Чемпіонат Львівської області 2017. Загальні Умови

Управління фізичної культури і спорту Львівської облдержадміністрації
Львівська обласна федерація спортивного туризму

Відкритий Чемпіонат Львівської області зі спортивного гірського туризму

Чатові скелі,   Львівська область                                                      9-11 червня 2017 р.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Змагання проводяться відповідно до діючих:

а) Правил змагань зі спортивного туризму (розділи 1 і 3, пп. 3.1÷3.12 і 3.15);

б) «Методичних роз’яснень щодо суддівства змагань зі спортивного гірського туризму», 2-га редакція, затверджена Виконкомом ФСТУ 24.11.2012 року (далі – «МР»);

в) Положення про відкритий Чемпіонат Львівської області зі спортивного (гірського) туризму, затвердженого 04.05.2017 р.

г) умов проведення змагань з видів програм (далі – «Умови» виду) «Рятувальні технічні прийоми» і «Гірські перешкоди»;

д) загальних умов (далі – «Загальні умови») з Додатками 1÷4.

1.2. Дистанції змагань складаються з двох частин: основної і додаткової.

1.3. Умови проходження основної частини дистанцій приведені в умовах відповідного виду.

1.4. Умови проходження додаткової (бонусной) частини дистанції наступні:

1.4.1. Команда/зв’язка може приступити до виконання програми бонусної (додаткової) частини тільки, якщо виконуються наступні дві вимоги:

а) після проходження основної частини дистанції;

б) при економії нормативного часу (Тн).

1.4.2. Команди/зв’язки, які перевищили Тн при проходженні основної частини дистанції, але в межах Тзг, втрачають право проходити додаткову (бонусну) частину.

1.4.3. Для проходження додаткової частини дистанції команда/зв’язка здійснює перехід уздовж суддівських перил від кінцевого ПС основної частини дистанції до початкового ПС додаткової частини.

1.4.4. Додаткову (бонусну) частину дистанції команди проходять згідно Маршрутного листа і способами (проходять і виконують), обумовленими «Умовами» (таблиця.1).

1.5. На проходження дистанцій встановлюються три види контрольних часів: загальний (Тзг, Тзг1), нормативний (Тн) і проміжний (Тп).

1.5.1. Укорочений варіант проходження дистанції не заявляється.

1.5.2. Команди/зв’язки, які не уклалися в Тзг, Тзг1 фінішують «за особливими умовами» (п. 1.9.3).

1.6. Черговість виступу визначається жеребкуванням, а порядок стартів на дистанціях обумовлюється ГСК додатково.

1.6.1. У передстартовий майданчик команда/зв’язка зобов’язана явитися з усім спорядженням відразу ж після старту попередньої команди/зв’язка або по виклику. Інакше команда/зв’язка до виступу не допускається.

1.6.2. Після виклику в стартову зону (до старту) і по витіканню 5 (п’яти!) хвилин незалежно від ступеню готовності учасників суддями дається старт. Збільшити передстартовий час може тільки головний суддя або його заступник з виду за наявності, на їх думку, поважних причин.

1.6.3. Перед стартом усі учасники повинні стати на самостраховку, а ведучий (перший), у тому числі «потерпілий» №1, – закріпити до себе суддівську страховку.

1.6.4. Суддівськими перилами і суддівською страховкою для проходження маршруту може скористатися тільки перший учасник.

1.6.5. «Потерпілий» (учасник) – завжди забезпечується суддівською страховкою.

1.6.6. До старту навантаження елементів рельєфу і обладнання дистанції, окрім перил самостраховки (ТС), не допускається.

1.7. При проходженні дистанції і оцінці дій учасників слід керуватися, в першу чергу Правилами і «МР», зокрема:

1.7.1. Початок і закінчення проходження маршруту – див. п.п. 2.2, 2.7 «МР».

1.7.2. Командна і суддівська страховка – див. п.п. 29.1÷29.4, 10.1, 10.2, 11.1÷11.3, 11.1.1÷11.1.4, §9 «МР».

1.7.3. Самостраховка – див. п.п. 11.4 і 29.5 «МР».

1.7.4. Техніка руху – див. §14 – §15, «МР».

1.7.5. Транспортування потерпілого -див. п.п. 4.1÷4.4, 19.7 – 19.8 «МР».

1.7.6. Транспортування контрольного вантажу – див. §3 «МР».

1.7.7. Транспортування спорядження – див. п.п. 30.2, 11.1.1, 15.3÷15.5, і 19.2 «МР».

1.7.8. Вимоги до спорядження – див. п.п. 30.2 і 19.2 «МР».

1.7.9. Використання вірьовок і вузлів – див. п.п. 2.5, 11.1.2, 19.3÷19.5, 28.2 і 30.1 «МР».

1.7.10. Підйом учасника за допомогою затисків – див. п. 2.3.7.-2.3.8. «МР».

1.7.11. Вихід і використання опори за обмеженням див. §16 – §17 «МР».

1.7.12. Переправи – див. п.п. 5.1, 11.4 і 30,4 «МР».

1.8. При натягненні перил переправ усіх видів затиски із зубчастими кулачками в системі поліспасту допускається використовувати тільки при одному рухливому блоці.

1.8.1. Крутонахилена командна переправа повинна бути обладнана подвійними командними перилами, які натягаються як згори, так і знизу.

1.8.2. Після натягнення перил переправи мають бути зняті усі елементи поліспасту з рухливої гілки з окремої вірьовки, а також затиск, що безпосередньо сприймає натягнення перил, в системі поліспастів усіх видів.

1.8.3. Достатність натягнення перил переправи контролюється лінією обмеження (ЛО) на початковій і протилежній (цільовий) стороні.

1.8.4. Межі маршруту переправи позначаються на початковій і протилежній (цільовий) стороні лінією обмеження (ЛО).

1.8.5. При переправах усіх видів причеплення до перил здійснюють згідно з вимогами п. 5.1.7; 30.4.5 «МР ».

1.9. Дистанція вважається пройденою, якщо виконані видові «Умови» і вказівки «Загальних умов» з усіма доповненнями, змінами і уточненнями, визначеними Протоколом перегляду дистанцій і Протоколом наради ГСК з представниками.

1.9.1. Якщо учасники пройшли маршрут або виконали технічний прийом не заявленими або не обумовленими «Умовами» способами, то його проходження (виконання) оцінюється відповідно до Додатка 4.

19.2. Команда (учасники) можуть бути зняті зі змагань або дистанції за порушення, які оговорені в п.3.3.5 Правил.

1.9.3. «Умови» передбачають «фініш за особливими умовами» – згідно з вказівками п. 2.9 «МР» з уточненнями, обумовленими в §2 «Загальних умов».

1.10. Вимоги до техніки руху і страховки виду «Гірські перешкоди» поширюються на аналогічні порушення у виді «Рятувальні технічні прийоми» і навпаки.

1.11. Якщо покарання за допущені при виступі помилки і порушення не обумовлене Правилами, «МР», Положенням, «Умовами» або «Загальними умовами», то їх оцінюють з точки зору порушень техніки руху і страховки в гірському туризмі і в альпінізмі.

1.12. ГСК залишає за собою право вносити зміни в усі частини умов до першого жеребкування.

1.13. Заявки з тактики (далі – Заявка) здаються в ГСК в наступному порядку:

1.13.1. На складання Заявки виділяється час, обумовлений після показу дистанцій і роз’яснення тренерам/представникам (капітанам) умов проведення змагань.

1.13.2. Порядок і черговість обов’язкової здачі Заявок обумовлюється ГСК.

1.13.3. Команди, що не здали Заявку:

а) у встановлений графіком час – караються штрафом 10 балів на учасника;

б) після початку виступу з цього виду – зняття з цього виду змагань (1.14.4).

1.14. Невід’ємною частиною «Загальних умов» є наступні Додатки:

1.14.1. Додаток 1. Умови подачі і розгляду Протестів.

1.14.2. Додаток 2. Особливі умови допуску до змагань.

1.14.3. Додаток 3. Способи виконання технічних прийомів.

1.14.4. Додаток 4. Особливі випадки заліку тактики.

2.ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

2.1. Загальні положення

2.1.1. Результати змагань на дистанціях 2 і 3 класу визначаються окремо.

2.1.2. Результати змагань в окремих видах програми визначаються згідно п. 3.15.8.2.Правил змагань зі спортивного туризму та Умов.

2.1.3. При проходженні дистанції виду «Гірські перешкоди» оцінюються виконання техніки руху і страховки, а також транспортуванням контрольного вантажу кожним учасником на кожному маршруті, виду «Рятувальні технічні прийоми» – транспортування «потерпілого», а також виконання технічних прийомів («самовилаз», підйом учасника з «тріщини», тощо).

2.1.4. Команди/зв’язки, які пройшли дистанцію з економією Тн отримують за кожну хвилину економії бонус в розмірі 2 бали або право пройти маршрут (виконати технічний прийом) додаткової частини дистанції відповідно до Маршрутного листа для кожного виду програми.

2.1.5. Якщо команда при проходженні основної і додаткової частин дистанції перевищила Тн в межах То, за кожну хвилину перевищення отримує штраф 3 бали.

2.1.6. Команди/зв’язки, які не вклалися в загальний контрольний час при проходженні відповідної частини дистанції (основної, укороченої) фінішують «за особливими умовами» тобто по закінченню часу припиняють виступ і отримують штрафи:

а) основний – за заявлені і не пройдені маршрути (не виконані технічні прийоми) згідно таблиці 1 «Умов» відповідного виду:

– тільки при проходженні основної частини дистанції – за попередньо заявлені і не пройдені маршрути (не виконані технічні прийоми);

– при проходженні укороченої частини дистанції – команди/зв’язки не караються основним штрафом за не пройдені маршрути (не виконані прийоми), передбачені даною частиною, в т.ч. за попередньо заявлені и не заявлені;

б) додатковий – згідно п.п.2.9.3, 2.9.4 і 2.9.5. «Методичних роз’яснень…».

1) за кожний пункт (ПС/ТС, ПСП, КП, у тому числі Ф), які не відвідав або не встиг пройти кожен:

– учасник зв’язки, у виді «Гірські перешкоди»               –   5 балів,

– рюкзак з контрольним вантажем                                 –   5 балів;

– потерпілий («лялька» )                                              –   10 балів,

2) незалежно від місця розташування на дистанції за кожного:

– учасника команди у виді

«Рятувальні технічні прийоми»                                  –   10 балів,

– одиницю основного спорядження                             –   5 балів.

2.1.7.        Пройдені маршрути (виконані спецприйоми) в межах укороченої частини дистанції зз числа незаявлених оцінюються по таблиці «Номінальної оцінки» «Умов», як «Не заявлені, але пройдені» (кол. 6, табл. 1).

2.2. Порядок визначення результатів на окремій дистанції

2.2.1.        По значимості результатів виступів в одному виді програми команди діляться в низхідній послідовності на 2 групи, а саме:

а) 1-а група – команди/зв’язки, які пройшли основний варіант дистанції, а також фінішування за «особливими умовами» при Тзг;

б) 2-а група – команди/зв’язки, які пройшли укорочений варіант дистанції, а також фінішували за «особливими умовами» при Тзг1.

2.2.2.        При рівності суми балів у двох або більше команд/зв’язок однієї групи, більш високе місце посідає команда/зв’язка, у яких менше штрафних балів за техніку, а в разі їх рівності – ті, хто стартував раніше.

2.3. Командний залік у виді програми «Гірські перешкоди» – змагання зв’язок.

2.3.1. Залік серед чоловічих і змішаних зв’язок роздільний.

2.3.2. Командний результат визначається за сумою місць, які посіли чоловіча і змішана зв’язки команди.

2.3.3. Команда, у якої відсутня змішана зв’язка, отримує залік з однієї кращої чоловічої зв’язки і посідає місце після команд, у яких є залік за обидві зв’язки.

2.3.4. Команда, у якої відсутня чоловіча зв’язка, отримує залік з двох змішаних зв’язок (місце кращої з них іде в залік серед змішаних зв’язок, місце другої – в залік серед чоловічих зв’язок).

2.4. Загальний залік Чемпіонату.

2.4.1. Місце команди в загальному заліку визначається за кращою сумою місць команди у двох видах програми. Якщо сума місць однакова, перевагу має команда, яка посіла краще місце у виді «Рятувальні технічні прийоми».

2.4.2. Команди, у яких відсутній результат в одному з видів програми, посідають місця після команд, які мають результат в двох видах програми.