ЧУ 2018. Гірські перешкоди. Умови командних змагань

Міністерство молоді та спорту України
Федерація спортивного туризму України
Управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації
Львівська обласна федерація спортивного туризму

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ ЗІ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ – ГІРСЬКИЙ ТУРИЗМ

м. Львів, Чатові скелі                                                                                            25–28 травня 2018 р.

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОМАНДНИХ ЗМАГАНЬ ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ
ВИДУ «ГІРСЬКІ ПЕРЕШКОДИ» НА ДИСТАНЦІЇ V КЛАСУ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці «Умови» слід розглядати разом з «Загальною частиною» умов проведення змагань.

1.2. Дистанція командних змагань виду «Гірські перешкоди» (Маршрутний лист, п. 3.4) складається з двох частин:
1)        основної (нормативної + наднормативної) частини, яку команда в обов’язковому порядку попередньо заявляє;
2)        додаткової (бонусної) частини, яку команда попередньо не заявляє і проходить на свій розсуд.

1.3.     В «Загальних умовах» додатково вказані:
а)        основні положення по порядку виступу на дистанціях (§1);
б)        основні умови проходження дистанції «Гірські перешкоди» (§2);
в)        порядок визначення результатів та розподілу місць (§4).

 

1. ОБЛАДНАННЯ ДИСТАНЦІЇ

2.1.     Всі пункти (С, ПС і Ф), маршрути (М) і переходи (Мо), а також їх протяжність вказані на схемі (додається).

2.2.     Всі ПС обладнані подвійними перилами і зазначеною на схемі необхідною кількістю ТС у вигляді заглушених карабінів (кілець), такелажних пластин або петель, на що буде докладно звернуто увагу при показі дистанції.

 

1. ОПИС ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ

3.1.     Всі спортсмени під час виступу послідовно від старту (С1 та/або С2) і до фінішу (Ф1 або Ф2) відповідно до Маршрутного листа (п. 3.4) і згідно з поданою заявкою повинні пройти наступні обов’язкові маршрути основної частини дистанції і здійснити по ним транспортування двох неподільних контрольних вантажів (15 і 10 кг) способами, оговореними «Умовами» (див. табл.1).

3.2.     Мінімальний перелік обов’язкових маршрутів основної частини дистанції:

3.2.1.  Кожен спортсмен команди виконує:

а)        підйом лазінням (не менше трьох разів) по різним маршрутам М1 – М8 – варіант за вибором (табл.1);

б)        спуск по вірьовці (не менше двох разів) по маршрутам М1 – М8 після підйому – варіант за вибором (табл.1);

в)        спуск командними крутопохилими (похилими) перилами (один раз) по маршруту М12 або М13 після підйому – варіант (табл.1);

3.2.2.  Команда всім складом виконує:

а)        траверс схилу (не менше одного разу) по маршрутам М9 – М11 – варіант за вибором (табл.1);

б)        транспортування контрольного вантажу по всім заявленим маршрутам – варіант за вибором (табл.1).

3.2.3.  Команда повинна при подоланні маршрутів М1 – М8 встановити на них командні ТСП (із 1-го закладного елемента) на відстані не менше ніж 1 м від нижньої маркованої службою дистанції стаціонарної ТСП, але не менше двох одиниць на кожному із маршрутів – за вибором (табл.1).

3.3.     Сумарний набір висоти при підйомі лазінням під час виступу для кожного спортсмена команди повинен складати не менше ніж 30 м.

 

4. ЗАЯВКА З ТАКТИКИ

В заявку з тактики команда включає відповідно до табл. 1:

4.1.     Маршрути, по яких виконується проходження дистанції від старту (С1, С2) і до фінішу (Ф1, Ф2).
4.2.     Обрані варіанти підйому кожного спортсмена команди на всіх маршрутах.
4.3.     Зміну ведучого на кожному маршруті (якщо передбачена).
4.4.     Способи спусків кожного спортсмена команди на всіх маршрутах (по вірьовці напряму, командними крутопохилими (похилими) перилами тощо).
4.5.     Способи транспортування контрольних вантажів на всіх маршрутах підйому і траверсу.
4.6.     Маршрути, при проходженні яких команда планує установку командних ТСП та їх кількість.

 

3.4. МАРШРУТНИЙ ЛИСТ
командних виступів на дистанції V класу виду «Гірські перешкоди»

Номер маршруту і його граничні пункти.

Опис проходження маршруту

Контрольні часи

та умови їх виконання

Основна частина дистанції

Нормативний час                    – Тн =70 хв.

Загальний контрольний час – Тзг =80 хв.

Перший проміжний

контрольний час   – Тп1 =15 хв.

 

 

 

*     *   *

Якщо за Тп1 = 15 хв., два спортсмени не виконають перший підйом по різним маршрутам до верхніх ПС,

команда переводиться на проходження спрощеної частини дистанції з новим Тзг1 =25 хв.

 

Спрощена частина:

1. Завершення першого підйому всіх спортсменів.

2. Спуск спортсменів по вірьовці в нижні ПС відповідно до зазначених маршрутів в заявці з тактики.

3. Перехід спортсменів вдовж суддівських перил Мо1, Мо2, М11, Мо5, Мо6 (при необхідності).

4. Фініш всієї команди з контрольним вантажем і всім спорядженням в Ф1 або Ф2 (який є ближчим)

 

 

 

Відповідно до п.п. 3.1 и 3.2. Умов, необхідні з запропонованих нижче маршрутів команди проходять в довільному порядку по своєму вибору варіантів (див. табл. 1), дотримуючись контрольних часів Тп1, Тн и Тзг
*

М1 (ПС1 – ПС2), M2 (ПC3 – ПC4), М3 (ПС5 – ПС6),

М4 (ПС7 – ПС8), М5 (ПС9 – ПС10),

М6 (ПС11 – ПС12), М7 (ПС13 – ПС14), М8 (ПС15 – ПС16)

Підйом всіх спортсменів (без або з контрольним вантажем) та доставка контрольного вантажу.
*

М9 (ПС1 – ПС9), М9 (ПС9 – ПС1),

М10 (ПС9 – ПС15), М10 (ПС15 – ПС9)

Траверс схилу всіма спортсменами і доставка контрольного вантажу (при необхідності).
*

М11 (ПС9 – ПС13), М11 (ПС13 – ПС9)

Траверс схилу маятником всіма спортсменами і доставка контрольного вантажу (при необхідності).
*

М1 (ПС2 – ПС1), M2 (ПC4 – ПC3), М3 (ПС6 – ПС5),

М4 (ПС8 – ПС7), М5 (ПС10 – ПС9),

М6 (ПС12 – ПС11), М7 (ПС14 – ПС13) М8 (ПС16 – ПС15)

Спуск всіх спортсменів по вірьовці з контрольним вантажем.
*

М12 (ПС2 – ПС17), М13 (ПС16 – ПС18)

Спуск всіх спортсменів і контрольного вантажу командними крутопохилими (похилими) перилами.
*

Ф1 або Ф2

Фінішування всіх спортсменів команди

по варіанту основної частини.

Додаткова частина дистанціїОцінка по колонці 6 (табл. 1)

М1 (ПС1 – ПС2), M2 (ПC3 – ПC4), М3 (ПС5 – ПС6),

М4 (ПС7 – ПС8), М5 (ПС9 – ПС10),

М6 (ПС11 – ПС12), М7 (ПС13 – ПС14), М8 (ПС15 – ПС16)

Контрольні часи:

Тн и Тзг залишаються без змін.

 

Підйом 1-го спортсмена з суддівською страховкою на кожному маршруті.

Проходження всіма спортсменами маршруту(ов) (підйом, спуск), не пройденого(них) в основній частині, без контрольного вантажу (варіанти 4 – 20 та 27 – 29).

*) порядок (послідовність) проходження маршрутів Умовами не регламентується.

 

НОМІНАЛЬНА ОЦІНКА
способів і варіантів проходження дистанції V класу виду «Гірські перешкоди» (командні виступи)

Таблиця 1

Маршрути№ варіантуОпис варіантів підйому, траверсу, спуску спортсменів та транспортування контрольного вантажуЗалікова оцінка, балів
Позна-

чення

Граничні

пункти

ПройденіЗіН,

m=0.20

ЗіП*,

к = 1

НЗіП*,

n=0.75

1234567

Основна і додаткова частина дистанції

Всі МоВідповідноПерехід спортсменів вздовж суддівських перил
Всі МВідповідно1Навантаження вірьовки при підйомі (між ПС, ТС)– 4
2Зміна ведучого в нижньому ПС86– 1,6
М1–М10Відповідно3Установка командної ТСП64,5– 1,2

Підйом спортсменів на маршруті

М1

М4

ПС1 – ПС2

ПС7 – ПС8

4вільним (чистим) лазінням – перший3022,5– 6,0
5комбінованим лазінням – перший2015,0– 4,0
6комбінованим лазінням – другий та наступні107,5– 2,0
М5

М7

ПС9 – ПС10

ПС13 – ПС14

7вільним (чистим) лазінням – перший4030,0– 8,0
8комбінованим лазінням – перший2619,5– 5,2
10комбінованим лазінням – другий та наступні139,8– 2,6
М2ПС3 – ПС411вільним (чистим) лазінням – перший6045– 12,0
12комбінованим лазінням – перший3929,3– 7,8
14комбінованим лазінням – другий та наступні1914,3– 3,8
М3

М8

ПС5 – ПС6

ПС15 – ПС16

15вільним (чистим) лазінням – перший8060,0– 16,0
16комбінованим лазінням – перший5037,5– 10,0
17комбінованим лазінням – другий та наступні2518,8– 5,0
М6ПС11 – ПС1218вільним (чистим) лазінням – перший10075– 20,0
19комбінованим лазінням – перший6045– 12,0
20комбінованим лазінням – другий та наступні3022,5– 6,0

Транспортування контрольного вантажу

Всі МВідповідно21при підйомі, траверсі на собі (за 1 рюкзак)96,8– 1,8
22при траверсі по командним перилам86,0– 1,6
23витягуванням напряму по МР32,3– 0,6
24витягуванням з супроводженням по МР43,0– 0,8
25в підвішеному (L≤1,5 м) положенні до спортсмена

(за 1 рюкзак)

86,0– 1,6
М12

М13

ПС2 – ПС17

ПС16 – ПС18

26спуск командними крутопохилими (похилими) перилами (за весь вантаж)64,5– 1,2

Спуски спортсменів по вірьовці (з рюкзаком або без)

Всі М

(по МЛ)

Відповідно27напряму по жорстко закріпленій вірьовці21,5– 0,4
28по вірьовці з самовипуском (останнього)43,0– 0,8
Всі М

(по МЛ)

Суміжні ПС29косий спуск по жорстко закріпленій вірьовці64,5– 1,2
М12

М13

ПС2 – ПС17

ПС16 – ПС18

30командними крутопохилими (похилими) перилами107,5– 2,0

Траверс схилу

М9ПС1 – ПС9

ПС9 – ПС1

31вільним лазінням вздовж суддівських перил3022,5– 6,0
32комбінованим лазінням вздовж суддівських перил2015,0– 4,0
33по суддівським перилам (з навантаженням перил)107,5– 2,0
М10ПС9 – ПС14

ПС14 – ПС9

34вільним лазінням вздовж суддівських перил10075– 20,0
35комбінованим лазінням вздовж суддівських перил6045– 12,0
36по суддівським перилам (з навантаженням перил)2015,0– 4,0
М11ПС9 – ПС13

ПС13 – ПС9

37траверс маятником2015– 4,0

 

*)    ЗіП         – заявлені і пройдені                                                      МЛ        – маршрутний лист

ЗіН         – заявлені і не пройдені                                                 МР         – методичні роз’яснення

НзіП      – не заявлені і пройдені