Чемпіонат Львівської області 2017. Загальні умови. Додаток 1.

Додаток 1

УМОВИ ПОДАЧІ ТА РОЗГЛЯДУ ПРОТЕСТІВ

1. У протесті в обов’язковому порядку повинні бути посилання на пункти Правил, Положення, Методичних роз’яснень, «Умов дистанції» або «Загальних умов», а також Протоколу проказу дистанції та інших основних документів, які спростовують, на думку команди, рішення судді на дистанції або які той, хто подає протест, вважає, були порушені.

2. Якщо, ознайомившись із Карткою попередніх результатів, команда вважає, що окремі штрафні санкції суддів є помилковими, Представник повинен уточнити їхню обґрунтованість, а саме:

а) звернутися до заступника головного судді з виду за роз’ясненням, за які конкретно порушення був виставлений штраф;

б) якщо відповідь виявиться недостатньо переконливою, необхідно звернутися до заступника головного судді з суддівства, а при його відсутності – до Головного судді;

в) якщо після усних роз’яснень представник команди залишається не вдоволеним від отриманих пояснень по штрафу, зафіксованому в Картці, після опублікування результату представник має право внести заставну суму в розмірі стартового внеску команди і подати головному секретареві на ім’я Головного судді змагань письмовий протест.

3. Попередній результат вважається опублікованим з моменту появи в Протоколі попередніх результатів на інформаційному щиті запису технічного результату команди, зробленого головним секретаріатом.

4. Якщо представник згоден, що порушення мало місце, але вважає штраф завищеним, у протесті повинне бути зазначене «правильне», на думку Представника, рішення, обґрунтоване відповідними посиланнями.

5. Головний секретар змагань, який приймає протест, повинен зафіксувати точний час подання протесту в ГСК, одержати заставу і негайно повідомити про протест Головного суддю змагань.

6. При розгляді протесту і виникненні протиріч в описі подій, що мали місце, за основу беруться тільки роз’яснення суддів, що зафіксували порушення, а також відеозаписи, синхронізовані із секундоміром судді. Усні показання сторонніх осіб (запасних, глядачів тощо) не розглядаються і не беруться до відома.

7. На засіданні ГСК, поза часом відведеним на розгляд протестів, обґрунтованість штрафів, виставлених спортсменам при виступі, обговоренню не підлягає.

8. Правила допускають: «Протести на дії учасників, суддів персоналу, що обслуговує змагання, які привели до порушення Умов змагань, Положення або Правил і впливають на результати команди…», але не на незгоду із зайнятим місцем.

9. Представник команди не має права маніпулювати Правилами, Положенням, Умовами, Протоколом огляду дистанції тощо для створення переваги своїй команді або з корисливими цілями. При подібній поведінці Головний суддя має право відсторонити представника від виконання своїх обов’язків з відповідними оргвисновками на майбутнє.

ГСК