Чемпіонат Львівської області 2017. Гірські перешкоди. 2 кл. Умови

Управління фізичної культурі та спорту Львівської облдержадміністрації
Львівська обласна федерація спортивного туризму

Відкритий Чемпіонат Львівської області зі спортивного гірського туризму

Чатові скелі, Львівська область                                                      9-11 червня 2017 р.

УМОВИ
ПРОВЕДЕННЯ   ЗМАГАНЬ ЗВ’ЯЗОК ВИДУ «ГІРСЬКІ ПЕРЕШКОДИ» НА ДИСТАНЦІї II КЛАСУ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дані «Умови» слід розглядати разом з «Загальними умовами» проведення змагань.

1.2. Дистанція виду «Гірські перешкоди» (п. 5, Маршрутний лист) складається з двох частин: основної і додаткової.

1.3. У «Загальних умовах» додатково вказані:

а) основні положення по порядку виступу на дистанціях (§1);
б) порядок визначення результатів і розподілу місць (§2).

2. ОБЛАДНАННЯ ДИСТАНЦІЇ

2.1.Усі пункти (С, ПС і Ф), маршрути (М) і переходи (Мо), а також їх протяжність вказані на схемі (додається).

2.2. Усі ПС обладнані подвійними перилами і додатково кожен з них необхідною кількістю точок страховки (ТС) у вигляді заглушених карабінів (кілець) і петель, на що буде детально звернено увагу при показі дистанції.

3. ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ

3.1. Страховка учасника допускається тільки в межах одного маршруту (між суміжними ПС) через страхувальний пристрій, закріплений на ПС, де знаходиться той, хто страхує.

3.2. При траверсі між ПС до суддівських перил мають бути причеплені обидві самостраховки. На ТПС ковзаючі карабіни перечіплюються по черзі.

3.3. При спуску по вірьовці не допускати порушень, обумовлених п. 19.5.5-19.5.7 «МР».

3.4. Кількість зривів при проходженні маршрутів не обмежена. Штраф за один зрив – 5 балів.

3.5. Умови проходження основного варіанту дистанції.

Зв’язка повинна виконати два підйоми з подальшими спусками див. Маршрутний лист, а також здійснити по усіх вибраних маршрутах (М) транспортування контрольного вантажу (до 3 кг на 1 спортсмена) способами, обумовленими «Умовами» (див. таблицю.1) і фінішувати у Ф.

4. ЗАЯВКА З ТАКТИКИ

У заявку з тактики команда включає:

4.1. Способи підйому та спуску учасників по вибраних маршрутах.
4.2. Способи транспортування контрольного вантажу по вибраних маршрутах.
4.3. Зміну ведучого, якщо передбачена.

 5. МАРШРУТНИЙ ЛИСТ
виступів чоловічих і змішаних зв’язок на дистанції II класувиду «Гірські перешкоди»

Номер маршруту та його граничні пункти.

Опис запропонованих маршрутів

Контрольні часи та

умови їх виконання

Основна частина дистанції

 

Нормативний час             – Тн = 25 хв.

Загальний контрольний час–Тзг=30хв.

Проміжний контрольний час–Тп=15 хв.

 

 

Якщо за Тп = 15 хв. обидва спортсмени не піднімуться в ПС2, зв’язка переводиться на укорочену частини дистанції з новим Тзг1= 20 хв.

 

Укорочена частина:

1. Завершення обома спортсменами підйом (при необхідності) і доставка контрольного вантажу в ПС2.

2. Спуск спортсменів. вірьовці напряму з контрольним вантажем.

 

Фініш зв’язки по останньому учаснику в ПС1 з усім спорядженням и контрольним вантажем

Відповідно до п.3.5 Умов, вказані нижче маршрути команда проходить в заданій послідовності з самостійним вибором варіантів (див. табл. 1), дотримуючись контрольних часів Тп, Тн и Тзг.
1

М1 (ПС1-ПС2)

Підйом обох спортсменів (без або з контрольним вантажем) та доставка контрольного вантажу

Проміжний контрольний час (Тп = 15 хв.)

2

М1 (ПС2-ПС1)

Спуск обох спортсменів по вірьовці з контрольним вантажем через рантклюфт або прямо вниз
3

Мо (ПС1 – ПС3)

Перехід вздовж подвійних суддівських перил
4

М2 (ПС3 – ПС4)

Підйом обох спортсменів (без або з контрольним вантажем) та доставка контрольного вантажу
5

М2 (ПС4 – ПС5)

Косий спуск обох спортсменів по вірьовці з контрольним вантажем або прямо вниз
Фінішування в Ф

Додаткова (бонусна) частина дистанції (не заявляється)

М3 (ПС5 – ПС6)

1. Контрольними залишаються часи:

Тн = 25 хв. та То = 30 хв.

3. Оцінка по кол. 6 (табл. 1)

Проходження маршруту (підйом-спуск) обома спортсменами без контрольного вантажу. При виконанні другого підйому обов’язкова зміна ведучого

 

Номінальна оцінка
проходження дистанції II класу виду «Гірські перешкоди»
виступи чоловічих і змішаних зв’язок

     Таблиця 1.

Маршрути

№ варіанту

Варіанти підйому і спуску учасників і транспортування контрольного вантажу

Оцінка, балів

Найменування

Граничні

пункти

ПройденіЗіН

m=0.15

ЗіП*

к=1

НЗіП

n=0.75

1234567

Основна і додаткова частини дистанції

Усі МВідповідно

1

Зміна ведучого в нижньому ПС53,75– 0,75
 Транспортування контрольного вантажу
2витягуванням (якщо внизу нікого нема)21,5– 0,3
3на собі (у рюкзаку)32,3– 0,5
4підвішеним до поясу обв’язки ( L ≤ 1,2м )43– 0,6
Під’йом учасника зв’язки
М1

М2

М3

ПС1 – ПС2

ПС3 – ПС4

ПС5 – ПС6

5вільним лазінням1814– 5
6комбінованим лазінням1410,5–2,3
7підйом по вірьовці за допомогою затиску107,5– 1,5
Спуски учасника
Усі МВідповідно8по вірьовці напряму32,3– 0,5
9по командним перилам53,75– 0,75
10по вірьовці з «самовипуском» (останнього)32,3– 0,5
11косий спуск53,75– 0,75
12спуск через рантклюфт53,75– 0,75

*) ЗіП – заявлені і пройдені, НЗіП – не заявлені і пройдені,  ЗіН – заявлені і не пройдені