Чемпіонат Львівської області. Гірські перешкоди. 3 кл. Умови

Управління фізичної культури і спорту Львівської облдержадміністрації
Львівська обласна федерація спортивного туризму

Відкритий Чемпіонат Львівської області зі спортивного гірського туризму

Чатові скелі, Львівська область                                                    9-11 червня 2017 р.

УМОВИ
ПРОВЕДЕННЯ   ЗМАГАНЬ ЗВ’ЯЗОК ВИДУ «ГІРСЬКІ ПЕРЕШКОДИ» НА ДИСТАНЦІї III КЛАСУ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дані «Умови» слід розглядати разом з «Загальними умовами» проведення змагань.

1.2. Дистанція виду «Гірські перешкоди» (п. 5. Маршрутний лист) складається з двох частин: основної і додаткової.

1.3. У «Загальних умовах» додатково вказані:

а) основні положення по порядку виступу на дистанціях (§1);
б) порядок визначення результатів і розподілу місць (§2).

2. ОБЛАДНАННЯ ДИСТАНЦІЇ

2.1.Усі пункти (С, ПС і Ф), маршрути (М) і переходи (Мо), а також їх протяжність вказані на схемі (додається).

2.2. Усі ПС обладнані подвійними перилами і додатково кожен з них необхідною кількістю точок страховки (ТС), в основному по дві, у вигляді заглушених карабінів (кілець) і петель, на що буде детально звернено увагу при показі дистанції.

3. ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ

3.1. Страховка учасника допускається тільки в межах одного маршруту (між суміжними ПС) через страхувальний пристрій, закріплений на ПС, де знаходиться той, хто страхує.

3.2. При траверсі між ПС до суддівських перил мають бути причеплені обидві самостраховки. На ТПС ковзаючі карабіни перечіплюються по черзі.

3.3. При спуску по вірьовці не допускати порушень, обумовлених п. 19.5.5-19.5.7 «МР».

3.4. Кількість зривів при проходженні маршрутів не обмежена. Штраф за один зрив – 5 балів

3.5. Умови проходження основного варіанту дистанції.

Зв’язка має виконати три підйоми з наступними спусками, здійснити проходження траверсу згідно варіантів обумовлених в Маршрутному листі , а також здійснити по усіх вибраних маршрутах (М) транспортування контрольного вантажу (до 5 кг на 1 учасника) способами, вказаними в «Умовах» (див. Таблицю 1) і фінішувати у Ф.

4. ЗАЯВКА З ТАКТИКИ

У заявку з тактики зв’язка включає:

4.1. способи підйому, спуску, траверсу учасників на обраних маршрутах;
4.2. способів транспортування контрольного вантажу на кожному маршруті;
4.3. зміну ведучого, якщо передбачена.

5. МАРШРУТНИЙ ЛИСТ
виступів чоловічих і змішаних зв’язок на дистанції ІII класу виду «Гірські перешкоди»

Номер маршруту та його граничні пункти.

Опис запропонованих маршрутів

Контрольні часи та

умови їх виконання

Основна частина дистанції

 

Нормативний час              – Тн = 30 хв.

Загальний контрольний час–Тзг=35 хв.

Проміжний контрольний час–Тп=25 хв.

 

 

Якщо за Тп = 25 хв. обидва спортсмени не виконають другий підйом (в ПС5), зв’язка переводиться на укорочену частини дистанції з новим

Тзг1= 30 хв.

 

Укорочена частина:

1. Завершення обома спортсменами підйом (при необхідності) і доставка контрольного вантажу в ПС5.

2. Спуск спортсменів по вірьовці напряму з контрольним вантажем по М4.

3. Фініш зв’язки по останньому учаснику в ПС4 (Ф1) з усім спорядженням и контрольним вантажем

Відповідно до п.3.5 Умов, вказані нижче маршрути команда проходить в заданій послідовності з самостійним вибором варіантів (див. табл. 1), дотримуючись контрольних часів Тп, Тн і Тзг
1

М1 (ПС1-ПС2)

Підйом обох спортсменів (без або з контрольним вантажем) та доставка контрольного вантажу
2

М2 (ПС2-ПС3)

Спуск обох спортсменів по вірьовці з контрольним вантажем
3

М3 (ПС3 – ПС4)

Траверс
4

М4 (ПС4 – ПС5)

Підйом обох спортсменів (без або з контрольним вантажем) та доставка контрольного вантажу

Проміжний контрольний час (Тп = 25 хв.)

5

М5 (ПС5 – ПС6)

Косий спуск обох спортсменів по вірьовці з контрольним вантажем
6

М6 (ПС6 – ПС7)

Підйом обох спортсменів (без або з контрольним вантажем) та доставка контрольного вантажу
7

М7 (ПС7 – ПС8)

Спуск обох спортсменів по вірьовці з контрольним вантажем з пересадкою в КП на іншу вірьовку
Фінішування в Ф (ПС8)

Додаткова (бонусна) частина дистанції (не заявляється)

М8 (ПС9–ПС10), М9 (ПС9–ПС10), М10 (ПС10–ПС11)

1. Контрольними залишаються часи:

Тн = 30 хв. та То = 35 хв.

3. Оцінка по кол. 6 (табл. 1)

Проходження маршрутів підйому обома спортсменами без контрольного вантажу. При виконанні другого підйому обов’язкова зміна ведучого. Спуски напряму або крутопохилими командними перилами

 

Номінальна оцінка
проходження дистанції III класу виду «Гірські перешкоди», виступи чоловічих і змішаних зв’язок

Таблиця 1.

Маршрути

№ варіанту

Опис варіантів підйому і спуску учасників і транспортування контрольного вантажу

Оцінка, балів

Найменування

Граничні

пункти

Пройдені

ЗіН

m=0.15

ЗіП*

к = 1

НЗіП

n=0.75

1234567

Основна і додаткова частини дистанції

Зміна ведучого в нижньому ПС64,5–0,9

Транспортування контрольного вантажу

Усі МВідповідно1витягуванням (якщо внизу нікого нема)21,5– 0,3
2на собі (у рюкзаку)32,3– 0,5
3підвішеним до поясу обв’язки ( L ≤ 1,2 м )43,0– 0,6

Підйом учасника зв’язки

М1

 

ПС1 – ПС2

 

4Вільним лазінням2216,5– 3,3
5Комбінованим1813,5–2,7
6Підйом по вірьовці129– 1,8
М4

М6

ПС4 – ПС5

ПС6 – ПС7

7Вільним лазінням2015,0– 3,0
8Комбінованим1612,0–2,4
9Підйом по вірьовці107,5–1,5
М8

М9

ПС9 –ПС10

ПС9 –ПС10

10Вільним лазінням1813,5–2,7
11Комбінованим1511,3–2,3
12Підйом по вірьовці129,0– 1,8

Траверс

М3ПС3 – ПС413Вільним лазінням129,0– 1,8
14Комбінованим86,0– 1,2
15По командним перилам64,5–0,9
16По суддівським перилам21,5– 0,3

Спуски учасника

М2

М5

М7

М8

М9

ПС2 – ПС3

ПС5 – ПС6

ПС7 – ПС8

ПС10 –ПС9

ПС10 –ПС9

17по вірьовці напряму43– 0,6
18по командним перилам21,5– 0,3
19по вірьовці з «самовипуском» (останній)43– 0,6
М10ПС10–ПС1120по крутонахилених командних перилах86– 1,2

*) ЗіП – заявлені і пройдені,     НЗіП – не заявлені і пройдені,   ЗіН – заявлені і не пройдені