Чемпіонат України 2019. Умови змагань на дистанції “Тактико-технічна”

Міністерство молоді та спорту
УкраїниФедерація спортивного туризму України
Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької облдержадміністрації
Запорізька обласна федерація спортивного туризму

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ ЗІ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ –  ГІРСЬКИЙ ТУРИЗМ

  м. Запоріжжя, скелі о-ва Хортиця                                                                                   09–12 травня 2019 р.

УМОВИ
ПРОВЕДЕННЯ КОМАНДНИХ ЗМАГАНЬ ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ
ВИДУ «ТАКТИКО-ТЕХНІЧНА» НА ДИСТАНЦІЇ V КЛАСУ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці умови слід розглядати разом з «Загальною частиною» Умов проведення змагань.

1.2. Дистанція командних змагань виду «Тактико-технічна» (п. 4.5. Маршрутний лист – далі МЛ) складається з двох частин:

1) основної частини (нормативна + понаднормативна), яку спортсмени команди в обов’язковому порядку попередньо заявляють;

2) додаткової (бонусної) частини, яку спортсмени команди попередньо не заявляють і проходять на свій розсуд.

1.2.1.Основна частина дистанції за характером проходження розділена на два блоки:

а) Блок роботи зв’язок (п.п. 1-3 МЛ) – кожна зв’язка команди згідно з заявкою з тактики автономно проходить обов’язкові маршрути або виконує обов’язкові спецприйоми;

б) Блок командної роботи (п.п. 4-6 МЛ) – обов’язкові маршрути та спецприйоми необхідно проходити одночасно всією командою.

1. 3. Дистанція командних змагань виду «Тактико-технічна» має заданий напрямок руху спортсменів відповідно до МЛ.

1.4. В «Загальних умовах» додатково зазначені:
а) основні положення щодо порядку виступу на дистанціях (§1);
б) порядок визначення результатів та розподілу місць (§2).

 

2. ОБЛАДНАННЯ ДИСТАНЦІЇ

2.1. Всі пункти (С, ПС і Ф), маршрути (М) і переходи (Мо), а також їх протяжність вказані на схемі (додається).

2.2. Всі ПС обладнані подвійними перилами і зазначеною на схемі необхідною кількістю ТС у вигляді заглушених карабінів (кілець), такелажних пластин або петель, на що буде докладно звернуто увагу при показі дистанції.

 

3. ОСНОВНІ УМОВИ ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ

3.1. Організація спуску/підйому «потерпілого» здійснюється згідно з вимогами п. 4.3 Методичних роз’яснень щодо суддівства змагань зі спортивного гірського туризму (далі МР), а виконання спецприйомів – згідно з вимогами Додатка 3 до «Загальних умов».

3.2. Кожен спортсмен стає «потерпілим» відповідно до вимог п. 4.4.1., перестає бути «потерпілим» – п.4.4.4 МР.

3.3. Характер травми «потерпілого» обумовлюється в МЛ і Таблиці №1 Умов.

3.4. У разі порушення вимог пунктів 3.1, 3.2 та / або 3.3 виконання спецприйому (проходження маршруту) не зараховується.

3.5. Зміна «потерпілого» може відбуватися в ПС2.

3.6. «Кокон» спортсмени в’яжуть з основної вірьовки (не менше 8 петель) з укладанням «потерпілого» на килимок з урахуванням недопущення можливих порушень, обумовлених п. 19.7.3 МР.

3.6.1. При ув’язуванні «потерпілого» в «кокон» необхідно передбачити три фіксовані петлі для підвіски, що не здавлюють «потерпілого», а також обов’язкове виконання вимог п.п. 5.1.7 і 30.4.5 МР.

3.6.2. Місце ув’язування «потерпілого» в «кокон» команда обирає відповідно до МЛ.

3.6.3. Ув’язування «потерпілого» в «кокон» команда здійснює тільки силами дієздатних спортсменів, тобто «потерпілий» спортсмен допомогу команді не надає.

3.6.4. Транспортування «потерпілого» в «коконі» зараховується команді відповідно до МЛ.

3.7. При підйомі «потерпілого»:

3.7.1. Незалежно від характеру «травми» допомога з боку «потерпілого» при транспортуванні не допускається (1-й раз – попередження, 2-ий – незалік прийому).

3.7.2. Супроводжуючий незалежно від характеру травми «потерпілого» виконує тільки функції супроводу, тобто не надає допомогу під час підйому або спуску (штраф – згідно МР).

3.7.3. Аварійний (фіксуючий) пристрій виконується згідно з вимогами п.п. 4.3.6 і 4.3.7 МР (крім випадку, обумовленого п. 19.8.3.2.)

3.7.4. Фіксація «потерпілого» за спиною у супроводжуючого здійснюється згідно з вимогами п.п. 4.3.4 і 4.3.5, а також з урахуванням п.п. 19.8.1.3 МР.

3.7.5. Не допускати «потерпілим» порушень, обумовлених п. 19.8.3 МР.

3.7.6. Вимоги щодо виконання транспортування «аварійного вантажу» відповідають аналогічним вимогам щодо транспортування контрольного вантажу на дистанції «Гірськи перешкоди».

3.8. Всі спортсмени команди при виконанні «самовилазу» по маршруту М4, здійснюють його: 1-й – по суддівських вертикальних перилах, а решта – по командних вертикальних перилах, тобто суддівські вертикальні перила надаються команді один раз і при проходженні виключно додаткової частини дистанції.

3.8.1. Суддівська страховка для першого спортсмена зв’язки №2 на кожному з маршрутів підйому М2 та М4 під час проходження основної частини, а також для першого спортсмена команди під час проходження додаткової частини дитанції надається один раз!

3.8.2. Спускові командні вірьовки після спуску по маршруту М3 повинні бути зняті.

3.8.3. Повторне проходження маршруту не зараховується.

3.8.4. При зриві першого (ведучого) на кожному з маршрутів М2 та М4 з зависанням на суддівській страховці спортсмен отримує штраф – по 3 бали за кожен зрив. Кількість зривів не обмежена. Після першого зриву подальший рух спортсмена по маршруту вважається комбінованим лазінням.

3.8.5. Допомога напарника (підсаджування, опора на тіло) на маршрутах підйому М2 та М4 не допускається, а проходження маршруту при цьому не зараховується.

3.8.6. При проходженні спортсменами маршрутів підйому М2 та М4 допускається використовувати тільки марковані службою дистанції стаціонарні ТСП, організовані на скельних (шлямбурних) гаках.

3.8.7. При проходженні спортсменами маршрутів підйому М2 та М4 допускається установка на них командних ТСП (не більше 2-х ТСП на кожному з маршрутів) на відстані не менше ніж 1 м від нижньої маркованої службою дистанції стаціонарної ТСП.

3.8.8. При проходженні спортсменами маршрутів підйому М2 та М4 допускається застосування драбинок або петель  довжиною не більше 1,5 м. Застосування драбинок, петель допускається виключно на самостійно встановлених командних ТСП.

3.8.9. До заліку результату виступу команди в додатковій частині йде тільки перший «самовилаз» кожного спортсмена команди.

3.8.10. Вимоги щодо виконання спортсменом №2 «соло» спуску по маршруту М5 відповідають аналогічним вимогам, щодо спуску спортсменів на дистанції особистих змагань виду «Гірськи перешкоди», тобто спортсмен №2 на протязі всього спуску по маршруту М5 забезпечує себе командною страховкою самостійно.

3.9. Для забезпечення безпечного виступу команд обов’язково виконання наступних вимог:

3.9.1. Командні похилі перила маршруту М1 (за наявності) та М6 обладнуються подвійними.

3.9.2. При проходженні спортсменом №2 маршруту М5,  йому необхідно обов’язково стати на самостраховку в КП1, для організації антимаятникових заходів.

3.10. Необхідні відомості для проходження дистанції ТТ:

3.10.1. Порядок виконання спецприйомів і проходження маршрутів задані у МЛ.

3.10.2. Допускається допоміжна робота спортсменів на дистанції (поправити вірьовку тощо) відповідно до МЛ і за умови їх надійної фіксації на командній вірьовці, а також при забезпеченні їх надійною командною страховкою.

3.10.3. Маршрут переходу Мо3 може бути використано виключно при виконанні спортсменами команди додаткової частини.

3.10.4. Розташування спортсменів на старті:       С1 (ПС1) – спортсмен №1 (зв’язка №1);

С2 (ПС2) – спортсмен №2 (зв’язка №1);

С3 (ПС3) – спортсмени №3 та №4 (зв’язка №2);

ПС4 – «аварійний вантаж» (вага до 25 кг).

3.11. Команди, які не надали в заявці з тактики схеми систем кріплення командних вірьовок для підйому або спуску «потерпілого», отримують оцінку цих спецприйомів з коефіцієнтом 0,75 (кол. 6, табл.1).

 

4. ОПИС ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ

4.1. Всі спортсмени під час виступу послідовно від старту (С1, С2, С3) і до фінішу (Ф1) відповідно до МЛ і згідно з поданою заявкою повинні пройти всі заявлені маршрути і виконати всі вимоги основної частини дистанції.

4.2. Нормативна складова основної частини дистанції включає наступні обов’язкові маршрути та спецприйоми:

4.2.1. Спортсмен №1 (зв’язка №1) є «потерпілим» №1 – характер травми «потерпілого» за вибором (табл.1);

4.2.2. Спортсмен №2 (зв’язка №1) виконує:

а) косий «соло» спуск по вірьовці (один раз) – варіант за вибором (табл.1);

б) транспортування «аварійного вантажу» в ПС1;

4.2.3. Спортсмени №3 та №4 (зв’язка №2) виконує:

а) підйом лазінням (два рази) по маршрутам М2 та М4 – варіант за вибором (табл.1);

б) косий спуск (один раз) по маршруту М3 – варіант за вибором (табл.1);

4.2.4. Команда всім складом виконує:

а) ув’язування “потерпілого” №2 (недієздатний) в “кокон” (не менше одного разу);

б) косий підйом «потерпілого» №2 (недієздатний) в “коконі” командними крутопохилими перилами (один раз);

в) косий підйом «аварійного вантажу» (один раз) – варіант за вибором (табл.1);

4.3. Понаднормативна складова основної частини дистанції включає наступні спецприйоми:

4.3.1. Команда всім складом виконує:

а) спуск «аварійного вантажу», «потерпілого» №3 і всіх спортсменів командними похилими перилами (один раз) – характер травми «потерпілого» і варіант  за вибором (табл.1);

4.4. Всі «потерпілі», визначені у п.п. 4.2.4, 4.3.1. повинні змінюватись.

 

5. ЗАЯВКА З ТАКТИКИ

В заявку з тактики команда включає:

5.1. Номери спортсменів, які послідовно стають «потерпілими» на всіх заявлених маршрутах.

5.2. Обрані варіанти підйому спортсменів №3 та №4 (зв’язки №2) по маршрутах М2 та М4, а також зміну ведучого (якщо вона передбачена).

5.3. Маршрути, при проходженні яких зв’язки планує установку командних ТСП та їх кількість (зазначити в дужках після номеру маршруту підйому).

5.4. Способи спусків кожного спортсмена на всіх маршрутах (по вірьовці напряму, командними похилими перилами тощо).

5.5. Варіант косого підйому «аварійного вантажу».

5.6. Місце ув’язування (ПС) «потерпілого» в «кокон», а також маршрут  і способи його транспортування.

5.8. Схеми систем кріплення командних вірьовок для підйому «потерпілого» по маршруту М1.

 

4.5. МАРШРУТНИЙ ЛИСТ
командних виступів на дистанції V класу виду «Тактико-технічна»

Номер маршруту і його граничні пункти.

Опис виконання рятувальних технічних прийомів

Контрольні часи

та умови їх виконання

Основна частина дистанції

Нормативний час                     – Тн = 70 хв.

Загальний контрольний час  – Тзг = 80 хв.

Перший проміжний

контрольний час             – Тп1 = 15 хв.

Другий проміжний

контрольний час             – Тп2 = 50 хв.

 

 

*   *   *

Якщо за Тп1 = 15 хв. команда не виконає п.п.1, то вона переводиться на проходження спрощеної частини дистанції з новим Тзг1 = 25 хв.

 

Спрощена частина:

1. Завершення підйому спортсменів №3 та №4 в ПС2.

2. Завершення спуску спортсмена №2 в ПС4.

3. Перехід спортсменів №1 та №2 в ПС6.

4. Фініш команди зі всім спорядженням в пунктах Ф1 та Ф2 відповідно.

 

 

*   *   *

Якщо за Тп2 = 60 хв. команда не виконає п.п.1…4, то вона переводиться на проходження скороченої частини дистанції з новим Тзг2 = 70 хв.

 

Скорочена частина:

1. Завершення підйому «потерпілого» №2 та «аварійного вантажу» в ПС2.

2. Запершення “самовилазу” спортсмена №1.

3. Фініш команди з «аварійним вантажем» і всім спорядженням в пункті Ф2

Відповідно до п.п.4.1 – 4.4 Умов та дотримуючись контрольних часів Тп1, Тп2, Тн та Тзг спортсмени команди враховуючи заданий напрямок дистанці і з самостійним вибором варіантів (див. табл. 1):
виконують необхідні

з запропонованих нижче

рятувальних технічних прийомів

проходять необхідні

з запропонованих нижче

маршрутів

Зв’язка №1Зв’язка №2

1

М5 (ПС2 – КП1– ПС4)

М2 (ПС3 – ПС2)

Косий «соло» спуск

спортсмена №2 по вірьовці

Підйом спортсменів №3 та №4

Перший проміжний контрольний час (Тп1 = 15 хв.)

2Мо2 (ПС4 – ПС6)М3 (ПС2 – ПС5)
Закріплення спортсменом №2

командних похилих перил

Косий спуск всіх спортсменів по вірьовці
3Мо1 (ПС4 – ПС1)М4 (ПС5 – ПС2)
Перехід спортсмена №2 в ПС1 з «аварійним вантажем».

Організація спортсменом №2 косого підйому «потерпілого» №1  відповідно до тактичної заявки

Підйом всіх спортсменів

Командна робота

*

ПС1,  ПС2

Ув’язування «потерпілого» №2 (недієздатний)  в «кокон» (за наявністю)
4

М1 (ПС1 – ПС2)

Косий підйом «потерпілого» №2 (недієздатний) в “коконі” та «аварійного вантажу» командними крутопохилими перилами.

Самовилаз» спортсмена №1

Другий проміжний контрольний час (Тп2 = 50 хв.)

5

М6 (ПС2 – ПС6)

Спуск «потерпілого» №3, «аварійного вантажу» та всіх спортсменів командними похилими перилами
6

Ф1

Фінішування всіх спортсменів команди та «аварійного вантажу»

по варіанту основної частини

Додаткова частина дистанціїОцінка по колонці 6 (табл. 1)

М4 (ПС5 – ПС2)

«Самовилаз» спортсменів команди (варіанти 10-13).

Підйом «потерпілого» з супроводжуючим (варіанти 22, 24)

Контрольні части:

Тн и Тзг

залишаються без змін

М4 (ПС2 – ПС5)

Спуск «потерпілого» з супроводжуючим (варіанти 23, 25)

*) рятувальний технічний прийом виконується в межах п.п.4, 5 МЛ основної частини дистанції.

НОМІНАЛЬНА ОЦІНКА
способів і варіантів проходження дистанції V класу виду «Тактико-технічна» (командні виступи)

Таблиця 1

МаршрутиНомер

варіанту

Варіанти виконання спецприйомуЗалікова оцінка, балів
Позна-

чення

Граничні

пункти

Виконані ЗіН,

m=(– 0.2)

ЗіП*,

к = 1

НЗіП*,

n=0.75

1234567

Основна і додаткова частини дистанції

Всі МоВідповідноПерехід спортсменів вздовж суддівських перил
М2

М4

ПС3 – ПС2

ПС5 – ПС2

1Навантаження вірьовки при підйомі (між ПС, ТС)– 4
2Зміна ведучого в нижньому ПС64,5– 1,2
3Установка командної ТСП32,3– 0,6

Підйом спортсменів на маршруті

М2ПС3 – ПС24вільним (чистим) лазінням – перший3022,5– 6,0
5комбінованим лазінням – перший1612,0– 3,2
6комбінованим лазінням – другий107,5– 2,0
М4ПС5 – ПС27вільним (чистим) лазінням – перший4030,0– 8,0
8комбінованим лазінням – перший2216,5– 4,4
9комбінованим лазінням – другий129,0– 2,4

«Самовилаз» спортсмена:

М1

М4

ПС1 – ПС2

ПС5 – ПС2

10способом «Затиск – Затиск»107,5– 2,0
11способом «Затиск – Стремено»107,5– 2,0
12способом «Ножний поліспаст»107,5– 2,0
13способом «Стремено – Стремено»129,0– 2,4

Спуски спортсменів по вірьовці

М3ПС2 – ПС514косий спуск по жорстко закріпленій вірьовці21,5– 0,4
М5ПС2 – КП1 – ПС415косий «соло» спуск по жорстко закріпленій вірьовці з пересадкою43,0– 0,8
16косий «соло» спуск по вірьовці з самовипуском з пересадкою86,0– 1,6
17косий «соло» спуск по жорстко закріпленій вірьовці з виконанням антимаятникових заходів в КП164,5– 1,2
18косий «соло» спуск по вірьовці з самовипуском з виконанням антимаятникових заходів в КП1107,5– 2,0
Транспортування / підйом / спуск «потерпілого»:
Характер травми «потерпілого» – травма рук
Спосіб транспортування – без супроводження:
М1ПС1 – ПС219підйом командними крутопохилими перилами2015,0– 4,0
20косий підйом поліспастом з відтяжкою1813,5– 3,6
М6ПС2 – ПС621спуск командними похилими перилами129,0– 2,4
Спосіб транспортування – з супроводженням:
М4ПС5 – ПС222підйом поліспастом без допомоги супроводжуючого15,0– 4,0
ПС2 – ПС523спуск без допомоги супроводжуючого10,5– 2,8
Характер травми «потерпілого» – не дієздатний
Спосіб транспортування – за спиною супроводжуючого:
М4ПС5 – ПС224підйом поліспастом без допомоги супроводжуючого24,0– 6,4
ПС2 – ПС525спуск без допомоги супроводжуючого18,0– 4,8
Спосіб транспортування «потерпілого» – в «коконі»:
ПС1, ПС226ув’язування потерпілого в «кокон»129,0– 2,4
М1ПС1 – ПС227підйом командними крутопохилими перилами2619,5– 5,2
М6ПС2 – ПС628спуск командними похилими перилами2015,0– 4,0
Транспортування «аварійного вантажу»:
М1ПС1 – ПС229підйом командними крутопохилими перилами107,5– 2,0
30косий підйом поліспастом з відтяжкою129,0– 2,4
М6ПС2 – ПС631спуск командними похилими перилами86,0– 1,6

*)    ЗіП – заявлені і пройдені,     НзіП – не заявлені і пройдені,     ЗіН   – заявлені і не пройдені,                           МЛ – маршрутний лист;        МР         – методичні роз’яснення.