Кубок Львова 2017. Гірські перешкоди – змагання зв’язок. Умови

Управління фізичної культури і спорту Львівської облдержадміністрації
Львівська обласна федерація спортивного туризму

Відкритий Кубок з гірського спортивного туризму «КУБОК ПАМ’ЯТІ»
Чатові скелі, Львівська область                                                     24-27 серпня 2017 р.

 УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ   ЗМАГАНЬ ЗВ’ЯЗОК ВИДУ «ГІРСЬКІ ПЕРЕШКОДИ» НА ДИСТАНЦІї IV КЛАСУ

 1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дані «Умови» слід розглядати разом з «Загальними умовами» проведення змагань.
1.2. Дистанція виду «Гірські перешкоди» (п. 5. Маршрутний лист) складається з двох частин:
1)      основної (нормативної + наднормативної) частини, яку команда обов’язково попередньо заявляє;
2)      додаткової (бонусної) частини, яку команда попередньо не заявляє і проходить на свій розсуд.

1.3. У «Загальних умовах» додатково вказані:
а) основні положення по порядку виступу на дистанціях (§1);
б) основні умови проходження дистанцій «Гірські перешкоди» (§2);
б) порядок визначення результатів і розподілу місць (§4).

2. ОБЛАДНАННЯ ДИСТАНЦІЇ

2.1.Усі пункти (С, ПС і Ф), маршрути (М) і переходи (Мо), а також їх протяжність вказані на схемі (додається).
2.2. Усі ПС обладнані подвійними перилами і додатково кожен з них необхідною кількістю точок страховки (ТС), в основному по дві, у вигляді заглушених карабінів (кілець) і петель, на що буде детально звернено увагу при показі дистанції.

 3. ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ

Умови проходження основного варіанту дистанції.

Зв’язка має виконати три підйоми з наступними спусками, здійснити проходження двох траверсів згідно варіантів обумовлених в Маршрутному листі, спуститись на фініш Ф1 або Ф2, а також здійснити по усіх вибраних маршрутах (М) транспортування контрольного вантажу (до 5 кг на 1 учасника) способами, вказаними в «Умовах» (див. Таблицю 1).

4. ЗАЯВКА З ТАКТИКИ

У заявку з тактики зв’язка включає:
4.1. способи підйому, спуску, траверсу учасників на обраних маршрутах;
4.2. способів транспортування контрольного вантажу на кожному маршруті;
4.3. зміну ведучого, якщо передбачена.

5. МАРШРУТНИЙ ЛИСТ
виступів чоловічих і змішаних зв’язок на дистанції ІV класу виду «Гірські перешкоди»

Номер маршруту та його граничні пункти.

Опис запропонованих маршрутів

Контрольні часи та

умови їх виконання

Основна частина дистанції Нормативний час               – Тн = 45 хв.

Загальний контрольний час–Тзг=50 хв.

Проміжний контрольний час – Тп1=25 хв.

 

 

Якщо за Тп = 25 хв. обидва спортсмени не пройдуть перший траверс (в ПС4), зв’язка переводиться на спрощену частини дистанції з новим

Тзг1= 30 хв.

 

Спрощена частина:

1. Завершення обома спортсменами траверсу по М3 і доставка контрольного вантажу в ПС4.

2. Траверс маятником з контрольним вантажем по М4.

3. Спуск обох спортсменів по вірьовці з контрольним вантажем по М5.

3. Фініш зв’язки по останньому учаснику в ПС6 з усім спорядженням и контрольним вантажем

Відповідно до п.3 Умов, вказані нижче маршрути зв’язка проходить в заданій послідовності з самостійним вибором варіантів (див. табл. 1), дотримуючись контрольних часів Тп, Тн і Тзг
1М1 (ПС1-ПС2)
Підйом обох спортсменів (без або з контрольним вантажем) та доставка контрольного вантажу
2М2 (ПС2-ПС3)
Косий спуск обох спортсменів по вірьовці з контрольним вантажем
3М3 (ПС3 – ПС4)
Траверс
 Проміжний контрольний час (Тп1 = 25 хв.)
4М4 (ПС4 – ПС5)
Траверс маятником
5М5 (ПС5 – ПС6)
Спуск обох спортсменів по вірьовці з контрольним вантажем
8М6 (ПС7 – ПС9) або М7 (ПС8 – ПС9)
Підйом обох спортсменів по одному з маршрутів (без або з контрольним вантажем) та доставка контрольного вантажу
9М7 (ПС9 – ПС8) або М6 (ПС9 – ПС7)
Спуск обох спортсменів по вірьовці з контрольним вантажем
М6 (ПС7 – ПС9) або М7 (ПС8 – ПС9)
Підйом обох спортсменів по іншому ( п.8) з двох маршрутів (без або з контрольним вантажем) та доставка контрольного вантажу
11М7 (ПС9 – ПС8), М6 (ПС9 – ПС7)
Спуск обох спортсменів по вірьовці по іншому з двох маршрутів (п. 9) з контрольним вантажем
12Фінішування в Ф1 (ПС7) або Ф2 (ПС8)
 Додаткова (бонусна) частина дистанції (не заявляється)
 М6 (ПС7 – ПС9), М6 (ПС9 – ПС7)1. Контрольними залишаються часи:

Тн = 45 хв. та То = 50 хв.

3. Оцінка по кол.6(табл. 1)

Проходження маршруту підйому обома спортсменами без контрольного вантажу. Спуск напряму або косий спуск

 

НОМІНАЛЬНА ОЦІНКА
проходження дистанції IV класу виду «Гірські перешкоди». Виступи чоловічих і змішаних зв’язок

                                                                                                                                     Таблиця 1

Маршрути№ варіанту

Опис варіантів підйому і спуску учасників і транспортування контрольного вантажу

Оцінка, балів
Наймену-
вання

Граничні

пункти

Пройдені

ЗіН

m=0.20

ЗіП*

к= 1

НЗіП

n=0.75

1234567
Основна і додаткова частини дистанції
Транспортування контрольного вантажу
Усі Мо 1Перехід спортсменів вздовж суддівських перил
Усі МВідповідно2Навантаження вірьовки при підйомі (між ПС,ТС)– 4
3Зміна ведучого в нижньому ПС або в вихідному ПС траверсу64,5–1,2
Транспортування контрольного вантажу на підйомі і траверсі
УсіМВідповідно4витягуванням (якщо внизу нікого нема)21,5–0,4
5на собі (у рюкзаку)32,3–0,6
6підвішеним до поясу обв’язки ( L ≤ 1,2 м )43–0,8
Підйом учасника зв’язки
М1

 

ПС1 – ПС2

 

7вільним лазінням3526,3–7,0
8комбінованим2317,3–4,3
9підйом по вірьовці96,8–1,8
М6

 

ПС7 – ПС9

 

10вільним лазінням4030–8,0
11комбінованим2619,5–5,2
12підйом по вірьовці107,5–2,0
М7ПС8 – ПС913вільним лазінням4030–8,0
14комбінованим2619,5–5,2
15підйом по вірьовці107,7–1,8
Траверс
М3ПС3 – ПС416вільним лазінням4533,8–9,0
17комбінованим2921,8–5,8
18по командним перилам118,3–2,2
19по суддівським перилам96,8–1,8
М4ПС4 – ПС520маятником75,3–1,4
Спуски учасника
М5

М6

ПС5 – ПС6

ПС9 – ПС7

21по вірьовці напряму43–0,8
22по вірьовці з «самовипуском» (останній)43–0,8
М7ПС9 –ПС823косий спуск107,5–2,0
М2ПС2 – ПС324косий спуск53,8–1,0

*) ЗіП – заявлені і пройдені,     НЗіП – не заявлені і пройдені,   ЗіН – заявлені і не пройдені