ЧУ 2018 особистий. Гірські перешкоди. Умови змагань

Міністерство молоді та спорту України
Федерація спортивного туризму України
Управління молоді та спорту Миколаївської облдержадміністрації
ВП «Миколаївська обласна федерація спортивного туризму»

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ ЗІ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ – ГІРСЬКИЙ ТУРИЗМ

м. Южноукраїнськ, Скелі каньону р. Південний Буг                                                                 20–23 вересня 2018 р.

УМОВИ
ПРОВЕДЕННЯ ОСОБИСТИХ ЗМАГАНЬ
ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ
ВИДУ «ГІРСЬКІ ПЕРЕШКОДИ» НА ДИСТАНЦІЇ V КЛАСУ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.     Ці «Умови» слід розглядати разом з «Загальною частиною» умов проведення змагань.

1.2.     Дистанція особистих змагань виду «Гірські перешкоди» (Маршрутний лист, п. 3.5) складається з двох частин:
1)        основної (нормативної + наднормативної) частини, яку спортсмен в обов’язковому порядку попередньо заявляє;
2)        додаткової (бонусної) частини, яку спортсмен попередньо не заявляє і проходить на свій розсуд.

1.3.     В «Загальних умовах» додатково вказані:
а)        основні положення по порядку виступу на дистанціях (§1);
б)        основні умови проходження дистанції «Гірські перешкоди» (§2);
в)        порядок визначення результатів та розподілу місць (§4).

 

2. ОБЛАДНАННЯ ДИСТАНЦІЇ

2.1.     Всі пункти (С, ПС і Ф), маршрути (М) і переходи (Мо), а також їх протяжність вказані на схемі (додається).

2.2.     Всі ПС обладнані подвійними перилами і зазначеною на схемі необхідною кількістю ТС у вигляді заглушених карабінів (кілець), такелажних пластин або петель, на що буде докладно звернуто увагу при показі дистанції.

2.3.     Дистанція особистих змагань виду «Гірські перешкоди» з номерами маршрутів М10…М90 – чоловіча;

2.4.     Дистанція особистих змагань виду «Гірські перешкоди» з номерами маршрутів М1…М9 – жіноча;

 

3. ОПИС ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ

3.1.     Спортсмен під час виступу послідовно від старту С1 (С10) і до фінішу Ф1 (Ф10) відповідно до Маршрутного листа (п. 3.5) і згідно з поданою заявкою повинен пройти наступні обов’язкові маршрути основної частини дистанції і здійснити по ним транспортування контрольного вантажу способами, оговореними «Умовами» (див. табл.1). Вага контрольного вантажу для чоловіків – 5 кг, для жінок – 3 кг.

3.2.     Мінімальний перелік обов’язкових маршрутів основної частини дистанції:
а)        підйом лазінням (не менше трьох разів) по різним маршрутам М1 (М10) – М6 (М60) – варіант за вибором (табл.1);
б)        спуск по вірьовці (не менше двох разів) по маршрутам М1 (М10) – М6 (М60) після підйому – варіант за вибором (табл.1);
в)        спуск командними крутопохилими (похилими) перилами (один раз) по маршруту М7 (М70) після підйому – варіант (табл.1);
г)         траверс схилу (не менше одного разу) по маршрутам М8 (М80) або М9 (М90) – варіант за вибором (табл.1);
д)        транспортування контрольного вантажу по всім заявленим маршрутам – варіант за вибором (табл.1).

3.3.     Спортсмен, при необхідності, має право при подоланні маршрутів М1 (М10) – М6 (М60) встановити на них командні ТСП (із 1-го закладного елемента) на відстані не менше ніж 1 м від нижньої маркованої службою дистанції стаціонарної ТСП, але не більше трьох одиниць на кожному із маршрутів – за вибором (табл.1).

3.4.     Сумарний набір висоти при підйомі лазінням під час виступу для спортсмена повинен складати не менше ніж 30 м.

 

4. ЗАЯВКА З ТАКТИКИ

В заявку з тактики спортсмен включає:
4.1.     Маршрути, по яких виконується проходження дистанції від старту С1 (С10) і до фінішу Ф1 (Ф10).
4.2.     Обрані варіанти підйому спортсмена на всіх маршрутах.
4.3.     Способи спусків спортсмена на всіх маршрутах (по вірьовці напряму, командними крутопохилими (похилими) перилами тощо).
4.4.     Способи транспортування контрольного вантажу на всіх маршрутах підйому і траверсу.
4.5.     Маршрути, при проходженні яких спортсмен планує установку командних ТСП та їх кількість.

 

3.5. МАРШРУТНИЙ ЛИСТ
особистих виступів на дистанції V класу виду «Гірські перешкоди»

 

Номер маршруту і його граничні пункти.Опис проходження маршрутуКонтрольні часита умови їх виконання

Основна частина дистанції

Нормативний час                   – Тн = 40 хв.

Загальний контрольний час – Тзг = 45 хв.

Перший проміжний

контрольний час             – Тп1 = 10 хв.

Другий проміжний

контрольний час             – Тп2 = 35 хв.

 

 

*     *   *

Якщо за Тп1 = 10 хв., спортсмен не виконає перший підйом до верхнього ПС, то він переводиться на проходження

спрощеної частини дистанції з новим Тзг1 = 20 хв.

 

Спрощена частина:

1. Завершення першого підйому спортсмена.

2. Спуск спортсмена по вірьовці в нижній ПС відповідно до зазначених маршрутів в заявці з тактики.

3. Перехід спортсмена вдовж суддівських перил М9, або М90 (при необхідності).

4. Фініш спортсмена з контрольним вантажем і всім спорядженням в Ф1 (Ф10).

 

*     *   *

Якщо за Тп2 = 35 хв., спортсмен не виконає три підйоми до верхнього ПС та один траверс схилу, то він переводиться на проходження

скороченої частини дистанції з новим Тзг2 = 40 хв.

 

Скорочена частина:

1. Завершення третього підйому спортсмена, або траверсу схила.

2. Спуск спортсмена по вірьовці в нижній ПС відповідно до зазначених маршрутів в заявці з тактики.

3. Перехід спортсмена вдовж суддівських перил М9, або М90 (при необхідності).

4. Фініш спортсмена з контрольним вантажем і всім спорядженням в Ф1 (Ф10)

Відповідно до п.п.3.1 и 3.4 Умов, необхідні з запропонованих нижче маршрутів спортсмени проходять в довільному порядку по своєму вибору варіантів (див. табл. 1), дотримуючись контрольних часів Тп1, Тп2, Тн та То
*

М1 (ПС1 – ПС2), М2 (ПС2 – ПС3), M3 (ПC4 – ПC5),

M4 (ПC5 – ПC6), М5 (ПС7 – ПС8), М6 (ПС8 – ПС9),

М10 (ПС10 – ПС20), М20 (ПС20 – ПС30), M30 (ПC40 – ПC50),

M40 (ПC50 – ПC60), М50 (ПС70 – ПС80), М60 (ПС80 – ПС90)

Підйом спортсмена та доставка контрольного вантажу
*

М9 (ПС1 – ПС7), М9 (ПС7 – ПС1),

М90 (ПС10 – ПС70), М90 (ПС70 – ПС10)

Траверс схилу спортсменом з контрольним вантажем
*

М8 (ПС2 – ПС8), М8 (ПС8 – ПС2),

М80 (ПС20 – ПС80), М80 (ПС80 – ПС20)

Траверс схилу маятником спортсменом з контрольним вантажем
*

М1 (ПС2 – ПС1), М2 (ПС3 – ПС2), M3 (ПC5 – ПC4),

M4 (ПC6 – ПC5), М5 (ПС8 – ПС7), М6 (ПС9 – ПС8),

М10 (ПС20 – ПС10), М20 (ПС30 – ПС20), M30 (ПC50 – ПC40),

M40 (ПC60 – ПC50), М50 (ПС80 – ПС70), М60 (ПС90 – ПС80)

Спуск спортсмена по вірьовці з контрольним вантажем
*

М7 (ПС8 – ПС11), М70 (ПС80 – ПС12)

Спуск спортсмена і контрольного вантажу командними крутопохилими перилами

*

Ф1, Ф10

Фінішування спортсмена по варіанту основної частини

Додаткова частина дистанції

Оцінка по колонці 6 (табл. 1)

М1 (ПС1 – ПС2), М2 (ПС2 – ПС3), M3 (ПC4 – ПC5),

M4 (ПC5 – ПC6), М5 (ПС7 – ПС8), М6 (ПС8 – ПС9),

М10 (ПС10 – ПС20), М20 (ПС20 – ПС30), M30 (ПC40 – ПC50),

M40 (ПC50 – ПC60), М50 (ПС70 – ПС80), М60 (ПС80 – ПС90)

Проходження спортсменом маршруту (підйом, спуск), не пройденого в основній частині, без контрольного вантажу (варіанти 3 – 14 та 19 – 22)

Контрольні часи:

Тн и Тзг залишаються без змін

 

НОМІНАЛЬНА ОЦІНКА
способів і варіантів проходження дистанції V класу виду «Гірські перешкоди» (особисті виступи)

Таблиця 1

Маршрути

№ варіанту

Опис варіантів підйому, траверсу, спуску спортсменів

та транспортування контрольного вантажу

Залікова оцінка, балів
ПозначенняГраничні пунктиПройденіЗіН, m=0.20
ЗіП*, к = 1НЗіП*, к = 0,75
1234567

Основна і додаткова частини дистанції

Всі МоВідповідноПерехід спортсменів вздовж суддівських перил
Всі МВідповідно1Навантаження вірьовки при підйомі (між ПС, ТС)– 4
М1–М6,

М10–М60

Відповідно2Установка командної ТСП21,5– 0,4

Підйом спортсмена на маршруті

М5 М4ПС7 – ПС8

ПС5 – ПС6

3вільним (чистим) лазінням5037,5– 10,0
4комбінованим лазінням3324,8– 6,6
М3 М6ПС4 – ПС5

ПС8 – ПС9

5вільним (чистим) лазінням4533,8– 9,0
6комбінованим лазінням3022,5– 6,0
М1

М2

ПС1 – ПС2

ПС2 – ПС3

7вільним (чистим) лазінням4030,0– 8,0
8комбінованим лазінням2619,5– 5,2
М10

М20

ПС10 – ПС20

ПС20 – ПС30

9вільним (чистим) лазінням4533,8– 9,0
10комбінованим лазінням3022,5– 6,0
М30

М40

ПС40 – ПС50

ПС50 – ПС60

11вільним (чистим) лазінням5037,5– 10,0
12комбінованим лазінням3324,8– 6,6
М50

М60

ПС70 – ПС80

ПС80 – ПС90

13вільним (чистим) лазінням4030,0– 8,0
14комбінованим лазінням2619,5– 5,2

Транспортування контрольного вантажу

Всі МВідповідно15при підйомі, траверсі на собі96,8– 1,8
16витягуванням напряму по МР32,3– 0,6
17в підвішеному (L≤1,5 м) положенні до спортсмена86,0– 1,6
М7

М70

ПС8 – ПС11

ПС80 – ПС12

18спуск командними крутопохилими перилами64,5– 1,2

Спуски спортсменів по вірьовці (з рюкзаком або без)

Всі М

(по МЛ)

Відповідно19напряму по жорстко закріпленій вірьовці21,3– 0,4
20по вірьовці з самовипуском43,0– 0,8
Всі М

(по МЛ)

Суміжні ПС21косий спуск по жорстко закріпленій вірьовці64,5– 1,2
М7

М70

ПС8 – ПС11

ПС80 – ПС12

22командними крутопохилими перилами107,5– 2,0

Траверс схилу

М9

 

М90

ПС1 – ПС7

ПС7 – ПС1

ПС10 – ПС70

ПС70 – ПС10

23вільним лазінням вздовж суддівських перил3022,5– 6,0
24комбінованим лазінням вздовж суддівських перил2015,0– 4,0
25по суддівським перилам (з навантаженням перил)107,5– 2,0
М8

 

М80

ПС2 – ПС8

ПС8 – ПС2

ПС20 – ПС80

ПС80 – ПС20

26траверс маятником2015,0– 4,0

*)    ЗіП         – заявлені і пройдені,  ЗіН         – заявлені і не пройдені,         НзіП      – не заявлені і пройдені

МЛ        – маршрутний лист,          МР         – методичні роз’яснення