Чемпіонат Львівської області 2015 Загальні умови

 

 

Управління молоді та спорту Львівської облдержадміністрації

Львівська обласна федерація спортивного туризму

Відкритий Чемпіонат Львівської області зі спортивного гірського туризму

 

Чатові скелі, Львівська область                                                                           17-19 квітня 2015 р.

 

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

§1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Змагання проводяться відповідно до діючих:

а) Правил змагань зі спортивного туризму (розділи 1 і 3, пп. 3.1÷3.12 і 3.15);

б) «Методичних роз’яснень з суддівства змагань зі спортивного гірського туризму», затверджених Виконкомом ФСТУ 17.04.2010 року з доповненнями 24.11.2012 року (далі – «МР»);

в) умов проведення змагань з видів програм (далі – «Умови» виду) «Рятувальні технічні прийоми» і  «Гірські перешкоди»;

д) загальних умов (далі – «Загальні умови») з Додатками 1÷4.

1.2. Дистанції змагань складаються  з двох частин,: основної і додаткової.

1.3. Умови проходження основної частини дистанцій наведені в умовах відповідного виду.

1.4. Умови проходження додаткової (бонусной) частини дистанції наступні:

1.4.1. Команда може приступити до виконання програми бонусної (додаткової) частини тільки, якщо дотримуються наступні дві вимоги:

а) після проходження основної частини дистанції;

б) при економії нормативного часу (Тн).

1.4.2. Команди, які перевищили Тн при проходженні основної частини дистанції, але в межах Тзг, втрачають право проходити додаткову (бонусну) частину.

1.4.3. Для проходження додаткової частини дистанції команда здійснює перехід уздовж суддівських перил від кінцевого ПС основної частини дистанції до  початкового ПС додаткової частини.

1.4.4. Додаткову (бонусну) частину дистанції команди проходять згідно  Маршрутного листа №1 і способами (проходять і виконують), обумовленими «Умовами» (таблиця 1).

1.5. На проходження дистанцій встановлюються три види контрольних часів : загальний (Тзг, Тзг1), нормативний (Тн) і проміжний (Тп).

1.5.1. Укорочений варіант проходження дистанції не заявляється.

1.5.2. Команди, які не уклалися в Тзг, Тзг1 фінішують «за особливими умовами» (п. 1.9.3).

1.6. Черговість виступу визначається жеребкуванням, а порядок стартів на дистанціях обумовлюється ГСК додатково.

1.6.1. У передстартову зону звۥ’язка зобов’язана явитися з усім спорядженням відразу ж після старту попередньої зв’язки або по виклику. При невиконанні цієї вимого зв’ۥязка до виступу не допускається.

1.6.2. Після виклику в стартову зону (до старту) і по витіканню 5 (п’яти!) хвилин незалежно від міри готовності учасників суддями дається старт. Збільшити передстартовий час може тільки головний суддя або його заступник з виду за наявності, на їх думку, поважних причин.

1.6.3. Перед стартом усі учасники повинні стати на самостраховку, а ведучий (перший), у тому числі «потерпілий» №1, – закріпити до себе суддівську страховку.

1.6.4. Суддівськими перилами і суддівською страховкою для проходження маршруту може скористатися тільки перший учасник зв’язки.

1.6.5.  «Потерпілий» (учасник) – завжди забезпечується суддівською страховкою.

1.6.6. До старту навантаження елементів рельєфу і обладнання дистанції, окрім перил самостраховки (ТС), не допускається.

1.7. При проходженні дистанції і оцінці дій учасників зв’язок слід керуватися, в першу чергу Правилами і «МР», зокрема:

1.7.1.  Початок і закінчення проходження маршруту – див. п.п. 2.2, 2.7 «МР».

1.7.2.  Командна і суддівська страховка – див.п.п. 29.1÷29.4, 10.1, 10.2, 11.1÷11.3, 11.1.1÷11.1.4, §9 «МР».

1.7.3. Самостраховка – див.п.п. 11.4 і 29.5 «МР».

1.7.4.  Техніка руху – див.§14 – §15,  «МР».

1.7.5.  Транспортування потерпілого – див.п.п. 4.1÷4.4,  19.7 – 19.8 «МР».

1.7.6.  Транспортування контрольного вантажу – див.§3 «МР».

1.7.7. Транспортування спорядження – див.п.п. 30.2, 11.1.1, 15.3÷15.5, і 19.2 «МР».

1.7.8. Вимоги до спорядження – див.п.п. 30.2 і 19.2 «МР».

1.7.9. Використання вірьовок і вузлів – див.п.п. 2.5,  11.1.2,  19.3÷19.5,  28.2  і  30.1 «МР».

1.7.10. Підйом учасника за допомогою затискачів – див. п. 2.3.7.-2.3.8. «МР».

1.7.11. Вихід і використання опори за обмеженням см §16 – §17 «МР».

1.7.12. Переправи – див.п.п. 5.1, 11.4  і  30,4 «МР».

1.8. При натягуванні перил переправ усіх видів затискачі із зубчастими кулачками в системі поліспасту допускається використовувати тільки при одному рухливому блоці.

1.8.1. Крутопохила командна переправа повина бути обладнана подвійними командними перилами,   які натягаються  як згори, так і знизу.

1.8.2. Після натягнення перил переправи мають бути зняті усі елементи поліспасту з рухливої гілки з окремого мотузка, а також затискач, що безпосередньо сприймає натягнення перил, в системі поліспастів усіх видів.

1.8.3. Достатність натягнення перил переправи контролюється лінією обмеження (ЛО) на початковій і протилежній (цільовий) стороні.

1.8.4. Межі маршруту переправи позначаються на початковій і протилежній (цільовий) стороні лінією обмеження (ЛО).

1.8.5. При переправах усіх видів причеплення до перил здійснюють згідно з вимогами п. 5.1.7;   30.4.5  «Методичних роз’яснень».

1.9. Дистанція вважається пройденою, якщо виконані «Умови» виду і вказівки «Загальних умов» з усіма доповненнями, змінами і уточненнями, визначеними Протоколом перегляду дистанцій і Протоколом наради ГСК з представниками.

1.9.1. Якщо учасники  пройшли маршрут або виконали технічний прийом не заявленими або не обумовленими «Умовами» способами, то маршрут або прийом не зараховується. Звۥ’язка отримує штраф у розмірі його оцінки по колонці 7 (таблиця1 Умов) і продовжує виступ.

19.2. Команда (учасники) можуть бути зняті зі змагань або дистанції  за порушення, які оговорені в п.3.3.5 Правил.

1.9.3.  «Умови» передбачають «фініш за особливими умовами» – згідно з вказівками п. 2.9 «МР» з уточненнями, обумовленими в §4 «Загальних умов».

1.10. Вимоги до техніки руху і страховки виду «Гірські перешкоди» поширюються на аналогічні порушення у виді «Рятувальні технічні прийоми» і навпаки.

1.11. Якщо покарання за допущені при виступі помилки і порушення не обумовлене Правилами, «МР», Положенням, «Умовами» або «Загальними умовами», то їх оцінюють з точки зору порушень техніки руху і страховки в гірському туризмі і в альпінізмі.

1.12. ГСК залишає за собою право вносити зміни в усі частини умов до першого жеребкування.

1.13. Заявки з тактики (далі – Заявка) здаються в ГСК в наступному порядку:

1.13.1. На складання Заявки виділяється час, обумовлений після показу дистанцій і роз’яснення тренерам/представникам (капітанам) умов проведення змагань.

1.13.2. Порядок і черговість обов’язкової здачі Заявок обумовлюється ГСК.

 

1.13.3. Команди, що не здали Заявку:

а) у  встановлений графіком час – караються штрафом 10 балів на учасника;

б)  після початку виступу з виду – зняття з цього виду змагань (1.14.4).

1.14. Невід’ємною частиною «Загальних умов» є наступні Додатки:

1.14.1 Додаток 1. Способи виконання технічних прийомів.

1.14.2. Додаток 2. Особливі випадки суддівства тактики.

1.14.3. Додаток 3. Умови подачі і розгляду Протестів.

1.14.4.  Додаток 4. Особливі умови допуску до змагань.

§2. ВИД «ГІРСЬКІ ПЕРЕШКОДИ»

2.1. Страховка учасника допускається тільки в межах одного маршруту (між суміжними ПС) через страхувальний пристрій, закріплений на ПС, де знаходиться той, що страхує.

2.2. При траверсі між ПС до  суддівських перил мають бути причеплені обидві самостраховки. На ТПС ковзаючі карабіни перечіплюються по черзі.

2.3. При спуску по мотузці не допускати  порушень, обумовлених п. 19.5.5-19.5.7 «МР».

Тільки для виду «Гірські перешкоди»:

2.4. Кількість зривів при проходженні маршрутів не обмежена. Штраф за один зрив – 5 балів.

§3. ВИД  «РЯТУВАЛЬНІ  ТЕХНІЧНІ  ПРИЙОМИ»

3.1. Організація спуску/підйому «потерпілого» здійснюється згідно з вказівками §4 «МР», а виконання технічних прийомів – згідно з вказівками Додатку 1 до «Загальних умов».

3.2. Кожен учасник зв’язки стає «потерпілим» на підйомі і спуску по черзі (через раз).

3.3. Характер травми «потерпілого» обумовлюється в Маршрутному листі №1 або вибирається зв’язкою на власний розсуд згідно «Умов».

3.4. Незалежно від характеру «травми» допомога з боку «потерпілого» при транспортуванні не допускається і слідує попередження, штраф 3,5,10 балів і потім не зараховується прийом.

3.5. У разі порушення вимог пунктів 3.1, 3.2, 3.3 і 3.4 виконання технічного прийому (проходження маршруту) не зараховується і зв’язка отримує штраф у розмірі його оцінки по колонці 7 (таблиця 1 Умов).

3.6. «Кокон» зв’язки в’яжуть з основної мотузки (не менше 8 петель) з укладанням «потерпілого» на килимок з урахуванням недопущення можливих порушень, обумовлених п. 19.7.3 «МР».

3.6.1. При в’язанні «кокона» необхідно для транспортування передбачити не менше трьох фіксованих петель для підвіски,  які не здавлюють «потерпілого».

3.7.   Вۥязання ношів та їх транспортування повино виконуватись згідно п.п. 19.7.1-19.7.2 «МР».

3.8. При спуску-підйомі «потерпілого»:

3.8.1. Аварійний (фіксуючий) пристрій – виконується згідно з вказівками п.п. 4.3.6 і 4.3.7 «МР».              

3.8.2. Фіксація «потерпілого» за спиною у супроводжуючого – здійснюється згідно з вказівками п.п. 4.3.4, 4.3.5, 19.8.1 «МР».

3.8.3. Не допускати порушень, обумовлених п. 19.8  «МР».

4.ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

4.1. Загальні положення

4.1.1. Результат виступу зв’язки в кожному виді визначається окремо.

4.1.2. При проходженні дистанції виду «Гірські перешкоди» оцінюються виконанням техніки і страховки, а також транспортуванням контрольного вантажу кожним учасником на кожному маршруті, виду «Рятувальні технічні прийоми» – транспортування «потерпілого», а також виконання технічних прийомів (наприклад, «самовилаз» або підйом учасника з «тріщини»).

4.1.3. Зв’язки, які пройшли дистанцію:

а) з економією Тн – за кожну хвилину економії можуть на вибір:

–   отримати бонус в розмірі 1 бал;

–   пройти маршрут (виконати технічний прийом) додаткової частини (див. відповідний Маршрутний лист для кожного виду програми);

б) за перевищення Тн, але в межах Тзг – за кожну хвилину штраф – 3бали.

4.1.4. Зв’язки, які не вклалися в загальний контрольний час при проходженні відповідного варіанту дистанції (основного, укороченого) фінішують «за особливими умовами» тобто по закінченню часу припиняють виступ і отримують штрафи:

а) основний – за заявлені і не пройдені маршрути (не виконані технічні прийоми) згідно таблиці 1 «Умови»;

б) додатковий – згідно п.п.2.9.3, 2.9.4 і 2.9.5. «Методичних роз’яснень…».

1) за кожний пункт (ПС/ТС, ПСП, КП, у тому числі Ф), які не відвідав або не встиг пройти кожен:

учасник зв’язки, у виді «Гірські перешкоди»                  –   5 балів,

– рюкзак з контрольним вантажем                                –   5 балів;

потерпілий («лялька» )                                              –   10 балів,

2) незалежно від місця розташування на дистанції за кожного:

учасника команди (зв’язки) у виді

«Рятувальні технічні прийоми»                                          –   10 балів,

– одиницю основного спорядження                                   –   5 балів.

4.2 Порядок визначення результатів на окремій дистанції

а) 1-а група – зв’язки, які пройшли основний  варіант дистанції, а також фінішування за «особливими умовами» ;

б) 2-а група – зв’язки, які пройшли вкорочений варіант дистанції, а також фінішували за «особливими умовами».

4.3. Командний залік в кожному виді програми.

Залік серед команд, які виступають на дистанціях різного класу роздільний.

Залік серед чоловічих і змішаних зв’язок для кожного класу дистанції роздільний.

Командний результат визначається за сумою місць, зайнятих чоловічою і змішаною зв’язками команди.

Команда, у якої відсутня змішана зв’язка, отримує залік з однієї кращої чоловічої зв’язки і займають місця після команд, у яких є залік за обидві зв’язки.

Команда, у якої відсутня чоловіча зв’язка, отримує залік з двох змішаних зв’язок (місце кращої з них іде в залік серед змішаних зв’язок, місце другої – в залік серед чоловічих зв’язок).