Чемпіонат Львівської області. Рятувальні технічні прийоми. Умови змагань на дистанції 3 класу.

 Управління фізичної культури і спорту Львівської облдержадміністрації
Львівська обласна федерація спортивного туризму

Відкритий Чемпіонат Львівської області зі спортивного гірського туризму

                         Чатові скелі, Львівська область                                                                           8-10 червня 2018 р.

 

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ  ЗМАГАНЬ ЗВۥЯЗОК
ВИДУ «РЯТУВАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПРИЙОМИ» НА ДИСТАНЦІї III КЛАСУ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дані «Умови» слід розглядати разом з «Загальними умовами» проведення змагань.

1.2. Дистанція виду «Рятувальні технічні прийоми» (п.5 Маршрутний лист) складається з двох частин: основної і додаткової.

1.3. У «Загальних умовах» додатково вказані:

а) основні положення по порядку виступу на дистанціях (§1);
б) порядок визначення результатів і розподілу місць (§2).

2. ОБЛАДНАННЯ ДИСТАНЦІЇ

2.1.Усі пункти (С, ПС і Ф), маршрути (М) і переходи (Мо), а також їх протяжність вказані на схемі (додається).

2.2. Усі ПС обладнані подвійними перилами і додатково кожен з них необхідною кількістю точок страховки (ТС) у вигляді заглушених карабінів (кілець) і петель, на що буде детально звернено увагу при показі дистанції.

3. ОПИС ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ

3.1. Загальні положення

3.1.1 Організація спуску/підйому «потерпілого» здійснюється згідно з вказівками §4 «МР», а виконання технічних прийомів – згідно з вказівками Додатку 3 до «Загальних умов».

3.1.2 Кожен учасник стає «потерпілим» почергово, п.4.4.5. МР.

3.1.3 Характер травми «потерпілого» обумовлюється в Маршрутному листі.

3.1.4 Якщо «потерпілий» надає допомогу команді при підготовці та/або при транспортуванні без урахування характеру своєї «травми», слідує попередження, штраф 5,10 балів і потім не зараховується прийом.

3.1.5 У разі порушення вимог пунктів 3.1.2-3.1.4 виконання технічного прийому не зараховується і команда отримує штраф у розмірі його оцінки по колонці 7 (таблиця.1 Умов).

3.1.6 «Кокон» команди в’яжуть з основної вірьовки (не менше 8 петель) з укладанням «потерпілого» на килимок з урахуванням недопущення можливих порушень, обумовлених п. 19.7.3 «МР» та відповідно до роз’яснень «Як правильно ув’язати «потерпілого» в «кокон».

3.1.7 При спуску-підйомі «потерпілого»:

3.1.7.1. Аварійний (фіксуючий) пристрій – виконується згідно з вказівками п.п. 4.3.6 і 4.3.7 «МР».

3.1.7.2. Фіксація «потерпілого» за спиною у супроводжуючого здійснюється згідно з вказівками п.п. 4.3.4, 4.3.5, 19.8.1 «МР».

3.1.7.3. Не допускати порушень, обумовлених п. 19.8 «МР».

3.2. Умови проходження основного варіанту дистанції.

Учасники зв’язки повинні послідовно від старту (С) і до фінішу (Ф) побувати в усіх ПС передбачених Маршрутним листом, і здійснити по тих же маршрутах, транспортування «потерпілих» №№ 1-5, а також здійснити «самовилази» способами, обумовленими «Умовами» (див. Табл. 1).

Ув’язування «кокона» виконується до старту і враховується в результат проходження дистанції наступним чином: фіксується час, витрачений на ув’язування, та штрафні бали за технічні порушення. Час переводиться в штрафні бали із розрахунку 1 хв = 2 бали. Результат записується для кожної команди окремими значеннями в розділі «Штрафні бали» протоколу Технічних результатів.

4. ЗАЯВКА З ТАКТИКИ

У заявку з тактики команда включає :

4.1.      Номери учасників, які послідовно стають «потерпілими» на усіх маршрутах.
4.2.     Способи «самовилазу» учасників з «тріщини».
4.3.      Способи підйому «потерпілих|» з «тріщини».
4.4.      Спосіб підйому, спуску «потерпілого».

5. МАРШРУТНИЙ ЛИСТ
виступів зв’язок на дистанції IІI класу виду «Рятувальні технічні прийоми»

 

пп

Номер маршруту і його граничні пункти.

Опис виконання рятувальних технічних прийомів

Контрольні часи і

умови їх виконання

Відповідно до п 3.2 Умов команда виконує технічні прийоми в заданій послідовності з вибором варіантів (табл. 1) та з дотриманням контрольних часів Тп, Тн, ТзгНормативний час – Тн = 40 хв.

Загальний контрольний час – Тзг = 45 хв.

Проміжний контрольний час – Тп = 25 хв.

 

Якщо за Тп зв’язка не виконає спуску потерпілого №2 в ПС3, вона переводиться на укорочену частину дистанції з новим Тзг1 = 30 хв.

 

Укорочена частина :

1. Завершення спуску «потерпілого» №4 в ПС8 (Ф1).

2. Фінішування зв’язки в ПС8 з усім спорядженням

1

М1 (ПС1 – ПС2)

«Самовилаз» учасника по командних перилах з командною страховкою

2

М1 (ПС1 – ПС2)

Підйом «потерпілого» №1 (травма правої руки) з «тріщини»

3

М2 (ПС2 – ПС3)

Спуск «потерпілого» №2 (травма двох рук) за спиною супроводжуючого

 

Проміжний контрольний час Тп = 25 хв.

4

М3 (ПС3 – ПС4)

Транспортування потерпілого №3 траверсом

5

М4(ПС4 – ПС5)

«Самовилаз» іншого учасника з командною страховкою

6

М4(ПС4 – ПС5)

Підйом «потерпілого» №4 (травма правої руки) з «тріщини»

 Варіант 1
7

М5 (ПС5 – ПС6)

Спуск «потерпілого» №5 (травма двох рук) за спиною супроводжуючого                 Фініш

 Варіант 2
8

М5 (ПС5 – ПС6)

Спуск «потерпілого» №5 (травма однієї руки)

9

М5 (ПС5 – ПС6) або М6 (ПС5 – ПС7)

Спуск «потерпілого» № 6 (травма однієї руки) вниз або по крутопохилій переправі.  Фініш

                     Додаткова частина дистанції (не заявляється!)

 
11

М5 (ПС6 – ПС5)

«Самовилаз»

1. Контрольними залишаються часи:

Тн = 40хв. і Тзг = 45 хв.

2. Оцінка по колонці 6 (табл. 1)

 

12

М5 (ПС6 – ПС5)

Підйом «потерпілого» №7(травма двох рук) з «тріщини»

13

М5 (ПС5 – ПС6)

Спуск «потерпілого» №8 (травма двох рук) за спиною супроводжуючого

 

НОМІНАЛЬНА ОЦІНКА способів і варіантів проходження дистанції III класу виду «Рятувальні технічні прийоми»

Таблиця 1.

Маршрути№ варіантуВаріанти виконання рятувального технічного прийомуОцінка, балів
Наймену-ванняГраничні

пункти

ВиконанняЗіН,*

m=0.15

ЗіП*

к = 1

НЗіП,*

n=0.75

«Самовилаз» учасника способом:

 

 

М1

М4

 

ПС1 – ПС2

ПС4 – ПС5

1«Затискач–вірьовка» (на одному жумарі)1410,5– 2,1
2«Рука–рука» (на 2-х жумарах)129,0– 1,8
3«Затискач–стремено»1410,5– 2,1
4«Стремено–стремено»1511,3– 2,3

Підйом «потерпілого» з «тріщини» способом:

 

М1

М4

 

 

ПС1 – ПС2

ПС4 – ПС5

5«Короткий поліспаст»25

 

18,8

 

– 3,8

 

6«Рухливий блок»2015,0– 3,0
7витягуванням руками напряму107,5– 1,5
8ліва–права1813,5– 2,7
9груди–нога2015,0– 3,0
10затискач–нога1813,5– 2,7
М3

 

ПС3 – ПС4

 

11Транспортування недієздатного потерпілого по перилам107,5– 1,5
М2

М5

ПС2 – ПС3

ПС5 – ПС6

12Спуск «потерпілого»1410,5– 2,1
13Спуск «потерпілого» за спиною супроводжуючого1813,5– 2,7
М6ПС5 – ПС714Спуск «потерпілого» по крутонахилених перилах1813,5– 2,7

*) ЗіП – заявлені і пройдені, ЗіП – не заявлені та пройдені, ЗіН – заявлені і не пройдені.