «коконі» (в тому числі з супроводжуючим) – варіант за вибором (табл.1);

 

ЗАЯВКА З ТАКТИКИ

В заявку з тактики команда включає:

4.1.     Варіант «самовилазу» спортсмена.
4.2.     Варіант підйому «аварійного вантажу».
4.3.     Варіант спуску «аварійного вантажу».
4.4.     Місце ув’язування (ПС) «потерпілого» в «кокон».
4.5.     Варіант транспортування «потерпілого» (лялька) в «коконі» командними крутопохилими перилами.
4.6.     Варіант вертикального транспортування «потерпілого» (лялька) в «коконі».
4.7.     Схеми систем кріплення командних вірьовок для підйому та / або спуску «аварійного вантажу», та «потерпілого» по маршрутах М1 (М10), М2 (М20).

3.3. МАРШРУТНИЙ ЛИСТ
особистих виступів на дистанції V класу виду «Рятувальні технічні прийоми»

Номер маршруту і його граничні пункти.

Опис виконання рятувальних технічних прийомів

Контрольні часи та умови їх виконання

Основна частина дистанції

Нормативний час                   – Тн = 40 хв.

Загальний контрольний час – Тзг = 45 хв.

Перший проміжний

контрольний час             – Тп1 = 15 хв.

Другий проміжний

контрольний час             – Тп2 = 35 хв.

 

 

*     *   *

Якщо за Тп1 = 15 хв., спортсмен не виконає п.п.1, 2,

то він переводиться на проходження

спрощеної частини дистанції з новим Тзг1 = 20 хв.

 

 

Спрощена частина:

1. Завершення підйому «аварійного вантажу».

2. Спуск спортсмена з «аварійним вантажем» в нижні ПС.

3. Фініш спортсмена в пункті Ф1 (Ф10).

 

 

*     *   *

Якщо за Тп2 = 35 хв., спортсмен не виконає п.п.1…5,

то він переводиться на проходження

скороченої частини дистанції з новим Тзг2 = 40 хв.

 

 

Скорочена частина:

1. Завершення підйому «потерпілого» (лялька) в «коконі» в верхні ПС.

2. Спуск спортсмена по вірьовці в нижні ПС.

3. Фініш спортсмена в пункті Ф1 (Ф10).

Відповідно до п.п.3.1 и 3.2 Умов, необхідні з запропонованих нижче рятувальних технічних прийомів спортсмен виконує з самостійним вибором варіантів та в запропонованому порядку (див. табл. 1), дотримуючись контрольних часів Тп1, Тп2, Тн та То

1

М1 (ПС2 – ПС1), М10 (ПС20 – ПС10)

«Самовилаз» спортсмена

2

М1 (ПС2 – ПС1), М10 (ПС20 – ПС10)

Підйом «аварійного вантажу»

Перший проміжний контрольний час (Тп1 = 15 хв.)

3

М1 (ПС1 – ПС2), М10 (ПС10 – ПС20)

Спуск спортсмена з «аварійним вантажем»

4

ПС2 (ПС20), ПС3 (ПС30)

Ув’язування «потерпілого» (лялька) в «кокон» відповідно до тактичної заявки

5

М1 (ПС2 – ПС1), М10 (ПС20 – ПС10)

Підйом «потерпілого» (лялька) в «коконі»

або

М2 (ПС3 – ПС1), М20 (ПС30 – ПС10)

Підйом «потерпілого» (лялька) в «коконі» командними крутопохилими перилами

Другий проміжний контрольний час (Тп1 = 35 хв.)

6

М1 (ПС2 – ПС1), М10 (ПС20 – ПС10)

Спуск «потерпілого» (лялька) в «коконі» з супроводжуючим
або
М2 (ПС3 – ПС1), М20 (ПС30 – ПС10)
Спуск «потерпілого» (лялька) в «коконі» командними крутопохилими перилами

7

Ф1, Ф10

Фінішування спортсмена по варіанту основної частини

Додаткова частина дистанції

Оцінка по колонці 6 (табл. 1)

М1 (ПС2 – ПС1), М10 (ПС20 – ПС10)

«Самовилаз» спортсменів (варіанти 1-5).

Контрольні часи:

Тн и Тзг залишаються без змін

 

НОМІНАЛЬНА ОЦІНКА
способів і варіантів проходження дистанції V класу виду «Рятувальні технічні прийоми»
(особисті виступи)

Таблиця 1

Маршрути

Номер варіанту

Варіанти виконання спецприйому

Залікова оцінка, балів
ПозначенняГраничні пунктиВиконаніЗіН, m=0.20
ЗіП*, к = 1НЗіП*, n=0.75
1234567
Основна і додаткова частини дистанції
Всі МоВідповідноПереходи між маршрутами не оцінюються
Всі МВідповідноПідйоми/спуски учасників без виконання рятувального технічного прийому не оцінюється
«Самовилаз» спортсмена:
М1 М10ПС2 – ПС1

ПС20 – ПС10

1способом «Затискач – Вірьовка» (на одному жумарі)75,3– 1,4
2способом «Рука – Рука» (на 2-х жумарах)86,0– 1,6
3способом «Затискач – Затискач»96,8– 1,8
4способом «Затискач – Стремено»107,5– 2,0
5способом «Стремено – Стремено»118,3– 2,2
Підйом / спуск «аварійного вантажу»:
  Спосіб підйому «аварійного вантажу»
М1

М10

ПС2 – ПС1

ПС20 – ПС10

6способом «На собі»107,5– 2,0
7способом «Контрупор»1612,0– 3,2
8способом «Рухливий блок»2015,0– 4,0
9способом «Короткий поліспаст»2418,0– 4,8
  Спосіб спуску «аварійного вантажу»
М1

М10

ПС1 – ПС2

ПС10 – ПС20

10способом «На собі»86,0– 1,6
11способом «Самовипуск»1813,5– 3,6
12способом «Активний»1410,5– 2,8
Транспортування / підйом / спуск «потерпілого» (лялька) в «коконі»:
М1

М10

ПС2 – ПС1

ПС20 – ПС10

13підйом поліспастом без супроводження3224,0– 6,4
14підйом поліспастом з супроводженням4030,0– 8,0
М1

М10

ПС1 – ПС2

ПС10 – ПС20

15спуск з супроводженням способом «Самовипуск»3627,0– 7,2
16спуск з супроводженням способом «Активний»2821,0– 5,6
М2

М20

ПС3 – ПС1

ПС30 – ПС10

17підйом «кокона» командними крутопохилими перилами2418,0– 4,8
ПС1 – ПС3

ПС10 – ПС30

18спуск «кокона» командними крутопохилими перилами2015,0– 4,0
ПС2, ПС20,

ПС3, ПС30

19ув’язування потерпілого в «кокон»129,0– 2,4

 

*)    ЗіП         – заявлені і пройдені,  НзіП      – не заявлені і пройдені, ЗіН         – заявлені і не пройдені.