ЧУ 2018. Гірські перешкоди. Умови змагань чоловічих зв’язок

Міністерство молоді та спорту України
Федерація спортивного туризму України
Управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації
Львівська обласна федерація спортивного туризму

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ ЗІ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ – ГІРСЬКИЙ ТУРИЗМ

м. Львів, Чатові скелі                                                                                25–28 травня 2018 р.

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ ЧОЛОВІЧИХ ЗВ’ЯЗОК
ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ ВИДУ «ГІРСЬКІ ПЕРЕШКОДИ» НА ДИСТАНЦІЇ V КЛАСУ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці «Умови» слід розглядати разом з «Загальною частиною» умов проведення змагань.

1.2. Дистанція змагань зв’язок виду «Гірські перешкоди» (Маршрутний лист, п. 3.4) складається з двох частин:
1)        основної (нормативної + наднормативної) частини, яку зв’язка в обов’язковому порядку попередньо заявляє;
2)        додаткової (бонусної) частини, яку зв’язка попередньо не заявляє і проходить на свій розсуд.

1.3.     В «Загальних умовах» додатково вказані:
а)        основні положення по порядку виступу на дистанціях (§1);
б)        основні умови проходження дистанції «Гірські перешкоди» (§2);
в)        порядок визначення результатів та розподілу місць (§4).

 

2. ОБЛАДНАННЯ ДИСТАНЦІЇ

2.1.     Всі пункти (С, ПС і Ф), маршрути (М) і переходи (Мо), а також їх протяжність вказані на схемі (додається).

2.2.     Всі ПС обладнані подвійними перилами і зазначеною на схемі необхідною кількістю ТС у вигляді заглушених карабінів (кілець), такелажних пластин або петель, на що буде докладно звернуто увагу при показі дистанції.

 

3. ОПИС ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ

3.1.     Всі спортсмени під час виступу послідовно від старту (С1) і до фінішу (Ф2) відповідно до Маршрутного листа (п. 3.4) і згідно з поданою заявкою повинні пройти наступні обов’язкові маршрути основної частини дистанції і здійснити по ним транспортування одного неподільного контрольного вантажу (15 кг) способами, оговореними «Умовами» (див. табл.1).

3.2.     Мінімальний перелік обов’язкових маршрутів основної частини дистанції:

3.2.1.  Кожен спортсмен виконує:

а)        підйом лазінням (не менше трьох разів) по різним маршрутам М1 – М6 – варіант за вибором (табл.1);

б)        спуск по вірьовці (не менше двох разів) по маршрутам М1 – М6 після підйому – варіант за вибором (табл.1);

в)        спуск командними крутопохилими (похилими) перилами (один раз) по маршруту М9 після підйому – варіант (табл.1);

3.2.2.  Зв’язка виконує:

а)        траверс схилу (не менше одного разу) по маршрутам М7 або М8 – варіант за вибором (табл.1);

б)        транспортування контрольного вантажу по всім заявленим маршрутам – варіант за вибором (табл.1).

3.2.3.  Зв’язка повинна при подоланні маршрутів М1 – М6 встановити на них командні ТСП (із 1-го закладного елемента) на відстані не менше ніж 1 м від нижньої маркованої службою дистанції стаціонарної ТСП, але не менше двох одиниць на кожному із маршрутів – за вибором (табл.1).

3.3.     Сумарний набір висоти при підйомі лазінням під час виступу для кожного спортсмена зв’язки повинен складати не менше ніж 30 м.

 

4. ЗАЯВКА З ТАКТИКИ

В заявку з тактики команда включає відповідно до табл. 1:

4.1.     Маршрути, по яких виконується проходження дистанції від старту (С1) і до фінішу (Ф2).
4.2.     Обрані варіанти підйому кожного спортсмена зв’язки на всіх маршрутах.
4.3.     Зміну ведучого на кожному маршруті (якщо передбачена).
4.4.     Способи спусків кожного спортсмена зв’язки на всіх маршрутах (по вірьовці напряму, командними крутопохилими (похилими) перилами тощо).
4.5.     Способи транспортування контрольного вантажу на всіх маршрутах підйому і траверсу.
4.6.     Маршрути, при проходженні яких зв’язки планує установку командних ТСП та їх кількість.

 

3.4. МАРШРУТНИЙ ЛИСТ
виступів чоловічих зв’язок на дистанції V класу виду «Гірські перешкоди»

Номер маршруту і його граничні пункти.

Опис проходження маршруту

Контрольні часи

та умови їх виконання

Основна частина дистанції

Нормативний час                   – Тн =70 хв.

Загальний контрольний час – Тзг =80 хв.

Перший проміжний

контрольний час   – Тп1 =15 хв.

 

 

 

*     *   *

Якщо за Тп1 = 15 хв., два спортсмени не виконають перший підйом по маршруту до верхнього ПС,

зв’язка переводиться на проходження спрощеної частини дистанції з новим Тзг1 =25 хв.

 

Спрощена частина:

1. Завершення першого підйому обох спортсменів.

2. Спуск спортсменів по вірьовці в нижні ПС відповідно до зазначених маршрутів в заявці з тактики.

3. Перехід спортсменів вдовж суддівських перил Мо2 (при необхідності).

4. Фініш всієї команди з контрольним вантажем і всім спорядженням в Ф1

 

 

 

Відповідно до п.п. 3.1 и 3.2. Умов, необхідні з запропонованих нижче маршрутів команди проходять в довільному порядку по своєму вибору варіантів (див. табл. 1), дотримуючись контрольних часів Тп1, Тн и Тзг
*

М1 (ПС1 – ПС2), M2 (ПC3 – ПC4), М3 (ПС5 – ПС6),

М4 (ПС7 – ПС8), М5 (ПС9 – ПС10), М6 (ПС11 – ПС12)

Підйом всіх спортсменів (без або з контрольним вантажем) та доставка контрольного вантажу
*М3б (ПС5 – ПС13) + М8 (ПС13 – ПС14) + М6б (ПС14 – ПС11)

М6б (ПС11 – ПС14) + М8 (ПС14 – ПС13) + М3б (ПС13 – ПС5)

Траверс схилу всіма спортсменами і доставка контрольного вантажу
*

М7 (ПС1 – ПС13)

Траверс схилу маятником всіма спортсменами і доставка контрольного вантажу (при необхідності).
*

М1 (ПС2 – ПС1), M2 (ПC4 – ПC3), М3 (ПС6 – ПС5),

М4 (ПС8 – ПС7), М5 (ПС10 – ПС9), М6 (ПС12 – ПС11)

Спуск всіх спортсменів по вірьовці з контрольним вантажем
*

М9 (ПС12 – ПС15)

Спуск всіх спортсменів і контрольного вантажу командними крутопохилими (похилими) перилами
*

Ф2

Фінішування спортсменів зв’язки по варіанту основної частини
Додаткова частина дистанціїОцінка по колонці 6 (табл. 1)
М1 (ПС1 – ПС2), M2 (ПC3 – ПC4), М3 (ПС5 – ПС6),

М4 (ПС7 – ПС8), М5 (ПС9 – ПС10), М6 (ПС11 – ПС12)

Контрольні часи:

Тн и Тзг залишаються без змін.

 

Підйом 1-го спортсмена з суддівською страховкою на кожному маршруті

Проходження всіма спортсменами маршруту (підйом, спуск), не пройденого в основній частині, без контрольного вантажу (варіанти 4 –15, 22–25)

*) порядок (послідовність) проходження маршрутів Умовами не регламентується.

 

НОМІНАЛЬНА ОЦІНКА
способів і варіантів проходження дистанції V класу виду «Гірські перешкоди»
(виступи чоловічих зв’язок)

Таблиця 1

Маршрути№ варіантуОпис варіантів підйому, траверсу, спуску спортсменів та транспортування контрольного вантажуЗалікова оцінка, балів
ПозначенняГраничні

пункти

ПройденіЗіН,

m=0.20

ЗіП*,

к = 1

НЗіП*,

n=0.75

1234567

Основна і додаткова частина дистанції

Всі МоВідповідноПерехід спортсменів вздовж суддівських перил
Всі МВідповідно1Навантаження вірьовки при підйомі (між ПС, ТС)– 4
2Зміна ведучого в нижньому ПС86– 1,6
М1–М6Відповідно3Установка командної ТСП64,5– 1,2

Підйом спортсменів на маршруті

М3

М6

ПС5 – ПС6

ПС11 – ПС12

4вільним (чистим) лазінням – перший3022,5– 6,0
5комбінованим лазінням – перший2015,0– 4,0
6комбінованим лазінням – другий107,5– 2,0
М1

М2

ПС1 – ПС2

ПС3 – ПС4

7вільним (чистим) лазінням – перший4030,0– 8,0
8комбінованим лазінням – перший2619,5– 5,2
9комбінованим лазінням – другий139,8– 2,6
М4ПС7 – ПС810вільним (чистим) лазінням – перший6045– 12,0
11комбінованим лазінням – перший3929,3– 7,8
12комбінованим лазінням – другий1914,3– 3,8
М5ПС9 – ПС1013вільним (чистим) лазінням – перший8060,0– 16,0
14комбінованим лазінням – перший5037,5– 10,0
15комбінованим лазінням – другий2518,8– 5,0

Транспортування контрольного вантажу

Всі МВідповідно16при підйомі, траверсі на собі (за 1 рюкзак)96,8– 1,8
17при траверсі по командним перилам86,0– 1,6
18витягуванням напряму по МР32,3– 0,6
19витягуванням з супроводженням по МР43,0– 0,8
20в підвішеному (L≤1,5 м) положенні до спортсмена86,0– 1,6
М9ПС12 – ПС1521спуск командними крутопохилими (похилими) перилами64,5– 1,2

Спуски спортсменів по вірьовці (з рюкзаком або без)

Всі М

(по МЛ)

Відповідно22напряму по жорстко закріпленій вірьовці21,5– 0,4
23по вірьовці з самовипуском (останнього)43,0– 0,8
М3б+М3а

М6б+М6а

ПС6-ПС13-ПС5

ПС12-ПС14-ПС11

24з пересадкою по жорстко закріпленій вірьовці86,0– 1,6
Всі М

(по МЛ)

Суміжні ПС25косий спуск по жорстко закріпленій вірьовці64,5– 1,2
М9ПС12 – ПС1526командними крутопохилими (похилими) перилами107,5– 2,0

Траверс схилу

М3б + М8 +

+ М6б

М6б + М8 +

+ М3б

ПС5 – ПС13 –

– ПС14 – ПС11

ПС11 – ПС14 –

– ПС13 – ПС5

27вільним лазінням вздовж суддівських перил3022,5– 6,0
28комбінованим лазінням вздовж суддівських перил2015,0– 4,0
29по суддівським перилам (з навантаженням перил)107,5– 2,0
М7ПС1 – ПС1330траверс маятником2015– 4,0

*)    ЗіП         – заявлені і пройдені,          ЗіН         – заявлені і не пройдені,            НзіП      – не заявлені і пройдені,

МЛ        – маршрутний лист,            МР         – методичні роз’яснення