Чемпіонат Львівської області. Рятувальні технічні прийоми. 3 кл. Умови

Управління фізичної культури і спорту Львівської облдержадміністрації
Львівська обласна федерація спортивного туризму

Відкритий Чемпіонат Львівської області зі спортивного гірського туризму

Чатові скелі,  Львівська область                                                      9-11 червня 2017 р.

УМОВИ

ПРОВЕДЕННЯ КОМАНДНИХ ЗМАГАНЬ ВИДУ «РЯТУВАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПРИЙОМИ» НА ДИСТАНЦІї III КЛАСУ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дані «Умови» слід розглядати разом з «Загальними умовами» проведення змагань.

1.2. Дистанція виду «Рятувальні технічні прийоми» (п.5 Маршрутний лист) складається з двох частин: основної і додаткової.

1.3. У «Загальних умовах» додатково вказані:

а) основні положення по порядку виступу на дистанціях (§1);
в) порядок визначення результатів і розподілу місць (§2).

2. ОБЛАДНАННЯ ДИСТАНЦІЇ

2.1.Усі пункти (С, ПС і Ф), маршрути (М) і переходи (Мо), а також їх протяжність вказані на схемі (додається).

2.2. Усі ПС обладнані подвійними перилами і додатково кожен з них необхідною кількістю точок страховки (ТС) у вигляді заглушених карабінів (кілець) і петель, на що буде детально звернено увагу при показі дистанції.

3. ОПИС ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ

3.1. Загальні положення

3.1.1 Організація спуску/підйому «потерпілого» здійснюється згідно з вказівками §4 «МР», а виконання технічних прийомів – згідно з вказівками Додатку 3 до «Загальних умов».

3.1.2 Кожен учасник може повторно стати «потерпілим» після того, як «потерпілими» побували всі учасники команди – п.4.4.5. МР.

3.1.3 Характер травми «потерпілого» обумовлюється в Маршрутному листі, або вибирається командою на власний розсуд згідно «Умов».

3.1.4 Якщо «потерпілий» надає допомогу команді при підготовці та/або при транспортуванні без урахування характеру своєї «травми», слідує попередження, штраф 3,5,10 балів і потім не зараховується прийом.

3.1.5 У разі порушення вимог пунктів 3.1.2-3.1.4 виконання технічного прийому не зараховується і команда отримує штраф у розмірі його оцінки по колонці 7 (таблиця.1 Умов).

3.1.6 «Кокон» команди в’яжуть з основної вірьовки (не менше 8 петель) з укладанням «потерпілого» на килимок з урахуванням недопущення можливих порушень, обумовлених п. 19.7.3 «МР» та відповідно до роз’яснень «Як правильно ув’язати «потерпілого» в «кокон».

3.1.7 При спуску-підйомі «потерпілого»:

3.1.7.1. Аварійний (фіксуючий) пристрій – виконується згідно з вказівками п.п. 4.3.6 і 4.3.7 «МР».

3.1.7.2. Фіксація «потерпілого» за спиною у супроводжуючого здійснюється згідно з вказівками п.п. 4.3.4, 4.3.5, 19.8.1 «МР».

3.1.7.3. Не допускати порушень, обумовлених п. 19.8 «МР».

3.2. Умови проходження основного варіанту дистанції.

Розташування учасників до старту-один вверху з двома вірьовками, троє внизу.

Усі учасники команди повинні послідовно від старту (С) і до фінішу (Ф) побувати в усіх ПС передбачених Маршрутним листом, і здійснити по тих же маршрутах, транспортування «потерпілих» №№ 1-6, а також здійснити «самовилази» способами, обумовленими «Умовами» (див. Табл. 1).

Ув’язування «кокона» виконується до старту і враховується в результат проходження дистанції наступним чином: фіксується час, витрачений на ув’язування, та штрафні бали за технічні порушення. Час переводиться в штрафні бали із розрахунку 1 хв = 2 бали. Результат записується для кожної команди окремими значеннями в розділі «Штрафні бали» протоколу Технічних результатів.

4. ЗАЯВКА З ТАКТИКИ

У заявку з тактики команда включає :

4.1.      Номери учасників, які послідовно стають «потерпілими» на усіх маршрутах.
4.2.     Способи «самовилазу» учасників з «тріщини».
4.3.      Способи підйому «потерпілих|» з «тріщини».
4.4.      Спосіб підйому, спуску «потерпілого».

 

5. МАРШРУТНИЙ ЛИСТ
командних виступів на дистанції IІI класу виду «Рятувальні технічні прийоми»

пп

Номер маршруту і його граничні пункти.

Опис виконання рятувальних технічних прийомів

Контрольні часи і

умови їх виконання

Відповідно до п 3.2 Умов команда виконує технічні прийоми в заданій послідовності з вибором варіантів (табл. 1) та з дотриманням контрольних часів Тп, Тн, ТзгНормативний час                – Тн = 60 хв.

Загальний контрольний час–Тзг = 65 хв.

Проміжний контрольний час– Тп = 45 хв.

 

Якщо за Тп команда не виконає спуску потерпілого №4 в ПС4, вона переводиться на укорочену частину дистанції з новим Тзг1 = 50 хв.

 

Укорочена частина :

1. Завершення спуску «потерпілого» №4 в ПС4.

2. Фінішування команди в ПС4 з усім спорядженням

1

М1 (ПС1 – ПС2)

«Самовилаз» учасника по командних перилах з командною страховкою

2М1 (ПС1 – ПС2)

Підйом «потерпілого» №1 (травма правої руки) з «тріщини»

3М1 (ПС1 – ПС2)

Підйом «потерпілого» №2 (травма двох рук) з «тріщини» поліспастом

4М2(ПС2 – ПС3)

Транспортування недієздатного «потерпілого» №3 по командним перилам поверху скелі

5М3 (ПС3 – ПС4)

Спуск «потерпілого» №4 (травма двох рук) за спиною супроводжуючого

Проміжний контрольний час Тп = 45 хв.
6М3(ПС3 – ПС4)

Спуск «потерпілого» №5 (травма двох рук)

7М4(ПС3 – ПС5)

Спуск «потерпілого» №6 (травма однієї руки) по крутонахиленій переправі.

Фінішування

Додаткова частина дистанції (не заявляється!)
9

М5 (ПС5 – ПС6)

«Самовилаз»

1. Контрольними залишаються часи:

Тн = 60хв. і Тзг = 65 хв.

2. Оцінка по колонці 6 (табл. 1)

 

 

10

М5 (ПС5 – ПС6)

Підйом «потерпілого» №7(травма двох рук) з «тріщини»

11

М5 (ПС6 – ПС5)

Спуск «потерпілого» №8 (травма двох рук) за спиною супроводжуючого

НОМІНАЛЬНА ОЦІНКА
способів і варіантів проходження дистанції III класу виду «Рятувальні технічні прийоми»

       Таблиця 1.

Маршрути№ варіантуВаріанти виконання рятувального технічного прийомуОцінка, балів
Найменування

Граничні

пункти

Виконання

ЗіН,*

m=0.15

ЗіП*

к = 1

НЗіП,*

n=0.75

1234567

«Самовилаз» учасника способом:

 

М1

М5

 

ПС1 – ПС2

ПС5 – ПС6

1«Затиск–вірьовка» (на одному жумарі)1410,5– 2,1
2«Рука–рука» (на 2-х жумарах)129,0– 1,8
3«Затиск–стремено»1410,5– 2,1
4«Стремено–стремено»1511,3– 2,3

Підйом «потерпілого» з «тріщини» способом:

 

М1

М5

 

ПС1 – ПС2

ПС5 – ПС6

5«Ножний поліспаст»2216,5– 3,3
6«Короткий поліспаст»2518,8– 3,8
7«Рухливий блок»2015,0– 3,0
8витягуванням руками напряму107,5– 1,5
9ліва–права1813,5– 2,7
10груди–нога2015,0– 3,0
11затиск–нога1813,5– 2,7
М2

 

ПС2 – ПС3

 

12Транспортування недієздатного потерпілого по перилам107,5– 1,5
М3

 

ПС3 – ПС4

 

13Спуск «потерпілого», травма двох рук1410,5– 2,1
14Спуск «потерпілого» за спиною супроводжуючого1813,5– 2,7
М4ПС3 – ПС5

 

15Спуск «потерпілого» по по крутонахилених перилах2216,5– 3,3

*) ЗіП – заявлені і пройдені, ЗіП – не заявлені та пройдені, ЗіН – заявлені і не пройдені.