Методичні рекомендації з організації роботи судді-інспектора змагань зі спортивного туризму

Затверджено Виконкомом ФСТУ
Постанова від 24.11.2012 р., п. 9

Методичні рекомендації з організації роботи судді-інспектора змагань зі спортивного туризму

1.Дії судді інспектора на різних етапах підготовки і проведення змагань.

1.1.Етапи підготовки і проведення змагань.

Етапами підготовки та проведення змагань є:

 1. Етап ознайомлення і формування.
 2. Етап первинної розробки і погодження.
 3. Етап остаточної розробки і погодження.
 4. Етап інформування і ознайомлення.
 5. Етап проведення і визначення результатів.
 6. Етап підготовки звіту і оцінки.
 7. Етап звітування.

1.2. .Етап ознайомлення і формування.

1.2.1. Етап ознайомлення і формування розпочинається з моменту затвердження головного судді, головного секретаря, судді-інспектора змагань.

1.2.2. На етапі ознайомлення і формування суддя-інспектор:

 • встановлює персональний контакт з членами ГСК – виконавцями окремих напрямків підготовки змагань;
 • ознайомлюється з планом-графік підготовки змагань;
 • контролює виконання завдань ГСК на даному етапі;
 • узгоджує з кожною службою змагань (служба дистанцій, служба безпеки на дистанціях змагань, секретаріату та служба інформації, комендантсько-адміністративна служба) порядок інформування інспектора про виконання робіт з визначенням переліку, змісту і форм документів, часу їх надання;

 

1.3. Етап первинної обробки і погодження.

1.3.1. На етапі первинної обробки і погодження суддя інспектор:

 • перевіряє відповідність запропонованих дистанцій вимогам Правил, Настанов, Методичних роз’яснень, Положенню про змагання;
 • перевіряє логічність дистанцій, різноманітність перешкод, включених до дистанцій, рівень забезпечення безпеки, визначає відповідність кількості етапів різних рівнів складності класу дистанції та передбачуваному рівню команд-учасників;
 • аналізує на основі наданих службою дистанцій даних кожну дистанцію окремо, та всі дистанції змагань, визначаючи гармонічність їх об’єднання в одному заході;
 • після проведення камерального (заочного) аналізу дистанцій змагань разом зі службою дистанцій і службою безпеки проводить огляд етапів і дистанцій на місцевості (первинна інспекція);
 • виявляє недоліки планування і розрахунків дистанцій (в разі їх наявності);
 • в разі виявлення недоліків письмово інформує про них головного суддю та службу дистанції, надає пропозиції по усуненню виявлених недоліків;
 • узгоджує зміни, внесені до дистанцій на підставі зауважень та пропозицій судді-інспектора.

 

1.4. Етап остаточної розробки і погодження.

1.4.1. На етапі остаточної розробки і погодження суддя інспектор:

 • здійснює остаточний розгляд та затвердження дистанцій змагань;
 • аналізує порядок підведення підрахунку результатів проходження дистанцій і змагань загалом та їх відповідність Правилам, Настановам, Положенню про змагання;
 • перевіряє забезпечення заходів безпеки на етапах і дистанціях (учасників, суддів, глядачів);
 • проводить остаточне (чистове) інспектування дистанції на місцевості за участі представників служби дистанції, заступника головного судді з безпеки;
 • перевіряє документи, які характеризують дистанції, надані відомості служби дистанції про дистанції, етапи і контрольні пункти, параметри і показники дистанції, правильність розрахунків;
 • може запропонувати проведення контрольного проходження ділянок або етапів дистанції;
 • в разі виявлення недоліків під час чистового інспектування письмово інформує про них головного суддю та службу дистанції, надає пропозиції по усуненню виявлених недоліків;
 • узагальнює зауваження до служб ГСК, пропонує шляхи та заходи щодо їх усунення, інформує про них головного суддю і служби ГСК;

1.4.2. До початку чистового інспектування на місцевості служба дистанцій повинна провести роботу по остаточному вимірюванню всіх елементів і ділянок етапів на всіх нитках дистанцій і вказати їх в описі етапів, визначити опори і підготувати їх до перевірки міцності, визначити порядок підсилення (підвищення несучої спроможності) опор (в разі необхідності), промаркувати опори відповідними кольорами, провести попередньо всі лінії обмеження етапу і розмежування зон етапу, визначити і промаркувати коридори обходу етапу, місця збору учасників перед початком проходження етапу і збору на час відсидки, здійснити очищення ділянки перешкоди і небезпечних зон від предметів, які можуть травмувати учасників, вбити кілки для кріплення знаків КП, підготувати карту з дистанціями або схему дистанції, схеми всіх етапів, опис і умови облаштування етапів, умови проходження учасниками етапів, кількість і схему розміщення суддів на етапі. Вказані схеми та умови повинні бути надані судді-інспектору для ознайомлення до виходу на дистанцію.

1.5. Етап інформування і ознайомлення.

1.5.1. На етапі інформування і ознайомлення суддя інспектор:

 • перевіряє забезпечення змагань кваліфікованими суддівськими кадрами, в першу чергу старшими суддями етапів (їх підбор, навчання, рівень кваліфікації, досвід);
 • перевіряє остаточну готовність служб ГСК до проведення змагань

1.6. Етап проведення змагань і визначення результатів.

1.6.1. Суддя інспектор повинен прибути до місця проведення змагань не пізніше ніж до початку роботи мандатної комісії.

1.6.2. Після прибуття на місце змагань суддя-інспектор до початку роботи мандатної комісії перевіряє:

 • наявність та цільове використання матеріального-фінансового забезпечення змагань, а саме – коштів, спорядження, засобів зв’язку, оргтехніки, транспорту, канцтоварів, нагородного матеріалу тощо;
 • умови проживання, харчування, побутового забезпечення суддів;
 • умови розміщення та побутового забезпечення учасників змагань (питна та технічна вода, туалети , смітники тощо.);
 • забезпечення місця роботи суддів, зокрема секретаріату та інформаційної служби за будь-яких погодних умов, в темний час доби;
 • медичне забезпечення змагань і побутові умови роботи медперсоналу;
 • підготовку місць для проведення відкриття та закриття змагань, нарад з представниками, місця вивішування інформації тощо.

1.6.3. Суддя інспектор до проведення наради ГСК з представниками:

 • здійснює вихід на місцевість для остаточного ознайомлення зі станом місцевості;
 • уточнює зміни у характеристиці дистанцій, умовах їх проходження;
 • контролює відповідність нумерації етапів і КП і назв етапів і завдань, розташованих на них, порядок їх проходження, суддівські обмеження часу, порядок підрахунку результатів, переходу команд на скорочений варіант продовження дистанцій.

1.6.4. З метою перевірки служби дистанції та безпеки суддя інспектор перевіряє:

 • розрахунок і остаточну оцінку (бальну – у разі наявності затвердженої методики розрахунку) кожної дистанції, їх параметри кожної дистанції; параметри етапів, їх бальну оцінку, опис етапів і умови їх облаштування, умови подолання етапів і дистанцій,
 • місце і умови облаштування старту-фінішу;
 • суддівське обмеженням часу на етапах і по дистанціям в цілому, стартовий інтервал, пропускну спроможність дистанцій, час старту на кожній дистанції, час на постановку і зняття дистанцій, загальну кількість годин на проведення змагань на кожній дистанції і порівняння її зі світовим часом доби, план-графік постановки кожної дистанції;
 • план спрощення дистанції на випадок складних погодних умов при збереженні класу дистанцій або з пониженням класу;
 • наявність та достатність спорядженням для облаштування дистанцій;
 • кількість та кваліфікацію суддів для обслуговування дистанцій;
 • картографічне забезпечення дистанцій;
 • розміщення глядачів, представників ЗМІ.

1.6.5 З метою перевірки готовності секретаріату та служби інформації суддя-інспектор перевіряє:

 • порядок визначення результатів і підведення підсумків змагань, його відповідність нормативним документам;
 • перевіряє відповідність інформації про дистанції, наявної в секретаріаті, яка надається учасникам, та уточненої інформації служби дистанцій;
 • наявність достатньої кількості суддівської документації (протоколи етапів, робочі картки, картки команд тощо);
 • порядок вимірювання часу і інструменти для вимірювання.

1.6.6.Суддя-інспектор контролює проведення установчого семінару або інструктажу суддів головним суддею змагань.

1.6.7.Суддя інспектор бере участь в проведенні наради з представниками команд, перед початком змагань, на якій доводиться інформація про склад ГСК , учасників змагань, порядок проведення змагань, інформація по дистанціях і порядку інформування учасників, оголошується протокол мандатної комісії (додаток 9 до правил) і результати роботи мандатної комісії.

1.6.8.Суддя-інспектор, по можливості, має брати участь у всіх нарадах ГСК, в тому числі за участю представників команд.

1.6.9. Суддя-інспектор здійснює контроль відповідності складу суддівської колегії кваліфікаційним і чисельним вимогам правил змагань (додаток 10).

1.6.10. В день проведення змагань на певній дистанції суддя-інспектор:

 • після підписання акту здачі дистанції начальником дистанції, заступником головного судді з виду, заступником головного судді з безпеки, усунення виявлених недоліків підписує цей акт та передає його на затвердження головному судді;
 • здійснює нагляд за стартом перших команд, перевіряє стартовий інтервал і дію стартової бригади і технічної комісії;
 • Здійснює контроль роботи бригад по суддівству етапів безпосередньо на дистанції;
 • інформує про виявлені недоліки головного суддю змагань або заступника головного судді з виду;
 • контролює роботу фінішної бригади і взаємодію її із секретаріатом та службою інформації.
 • перевіряє дотримання технології обробки результатів секретаріатом, правильність обчислень в частини арифметичних значень і повноти перевірки достовірності (по протоколах) інформації;
 • перевіряє порядок оголошення попереднього результату і проміжних даних про проходження дистанцій командами, забезпечення рівних можливостей учасників, тренерів і представників від всіх команд щодо доступу до інформації;
 • контролює процес розгляду протестів;
 • отримує від секретаріату протести для які надійшли до апеляційного журі і забезпечує їх розгляд.

1.6.11. В ході змагань суддя інспектор здійснює моніторинг якості суддівства на дистанціях, але не має права робити зауваження суддям або відміняти їх рішення.

Виявлені випадки некоректної роботи суддів суддя інспектор узагальнює і передає інформацію головному судді змагань для їх врахування при визначенні персональної оцінки суддівства суддям.

1.6.12. При багатоденних змаганнях по кожному дню змагань проводяться дії судді інспектора відповідно пунктів 4.7.10.

1.6.13. В останній день змагань суддя інспектор:

 • перевіряє підведення підсумків змагань і визначення загальних результатів;
 • контролює підготовку нагородження, бере участь в заходах по нагородженню учасників і закриттю змагань.

1.7. Етап підготовки звіту і оцінки.

1.7.1. По закінченні змагань на етапі підготовки звіту та оцінки суддя-інспектор:

 • знайомиться з відомістю оцінки суддів змагань, з пропозиціями щодо оцінки за суддівство кожного судді, вносить свої зауваження щодо попередніх оцінок роботи окремих суддів та пропозиції щодо зниження або підвищення цих оцінок (за наявності) з обов’язковою аргументацією цих зауважень та пропозицій;
 • за наявності неузгодженості позиції щодо оцінки окремих суддів між суддею-інспектором та головним зазначає про це в звіті судді-інспектора змагань;
 • складає звіт судді-інспектора про змагання згідно до затвердженої форми звіту. До звіту рекомендується надавати аналіз протестів з зазначенням причин, які їх породжували та пропозиціями щодо змін, які рекомендується внести в нормативні документи для їх удосконалення та рекомендації про можливість використання на певних посадах суддів змагань.

1.8. Етап звітування.

1.8.1. На етапі звітування суддя-інспектор:

 • передає у відповідні колегію суддів і видову комісії аналіз протестів змагань і рекомендації про можливість використання на певних посадах майбутніх змагань суддів, які брали участь в інспектованих ним змаганнях;
 • бере участь в розгляді та затвердженні звіту про змагання на засіданні відповідної федерації або іншої організації, яка проводить змагання;
 • після затвердження звіту отримує довідку про суддівство.

2.Застосування даної методики.

2.1. Ця методика в повному обсязі рекомендована для застосування на змаганнях національного рівня і обласного рівня на дистанціях четвертого і п’ятого класів.

2.2. Певні етапи або їх елементи можуть співпадати в часі виконання.

2.3. Обсяг інспектування та застосування даної методики для кожних окремих змагань визначається колегією суддів і комісією з виду туризму за погодженням з організацією, яка проводить змагання під час призначення судді-інспектора.