Чемпіонат України 2019 (особистий). Рятувальні технічні прийоми. Умови змагань (чоловіки)

Міністерство молоді та спорту України
Федерація спортивного туризму України
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ ЗІ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ –  ГІРСЬКИЙ ТУРИЗМ

м. Львів, Чатові скелі                                                                                  06–08 вересня 2019 р.

УМОВИ
ПРОВЕДЕННЯ ОСОБИСТИХ ЗМАГАНЬ СЕРЕД ЧОЛОВІКІВ
ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ
ВИДУ «РЯТУВАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПРИЙОМИ» НА ДИСТАНЦІЇ V КЛАСУ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.     Ці «Умови» слід розглядати разом з «Загальною частиною» умов проведення змагань.

1.2.     Дистанція особистих змагань виду «Рятувальні технічні прийоми» (Маршрутний лист, п. 4.3) складається з двох частин:

1)        основної (нормативної + понаднормативної) частини, яку спортсмен в обов’язковому порядку попередньо заявляє;

2)        додаткової (бонусної) частини, яку спортсмен попередньо не заявляє і проходить на свій розсуд.

1.3.     В «Загальних умовах» додатково вказані:

а)        основні положення по порядку виступу на дистанціях (§1);
б)        порядок визначення результатів та розподілу місць (§2).

 

2. ОБЛАДНАННЯ ДИСТАНЦІЇ

2.1.     Всі пункти (С, ПС і Ф), маршрути (М) і перехід (Мо), а також їх протяжність вказані на схемі (додається).

2.2.     Всі ПС обладнані подвійними перилами і зазначеною на схемі необхідною кількістю ТС у вигляді заглушених карабінів (кілець), такелажних пластин або петель, на що буде докладно звернуто увагу при показі дистанції.

 

  1. ОСНОВНІ УМОВИ ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ

3.1.      Організація спуску/підйому «потерпілого» здійснюється згідно з вказівками п. 4.3 «МР», а виконання спецприйомів – згідно з вказівками Додатка 3 «Загальних умов».

3.2.      «Кокон» спортсмени в’яжуть з основної вірьовки (не менше 8 петель) з укладанням «потерпілого» (ляльки) на килимок з урахуванням недопущення можливих порушень, обумовлених п. 19.7.3 «МР».

3.2.1. При ув’язуванні «потерпілого» (ляльки) в «кокон» необхідно передбачити три фіксовані петлі для підвіски, що не здавлюють «потерпілого», а також обов’язкове виконання вимог п.п. 5.1.7 і 30.4.5 «МР».

3.2.2.  Місце ув’язування «потерпілого» (ляльки) в «кокон» – ПС3.

3.2.3. Транспортування «потерпілого» (ляльки) в «коконі» зараховується згідно «МР».

3.2.4. Вертикальне транспортування «кокона» повинно виконуватись без торкання «коконом» опор (схилу).

3.3.    Транспортування «аварійного вантажу».

3.3.1. Вага аварійного вантажу для чоловіків – до 25 кг.

3.3.2. При спуску «аварійного вантажу» на собі спортсмен повинен за допомогою дозволених технічних засобів забезпечити собі надійне вертикальне положення.

3.4.  При спуску-підйомі «потерпілого» («аварійного вантажу»):

3.4.1. Аварійний (фіксуючий) пристрій виконується згідно з вказівками п.п. 4.3.6 і 4.3.7 «МР» (крім випадку, обумовленого п. 19.8.3.2.)

3.5.  Спортсмени виконуючи «самовилаз», здійснюють його: 1-й раз – суддівськими вертикальними перилами, а решта разів – командними вертикальними перилами, тобто суддівські вертикальні перила надаються спортсмену по одному разу при проходженні основної та додаткової частини.

3.5.1. Суддівська страховка під час проходження основної і додаткової частини повинна бути на спортсмені весь час (крім часу коли спортсмен знаходиться на самостраховці в ПС).

3.5.2. До заліку результату виступу приймається тільки один «самовилаз» спортсмена.

3.6.      Командні крутопохилі перила обладнуються двома незалежними вірьовками: одна для підйому спортсмена, друга для підйому «кокона».

3.7.      Необхідні відомості для проходження дистанції РТП:

3.7.1. Порядок виконання спецприйомів – запропонований.

3.7.2. Розташування перед стартом: спортсмен та «аварійний вантаж» в ПС1, «потерпілий» в ПС2.

3.8.      Спортсмени, які не надали в заявці з тактики схеми систем кріплення командних вірьовок для підйому або спуску «потерпілого», отримують оцінку цих спецприйомів з коефіцієнтом 0,75 (кол. 6, табл.1).

 

4. ОПИС ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ

4.1. Спортсмен під час виступу послідовно від старту С і до фінішу Ф  відповідно до Маршрутного листа (п. 4.3) і згідно з поданою заявкою повинен пройти всі заявлені маршрути і виконати обов’язкові спецприйоми основної частини дистанції.

4.2. Мінімальний перелік обов’язкових спецприйомів основної частини дистанції, які спортсмен заявляє і виконує:

4.2.1. Нормативна складова основної частини дистанції:

а)        «самовилаз» (один раз) – варіант за вибором (табл.1);
б)       спуск «потерпілого» за спиною супроводжуючого  (один раз) – варіант за вибором (табл.1);
в)        горизонтальне транспортування «потерпілого» на собі (один раз);
г)         ув’язування «потерпілого» (лялька) в «кокон» (один раз);
д)        підйом спортсмена за допомогою «ножного» поліспасту («травма» за вибором (табл. 1));
є)        підйом «потерпілого» (лялька) в «коконі» командними крутопохилими перилами (один раз);
ж)       підйом «аварійного вантажу» (один раз) – варіант за вибором (табл.1);

4.2.2. Понаднормативна складова основної частини дистанції:

з)        транспортування похилим траверсом «потерпілого» (лялька) в «коконі» – варіант за вибором (табл.1);
і)        транспортування похилим траверсом «аварійного вантажу» – варіант за вибором (табл.1);
к)       спуск «потерпілого» (лялька) в коконі з супроводженням  – варіант за вибором (табл.1);
л)      спуск «аварійного вантажу» – варіант за вибором (табл.1).

 

5. ЗАЯВКА З ТАКТИКИ

В заявку з тактики спортсмен включає:

5.1.     Варіант «самовилазу» спортсмена.
5.2.     Варіанти підйому та спуску «аварійного вантажу».
5.3.     Варіант спуску «потерпілого» за спиною супроводжуючого.
5.4.     Варіант горизонтального транспортування «потерпілого».
5.5.     Варіант підйому за допомогою «ножного поліспасту».
5.6.     Варіант транспортування «потерпілого» (лялька) в «коконі» командними крутопохилими перилами.
5.7.     Варіант  транспортування похилим траверсом «потерпілого» (лялька) в «коконі» та «аварійного вантажу».
5.8.     Варіант спуску «потерпілого» (лялька) в «коконі» з супроводженням.
5.9.     Схеми систем кріплення командних вірьовок  для підйому та / або спуску  по маршрутах М1, М3, М4, М5.

 

4.3. МАРШРУТНИЙ ЛИСТ
особистих виступів на дистанції V класу виду «Рятувальні технічні прийоми»

Номер маршруту і його граничні пункти.

Опис виконання рятувальних технічних прийомів

Контрольні часи

та умови їх виконання

Основна частина дистанції

Нормативний  час                   – Тн = 50 хв.

Загальний контрольний час  – Тзг = 55 хв.

Проміжний контрольний час – Тп1 = 35 хв.

 

 

 

 

*   *   *

 

Якщо за Тп1 = 35 хв., спортсмен не виконає п.п.1…8,  то він переводиться на проходження

скороченої частини дистанції з новим Тзг1 = 40 хв.

 

Скорочена частина:

 

1. Завершення підйому «потерпілого» (лялька) в «коконі»  та «аварійного вантажу» в  ПС2.

2. Фініш в  ПС2

Відповідно до п.п.4.1 и 4.2 Умов, необхідні з запропонованих нижче рятувальних технічних прийомів спортсмен виконує з самостійним вибором варіантів та в запропонованому порядку (див. табл.1), дотримуючись контрольних часів Тп1,  Тн та Тзг
1

М1 (ПС1 – ПС2)

«Самовилаз»  спортсмена. Закріплення крутопохилих перил
2

 ПС2

Звільнення завислого «потерпілого»
3

М1(ПС2 – ПС1)

Спуск «потерпілого»  за спиною супроводжуючого
4

М2 (ПС1 – ПС3)

Транспортування «потерпілого» за спиною супроводжуючого.

Транспортування (при необхідності) «аварійного вантажу»

5

ПС3

Ув’язування «потерпілого» (лялька) в «кокон»,

закріплення та наведення крутопохилих перил

6

М3 (ПС3 – ПС2)

Підйом спортсмена за допомогою «ножного поліспаста» крутопохилими перилами

7

М3 (ПС3 – ПС2)

Підйом «потерпілого» (лялька) в «коконі» командними крутопохилими перилами

8

М1 (ПС1 – ПС2) або М3 (ПС3 – ПС2)

Підйом «аварійного вантажу»

 Проміжний контрольний час (Тп1 = 35 хв.)

9

М4 (ПС2 – ПС4)

Похилий траверс. Обладнання командних перил (при необхідності)
10

М4 (ПС2 – ПС4)

Похилий траверс перилами «потерпілого» (лялька) в «коконі» з супроводжуючим
11

М4 (ПС2 – ПС4)

Похилий траверс  перилами «аварійного вантажу»
12

М5 (ПС4 – ПС5)

Спуск «потерпілого» (лялька) в «коконі» з супроводженням
13

М5 (ПС4 – ПС5)

Спуск «аварійного вантажу»
14

Фініш

Додаткова частина дистанції

15

М5 (ПС5 – ПС4)

Контрольні часи:

Тн и Тзг залишаються без змін

«Самовилаз» спортсмена іншим способом

 

НОМІНАЛЬНА ОЦІНКА
способів і варіантів проходження дистанції V класу виду «Рятувальні технічні прийоми» (особисті виступи, чоловіки)

Таблиця 1

МаршрутиНомер

варіанту

Варіанти виконання спецприйомуЗалікова оцінка, балів
Позна-

чення

Граничні

пункти

Виконані ЗіН,

m=0.20

ЗіП*,

к = 1

НЗіП*,

n=0.75

1234567
Основна і додаткова частини дистанції
Всі МоВідповідноПереходи між маршрутами не оцінюються
Всі МВідповідноПідйоми/спуски спортсмена без виконання рятувального технічного прийому не оцінюється
      «Самовилаз» спортсмена:
М1

М5

ПС1 – ПС2

ПС5 – ПС4

1способом «Затискач – Вірьовка» (на одному жумарі)139,8– 2,6
2способом «Рука – Рука» (на 2-х жумарах)118,3– 2,2
3способом «Затискач – Затискач»129,0– 2,4
4способом «Затискач – Стремено»129,0– 2,4
5способом «Стремено – Стремено»129,0– 2,4
Спосіб підйому «аварійного вантажу»
М1

М3

 

ПС1 – ПС2

ПС3 – ПС2

 

6напряму86,0– 1,6
7способом «Рухливий блок»129,0– 2,4
8способом «Короткий поліспаст»1410,5– 2,8
Спосіб спуску «аварійного вантажу»
М5ПС4 – ПС59на собі способом «Самовипуск»86,0– 1,6
10на собі способом «Активний»107,5– 2,0
11окремо через гальмівний пристрій з підстраховкою43,0– 0,8
Спосіб транспортування «аварійного вантажу»
М4

 

ПС2 – ПС4

 

12вздовж суддівських перил43,0– 0,8
13командними перилами86,0– 1,6
М2ПС1 – ПС314на собі32,3– 0,6
Спосіб підйому «кокона» командними крутопохилими перилами
М3

 

ПС3 – ПС2

 

15напряму107,5– 2,0
16способом «Рухливий блок»2015,0– 4,0
17способом «Короткий поліспаст»2418,0– 4,8
         Спосіб підйому за допомогою «ножного поліспаста» крутопохилими перилами
18при «травмі» руки1410,5– 2,8
19при «травмі» ноги107,5– 2,0
Спосіб спуску/ транспортування «потерпілого» за спиною супроводжуючого
М1

 

ПС2 – ПС1

 

20способом «Самовипуск»1410,5– 2,8
21способом «Активний»1612,0– 3,2
М2ПС1 – ПС322вздовж перил43,0– 0,8
        Транспортування / спуск «потерпілого» (лялька) в «коконі»
М4

 

ПС2– ПС4

 

23похилий траверс командними перилами1612,0– 3,2
24похилий траверс суддівськими перилами86,0– 1,6
М5

 

ПС4 – ПС5

 

25спуск з супроводженням способом «Самовипуск»1813,5– 3,6
26спуск з супроводженням способом «Активний»2015,0– 4,0
ПС327ув’язування потерпілого в «кокон»129,0– 2,4

*)    ЗіП   – заявлені і пройдені,     НзіП  – не заявлені і пройдені,    ЗіН   – заявлені і не пройдені.