Чемпіонат України – 2017, юнаки. Загальні умови

Міністерство молоді та спорту України
Міністерство освіти і науки України
Управління молоді, фізичної культури і спорту Запорізької облдержадміністрації
Федерація спортивного туризму України
Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді
Запорізька обласна федерація спортивного туризму

ІІІ ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ СЕРЕД ЮНАКІВ ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОМУ ТУРИЗМУ
м. Запоріжжя, скелі о. Хортиця                                                             05-08 жовтня 2017 р.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ НА СКЕЛЬНОМУ РЕЛЬЄФІ

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Змагання проводяться відповідно до:
1) чинних Правил змагань зі спортивного туризму (розділи 1 і 3, пп. 3.1 ÷ 3.12 і 3.15, далі – «Правила»);
2)
Методичних роз’яснень щодо суддівства змагань зі спортивного гірського туризму, 2-а редакція, затверджених Виконкомом ФСТУ 24.11.2012 року (далі – «МР»);
3) Регламенту проведення чемпіонату України зі спортивного туризму – гірський туризм (юнаки) (далі – «Регламент»);
4) Умов проведення змагань по кожному з видів програми «Рятувальні технічні прийоми» і «Гірські перешкоди» (далі – «Умови» виду);
5)
Загальних умов (далі – «Загальні умови») з Додатками 1 – 4.

1.2. Дистанції змагань складаються з двох частин (див. Умови): основної і додаткової (бонусної).

1.3. Умови проходження додаткової частини дистанції:

1.3.1. Команда може приступити до виконання програми бонусної частини тільки:
1) після завершення проходження основної частини дистанції в повному обсязі, тобто після проходження (виконання) мінімального переліку маршрутів (спецприйомів), які відповідають заявленим командою в своїй заявці з тактики;
2) при економії нормативного часу (Тн) при завершенні проходження основної частини дистанції.

1.3.2. Для проходження додаткової частини дистанції команда здійснює перехід уздовж суддівських перил від кінцевого ПС основної частини дистанції до ПС, з якого починається додаткова частина (якщо необхідно).

1.3.3. Додаткову ​​частину дистанції команда проходить по маршрутах, вказаних в Маршрутному листі і способами (проходить і виконує), обумовленими «Умовами» (табл.1).

1.3.4. При проходженні додаткової частини дистанції допускається виконання командою на вибір тільки одного варіанту підйому + спуску в межах одного маршруту з числа запропонованих додатковою частиною в Маршрутному листі.

1.3.5. Маршрути (спецприйоми), пройдені (виконані) при проходженні додаткової частини зараховуються, якщо вони були повністю завершені (постановка на самостраховку в цільовому ПС) в межах загального часу (Тзг), а також, якщо їх пройшли (виконали) всі спортсмени команди (у виді «Рятувальні технічні прийоми» для спортсмена, який бере участь в підйомі «потерпілого» і забезпечує верхню командну страховку з нижнього ПС, підйом в верхній ПС необов’язковий).

1.4. На проходження дистанцій встановлюються три види контрольних часів: загальний (Тзг), нормативний (Тн) і проміжний (Тп).

1.4.1. Кількість проміжних контрольних часів Тп і відповідних їм Тзг в кожному виді програми визначається «Умовами».

1.4.2. Команди, які не вклалися в Тзг, Тзг1, Тзг2, фінішують «за особливими умовами» (п. 4.1.4).

1.5. Черговість виступів визначається жеребкуванням, а порядок стартів на дистанціях обумовлюється ГСК додатково з урахуванням можливого розсіювання.

1.5.1. У передстартову зону кожна команда зобов’язана з’явитися з усім спорядженням і в повному складі відразу ж після старту попередньої команди або за викликом. При порушенні даної вимоги команди не допускаються до виступу.

1.5.2. Відповідно до п. 3.15.6.14 «Правил», команда перед стартом повторно пред’являють спорядження для перевірки судді при учасниках (заступнику головного судді з виду).

1.5.3. Після виклику до старту (в стартову зону) і по закінченню 5 (п’яти!) хвилин, незалежно від ступеня готовності спортсменів, суддями дається старт. Збільшити передстартовий час може тільки головний суддя або його заступник з виду при наявності, на їхню думку, поважних на те причин.

1.5.4. До старту всі командні вірьовки, які спортсмени беруть для проходження дистанції, повинні перебувати в збухтованому стані і без будь-яких вузлів.

1.5.5. Не допускається брати на дистанцію заздалегідь зібрані елементи страховочних, транспортних (спускових або підйомних) систем.

1.5.6. Перед стартом всі спортсмени повинні стати на самостраховку, а ведучий (перший), в тому числі «потерпілий» №1, – закріпити до себе суддівську страховку. До старту навантаження елементів рельєфу і обладнання дистанції, крім перил самостраховки (ТС), не допускається.

1.6. При проходженні маршрутів і виконанні спецприйомів:

1.6.1. Вимоги до техніки руху і страховки виду «Гірські перешкоди» поширюються на аналогічні порушення у виді «Рятувальні технічні прийоми» і навпаки.

1.6.2. Суддівська страховка надається спортсменам до старту. За наявність на спортсменах під час виступу суддівської страховки відповідають самі спортсмени. «Потерпілий» забезпечується суддівською страховкою завжди.

1.6.3. Відповідно до п. 30.2.9 та п 19.2 «МР» команда використовує своє спорядження виключно за призначенням і схемами, які визначені розробниками-виробниками. Спірні питання відносно застосування того чи іншого спорядження вирішуються технічною комісією.

1.6.4. При переході між маршрутами волочіння вірьовок (петель, кінців) не допускається (1-й раз попередження, 2-ий і наступні рази – штраф по 3 бали).

1.6.5. Всі роботи по зніманню (просмикуванню) командних вірьовок виконуються тільки в граничних ПС пройденого маршруту.

1.6.6. При переходах з перечепленням між верхніми ПС до суддівських перил повинні одночасно бути пристебнуті обидві самостраховки. У ТСП ковзаючі карабіни перечіпляються по черзі.

1.6.7. Нижній кінець вірьовки після спуску першого спортсмена повинен бути жорстко закріплений в нижній ПС/ТС з запасом робочої частини у вигляді петлі довжиною не більше 1,5 м (крім спуску з самовипуском останнього).

1.6.8. Підніжжя схилу знаходиться за межами дистанції (за лінією обмеження) і навантажувати його спортсменам допускається тільки після постановки на самостраховку, якщо інше не обумовлено Умовами (інакше штраф «використання опори за обмеженням»).

1.6.9. При спуску по вірьовці всіх спортсменів руки тих, хто спускається, і тих, хто страхує, повинні бути в рукавичках (рукавицях).

1.6.10. Організація страховки (суддівської, командної і самостраховки) – згідно з п.п. 29.1 – 29.5 та інших «МР».

1.6.11. Допускається фіксувати страховочну і транспортну вірьовки або шляхом установки після її виходу з спускового (страховочного) пристрою петлі зі схоплюючим вузлом, вузлом Бахмана або відповідного вірьовочного затискача, або застосуванням відповідних страхуючих пристроїв (наприклад, Gry-gry).

1.6.12. При підйомі першого спортсмена за допомогою затискачів, навколо перильної (несучої) вірьовки над верхнім затискачем з репшнура діаметром 6 мм в’яжеться підстраховуючий схоплюючий вузол, петля від якого кріпиться до спортсмена безпосередньо або через затискач.

1.6.13. Закріплення несучих вірьовок – з недопущенням порушень, обумовлених п.19.4 «МР».

1.6.14. Якщо в момент фінішу «за особливими умовами» всі спортсмени, що залишилися на дистанції, не забезпечені достатньою кількістю вірьовок для організації спуску і командної страховки, тобто для завершення безпечного виступу, команда знімається з дистанції.

1.6.15. Все вірьовочні вузли, які застосовуються спортсменами для організації страховочних, транспортних (спускових або підйомних) систем повинні застосовуватися виключно у відповідності зі своїм призначенням.

1.7. При проходженні основної частини дистанції не допускається перевищувати заявлену в заявці з тактики кількість маршрутів (спецприйомів).

1.8. Початок і закінчення проходження маршруту – див. п.п.2.2 і 2.7 «МР».

1.9. При натягуванні перил переправ всіх видів затискачі з зубчастими кулачками в системі поліспаста допускається використовувати тільки при одному рухомому блоці і при натягуванні перил не більше ніж двома спортсменами.

1.9.1. Після натягування перил переправи поліспастом з рухомою гілкою з окремою вірьовки повинні бути зняті всі елементи поліспаста, а також затискачі в системі поліспастів всіх видів.

1.9.2. Достатність натягу перил переправи контролюється лінією обмеження (ЛО) на вихідній та / або протилежній (цільової) стороні.

1.9.3. Кріплення спортсменів до перил на переправах всіх видів здійснюють згідно з вимогами п.5.1.7 «МР». 1.10. Дистанція вважається пройденою, якщо виконані «Умови» і «Загальні умови» з усіма доповненнями, змінами та уточненнями, визначеними Протоколами перегляду дистанцій і наради ГСК з представниками.

1.10.1. Якщо команда пройшла маршрут або виконала спецприйом (вчинила дію) способами, не обумовленими «Умовами» (табл.1), то його проходження (виконання) оцінюється відповідно до Додатку 4.

1.10.2. За порушення інших вимог Умов (п. 1.10.1) команда знімається з дистанції, якщо інше спеціально не обумовлено «Умовами».

1.10.3. Якщо покарання за допущені при виступі помилки і порушення не обумовлено Правилами, «МР», Регламентом, «Умовами» або «Загальними умовами», то їх оцінюють з точки зору порушень техніки руху і страховки в гірському туризмі та / або в альпінізмі.

1.11. Фініш команди визначається по падінню останньої просмикнутої вірьовки за умови виконання командою відповідної частини дистанції в повному обсязі або при відмові від просмикування вірьовок, але за умови дотримання вимог п.2.7.1 «МР».

1.11.1. Спортсмени, все командне спорядження і весь контрольний вантаж повинні фінішувати в межах однієї фінішної площадки Ф.

1.11.2. «Умови» передбачають «фініш за особливими умовами» – згідно з вказівками п.2.9. «МР» з уточненнями, обумовленими в §4 «Загальних умов».

1.12. Якщо команда під час виступу в одному з видів показала свою явну непідготовленість (більше 3-х підказок тренера / представника / запасного учасника), то відповідно до п.3.3.5. Правил по визначенню головного судді (або заст. гол. судді з виду) ГСК змагань має право зняти команду з подальшого виступу в даному виді.

1.13. ГСК залишає за собою право:

1.13.1. Зміни, що вносяться до Умов за потребою, доводяться до відома команд на спільному засіданні ГСК з представниками.

1.13.2. Контрольні часи (Тп, Тн і Тзг) коригують тільки до початку старту четвертої команди, за умови проходження трьома попередніми командами основної частини дистанції в повному обсязі.

1.14. Заявки з тактики (далі – Заявка) здаються в ГСК в наступному порядку:

1.14.1. На складання Заявки виділяється час, обумовлений після показу дистанцій і роз’яснення тренерам / представникам (капітанам) умов проходження дистанції і проведення змагань.

1.14.2. Порядок, час і черговість обов’язкової здачі Заявок обумовлюються ГСК.

1.14.3. Команди, які не здали Заявку, караються:

1) у встановлений графіком час – штрафом 20 балів;

2) після початку виступів з даного виду – зняття з даного виду змагань.

1.15. Невід’ємною частиною «Загальних умов» є наступні Додатки (див. п. 1.1, п.п. 5):

1.15.1. Умови подачі та розгляду Протестів викладені в Додатку 1.

1.15.2. Особливі умови допуску до змагань обумовлені в Додатку 2.

1.15.3. Способи виконання спецприйомів в Додатку 3.

1.15.4. Окремі випадки суддівства тактики в Додатку 4.

2. ВИД «ГІРСЬКІ ПЕРЕШКОДИ»

2.1. Страховка спортсмена на дистанції допускається тільки в межах одного маршруту (між суміжними ПС) через страхувальний пристрій, закріплений на ПС, де знаходиться той, хто страхує.

2.2. Транспортування контрольного вантажу.

2.2.1. Підйом контрольного вантажу здійснюють відокремлено тільки при відсутності на нижньому ПС спортсменів.

2.2.2. Транспортування контрольного вантажу на траверсах здійснюють тільки на собі, якщо інше спеціально не обумовлено «Умовами».

2.2.3. Спуск контрольного вантажу тільки на собі або по крутопохилих перилах окремо від спортсменів.

2.2.4. При спуску об’єднувати контрольний вантаж для одночасного транспортування допускається тільки по крутопохилих перилах.

2.2.5. Не допускається контрольний вантаж або спорядження залишати на верхньому та/або нижньому ПС не закріпленими (1-й раз попередження, 2-ий – штраф згідно Правил).

2.2.6. Транспортування одним спортсменом двох рюкзаків з контрольним вантажем не допускається.

2.2.7. Розподіл контрольного вантажу – в двох окремих рюкзаках, по одному для кожної пари спортсменів.

2.3. Всі спуски спортсменів повинні відповідати існуючим маршрутам дистанцій.

2.3.1. При спуску спортсмени повинні дотримуватися вимог п.п. 2.6 і 19.5 «МР».

2.4. Повторне проходження маршруту одним і тим же спортсменом не зараховується.

2.4.1. Проходження командою маршрутів траверса схилу М8… М10 більше 1-го разу, оцінюється як перехід уздовж суддівських перил.

2.4.2. Проходження спортсменами команди різних маршрутів траверса схилу окремими парами не допускається, тобто траверс схилу проходиться по одному маршруту і тільки в складі команди.

2.4.3. При проходженні спортсменами команди дистанції допускається використовувати в якості ТСП тільки марковані службою дистанції стаціонарні ТСП, організовані на скельних (шлямбурних) гаках.

2.4.4. При проходженні спортсменами команди вперше маршрутів М1 – М7 допускається установка на них командних ТСП на відстані не менше ніж 1,5 м від нижньої маркованої службою дистанції стаціонарної ТСП, але не більше ніж двох одиниць на кожному з маршрутів.

2.4.5. Командна ТСП встановлюється один раз тільки першим (ведучим) спортсменом команди, що здійснює підйом з нижньою командною страховкою, при цьому відстань між командними ТСП має бути не менше, ніж зріст спортсмена, який їх встановлює.

2.4.6 Спускові командні вірьовки після спуску по маршруту, по якому буде виконуватись наступний підйом, повинні бути просмикнуті.

2.5. Суддівська страховка для першого спортсмена команди на кожному з маршрутів підйому (основної та додаткової частини) надається команді один раз!

2.6. Маршрути додаткової частини команда вибирає з числа маршрутів, невикористаних у основній частині. Допускається проходження парами різних маршрутів.

2.7. При зриві першого (ведучого) на кожному маршруті з зависанням на суддівській страховці спортсмен карається штрафом по 3 бали за кожен зрив.

2.7.1. Кількість зривів при проходженні маршрутів не обмежена.

2.8. Допомога напарника (підсаджування, опора на тіло) на всіх маршрутах підйому не допускається, а проходження маршруту при цьому не зараховується.

2.9. Необхідні відомості для проходження дистанції ГП:

2.9.1. Порядок проходження маршрутів – довільний.

2.9.2. Командні крутопохилі перила обладнуються командами одинарними.

2.9.3. Допускається допоміжна робота спортсменів на дистанції (поправити вірьовку тощо) за умови їх надійної фіксації на командній вірьовці, а також при забезпеченні їх надійної командною страховкою.

2.10. На дистанції виду «Гірські перешкоди» допускається застосування драбинок, які мають не більше 3-х сходинок або петель і довжиною не більше 1,5 м.

2.10.1. Застосування драбинок, петель допускається тільки на самостійно встановлених ШТО.

2.11. Приймаються різні оцінки проходження спортсменами маршрутів підйому: для першого (піднімається з нижньою командною страховкою) і наступних (піднімаються з верхньою командною страховкою), див. Таблицю 1.

3. ВИД «РЯТУВАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПРИЙОМИ»

3.1. Організація спуску/підйому «потерпілого» здійснюється згідно з вказівками п. 4.3 «МР», а виконання спецприйомів – згідно з вказівками Додатка 3 «Загальних умов».

3.2. Кожен спортсмен стає «потерпілим» відповідно до вказівок п. 4.4.1., перестає бути «потерпілим» – п.4.4.4 і повторно може стати «потерпілим» – згідно п. 4.4.5 «МР».

3.3. Характер травми «потерпілого» обумовлюється в Маршрутному листі і Таблиці №1 «Умов».

3.4. У разі порушення вимог пунктів 3.1, 3.2 та / або 3.3 виконання спецприйому (проходження маршруту) не зараховується.

3.5. Період перебування спортсмена «потерпілим» – з моменту зняття з самостраховки і до постановки на самостраховку.

3.5.1. Зміна «потерпілого» відбувається на кожному маршруті, після виконання кожного спецприйому (крім п.3.6.4.2).

3.6. «Кокон» спортсмени в’яжуть з основної вірьовки (не менше 8 петель) з укладанням «потерпілого» на килимок з урахуванням недопущення можливих порушень, обумовлених п. 19.7.3 «МР».

3.6.1. При ув’язуванні «потерпілого» в «кокон» необхідно передбачити три фіксовані петлі для підвіски, що не здавлюють «потерпілого», а також обов’язкове виконання вимог п.п. 5.1.7 і 30.4.5 «МР».

3.6.2. Місце ув’язування «потерпілого» в «кокон» команда вибирає відповідно до Маршрутного листа.

3.6.3. Ув’язування «потерпілого» в «кокон» команда здійснює тільки силами дієздатних спортсменів, тобто «потерпілий» спортсмен допомогу команді не надає.

3.7. Незалежно від характеру «травми» допомога з боку «потерпілого» при транспортуванні не допускається (1-й раз – попередження, 2-ий – незалік прийому).

3.8. При спуску-підйомі «потерпілого»:

3.8.1. Аварійний (фіксуючий) пристрій виконується згідно з вказівками п.п. 4.3.6 і 4.3.7 «МР» (крім випадку, обумовленого п. 19.8.3.2.)

3.8.2. Фіксація «потерпілого» за спиною у супроводжуючого здійснюється згідно з вказівками п.п. 4.3.4 і 4.3.5, а також з урахуванням п.п. 19.8.1.3 «МР».

3.8.3. Не допускати «потерпілим» порушень, обумовлених п. 19.8.3 «МР».

3.9. Всі спортсмени команди виконуючи «самовилаз», здійснюють його: 1-й – по суддівських вертикальних перилах, а решта – по командних вертикальних перилах, тобто суддівські вертикальні перила надаються команді по одному разу при проходженні основної та додаткової частини.

3.9.1. Суддівська страховка для першого спортсмена команди під час проходження основної і додаткової частини надається команді один раз!

3.10. Для забезпечення безпечного виступу команд обов’язково виконання наступних вимог:

3.10.1. Командні крутопохилі перила маршруту М2 обладнуються командами подвійними.

3.10.2. Супроводжуючий незалежно від характеру травми «потерпілого» виконує тільки функції супроводу, тобто не надає допомогу під час підйому або спуску (штраф – згідно «МР»).

3.11. Необхідні відомості для проходження дистанції РТП:

3.11.1. Порядок виконання спецприйомів – довільний.

3.11.2. Допускається допоміжна робота спортсменів на дистанції (поправити вірьовку тощо) за умови їх надійної фіксації на командній вірьовці, а також при забезпеченні їх надійною командною страховкою.

3.11.3. В межах виконання основної частини дистанції можливе об’єднання обов’язкових спецприйомів:

1) косий спуск «потерпілого» і транспортування «потерпілого» командними крутопохилими перилами;

3.12. Команди, які не надали в заявці з тактики схеми систем кріплення командних вірьовок для підйому або спуску «потерпілого», отримують оцінку цих спецприйомів з коефіцієнтом 0,75 (кол. 6, табл.1).

4. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

4.1. Загальні положення

4.1.1. При проходженні дистанції виду «Гірські перешкоди» оцінюється виконання техніки руху і страховки спортсменом на кожному маршруті і транспортування контрольного вантажу, виду «Рятувальні техприйоми» – транспортування «потерпілого», а також виконання спецприйомів «самовилазу», підйому з тріщини тощо.

4.1.2. Команди, які пройшли дистанцію з економією Тн – отримують бонуси за кожну хвилину економії в розмірі 2 бали або право пройти маршрут (виконати спецприйом) додаткової частини дистанції згідно з відповідним Маршрутним листом для кожного виду програми.

4.1.3. Якщо команда при проходженні основної та додаткової частин дистанції перевищила Тн в межах Тзг, за кожну хвилину перевищення отримують штраф 2 бали.

4.1.4. Команди, які не вклалися в загальний контрольний час (п. 1.5.2) при проходженні відповідної частини дистанції (основної, укороченої або спрощеної) фінішують «за особливими умовами», тобто по закінченню Тзг припиняють виступ (п. 4.1.3) і отримують штрафи:

1) основний – згідно з таблицею «Номінальною оцінці» (табл. 1) «Умов» відповідного виду:

 – тільки при проходженні основної частини дистанції – за попередньо заявлені і не пройдені маршрути (невиконані спецприйоми);

– при проходженні укороченої або спрощеної частини дистанції – команди не караються основним штрафом за не пройдені маршрути (невиконані спецприйоми), передбачені цією частиною, в т.ч. за попередньо заявлені та не заявлені;

2) додатковий – в межах основної, укороченої або спрощеної частини дистанції, яку проходить команда:

за кожен пункт (ПС, включаючи Ф та ін.), що не відвідав або не встиг пройти:

– спортсмен у виді «Гірські перешкоди»              – по 6 балів,

 – рюкзак з контрольним (аварійним) вантажем    – по 4 бали,

 – «потерпілий» (лялька або «кокон»)                    – по 8 балів;

незалежно від місця знаходження на дистанції за кожного (у):

– спортсмена у виді «Рятувальні техприйоми»      – по 8 балів,

 – одиницю основного спорядження                      – по 6 балів.

4.1.5. Пройдені маршрути (виконані спецприйоми) в межах укороченої або спрощеної частини дистанції з числа раніше незаявлених оцінюють по таблиці «Номінальної оцінки» «Умов», як «Не заявлені, але пройдені» (кол. 6, табл. 1).

4.1.6. Команди, які не вклалися в Тзг при проходженні додаткової частини дистанції, закінчують виступ після закінчення Тзг і отримують додатковий штраф:

за кожну залишену на дистанції:

 – одиницю основного спорядження                    – по 6 балів.

4.2. Порядок визначення результатів в окремому виді програми

4.2.1. Результат виступу команди в окремому виді програми визначається відповідно до п. 3.15.8.2. Правил.

4.2.2. За значимістю результатів виступів в одному виді програми команди діляться в низхідній послідовності на кілька груп, зокрема, які:

а) 1-а група – повністю пройшли основну частину дистанції і в повному обсязі пройшли обов’язкові маршрути (виконали обов’язкові спецприйоми) основної частини дистанції в межах Тзг, а також, в повному обсязі пройшовши обов’язкові маршрути (виконавши обов’язкові спецприйоми) основної частини дистанції фінішували по «особливих умовах» в межах Тзг;

б) 2-а група – не повністю пройшли основну частину дистанції і не в повному обсязі пройшли обов’язкові маршрути (виконали обов’язкові спецприйоми) основної частини дистанції в межах Тзг в тому числі і фінішували за «особливими умовами» в межах Тзг;

в) 3-тя група – повністю пройшли укорочену частину дистанції, а також фінішували за «особливими умовами» в межах Тзг2;

г) 4-а група – повністю пройшли спрощену частину дистанції, а також фінішували за «особливими умовами» в межах Тзг1.

4.2.3. У разі рівної суми балів у двох або більше команд однієї групи, більш високе місце займає команда, у якої менше штрафних балів з техніки, а в разі їх рівності – яка стартувала раніше.

4.3. Загальнокомандний залік

4.3.1. Місце команди в загальному заліку визначається за сумою місць, які посіла команда в двох видах програми. При однаковій сумі вище місце займає команда з кращим результатом у виді «Рятувальні технічні прийоми».

4.3.2. Команди, у яких відсутній результат з окремих видів програми, займають місця після команд, що мають результати в двох видах програми з урахуванням п. 4.2.2. і п. 4.2.3.