Чемпіонат України 2019 (особистий). Гірські перешкоди. Умови змагань (чоловіки)

Міністерство молоді та спорту України
Федерація спортивного туризму України
Управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації
Львівська обласна федерація спортивного туризму

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ ЗІ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ –  ГІРСЬКИЙ ТУРИЗМ
м. Львів,  Чатові скелі                                                                                06–09 вересня 2019 р.

УМОВИ
ПРОВЕДЕННЯ ОСОБИСТИХ ЗМАГАНЬ (ЧОЛОВІКИ)
ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ
ВИДУ «ГІРСЬКІ ПЕРЕШКОДИ» НА ДИСТАНЦІЇ V КЛАСУ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці «Умови» слід розглядати разом з «Загальною частиною» умов проведення змагань.

1.2. Дистанція чоловічих виступів виду «Гірські перешкоди» (Маршрутний лист, п. 4.4) складається з двох частин:

1) основної (нормативної + понаднормативної) частини, яку спортсмен  в обов’язковому порядку попередньо заявляє;

2)  додаткової (бонусної) частини, яку спортсмен попередньо не заявляє і проходить на свій розсуд.

1.3. В «Загальних умовах» додатково вказані:
а) основні положення по порядку виступу на дистанціях (§1);
б) порядок визначення результатів та розподілу місць (§2).

2. ОБЛАДНАННЯ ДИСТАНЦІЇ

2.1. Всі пункти (С, ПС і Ф), маршрути (М) і переходи (Мо), а також їх протяжність вказані на схемі (додається).

2.2. Всі ПС обладнані подвійними перилами і зазначеною на схемі необхідною кількістю ТС у вигляді заглушених карабінів (кілець), такелажних пластин або петель, на що буде докладно звернуто увагу при показі дистанції.

3. ОСНОВНІ УМОВИ ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ

3.1. Транспортування контрольного вантажу.

3.1.1. Транспортування контрольного вантажу на траверсах здійснюють тільки на собі.

3.1.2. Спуск контрольного вантажу тільки на собі або крутопохилими перилами окремо від спортсменів.

3.1.3. Не допускається контрольний вантаж або спорядження залишати на верхньому та/або нижньому ПС не закріпленими (1-й раз попередження, 2-ий – штраф згідно Правил).

3.1.4. Вага контрольного вантажу 5 кг.

3.2. Всі спуски спортсменів повинні відповідати існуючим маршрутам дистанцій та вимогам Маршрутних листів.

3.2.1. При виконанні косих спусків, допускається відхилятися від маршрутів спуску, вказаних на схемах дистанцій в суміжні ПС.

3.2.2. При спуску спортсмени повинні дотримуватися вимог п.п. 2.6 і 19.5 «МР».

3.3. Повторне проходження маршруту спортсменом не зараховується.

3.3.1. При проходженні спортсменом маршрутів підйому, або траверсу допускається використовувати тільки марковані службою дистанції стаціонарні ТСП, організовані на скельних (шлямбурних) гаках.

3.3.2. При проходженні спортсменами маршрутів підйому або траверсу допускається застосування драбинок (петель) довжиною не більше 1,5 м. Застосування драбинок (петель) допускається виключно на самостійно встановлених командних ТСП.

3.3.3.  Спускові командні вірьовки після спуску по маршруту, по якому належить наступний підйом, повинні бути зняті.

3.4.  Суддівська страховка на кожному з маршрутів підйому (основної та додаткової частини) надається спортсмену  один раз!

3.5. При зриві на кожному маршруті з зависанням на суддівській страховці спортсмен карається штрафом по 3 бали за кожен зрив. Після першого зриву подальший рух спортсмена по маршруту вважається комбінованим лазінням.

3.5.1. Кількість зривів при проходженні маршрутів не обмежена.

3.6. Необхідні відомості для проходження дистанції ГП:

3.6.1. Порядок проходження маршрутів – довільний, але траверс М7 або М8 треба виконати до другого підйому.

3.6.2. Командні крутопохилі перила обладнуються спортсменами одинарними.

4. ОПИС ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ

4.1.   Спортсмен під час виступу послідовно від старту (С) і до фінішу (Ф1) відповідно до Маршрутного листа (п. 4.4) і згідно з поданою заявкою повинен пройти наступні обов’язкові маршрути основної частини дистанції і здійснити по ним транспортування контрольного вантажу (5 кг) способами, оговореними «Умовами» (див. табл.1).

4.2. Мінімальний перелік обов’язкових маршрутів основної частини дистанції:

4.2.1. Нормативна складова основної частини дистанції:

а) підйом лазінням (не менше трьох разів) по різним маршрутам М1 – М6 – варіант за вибором (табл.1);

б) спуск по вірьовці (не менше двох разів) по маршрутам М1 – М6 після підйому – варіант за вибором (табл.1);

в) траверс схилу (не менше одного разу) по маршруту М7 або М8 – варіант за вибором (табл.1);

г)  транспортування контрольного вантажу по всім заявленим маршрутам – варіант за вибором (табл.1).

4.2.2. Понаднормативна складова основної частини дистанції:

а) спуск командними крутопохилими перилами (один раз) по маршруту М9  після підйому – варіант (табл.1);

4.2.3. Допускається при подоланні маршрутів М1 – М6 встановити на них командні ТСП (із 1-го закладного елемента) на відстані не менше ніж 1 м від нижньої маркованої службою дистанції стаціонарної ТСП, але не більше двох одиниць на кожному з маршрутів – за вибором (табл.1).

4.3. Сумарний набір висоти при підйомі лазінням під час виступу для кожного спортсмена повинен складати не менше ніж 30 м.

5. ЗАЯВКА З ТАКТИКИ

В заявку з тактики спортсмен включає відповідно  до табл. 1:

5.1.   Маршрути, по яких виконується проходження дистанції від старту (С) і до фінішу (Ф1).

5.2.   Обрані варіанти підйому спортсмена на всіх маршрутах.

5.3.   Спосіб спусків спортсмена на всіх маршрутах (по вірьовці напряму тощо).

5.4.   Способи транспортування контрольного вантажу на всіх маршрутах підйому і траверсу.

5.5.   Маршрут, при проходженні якого спортсмен планує установку командних ТСП та їх кількість.

4.4. МАРШРУТНИЙ ЛИСТ

виступів чоловіків на дистанції V класу виду «Гірські перешкоди»

Номер маршруту і його граничні пункти.

Опис проходження маршруту

Контрольні часи

та умови їх виконання

Основна частина дистанції

Нормативний час                            – Тн =35 хв.

Загальний контрольний час        – Тзг =40 хв.

Перший проміжний контрольний час – Тп1 =30 хв.

 

 

 

*   *   *

Якщо за Тп1 = 30 хв., спортсмен не виконує три підйоми по маршрутах до верхніх ПС і траверс М7 або М8, він переводиться на проходження скороченої частини дистанції з новим Тзг1 =35 хв.

 

Скорочена частина:

1. Завершення третього підйому спортсмена.

2. Фініш спортсмена з контрольним вантажем і всім спорядженням в будь якому з верхніх ПС

Відповідно до п.п. 4.1…4.3. Умов, необхідні з запропонованих нижче маршрутів спортсмени проходять в довільному порядку по своєму вибору варіантів (див. табл. 1), дотримуючись контрольних часів Тп1, Тн и Тзг
*

М1 (ПС1 – ПС2), M2 (ПC3 – ПC4), М3 (ПС5 – ПС6),

М4 (ПС7 – ПС8), М5 (ПС9 – ПС10), М6 (ПС11 – ПС12)

Підйом спортсмена (без або з контрольним вантажем)

та доставка контрольного вантажу

*

М7(ПС1 – ПС3), М7(ПС3 – ПС1)

М8 (ПС5 – ПС11), М8 (ПС11 – ПС5)

Траверс схилу спортсменом з вантажем
*

М1 (ПС2 – ПС1), M2 (ПC4 – ПC3), М3 (ПС6 – ПС5),

М4 (ПС8 – ПС7), М5 (ПС10 – ПС9), М6 (ПС12 – ПС11)

Спуск спортсмена по вірьовці з контрольним вантажем
*

М9 (ПС12 – ПС13)

Спуск спортсмена і контрольного вантажу командними крутопохилими (похилими) перилами
*

Ф1

Фінішування спортсмена по варіанту основної частини
Додаткова частина дистанціїОцінка по колонці 6 (табл. 1)
 

М1 (ПС1 – ПС2), M2 (ПC3 – ПC4), М3 (ПС5 – ПС6),

М4 (ПС7 – ПС8), М5 (ПС9 – ПС10), М6 (ПС11 – ПС12)

Контрольні часи:

Тн и Тзг залишаються без змін.

Проходження спортсменом маршруту (підйом, спуск), не пройденого в основній частині, без контрольного вантажу (варіанти 3 – 10, 15 – 17)

*) порядок (послідовність) проходження маршрутів Умовами не регламентується, але траверс М7 або М8 треба виконати до другого підйому.

 

НОМІНАЛЬНА ОЦІНКА
способів і варіантів проходження дистанції V класу виду «Гірські перешкоди» (виступи чоловіків)

Таблиця 1

Маршрути№  варіантуОпис варіантів підйому, траверсу, спуску спортсменів  та транспортування контрольного вантажуЗалікова оцінка, балів
Позна-

чення

Граничні

пункти

ПройденіЗіН,

m=0.20

ЗіП*,

к = 1

НЗіП*,

n=0.75

1234567

Основна і додаткова частина дистанції

Всі МоВідповідноПерехід спортсменів вздовж суддівських перил
Всі МВідповідно1Навантаження вірьовки при підйомі (між ПС, ТС)– 4
М1–М6Відповідно2Установка командної ТСП32,3– 0,6
 

Підйом спортсменів на маршруті

М1

М2

ПС1 – ПС2

ПС3 – ПС4

3вільним (чистим) лазінням4030,0– 8,0
4комбінованим лазінням2619,5– 5,2
М3

М4

ПС5 – ПС6

ПС7 – ПС8

5вільним (чистим) лазінням3022,5– 6,0
6комбінованим лазінням2015,0– 4,0
М5ПС9 – ПС107вільним (чистим) лазінням5037,5– 10,0
8комбінованим лазінням3324,8– 6,6
М6ПС11 – ПС209вільним (чистим) лазінням6022,5– 12,0
10комбінованим лазінням3929,3– 7,8
 

Транспортування контрольного вантажу

Всі МВідповідно11при підйомі, траверсі на собі96,8– 1,8
12витягуванням напряму по МР32,3– 0,6
13в підвішеному (L≤1,5 м) положенні до спортсмена86,0– 1,6
М9ПС12 – ПС1314спуск командними крутопохилими (похилими) перилами64,5– 1,2
 

Спуски спортсменів по вірьовці (з вантажем або без)

Всі М

(по МЛ)

Відповідно15напряму по жорстко закріпленій вірьовці21,5– 0,4
16по вірьовці з самовипуском43,0–0,8
Всі М

(по МЛ)

Суміжні ПС17косий спуск по жорстко закріпленій вірьовці64,5– 1,2
М9ПС12 – ПС1318командними крутопохилими (похилими) перилами107,5– 2,0
 

Траверс схилу

М7ПС1 – ПС3

ПС3 – ПС1

19вільним лазінням вздовж суддівських перил4533,8– 9,0
20комбінованим лазінням вздовж суддівських перил2518,8– 5,0
21по суддівським перилам (з навантаженням перил)1410,5– 2,8
М8ПС5 – ПС11

ПС11 – ПС5

22вільним лазінням вздовж суддівських перил4030,0– 8,0
23комбінованим лазінням вздовж суддівських перил2216,5– 4,4
24по суддівським перилам (з навантаженням перил)129,0– 2,4

*)    ЗіП  – заявлені і пройдені,    ЗіН  – заявлені і не пройдені,     НзіП  – не заявлені і пройдені,
МЛ  – маршрутний лист,   МР – методичні роз’яснення