2021 Княжий березень – Загальні умови

Туристично-краєзнавчий центр «Княжий»
Львівська обласна федерація спортивного туризму

 

ВЕСНЯНИЙ КУБОК ТУРИСТИЧНО-КРАЄЗНАВЧОГО ЦЕНТРУ «КНЯЖИЙ»
З ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ НА ШТУЧНОМУ РЕЛЬЄФІ

м. Львів, мультиспортивний зал «Манівці»
Центру творчості дітей та юнацтва Галичини                                                                       7-8 березня  2021 р.

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
ПРОВЕДЕННЯ ОСОБИСТИХ ЗМАГАНЬ ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ НА ШТУЧНОМУ РЕЛЬЄФІ

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Змагання проводяться відповідно до:
– чинних Правил змагань зі спортивного туризму (розділи 1 і 3, пп.3.1÷3.12 і 3.15, далі–«Правила»);
– Методичних роз’яснень щодо суддівства змагань зі спортивного гірського туризму, 2-а редакція, затверджених Виконкомом ФСТУ 24.11.2012 року (далі – «МР»);
– Положення про Весняний Кубок Туристично-краєзнавчого центру «Княжий» з гірського туризму на штучному рельєфі (далі – «Положення»);
– Умов проведення змагань на дистанціях 1 та 2 класів з видів «Рятувальні технічні прийоми» та «Гірські перешкоди») (далі – «Умови»);
– Загальних умов (далі – «Загальні умови») з Додатками 3 – 4.

1.2.  Дистанції змагань можуть складатися з двох частин (див. Умови): основної і додаткової (бонусної).

1.3.  Умови проходження додаткової частини дистанції:

1.3.1. Спортсмен може приступити до виконання програми додаткової (бонусної) частини тільки:

1)     після завершення проходження основної частини дистанції в повному обсязі, тобто після виконання всіх обов’язкових  маршрутів та спецприйомів основної частини, які відповідають заявленим спортсменами в своїй заявці з тактики;

2)     при економії нормативного часу (Тн) при завершенні проходження основної частини дистанції.

1.3.2. Для проходження додаткової частини дистанції спортсмен  здійснює перехід вздовж суддівських перил від кінцевого ПС основної частини дистанції до ПС, з якого починається додаткова частина (якщо необхідно).

1.3.3. Додаткову частину дистанції спортсмен проходить по маршрутах, вказаних в Маршрутному листі і способами (проходить і виконує), обумовленими «Умовами» (табл.1).

1.3.4. При проходженні додаткової частини допускається виконання спортсменом технічних прийомів згідно з вимогами, запропонованими додатковою частиною в Маршрутному листі.

1.3.5. Технічні прийоми, виконані при проходженні додаткової частини зараховуються, якщо вони були повністю завершені (постановка на самостраховку в цільовому ПС) в межах загального часу (Тзг).

1.4.  На проходження дистанцій встановлюються три види контрольних часів: загальний (Тзг), нормативний (Тн) і проміжний (Тп).

1.4.2. Спортсмени, які не вклалися в Тзг, Тзг1 фінішують «за особливими умовами» (п. 4.1.4).

1.5.  Черговість виступів визначається жеребкуванням, а порядок стартів на дистанціях обумовлюється ГСК додатково з урахуванням можливого розсіювання.

1.5.1.У передстартову зону кожен спортсмен зобов’язані з’явитися з усім спорядженням відразу ж після старту попереднього спортсмена або за викликом. При порушенні даної вимоги спортсмени не допускаються до виступу.

1.5.2. Відповідно до п. 3.15.6.14 «Правил», спортсмен перед стартом повторно пред’являє спорядження для перевірки судді при учасниках (заступнику головного судді з виду).

1.5.3. Після виклику до старту (в стартову зону) і по закінченню 5 (п’яти!) хвилин, незалежно від ступеня готовності спортсменів, суддями дається старт. Збільшити передстартовий час може тільки головний суддя або його заступник з виду при наявності, на їхню думку, поважних на те причин.

1.5.4. До старту всі командні вірьовки, які спортсмени беруть для проходження дистанції, повинні перебувати в збухтованому стані і без будь-яких вузлів.

1.5.5. Не допускається брати на дистанцію заздалегідь зібрані елементи страховочних, транспортних (спускових або підйомних) систем.

1.5.6. Перед стартом спортсмени повинні стати на самостраховку і закріпити до себе суддівську страховку. До старту навантаження елементів рельєфу і обладнання дистанції, крім перил самостраховки (ТС), не допускається.

1.6.  При проходженні маршрутів і виконанні спецприйомів:

1.6.1. Вимоги до техніки руху і страховки виду «Гірські перешкоди» поширюються на аналогічні порушення у виді «Рятувальні технічні прийоми» і навпаки.

1.6.2. Спортсмен забезпечується неперервною суддівською страховкою від старту до фінішу. За наявність на спортсмені під час виступу суддівської страховки відповідає сам спортсмен.

1.6.3. Відповідно до п. 30.2.9 та п 19.2 «МР» спортсмени використовують своє спорядження виключно за призначенням і схемами, які визначені розробниками-виробниками, а також враховуючи свою заявку на спорядження. Спірні питання відносно застосування того чи іншого спорядження вирішуються технічною комісією.

1.6.4. При переході між маршрутами волочіння вірьовок (петель, кінців) не допускається (1-й раз попередження, 2-ий і наступні рази – штраф по 3 бали).

1.6.5. Всі роботи по зніманню (просмикуванню) командних вірьовок виконуються тільки в граничних ПС пройденого маршруту.

1.6.6. При переходах з перечепленням між ПС до суддівських перил повинні одночасно бути пристебнуті обидві самостраховки. У ТСП ковзаючі карабіни перечіпляються по черзі.

1.6.7. Підлога залу є межею дистанції.

1.6.8. При спуску по вірьовці руки спортсменів, що спускаються, повинні бути в рукавичках (рукавицях).

1.6.9. Організація страховки (суддівської, командної і самостраховки) – згідно з п.п. 29.1 – 29.5 та інших «МР».

1.6.10. Допускається фіксувати страховочну і транспортну вірьовки або шляхом установки після її виходу з спускового (страховочного) пристрою петлі зі схоплюючим вузлом, вузлом Бахмана або відповідного вірьовочного затискача, або застосуванням відповідних страхуючих пристроїв (напр. Gry-gry).

1.6.11. При особистих змаганнях допускається застосування одновірьовочної техніки,  тобто допускається поєднувати функції транспортної вірьовки і командної страховки, але при цьому необхідно обов’язково дублювати схоплюючим вузлом страховочний та/або утримуючий пристрій.

1.6.12. При підйомі спортсмена за допомогою затискачів, навколо перильної (несучої) вірьовки над верхнім затискачем з репшнура діаметром 6 мм в’яжеться підстраховуючий схоплюючий вузол, петля від якого кріпиться до спортсмена безпосередньо або через затискач.

1.6.13. Якщо в момент фінішу «за особливими умовами» спортсмен («потерпілий»), що залишився на дистанції, незабезпечений достатньою кількістю вірьовок для організації спуску і командної страховки, тобто для завершення безпечного виступу, спортсмен  знімається з дистанції.

1.6.14. Всі вірьовочні вузли, які застосовуються спортсменами для організації страховочних, транспортних (спускових або підйомних) систем повинні застосовуватися виключно у відповідності зі своїм призначенням.

1.7.  При проходженні основної частини дистанції не допускається перевищувати заявлену в заявці з тактики кількість маршрутів (спецприйомів).

1.8.  Початок і закінчення проходження маршруту –  див. п.п.2.2 і 2.7 «МР».

1.9.  Дистанція вважається пройденою, якщо виконані «Умови» і «Загальні умови» з усіма доповненнями, змінами та уточненнями, визначеними Протоколами перегляду дистанцій і наради ГСК з представниками.

1.9.1. Якщо спортсмен виконав спецприйом (вчинив дію) способами, не обумовленими «Умовами» (табл.1), то його виконання оцінюється відповідно до Додатку 4.

1.9.2. За порушення інших вимог Умов (п. 1.10.1) спортсмен знімається з дистанції, якщо інше спеціально не обумовлено «Умовами».

1.9.3. Якщо покарання за допущені при виступі помилки і порушення не обумовлено Правилами, «МР», Регламентом, «Умовами» або «Загальними умовами», то їх оцінюють з точки зору порушень техніки руху і страховки в гірському туризмі та / або в альпінізмі.

1.10. Фініш спортсмена визначається по падінню останньої просмикнутої вірьовки за умови виконання відповідної частини дистанції в повному обсязі або при відмові від просмикування вірьовок, але за умови дотримання вимог п.2.7.1 «МР».

1.10.1. Спортсмени, все командне спорядження і контрольний вантаж повинні фінішувати в межах однієї фінішної площадки Ф.

1.10.2. «Умови» передбачають «фініш за особливими умовами» – згідно з вказівками п.2.9. «МР» з уточненнями, обумовленими в §3 «Загальних умов».

1.11. ГСК залишає за собою право:

1.11.1. Зміни, що вносяться до Умов за потребою, доводяться до відома спортсменів на спільному засіданні ГСК з представниками.

1.11.2. Контрольні часи (Тп, Тн і Тзг) коригують, тільки до старту четвертого спортсмена, враховуючи результати проходження трьома першими спортсменами основної частини дистанції згідно зі своєю заявкою з тактики та вимогами Умов.

1.12. Заявки з тактики (далі – Заявка) здаються в ГСК в наступному порядку:

1.12.1. На складання Заявки виділяється час, обумовлений після показу дистанцій і роз’яснення тренерам / представникам (капітанам) умов проходження дистанції і проведення змагань.

1.12.2. Порядок, час і черговість обов’язкової здачі Заявок обумовлюються ГСК.

1.12.3. Спортсмени, які не здали Заявку, караються:

1)     у встановлений графіком час – штрафом 20 балів;

2)     після початку виступів з даного виду – зняття з даного виду змагань.

1.13. Невід’ємною частиною «Загальних умов» є наступні Додатки (див. п. 1.1, п.п. 5):

1.13.1.  Способи виконання спецприйомів в Додатку 3.

1.13.2.  Окремі випадки суддівства тактики в Додатку 4.

 

2. ОСНОВНІ УМОВИ ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ «ГІРСЬКІ ПЕРЕШКОДИ»

2.1. Самостраховка при спуску спортсмена обов’язкова на всьому його протязі.

2.2. Спуск спортсмена повинен здійснюватися по маршруту, яким перед тим виконаний підйом.

2.3. Повторне проходження маршруту не зараховується.

2.4. При зриві на кожному з маршрутів з зависанням на суддівській страховці спортсмен  отримує штраф – по 3 бали за кожен зрив. Кількість зривів не обмежена.

2.5. Старт спортсменів на всіх маршрутах здійснюється зі зняття самостраховки на нижньому ПС.

2.6. Перехід з маршруту на маршрут здійснюється вздовж суддівських перил.

2.7. Фінішом на основній  частині вважається звільнення суддівських перил від особистого спорядження.

2.8. Необхідні відомості для проходження дистанції ГП:

2.9. Порядок проходження маршрутів – в заданому напрямку.

 

3. ОСНОВНІ УМОВИ ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ «РЯТУВАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПРИЙОМИ»

3.1.  Організація спуску/підйому «потерпілого» здійснюється згідно з вказівками п. 4.3 «МР», а виконання спецприйомів – згідно з вказівками Додатка 3 «Загальних умов».

3.2.  Спортсмен стає «потерпілим» відповідно до вказівок п. 4.4.1, перестає бути «потерпілим» – п.4.4.4 «МР».

3.3.  Транспортування «аварійного вантажу» зараховується згідно «МР».

3.4.  При спуску-підйомі «потерпілого» («аварійного вантажу»): аварійний (фіксуючий) пристрій виконується згідно з вказівками п.п. 4.3.6 і 4.3.7 «МР» (крім випадку, обумовленого п. 19.8.3.2)

3.5.  Спортсмени виконують «самовилаз» суддівськими вертикальними перилами на кожному з маршрутів.

 

4. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

4.1.  Загальні положення

4.1.1. Спортсмени, які пройшли дистанцію з економією Тн – отримують бонуси за кожну хвилину економії в розмірі 2 бали або право пройти маршрут (виконати спецприйом) додаткової частини дистанції згідно з відповідним Маршрутним листом для кожного виду програми.

4.1.2. Якщо спортсмен при проходженні основної та додаткової частин дистанції перевищили Тн в межах Тзг, за кожну хвилину перевищення отримують штраф 2 бали.

4.1.3. Спортсмени, які не вклалися в загальний контрольний час  при проходженні відповідної частини дистанції (основної або спрощеної) фінішують «за особливими умовами», тобто по закінченню Тзг припиняють виступ і отримують штрафи:

1)     основний – згідно з таблицею «Номінальної оцінки» (табл. 1) «Умов» відповідного виду:

– тільки при проходженні основної частини дистанції – за попередньо заявлені і не пройдені маршрути (невиконані спецприйоми);

– при проходженні спрощеної частини дистанції – спортсмени не караються основним штрафом за не пройдені маршрути (невиконані спецприйоми), передбачені цією частиною, в т.ч. за попередньо заявлені та не заявлені;

2) додатковий – в межах основної або спрощеної частини дистанції, яку проходять спортсмени:

  • за кожен пункт (ПС, включаючи Ф та ін.), що не відвідав або не встиг пройти:

– рюкзак з «аварійним вантажем»                               – по 2 бали,

– «потерпілий» (РТП) або спортсмен (ГП)                 – по 4 балів;

4.2.  Порядок визначення результатів на окремій дистанції

4.2.1. Результат виступу спортсмена на окремій дистанції визначається відповідно до п. 3.15.8.2. Правил.

4.2.2. За значимістю результатів виступів на дистанції спортсмени діляться в низхідній послідовності на кілька груп, зокрема, які:

а)  перша група – спортсмени, що в межах Тзг пройшли нормативну та понаднормативну складові основної частини дистанції:

–        в повному обсязі та фінішували;

–        в повному обсязі та фінішували за «особливими умовами»;

б) друга група – спортсмени, що в межах Тзг в повному обсязі пройшли нормативну складову основної частини дистанції, але не в повному обсязі пройшли понаднормативну складову основної частини дистанції та фінішували за «особливими умовами»;

в)  третя група – спортсмени, що в межах Тзг не в повному обсязі пройшли нормативну складову основної частини дистанції та фінішували за «особливими умовами»;

г)  четверта група – спортсмени, що в межах Тзг1 пройшли спрощену частину дистанції:

–        в повному обсязі та фінішували;

–        в повному обсязі та фінішували за «особливими умовами»;

–        не в повному обсязі та фінішували за «особливими умовами».

4.2.3. У разі рівної суми балів у двох або більше спортсменів однієї групи, більш високе місце займає спортсмен, у якого менше штрафних балів з техніки, а в разі їх рівності – який стартував раніше.

4.3.    Загальний залік

4.3.1. Місце спортсмена в загальному заліку визначається за сумою місць, які він посів на двох дистанціях. При однаковій сумі вище місце посідає спортсмен з кращим результатом у виді «Рятувальні технічні прийоми».

4.3.2. Спортсмени, у яких відсутній результат на одній з дистанцій, посідають місця після спортсменів, які мають більш повний залік.