Кубок Хортиці – 2017. “Гірські перешкди”. Умови

Управління молоді, фізичної культури і спорту Запорізької облдержадміністрації
Запорізька обласна федерація спортивного туризму

 XXXVІ ВІДКРИТІ ОБЛАСНІ ЗМАГАННЯ ЗІ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ
«КУБОК ХОРТИЦІ – 2017», ДИСТАНЦІЇ ГІРСЬКІ

 

м.Запоріжжя, скелі о.Хортиця                                                             05-08 жовтня 2017 р
УМОВИ
ПРОВЕДЕННЯ КОМАНДНИХ ЗМАГАНЬ ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОМУ ТУРИЗМУ
ВИДУ «ГІРСЬКІ ПЕРЕШКОДИ» НА ДИСТАНЦІЇ III КЛАСУ

 1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці «Умови» слід розглядати разом з «Загальною частиною» умов проведення змагань.

1.2. Дистанція командних змагань виду «Гірські перешкоди» (Маршрутний лист, п. 3.3.) складається з двох частин:

   1) основної (нормативної + наднормативної) частини, яку команда в обов’язковому порядку попередньо заявляє;

   2) додаткової (бонусної) частини, яку команда попередньо не заявляє і проходить на свій розсуд.

1.3. В «Загальних умовах» додатково вказані:

а) основні положення по порядку виступу на дистанціях (§1);

б) основні умови проходження дистанції «Гірські перешкоди» (§2);

в) порядок визначення результатів та розподілу місць (§4).

 

2. ОБЛАДНАННЯ ДИСТАНЦІЇ

2.1. Всі пункти (С, ПС і Ф), маршрути (М) і переходи (Мо), а також їх протяжність вказані на схемі (додається).

2.2. Всі ПС обладнані подвійними перилами і зазначеною на схемі необхідною кількістю ТС у вигляді заглушених карабінів (кілець), такелажні пластин або петель, на що буде докладно звернуто увагу при показі дистанції.

 

3. ОПИС ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ

3.1. Всі спортсмени команди під час виступу послідовно від старту (С1 і / або С2) і до фінішу (Ф3 або Ф4) відповідно до Маршрутного листа (п. 3.3) і згідно з поданою заявкою повинні пройти наступні обов’язкові маршрути основної частини дистанції і здійснити по ним транспортування двох неподільних контрольних вантажів (10 і 5 кг) способами, обумовленими «Умовами» (див. табл.1).

3.2. Мінімальний перелік обов’язкових маршрутів основної частини дистанції:

3.2.1. Кожен спортсмен команди виконує:

а) підйом лазіння (два рази) по різним маршрутам М1 – М7 – варіант за вибором (табл.1);

б) спуск по вірьовці (один раз) по маршрутам М1 – М7 після підйому – варіант за вибором (табл.1);

в) спуск командними крутопохилими перилами (один раз) по маршрутам М11, М12 після підйому – варіант за вибором (табл.1);

3.2.2. Команда всім складом виконує:

а) траверс схилу (один раз) по маршрутам М8 – М10 – варіант за вибором (табл.1);

б) транспортування контрольного вантажу по всіх заявлених маршрутах – варіант за вибором (табл.1).

3.2.3. Команда має право при першому проходженні маршрутів М1 – М7 встановити на них командні ТСП (з 1-го закладного елемента) на відстані не менше ніж 1,5 м від нижньої маркованої службою дистанції стаціонарної ТСП, але не більше ніж трьох одиниць на кожному з маршрутів – за вибором (табл.1).

 

4. ЗАЯВКА З ТАКТИКИ

4.1. Маршрути, за якими здійснюється проходження дистанції від старту (С1, С2) і до фінішу (Ф3 або Ф4). 4.2. Обрані варіанти підйому кожного спортсмена команди на всіх маршрутах. 4.3. Зміну ведучого на кожному маршруті (якщо передбачена). 4.4. Способи спуску кожного спортсмена команди на всіх маршрутах (по вірьовці напряму, крутопохилими командними перилами). 4.5. Способи транспортування контрольних вантажів на всіх маршрутах підйому і траверсу. 4.6. Маршрути, при проходженні яких команда планує установку командних ТСП і їх кількість.

 

3.3. МАРШРУТНИЙ ЛИСТ
командних виступів на дистанції III класу виду «Гірські перешкоди»

Номер маршруту і його граничні пункти.
Опис проходження маршруту

Контрольні часи

та умови їх виконання

Основна частина дистанції

Нормативний час                       – Тн =50 хв.

Загальний контрольний час     – То =60 хв.

Перший проміжний

контрольний час     – Тп1 =15 хв.

Другий проміжний

контрольний час        – Тп2 =30 хв.

 

*     *   *

Якщо за Тп1 = 15 хв., два спортсмени не виконають перший підйом по різним маршрутам у верхні ПС, команда переводиться на проходження спрощеної частини дистанції з новим Тзг1 = 25 хв.

 

Спрощена частина:

1. Завершення першого підйому всіх спортсменів.

2. Спуск спортсменів по вірьовці в нижні ПС відповідно до зазначених маршрутів в заявці з тактики.

3. Перехід спортсменів вдовж суддівських перил по маршрутам М8, Мо2, Мо4, Мо3, М10 (при необхідності).

4. Фініш всієї команди з контрольним вантажем і всім спорядженням в Ф1 або Ф2 (який є ближчим).

 

*     *   *

Якщо за Тп2 = 30 хв., команда не виконає два підйоми і один спуск у відповідні ПС,

то вона переводиться на проходження

укороченої частини дистанції

з новим Тзг2 =40 хв.

 

Укорочена частина:

1. Завершення другого підйому всіх спортсменів.

2. Спуск спортсменів по вірьовці в нижні ПС відповідно до зазначених маршрутів в заявці з тактики.

3. Траверс схилу всіма спортсменами команди по маршрутам М8 або М10 (який є ближчим) по суддівським перилам.

4. Фініш всієї команди з контрольнім вантажем і всім спорядженням в Ф1 або Ф2 (який є ближчим)

Відповідно до п.п. 3.1 і 3.2. Умов, необхідні з запропонованих нижче маршрутів команди проходять в довільному порядку по своєму вибору варіантів (див. табл. 1), дотримуючись контрольних часів Тп1, Тп2, Тн і То
*

М1 (ПС1 – ПС2), M2 (ПC3 – ПC4), М3 (ПС5 – ПС6),

М4 (ПС7 – ПС8), М5 (ПС9 – ПС10),

М6 (ПС11 – ПС12), М7 (ПС13 – ПС14)

Підйом всіх спортсменів (без або з контрольним вантажем) та доставка контрольного вантажу
*

М8 (ПС1 – ПС5), М8 (ПС5 – ПС1),

М10 (ПС7 – ПС13), М10 (ПС13 – ПС7)

Траверс схилу всіма спортсменами і доставка контрольного вантажу (при необхідності)
*

М9 (ПС5 – ПС7), М9 (ПС7 – ПС5)

Траверс схилу маятником всіма спортсменами і доставка контрольного вантажу (при необхідності)
*

М1 (ПС2 – ПС1), M2 (ПC4 – ПC3), М3 (ПС6 – ПС5),

М4 (ПС8 – ПС7), М5 (ПС10 – ПС9),

М6 (ПС12 – ПС11), М7 (ПС14 – ПС13)

Спуск всіх спортсменів по вірьовці з контрольним вантажем
*

М11 (ПС4 – ПС15), М12 (ПС8 – ПС16)

Спуск всіх спортсменів і контрольного вантажу командними крутопохилими перилами
*

Ф3 або Ф4

Фінішування всіх спортсменів команди

по варіанту основної частини

Додаткова частина дистанції

Оцінка по колонці 6 (табл. 1)

 

М1 (ПС1 – ПС2), M2 (ПC3 – ПC4), М3 (ПС5 – ПС6),

М4 (ПС7 – ПС8), М5 (ПС9 – ПС10),

М6 (ПС11 – ПС12), М7 (ПС13 – ПС14)

Контрольні часи:

Тн і Тзг залишаються без змін.

 

Підйом 1-го спортсмена з суддівською страховкою на кожному маршруті

Проходження маршруту (підйом-спуск), не пройденого в основній частині, всіма спортсменами без контрольного вантажу (варіанти 4 – 9 та 15, 16)

*) порядок (послідовність) проходження маршрутів Умовами не регламентується.

 

НОМІНАЛЬНА ОЦІНКА
способів і варіантів проходження дистанції III класу виду «Гірські перешкоди» (командні виступи)

Таблиця 1

Маршрути

№ варіанту

Опис варіантів підйому, траверсу, спуску спортсменів та транспортування контрольного вантажу

Залікова оцінка, балів

Позна-

чення

Граничні

пункти

Пройдені

ЗіН,

m=0.20

ЗіП*,

к = 1

НЗіП*,

n=0.75

1234567

Основна і додаткова частини дистанції

Всі МоВідповідноПерехід спортсменів вздовж суддівських перил
Всі МВідповідно1Навантаження вірьовки при підйомі (між ПС, ТС)– 4
2Зміна ведучого в нижньому ПС86– 1,6
3Установка командної ТСП64,5– 1,2
 

Підйом спортсменів на маршруті

М1

М5

ПС1 – ПС2

ПС9 – ПС10

4вільним (чистим) лазінням – перший40 30,0– 8,0
5вільним (чистим) лазінням – другий та наступні2015,0– 4,0
6комбінованим лазінням – перший2619,5– 5,2
7комбінованим лазінням – другий та наступні139,8– 2,6
М2

М3

М6

ПС3 – ПС4

ПС5 – ПС6

ПС11 – ПС12

8вільним (чистим) лазінням – перший20 15,0– 4,0
9вільним (чистим) лазінням – другий та наступні107,5– 2,0
10комбінованим лазінням – перший13 9,8– 2,6
11комбінованим лазінням – другий та наступні75,3– 1,4
М4

М7

ПС7 – ПС8

ПС13 – ПС14

12вільним (чистим) лазінням – перший30 22,5– 6,0
13вільним (чистим) лазінням – другий та наступні1511,3– 3,0
14комбінованим лазінням – перший19 14,3– 3,8
15комбінованим лазінням – другий та наступні107,5– 2,0
 

Транспортування контрольного вантажу

Всі МВідповідно16при підйомі, траверсі на собі (за 1 рюкзак)96,8– 1,8
17витягуванням напряму по МР32,3– 0,6
18витягуванням з супроводженням по МР43,0– 0,8
19в підвішеному (L≤1,5 м) положенні до спортсмена (за 1 рюкзак)86,0– 1,6
М11

М12

ПС4 – ПС15

ПС8 – ПС16

20спуск командними крутопохилими перилами (за весь вантаж)64,5– 1,2
 

Спуски спортсменів по вірьовці (з рюкзаком або без)

Всі М

(по МЛ)

Відповідно21напряму по жорстко закріпленій вірьовці21,5– 0,4
22по вірьовці з самовипуском (останнього)43,0– 0,8
М11

М12

ПС4 – ПС15

ПС8 – ПС16

23командними крутопохилими перилами107,5– 2,0

Траверс схилу

М8ПС1 – ПС5

ПС5 – ПС1

24вільним лазінням вздовж суддівських перил129,0– 2,4
25комбінованим лазінням вздовж суддівських перил86,0– 1,6
26по суддівським перилам (з навантаженням перил)43,0– 0,8
М10ПС7 – ПС13

ПС13 – ПС7

27вільним лазінням вздовж суддівських перил1612– 3,2
28комбінованим лазінням вздовж суддівських перил107,5– 2,0
29по суддівським перилам (з навантаженням перил)64,5– 1,2
М9ПС5 – ПС7

ПС7 – ПС5

30траверс маятником2015– 4,0

*)    ЗіП  – заявлені і пройдені,  ЗіН  – заявлені і не пройдені, НзіП – не заявлені і пройдені.

        МЛ – маршрутний лист,      МР – методичні роз’яснення